Covered putCovered put is een put-optie die door een belegger is verkocht (geschreven) en die gedekt is door een shortpositie (verkochte) in de onderliggende waarde. Daarbij is de geschreven put positie zoveel mogelijk ‘delta neutraal’. Dat wil zeggen: de short-put is gedekt door een overeenkomstig aantal short aandelen of een andere onderliggende waarde.

Covered put gedekt door geld of short aandelen

Sommigen stellen ook wel dat een covered put ook kan worden gedekt door een gestort bedrag of liquiditeiten die gelijk zijn aan de uitoefenprijs van de covered put. Wij beschouwen het aanhouden van cash om de onderliggende waarde af te nemen echter niet als een pure vorm van een covered put positie.

Naked put

Het tegenovergestelde van een covered put is een zogenoemde ongedekt geschreven put oftewel naked put. Een covered put impliceert een beperkt risico, want er staat een dekking uit hoofde van verkochte onderliggende waarde tegenover. Een naked put vormt een potentieel ‘onbeperkt’ risico. Een aandeel of een andere onderliggende waarde kan niet onder nul dalen en is er eigenlijk sprake van een beperkt risico.

Covered put en het ontvangen van premie

Middels een covered put positie, kan cash flow worden gegenereerd, zij het met een opwaarts risico. De premie die wordt ontvangen voor de geschreven put is de maximale winst die kan worden behaald, terwijl er risico wordt gelopen als de onderliggende waarde sterk stijgt.

AEXAlert

Op de weblog www.aexalert.nl informeren wij beleggers over het resultaat van deze portefeuille die werkt met een strategie met geschreven opties, genaamd short strangle. Met een short strangle kan men profiteren van een zijwaartse markt. Een short strangle houdt in dat call- en put-opties met een zelfde expiratiedatum verkocht (geschreven) worden, maar met verschillende uitoefenprijzen.

OptieAlert

www.OptieAlert.nl is een dienst van BeursBulletin die uitsluitend optietips op aandelen verstrekt. De belegger wordt per e-mail en SMS volledig begeleid bij zowel het openen als het sluiten van een positie.

Wij werken bij OptieAlert met rendementsabonnementen en dus niet met tijdsabonnementen. Kiest u bijvoorbeeld voor een rendement van 30% (na aftrek transactiekosten) dan ontvangt u onze tips totdat dit rendement in onze modelportefeuille is bereikt en stopt uw abonnement dus niet na bijvoorbeeld een jaar.

Met dit systeem weet u vooraf waar u aan toe bent en kunt u exact berekenen wat het abonnement u oplevert. Ga voor meer informatie naar www.OptieAlert.nl