Hoewel de optie-expiratie van afgelopen vrijdag plaatsvond temidden van een zeer turbulente markt, was ook september een zeer geslaagde maand voor de CoOptionPortefeuille. In verschillende opzichten vormde deze maand een mijlpaal voor de portefeuille, reden om vanaf deze plek terug te blikken op de afgelopen periode.

In maart 2006 startte BeursBulletin met de CoOptionPortefeuille. Voor hen die niet bekend zijn met het fenomeen ‘CoOption’: de CoOption is een innovatief beleggingsinstrument, ontwikkeld door de Beleggers Coöperatie Nederland (‘Co’). In 2005 ontving Co voor dit product twee Gouden Tak Awards namens het beleggersplatform IEX.nl. Met de CoOption wordt geïnvesteerd in ranges (bandbreedtes) van de AEX-index. Voorbeelden van ranges zijn: 390-400 punten of 410-420 punten. Aan de CoOption liggen complexe optieconstructies ten grondslag, maar de werking ervan is zeer eenvoudig. Centrale vraag hierbij is: rond welk niveau bevindt de AEX-index zich op het moment dat de indexopties expireren?

In de weken voorafgaand aan de expiratie (voor de maandopties is dat iedere derde vrijdag van de maand, tussen 15:30 en 16:00 uur) neemt BeursBulletin (doorgaans meerdere) CoOption posities in. Op die manier ontstaat een range die resulteert in winst als de expiratiestand van de AEX binnen die range ligt. Een praktijkvoorbeeld kan dit verduidelijken: de expiratiekoers van 19 september was 377,57 punten. BeursBulletin had gedurende de maand -toen de AEX nog beduidend hoger stond- verschillende CoOptions gekocht, waarmee geanticipeerd werd op een dalende AEX. Zo ontstond een range die winst opleverde bij een expiratie onder 405 punten. Aangezien de expiratiestand van afgelopen vrijdag ruim vijfentwintig punten lager lag dan 405 punten, werd er een prachtige winst behaald met de CoOptionPortefeuille. De inleg van € 550 leverde een winst op van € 881, ofwel een maandrendement van niet minder dan 160% na aftrek van kosten.

Betere resultaten door bredere ranges
Het fraaie resultaat over de maand september illustreert dat de aangescherpte strategie, die BeursBulletin sinds eind 2006 hanteert bij deze portefeuille, vruchten afwerpt. Aanvankelijk werden voor de CoOptionPortefeuille posities ingenomen die bestonden uit smallere ranges. Dit betekende dat alleen binnen een zeer beperkte bandbreedte van de AEX winst kon worden gemaakt. Weliswaar leverde een succesvolle rangebelegging in potentie een torenhoog rendement op, maar daar stond tegenover dat de kans op een negatief rendement eveneens groter was. Immers: hoe smaller de range, des te groter de kans dat de expiratiekoers van de AEX net boven of onder die zone valt. In de eerste maanden na de start werden dan ook een paar forse minnen neergezet met de CoOptionPortefeuille. Ook hier geldt dat het leren gepaard gaat met vallen en opstaan.

Vandaar dat BeursBulletin het zinvol achtte om de beleggingsstrategie voor deze portefeuille aan te scherpen. In dat kader heeft Co op verzoek van BeursBulletin besloten om CoOptions uit te geven met bredere ranges. De potentiële rendementen van deze ranges liggen iets lager dan het geval was bij de CoOptions met een smalle bandbreedte. Maar de kans dat de expiratiekoers van de AEX binnen een door BeursBulletin gekozen range ligt, is aanmerkelijk toegenomen. Kortom: er wordt niet meer ingezet op incidentele, spectaculaire winsten, maar op structurele, solide rendementen bij een lager risico.

In de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat de CoOptionPortefeuille garen spint bij de aangescherpte strategie. Zo werd in 2007 een jaarrendement van 15% behaald. Ter vergelijking: de AEX-index steeg gedurende dat jaar slechts 3,5%. Dit jaar kunnen we ons gelukkig prijzen met een nog veel beter (year-to-date) rendement van niet minder dan 40% na aftrek van kosten. De AEX daalde dit jaar met 29%, zodat de CoOptionPortefeuille een outperformance laat zien van bijna 70% ten opzichte van de index.

rendement cooptions

Hiermee heeft de portefeuille bewezen niet alleen ten tijde van stijgende beurskoersen maar ook gedurende zijwaartse bewegingen en bear markets sterk te kunnen presteren. De fraaie resultaten over 2007 en het lopende jaar hebben er bovendien voor gezorgd dat het rendement vanaf de start van de portefeuille inmiddels positief is en zelfs op recordniveau staat.

Uiteraard zijn wij zeer te spreken over de stijgende lijn die de CoOptionPortefeuille, vanaf het aanscherpen van de strategie eind 2006, heeft ingezet. Vorig jaar konden we zeer tevreden zijn met het behaalde rendement en we hopen de winsten die dit jaar -tot nu toe- zijn bereikt in de komende maanden verder uit te bouwen. Wilt u meer weten over een abonnement op de CoOptionPortefeuille? Klik dan hier.

Allard Gunnink

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.