De B-shares van China

aan·deel (het ~)

  • deelneming in het vermogen van een onderneming
  • waardepapier dat bewijst dat men aandeelgerechtigd is en zich van zijn plicht om te storten heeft gekweten => aandeelbewijs, actie

Bovenstaande definitie van een aandeel (ontleend aan het Van Dale Woordenboek Hedendaags Nederlands) weerspiegelt de basis van het aandelenbezit: een aandeelhouder is gerechtigd tot het vermogen van een onderneming. Winsten (of verliezen) worden aan het einde van een boekjaar toegevoegd aan de winstreserves en verhogen (of verlagen) daarmee het eigen vermogen van de onderneming.

De aandelen van veel bedrijven worden op één of meerdere beurzen verhandeld. Een aandeel Royal Dutch Shell kan bijvoorbeeld worden aangekocht op Euronext Amsterdam maar ook op Wall Street. De prijs die een Amerikaanse belegger voor een aandeel Royal Dutch op Wall Street betaalt, ligt als gevolg van het optreden van arbitrage (en rekening houdend met het valutaverschil) vrijwel altijd op het niveau van de prijs van hetzelfde aandeel in Amsterdam.

Het Chinese aandelen alfabet

China kent veel aandelenclassificaties. Zo zijn er onder andere A-aandelen, B-aandelen en H-aandelen (zie kader). Binnen deze classificaties zijn er eveneens bedrijven met meerdere noteringen. Zo heeft de grootste Chinese levensverzekeraar, China Life Insurance, naast de reeds in 2003 verkregen H-notering in Hong Kong sinds kort ook een A-notering op de effectenbeurs van Shanghai. In eerste instantie is deze dubbele notering niets bijzonders: totdat blijkt dat de beleggers in Shanghai bijna 50% meer betalen voor een aandeel met gelijke rechten!

China Life is echter niet het enige fonds met grote verschillen in waardering. De gemiddelde discount van alle bedrijven met een notering in zowel Hong Kong als de binnenlandse beurzen van Shenzhen en Shanghai bedraagt 30%. Hierbij valt op dat kleinere bedrijven een grotere discount hebben. Maar ook op de binnenlandse beurzen zelf bestaat een groot verschil in waardering tussen de verschillende te onderscheiden aandelenclassificaties (zie tabel voor de aandelen met de grootste discount in Shenzhen). Wat zit er achter dit mysterie?

Aandelen classificaties in China

De binnenlandse beurzen zijn opgedeeld in A-aandelen en B-aandelen. De A-aandelen zijn bestemd voor de binnenlandse Chinese belegger en zijn gedenomineerd in Yuan. De B-aandelen zijn bestemd voor buitenlandse investeerders en noteren in HK$ en US$. Daarnaast hebben veel in China gevestigde bedrijven een notering in Hong Kong. Deze bedrijven worden aangeduid als H-aandeel en noteren eveneens in HK$.

De oorzaak van de grote verschillen in waardering is gelegen in het feit dat kapitaalstromen van en naar de binnenlandse beurzen in beginsel niet vrijgegeven zijn. De Chinese overheid laat sinds 2003 grote buitenlandse (institutionele) partijen onder het Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) programma slechts mondjesmaat toe op de binnenlandse beurs. Binnenlandse beleggers kunnen sinds vorig jaar, door middel van speciale beleggingsfondsen met een Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) quota, beleggen buiten de Chinese grenzen. De animo voor deze fondsen valt echter tegen: QDII fondsen mogen niet beleggen in buitenlandse aandelen en als binnenlandse belegger loop je met een alsmaar appreciërende Yuan een groot risico dat de behaalde rendementen door verliezen in de valuta teniet worden gedaan.

TINA

Desondanks blijft het een raadsel dat een Chinese investeerder meer wil betalen voor een aandeel met gelijke rechten. Je zou kunnen vermoeden dat bij veel van deze beleggers de keuze voor de aanschaf van een desbetreffend aandeel niet rationeel is genomen. Maar is dat daadwerkelijk het geval? Zoals hierboven uiteengezet kan een Chinese belegger niet beleggen in aandelen met een notering in bijvoorbeeld Hong Kong of op de Europese en Amerikaanse beurzen. Als je kijkt naar de alternatieven is geld wegzetten op de bank, met een negatieve reële rente (rente gecorrigeerd voor inflatie), ook geen optie en de overheid heeft sinds kort de mogelijkheden voor korte termijn speculatie op de vastgoedmarkt eveneens aan banden gelegd. Kortom There Is No Alternative voor het Chinese spaargeld.

Kansen?   

De grote vraag is nu: bieden deze verschillen in waardering kansen voor beleggers in Europa? Als je kijkt naar de verschillen in waardering tussen de H-aandelen en de A-aandelen verdient het natuurlijk de voorkeur de goedkoopste (de H-aandelen) te kopen. Echter, zolang de Chinese beurs beperkt toegankelijk is voor buitenlanders en de Chinese beleggers niet buiten landsgrenzen in aandelen kunnen beleggen, kan de premie voor aandelen genoteerd op de beurs van  Shenzhen en Shanghai blijven bestaan. Bij het verder verruimen van de QFII en QDII en het op termijn (enkele jaren?) wegnemen van de handelsbeperkingen zal het verschil in waardering nivelleren.

Op kortere termijn zijn de verschillen in waardering tussen de B-aandelen en de A-aandelen interessanter. Er gaan al langer geruchten dat de China Securities and Regulatory Commission de verschillen in deze aandelenclassificaties wil wegnemen. Eerder deze maand waren deze geruchten aanleiding voor sterke koersstijgingen in de B-aandelen. Technisch gezien is het wegnemen van de aandelenclassificaties een minder groot probleem dan het hierboven beschreven ‘non tradable share reform’. De omvang van de B-aandelen markt valt met slechts 109 aandelen in het niet vergeleken met de bijna 1.400 namen in de A-aandelen markt. Toch is er een obstakel dat een snelle samenvoeging in de weg staat. Formeel gezien betekent een samenvoeging dat buitenlandse investeerders, afgezien van de verleende quota’s aan institutionele partijen onder het huidige Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) programma, geen mogelijkheden meer hebben om op de binnenlandse markt te beleggen. Een eventuele samenvoeging van de A- en B-aandelen zal dus gepaard moeten gaan met een verdere verruiming van de QFII quota’s.

ICW investeert in B-share discount basket

Binnen het fonds Intereffekt China Warrants hebben wij al sinds 2005 een index positie op de Shenzhen B-aandelen opgenomen. Ondanks de geringe weging van deze posities heeft de ruime koersstijging een materiële bijdrage geleverd aan de performance van Intereffekt China Warrants. In de afgelopen maand hebben we een deel van deze indexpositie afgebouwd en een B-share discount basket opgenomen. Deze basket bevat een beperkt aantal namen waarvan de discount ten opzichte van de A-shares in absolute zin het grootst is. De koersbeweging van de basket komt tot nu toe grotendeels overeen met de koersbeweging van de totale index. Wij verwachten echter dat de basket, in geval van een officiële aankondiging betreffende de samenvoeging van de aandelenclassificaties, een outperformance zal laten zien ten opzichte van de index. De gemiddelde discount van deze basket bedraagt 44%.

Marten Bruinsma – Portfolio Manager, Intereffekt China Warrants

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.