De beste tanker aandelen voor 2023

Tanker aandelen

“De tankermarkt is nog altijd verschrikkelijk moeilijk om in te werken”, zegt Anders Karlsen, analist van het beurshuis Kepler Cheuvreux in een veel gelezen rapport. Dit heeft ook invloed op de beschikbare tanker aandelen. “De tankertarieven zijn nog altijd extreem laag. Maar sommige bedrijven zijn wel goed gepositioneerd om te profiteren van een eventueel herstel op langere termijn.”

Het betreft vooral goed gefinancierde bedrijven met een jonge vloot van goed onderhouden schepen. Belangrijk is dat de schepen niet voor een heel lange periode zijn verhuurd. Als de tarieven weer de hoogte ingaan, moeten deze bedrijven daar vrij snel van kunnen profiteren.

Ook de oorlog in Oekraïne kan op termijn de activiteiten van de tankerbedrijven en daarmee de koers van tanker aandelen beïnvloeden. ‘Het is nog te vroeg om te zeggen welke impact de sancties uitgevaardigd hebben. Maar als de invoer van Russische olie wordt vervangen door meer import uit het Midden-Oosten of de VS, kan dat de vraag naar tankers opdrijven. Wat de resultaten van de betrokken bedrijven een stevig duwtje in de rug kan geven.

Omvang van de markt

Kijken we eerst even naar de LPG-markt. Naar verwachting zal de wereldwijde marktomvang van LPG-tankers in 2030 circa $ 286 miljoen bereiken. De markt zal naar verwachting groeien met een CAGR van 5,3% van 2022 tot 2030. De wereldwijde markt voor LPG-tankers werd geschat op $ 190,2 miljoen in 2022.

Belangrijke bedrijven in de wereldwijde LPG-tankermarkt zijn onder meer StealthGas Inc., Dorian LPG Ltd., BW Group, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd, Kawasaki Heavy Industries, Ltd, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., The Great Eastern Shipping Co. Ltd. , Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K., Exmar en Namura Shipbuilding Co., Ltd. Niet alle bedrijven uit de sector zijn overigens beursgenoteerd.

Ook de schaliegas speelt een rol in het verhaal. De sterke groei van de productie van schaliegas zal de marktgroei de komende jaren waarschijnlijk stimuleren. De volatiliteit van de prijzen van ruwe olie in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van hydrofracturering en horizontale boormethoden zal ongetwijfeld gevolgen hebben.

Grote bedrijven zullen hun aandacht verleggen naar de productie van olie en gas uit schaliegesteente.  Een verandering in de focus op de productie van schaliegas zal naar verwachting de marktgroei gedurende de geschatte periode verder versterken. Het segment Very Large Gas Carriers (VLGC) voerde de markt aan in 2021.

Verwacht wordt dat het transport met de Large Gas Carriers (LGC) nog over een groot groeipotentieel beschikt. Zeer grote gastankers worden veel gebruikt voor het transport van vloeibaar petroleumgas (LPG) over langere afstanden naar verschillende landen.

Groeiende handelsrelaties voor vloeibaar petroleumgas tussen verschillende regio’s, zoals het Midden-Oosten en Aziatische landen, de Verenigde Staten, West-Afrika en Europa, is de belangrijkste factor, die naar verwachting de groei van het VLGC-segment zal stimuleren.

Naar verwachting zal de markt in 2022 en in de jaren daarna in al haar segmenten een gestage groei laten zien, naarmate de hoeveelheid vervoerd LPG toeneemt. Dor de sluiting van de productiefaciliteiten werd de toeleveringsketen van de LPG- en aanverwante industrieën uiteraard getroffen, vooral in Azië-Pacific

De regio Asia Pacific was uiteraard het epicentrum van de COVID-19 maatregelen. De productie- en energiesector hebben beide wereldwijd een aanzienlijke vertraging doorgemaakt als gevolg van COVID-19 maatregelen. Lokale en internationale reisbeperkingen, quarantainevereisten en lockdowns zorgden voor verdere vertraging van de leveringen van LPG die onderweg waren.

De marktgroei wordt in de toekomst bepaald door een verbeterde LPG-handel over de hele wereld. De winning van schaliegas zal waarschijnlijk in snel tempo toenemen, wat de groei in de prognosejaren zal stimuleren.

Factoren zoals capaciteitsuitbreiding van schaliegas, uit nog niet aangeboorde voorraden, hebben de wereldwijde gashandel verbeterd. Het voortdurende gebruik van vloeibaar petroleumgas als kookbrandstof draagt bij aan de ontwikkeling van de markt voor vloeibaar-petroleumgastankers.

