chartered-financial-analyst-cfa

CFA staat voor Chartered Financial Analyst. Dit is een beleggingsprofessional die voldoet aan de cfa-normen en competentie-eisen en geslaagd is voor het CFA-examen. Een Chartered Financial Analyst wordt ook wel een CFA-titularis genoemd.

De ontwikkeling van deze professionele rating is noodzakelijk geweest om analisten die een training hebben gevolgd en de nodige skills hebben verworven, te markeren en te onderscheiden.

Gestructureerde vermogensgroei Laat je vermogen consistent groeien met aandelen. Kijk voor je mogelijkheden

Drie thema’s worden gebruikt om deze ontwikkeling te volgen:

  • De opkomst van regionale gemeenschappen van analisten die in een recent verleden geleid hebben tot een nationale federatie en tot de oprichting van het CFA-instituut.
  • De ontwikkeling van een formele hoeveelheid kennis.
  • De behoefte aan een ethische code, zoals die bestond voor gevestigde beroepen. Deze studie past elementen van een technologisch deterministisch model toe. Dit is een technologisch model dat ervan uitgaat dat er een verband is tussen de ene en andere gebeurtenis.

Financiële analisten hebben tegenwoordig namelijk een grote invloed op aandelenmarkten en investeringsbeslissingen. Bovendien is de belangrijkste kwalificatie op dit gebied de Chartered Financial Analyst (CFA) status, toegekend door het CFA Institute.

De belangrijkste taken van de CFA-titularis zijn onder meer het schrijven van rapporten over beursgenoteerde bedrijven, het voorspellen van bedrijfswinsten en het genereren van koop- / verkoopaanbevelingen.

Deze diensten staan ​​bekend als sell-side-activiteiten en worden vooral verstrekt aan grote klanten. Analisten kunnen zich ook bezighouden met het beheer van portefeuilles en het kopen van aandelen, kort samengevat de zogenaamde buy-side-activiteiten[1].

Chartered Financial Analyst: 3 examens

Om een Chartered Financial Analyst te worden, zullen kandidaten moeten slagen voor drie postuniversitaire niveau examens. De examens zijn gericht op portefeuillebeheer en ‘asset management’. De Chartered Financial Analyst-kandidaat zal doorgaans één examen per jaar moeten volgen.

Chartered Financial Analyst: breedte en diepte

Men beschouwt de Chartered Financial Analyst als een prestigieuze kwalificatie op het gebied van asset management (portefeuillebeheer), gezien de breedte en diepte van de onderwerpen.

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

Werkterrein CFA

De CFA werkt vaak voor een beleggings- of pensioenfonds, bank of een andere financiële instelling. Het werkterrein bestaat uit portefeuillebeheer, effectenanalyse of in de beleggingsadviessfeer. De Chartered Financial Analyst krijgt steeds meer erkenning en een hogere status in de asset management-sector, vergelijkbaar met de accountancy-sector.

Dit is op zich niet verbazingwekkend. Het behalen van deze titel zegt namelijk iets over je kwaliteiten als financieel analist en adviseur. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat adviezen door mensen die een CFA zijn, vaak een betere timing hebben dan adviezen van financieel adviseurs zonder CFA-keurmerk. Dit toont aan dat de CFA-kwalificatie een waardevolle indicator is van expertise en competentie in het vakgebied.. Niet elk advies is even nauwkeurig.

Wat wel interessant is, is dat de markt heftiger reageert na adviezen van CFA’s over kleinere bedrijven dan wanneer een adviseur zonder CFA hier een advies over geeft, zelfs nadat factoren als timing, lef, accuraatheid en optimisme zijn meegewogen[2].

Onderzoek geeft zelfs aan dat CFA’s sinds de jaren 60 hebben bijgedragen aan de algemene stijging van beurskoersen. Dit komt doordat er sinds dat moment steeds meer analisten met een CFA zijn, waardoor de integriteit van de markt ook is gestegen (immers een goede analist prikt door windowdressing heen)[3].

Zet je schrap: de waterstofgolf is op komst. Met deze aandelen ben je als belegger van de partij

Download nu het gratis rapport. Alternatieve brandstoffen trekken uiteraard ook de aandacht van de beleggers, wat blijkt uit het feit dat de koersen van heel wat aandelen die van ver of van dichtbij met waterstof zijn gelinkt een forse stijging te zien gaven Klik op de link om te downloaden: https://www.30aandelen.nl/water/?utm_source=organic&utm_medium=website

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

CFA

Bronnen:

[1] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00076791.2020.1830063

[2] https://meridian.allenpress.com/accounting-review/article-abstract/84/2/383/53335

[3] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v54.n6.2228