China (officieel Volksrepubliek China genoemd) behoort tot de BRIC-landen, wat een acroniem is van Brazilië, Rusland, India en China. Het geschatte inkomen per hoofd van de bevolking (PPP (purchasing power parity)) bedroeg in 2011 $ 8.500 (bron: CIA The World Factbook). Het gigantische land is met een oppervlakte van circa 9,6 miljoen km² ongeveer even groot als de VS en heeft circa 1,3 miljard inwoners (op basis van geschatte cijfers van juli 2011).

China exporteerde $ 1.898 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de export van China $ 1.898 miljard, waarbij de VS (17,1%), Hong Kong (14,1%), Japan (7,8%), Zuid-Korea (4,4%) en Duitsland (4%), de voornaamste exportpartners waren. China exporteert elektrische en andere machines, (inclusief gegevensverwerkende apparatuur), kleding, textiel, ijzer en staal, optische en medische apparatuur.

China importeerde $ 1.743 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de import van China $ 1.743 miljard, waarbij Japan (11,2%), Zuid-Korea (9,3%), Verenigde Staten (6,8%), Duitsland (5,3%) en Australië (4,6%), de voornaamste handelslanden voor de import waren (in 2011). China importeert voornamelijk elektrische en andere machines, olie en brandstoffen, optische en medische apparatuur, metaalertsen, kunststoffen en organische chemicaliën.

Hervormingen China

In de jaren ’70 van de vorige eeuw, begon China met de transformatie van een gesloten, centraal geleide economie, naar een meer (open)markt georiënteerde economie. Inmiddels speelt China mondiaal een belangrijke rol. In 2010 was het land zelfs de grootste exporteur in de wereld.

Liberalisering markt

Het begon met de hervormingen van de collectieve landbouw, wat werd uitgebreid naar geleidelijke liberalisering van de prijzen, fiscale decentralisatie en meer autonomie voor de staatsbedrijven. Daarnaast werd een gediversifieerd banksysteem opgericht, kwamen de aandelenmarkten in opmars en maakte de particuliere sector een snelle groei door. Ook stelde China zich open voor buitenlandse handel en investeringen.

China’s steun aan staatsbedrijven

In de afgelopen jaren, heeft China (echter) opnieuw steun aan staatsbedrijven geboden die in sectoren actief zijn die volgens de Chinese overheid belangrijk zijn voor de “economische veiligheid.

Renminbi gekoppeld aan Amerikaanse dollar

Na jarenlang de Chinese munt nauw te hebben gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, heeft China in juli 2005 de renminbi met 2,1% geherwaardeerd. China heeft inmiddels een ‘shift’ gemaakt naar een wisselkoerssysteem dat gekoppeld is aan een mandje van verschillende valuta’s.

Van medio 2005 tot eind 2008 bedroeg de cumulatieve appreciatie van de renminbi ten opzichte van de Amerikaanse dollar meer dan 20%. De wisselkoers bleef desalniettemin vrijwel gekoppeld aan de dollar sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis tot juni 2010, toen ‘Beijing’ een geleidelijke appreciatie toestond.

BBP China vertienvoudigd sinds 1978

De herstructurering van de economie en efficiëntiewinsten hebben geleid tot een meer dan vertienvoudigde toename van het BBP sinds 1978. Gemeten op basis van de zogenoemde ‘Purchasing Power Parity’ (PPP), was China in 2010 de tweede grootste economie ter wereld achter de Verenigde Staten, nadat Japan al in 2001 werd gepasseerd.

Vergrijzing

De kustprovincies in China hebben een grotere economische groei doorgemaakt dan de provincies in het binnenland. In 2011 migreerden meer dan 250 miljoen Chinezen naar stedelijke gebieden om werk te vinden. Als gevolg van het Chinese bevolkingscontrolebeleid, is China één van de snelst vergrijzende landen ter wereld.

Verslechtering milieu

Verslechtering van het milieu –met name de luchtverontreiniging, de bodemerosie en de gestage daling van de grondwaterspiegel, vooral in het noorden- is een (zeer groot) probleem op lange termijn. Daarnaast blijft China akkerbouwland verliezen vanwege erosie en de economische ontwikkeling.

Energieopwekking

De Chinese regering is op zoek naar (extra) capaciteit van energieopwekking, anders dan energieproductie uit kolen en olie. China is gericht op de nucleaire en alternatieve energieopwekking.

Hoge inflatie China

In 2010/2011, werd China geconfronteerd met hoge inflatie als gevolg van het zeer grote stimuleringsprogramma, circa $ 586 miljard in 2009. Sommige verkrappende maatregelen lijken effect te hebben gesorteerd op de inflatie, maar groei van het BBP vertraagde in 2011 naar circa 9% op jaarbasis.

De economische vertraging in Europa in 2012 drukt naar verwachting de Chinese groei. De grote schuldenberg als gevolg van het stimuleringsprogramma en een vastgoedbubbel, zijn uitdagingen waarmee Chinese beleidsmakers worden geconfronteerd.

12e vijfjarenplan China

Het 12e vijfjarenplan van de Chinese regering dat in maart 2011 werd aangenomen, benadrukt verdere economische hervormingen en de noodzaak om de binnenlandse consumptie te verhogen. Dit om de Chinese economie in de toekomst minder afhankelijk van de export te laten worden. Volgens CIA The World Factbook heeft China echter slechts marginale vooruitgang geboekt ten aanzien van deze doelstellingen.

Bron:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille voor meer informatie.