De markt voor vloeibaar petroleumgas wordt steeds meer gecentraliseerd met veel fusies en overnames tussen de spelers. Meest recent is er de toenaderingspoging tussen het Belgische Exmar en het Noorse Frontline.

Sector heeft potentieel

De ‘boom’ van de olietankerindustrie valt niet te ontkennen, aangezien de wereld sterk afhankelijk is geweest van de gestage stroom van olieoverdracht van het ene punt naar het andere. De Covid-19-maatregelen hadden schokkende effecten op de toeleveringsketen van olie, met een ongekende daling van de vraag.

Over de oorlog in Oekraïne kunnen we ons voorlopig niet uitspreken, maar de kans is groot, dat de tankerbedrijven ook dit zullen overleven.

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (EIA) daalde het gemiddeld verbruik per dag op de piek van de COVID-19 maatregelen tot 30 miljoen olievaten in vergelijking met het gebruikelijke verbruik van 65-70 miljoen vaten per dag.

De daling van de vraag dwong de olieproductie te verminderen, vanwege het onvoldoende beschikbaar zijn van opslagplaatsen op het land voor olie. Olieproducenten waren echter gedeeltelijk in staat om boven de vraag te blijven produceren doordat ze olietankers konden gebruiken als alternatief voor olieopslag.

De olietankerindustrie profiteerde dus van de COVID-19 maatregelen, ondanks de enorme ineenstorting van de vraag. In een apart artikel merkte Business Standard op dat een toename van de opslag op zee leidde tot 6-8 keer hogere kosten, waarbij schepen tot $ 200.000 per dag kunnen rekenen, van $ 25.000 per dag vóór de COVID-19 maatregelen. Meer recente cijfers zijn nog niet beschikbaar

Ondanks de wereldwijde inspanningen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en uitsluitend te vertrouwen op hernieuwbare bronnen, blijft de vraag naar olie toenemen met betrekking tot olieboringen en -transport.

In een rapport van Statista, van 1980 tot 2020, is het draagvermogen van de wereldwijde olietankervloot in de loop van de 40 jaar met ongeveer 77% toegenomen. Vanaf 2020 staat dat draagvermogen al boven 601 miljoen ton en de trend is nog steeds stijgend.

Olie- en gasprognose

De olie- en gasindustrie is zeer volatiel, aangezien zowel schokken aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde de sector op elk moment beïnvloeden. Van de meeste industrieën die herstelden van de COVID-19 maatregelen, bleef de olie- en gasindustrie achter met de meest onzekere opleving.

Volgens een artikel gepubliceerd door Deloitte waren beleggers tijdens de COVID-19 maatregelen niet zo optimistisch over de sector, aangezien de olieprijzen en energieaandelen van de S&P 500-index minder presteerden sinds juli 2020. In hetzelfde artikel werd gedeeld dat de Amerikaanse olie- en gasbedrijven ongeveer 14% van hun werknemers met verlof moesten laten gaan vanwege de lagere vraag in de sector.

Na de pandemie klaarde het licht (nog) niet meteen op

Het toegenomen verkeer van het Midden-Oosten naar Azië droeg in eerste instantie niet genoeg bij om de wereldwijde tonmijlen te verhogen. De oliestromen uit het Atlantisch Bekken naar Azië namen af. De oorzaak is een structurele daling van de volumes vanuit met name West-Afrika en lagere volumes van Kaspische producenten.

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor een nieuw mistgordijn over de tankermarkt werd opgetrokken. Het valt met de beste wil van de wereld niet te voorspellen wanneer die mist zal optrekken. We weten echter dat dit hoe dan ook ooit zal gebeuren. Daarom zetten we de tankersector hieronder uitgebreid in de spotlight.

In de afgelopen kwartalen hebben wereldwijde rederijen een enorme verbetering in volume en omzet gezien als gevolg van sterke stijgingen in de wereldwijde handel. De aanhoudende groei van de e-commerce business is een belangrijke katalysator die de scheepvaart op koers houdt. Volgens een analyse van de scheepvaartmarkt in het tweede kwartaal stegen de wereldwijde handelsvolumes met 4% voor de Russische inval in Oekraïne.

Afgezien van de toegenomen vraag naar schepen en containers, zijn de analisten optimistisch over de tanker aandelen. Deze tanker aandelen zullen anticiperen op een stijging van de scheepswaarde als gevolg van het beperkte wereldwijde aanbod van schepen.

Volgens onderzoeksbureau TS Lombard zullen de aandelenkoersen van de scheepvaart waarschijnlijk stijgen naarmate de waarde van schepen stijgt, waardoor de intrinsieke waarde van rederijen stijgt. Daar moet echter één kanttekening bij geplaatst worden: zoals hierboven aangegeven, heeft de oorlog in Oekraïne het plaatje grondig verstoord. De meest interessante tanker aandelen uit de sector volgen hieronder.

De oliemarkt in 2023

2022 is een woelig jaar geweest voor de energiemarkt, met forse schommelingen in de prijzen voor olie en aardgas. Om de evolutie van de tankermarkt te begrijpen, is het daarom noodzakelijk om eerst even naar de oliemarkt te kijken. We raadpleegden daartoe het toonaangevende IEA Oil Market Report (OMR).

Het IEA Oil Market Report (OMR) is een van ’s werelds meest gezaghebbende en actuele bronnen van gegevens, prognoses en analyses over de wereldwijde oliemarkt – inclusief gedetailleerde statistieken en commentaar over olieaanbod, vraag, voorraden, prijzen en raffinageactiviteiten, evenals als oliehandel voor IEA en geselecteerde niet-IEA-landen. We keken nog eens naar het rapport voor 2023.

De wereldvraag naar olie zal in 2023 naar verwachting met 2 mv/d stijgen tot een record van 101,9 mv/d. Als gevolg van de toenemende ongelijkheid tussen regio’s, zullen niet-OESO-landen, gesteund door een oplevend China, 90% van de groei voor hun rekening nemen.

De vraag van de OESO, die werd afgeremd door de zwakke industriële activiteit en het warme weer, kromp met 390 kb/d j-o-j in 1Q23, het tweede achtereenvolgende kwartaal van daling. Jet/kerosine is goed voor 57% van de winst in 2023.

Extra bezuinigingen door OPEC+ zullen de wereldolievoorraad tegen eind 2023 met 400 kb/d doen dalen. Tussen maart en december wegen winsten van 1 mv/d van niet-OPEC+ niet op tegen een daling van 1,4 mv/d van het producentenblok. Voor het jaar als geheel vertraagt de wereldwijde olieproductiegroei tot 1,2 mv/d versus 4,6 mv/d in 2022.

Niet-OPEC+, geleid door de VS en Brazilië, stuwt de expansie in 2023, met een stijging van 1,9 mv/d. OPEC+ zal naar verwachting dalen met 760 kb/d.

De wereldwijde raffinagedoorvoer zal dit jaar naar verwachting gemiddeld 82 mv/d bedragen.. Gemiddeld zal de ruwe olieproductie in 2023 het pre-covid-niveau benaderen, maar 0,3 mb/d onder de gemiddelde doorvoer van 2019 blijven.

Russische olie-export steeg in maart naar het hoogste niveau sinds april 2020 dankzij stijgende productstromen die terugkeerden naar niveaus die voor het laatst werden gezien voordat Rusland Oekraïne binnenviel.

De totale olietransporten stegen met 0,6 mv/d tot 8,1 mv/d, waarbij producten met 450 kb/d m-o-m stegen tot 3,1 mv/d. geschatte inkomsten uit olie-export stegen met $ 1 miljard tot $ 12,7 miljard, maar waren 43% lager dan een jaar geleden.

In februari 2023 bleven de wereldwijde voorraden grotendeels stabiel na een stijging met 58 miljoen in de voorgaande maand. Olie op water en niet-OESO-aandelen daalden met respectievelijk 11,5 miljoen en 2,1 miljoen, terwijl de totale OESO-voorraden met 8,8 miljoen stegen.

De commerciële voorraden van de OESO stegen met 9,6 miljoen, waardoor het tekort ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde terugliep tot 7,5 miljoen. Voorlopige gegevens voor de VS, Europa en Japan laten in maart een forse daling van 38,9 mb zien. Deze trend zal zich waarschijnlijk in de rest van 2023 verder zetten.

De ICE Brent-oliefutures zakten half maart naar een dieptepunt in 15 maanden van $ 71/bbl als gevolg van instabiliteit op de financiële markten, maar herstelden zich daarna toen de stress bij banken afnam en de verwachtingen van renteverlagingen van de Federal Reserve later dit jaar toenamen.

De verrassende productieverlagingen van de OPEC+ die begin april 2023 werden aangekondigd, droegen bij aan het herstel. Op het moment van schrijven werden de Brent-futures verhandeld tegen $87/bbl.

De op 2 april aangekondigde verrassende bezuinigingen van de OPEC+-bevoorrading dreigen een verwacht oliebevoorradingstekort in 2H23 te verergeren en de olieprijzen op te drijven in een tijd van verhoogde economische onzekerheid, zelfs nu de industriële activiteit in de grootste economieën ter wereld vertraagt en de productiegroei buiten de alliantie robuust lijkt.

De zelf beschreven “voorzorgsmaatregel” van het blok veroorzaakte onmiddellijk een sprong van $ 7/bbl in North Sea Dated ruwe olie naar $ 85/bbl, een stijging van bijna $ 15/bbl ten opzichte van de dieptepunten in maart.

Nieuwste OPEC+ vrijwillige beperkingen van 1,16 mv/d komen bovenop een aangekondigde verlaging van de Russische productie met 500 kb/d vanaf maart, die nu is verlengd voor de rest van het jaar, en een verlaging van de doelstellingen met 2 mv/d die afgelopen november.

Hoewel het blijkbaar een stap was om de dalende prijzen te ondersteunen te midden van de financiële onrust midden maart, kunnen de stijgende wereldwijde olievoorraden ook hebben bijgedragen aan de beslissing. In januari stegen de voorraden van de OESO-industrie met 53 mb tot 2 830 mb, het hoogste sinds juli 2021 en slechts 47 mb onder het vijfjaarsgemiddelde.

Voorlopige gegevens laten verdere buildups zien, zij het in een veel langzamer tempo. In maart was de trend echter al aan het keren, met een daling van de OESO-industrieaandelen met 39 mb – hun grootste maandelijkse daling in meer dan een jaar. Daarmee is het onduidelijk hoe de trend in de resterende maanden van 2023 zal worden.

Terwijl de vraag naar olie in de ontwikkelde landen de afgelopen maanden ondermaats is geweest, vertraagd door warmer weer en trage industriële activiteit, bieden robuuste stijgingen in de vraag vanuit China en andere niet-OESO-landen een sterke compensatie.

In 1Q23 daalde de vraag naar olie in de OESO met 390 kb/d j-o-j, maar een solide Chinese opleving verhoogde de wereldwijde vraag naar olie met 810 kb/d boven het niveau van vorig jaar tot 100,4 mv/d.

Voor het einde van het jaar wordt een veel sterkere stijging van 2,7 mv/d verwacht, voortgestuwd door een aanhoudend herstel in China en internationale reizen. Voor 2023 als geheel zal de wereldvraag naar olie naar verwachting met gemiddeld 2 mv/d stijgen tot 101,9 mv/d, waarbij de niet-OESO-landen 87% van de groei voor hun rekening nemen. China was goed voor meer dan de helft van de wereldwijde toename.

Het kan een uitdaging zijn om aan die toegenomen vraag te voldoen, aangezien de nieuwe OPEC+-verlagingen de productie van maart tot het einde van het jaar met 1,4 miljoen vaten per dag zou kunnen verminderen, wat een stijging van de niet-OPEC+-productie met 1 miljoen vaten per dag ruimschoots compenseert.

De groei van het Amerikaanse schalieveld, van oudsher de meest prijsgevoelige bron van meer output, wordt momenteel beperkt door knelpunten in de toeleveringsketen en hogere kosten.

In de tweede helft van 2023 zal de oliemarktbalans krapper worden, met het potentieel voor een aanzienlijk aanbodtekort. De laatste productieverlagingen dreigen de spanningen te verergeren, waardoor zowel de ruwe olie als de productprijzen stijgen. Consumenten die momenteel worden belaagd door inflatie zullen nog meer te lijden hebben onder hogere prijzen, vooral in opkomende en ontwikkelende economieën.

Overzicht van de tankerscheepvaart in 2023

Voor dit overzicht keken we naar het rapport van BIMCO. Dit BIMCO is ’s werelds grootste internationale scheepvaartvereniging, met meer dan 2.000 leden in meer dan 130 landen, die meer dan 60% van het wereldtonnage vertegenwoordigen. Het wereldwijde lidmaatschap omvat reders, operators, managers, makelaars en agenten. BIMCO is een non-profit organisatie.

Hoewel er risico’s blijven bestaan, wijzen volgens BIMCO alle indicatoren op een solide en aanhoudende marktsterkte die niet meer is gezien sinds de financiële crisis in 2008 toesloeg. Zowel in 2023 als in 2024 zal de vraag sneller groeien dan het aanbod.

In 2024 voorspelt de organisatie dat de vraag naar ruwe olietankers met 4,5 – 6,5% zal stijgen ten opzichte van 2022, terwijl het aanbod met 0,6% zal afnemen. Evenzo voorziet men een groei van de vraag naar productentankers met 6-8%, waarbij het aanbod met 0,7% zal dalen.

Vrachttarieven, tijdbevrachtingstarieven en waarde van tweedehands schepen zullen allemaal stijgen in 2023 en 2024.

Hernieuwde groei in China en toegenomen vraag naar vliegtuigbrandstof na de heropening van reizen van en naar China zijn belangrijke aanjagers van de groei van de vraag naar vracht.

Daarnaast verwachten de experts van BIMCO  dat een toename van 3-4% van de gemiddelde vaarafstanden als gevolg van het EU-verbod op Russische olie en olieproducten zal bijdragen aan de vraag naar meer tonmijlen.

De groei van de vloot wordt beperkt door de zeer kleine orderboeken. Gecombineerd met de voorspelde verlaging van de vaarsnelheden van 2-3% als gevolg van decarbonisatie voorschriften, zal het totale aanbod dalen.

De EIA voorspelt dat de olieprijzen in de loop van 2023 en 2024 zullen dalen en dat Brent in 2024 onder de USD 80/vat zal dalen. Het IMF voorspelt anderzijds een wereldwijde bbp-groei van 2,9% in 2023 en 3,1% in 2024, maar benadrukt dat de balans van de risico’s neerwaarts gericht blijft.

Er blijven dus risico’s voor de prognose van BIMCO bestaan. De vraag naar vracht zou lijden onder de lagere economische groei en voorspelde structurele verschuivingen moeten nog worden gezien.

Hoewel zowel de markt voor ruwe olie als de olietankermarkt de afgelopen maanden voor uitdagingen heeft gestaan, handhaaft men de optimistische vooruitzichten voor 2023 en 2024. In 2023 schatten de specialisten dat de vraag naar vracht zal groeien met 0-1% voor ruwe olietankers en met 1,5-2,5% voor producttankers, terwijl voor beide sectoren een groei wordt verwacht van 1-2% in 2024.

Vergeleken met het vorige rapport betekent dit een iets tragere groei in 2023 maar sneller in 2024. BIMCO voorspelt echter nog steeds een stijging van 3-4% in de gemiddelde vaarafstanden voor beide sectoren dit jaar als gevolg van de verandering in handelspatronen als gevolg van het EU-verbod op de invoer van Russische olie.

De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) voorspelt een toename van het verbruik van vloeibare brandstoffen met 1,1 mvpd (1,1%) in 2023 en 1,8 mvpd (1,8%) in 2024, en eindigt volgend jaar op een recordhoogte van 102,3 mvpd. Het International Energy Agency (IEA) voorspelt een snellere groei en dat het verbruik in 2023 101,9 mbpd zal bedragen.

De toegenomen groei in China en het einde van de COVID-19- en reisbeperkingen in het land zullen naar verwachting de belangrijkste aanjagers van groei zijn. De toegenomen vraag naar vliegtuigbrandstof zal naar verwachting ten minste de helft van de nieuwe vraag uitmaken.

Het IMF heeft zijn groeiprognose voor de wereldeconomie herzien naar 2,9% (+ 0,2 pp) in 2023 en 3,1% (- 0,1 pp) in 2024. De belangrijkste motor achter de verbetering in 2023 zijn betere vooruitzichten voor de Chinese economie na de versoepeling van de COVID-19-beperkingen. Dit heeft ertoe geleid dat het IMF de geschatte groei in China heeft verhoogd tot 5,2% in 2023 (tegenover 4,4%), terwijl de schatting voor 2024 is gehandhaafd op 4,5%.

De economische groei in geavanceerde economieën is bijgesteld tot 1,2% (+ 0,1 pp) in 2023 en 1,4% (- 0,2 pp) in 2024. Voor beide jaren zijn de voorspellingen voor de VS en de grote economieën van de eurozone iets naar boven bijgesteld, terwijl die voor andere grote geavanceerde economieën zijn verlaagd, hoewel alleen de Britse economie naar verwachting zal krimpen en eind 2024 kleiner zal zijn dan in 2022.

Het EIA voorspelt dat China tussen 2022 en 2024 verantwoordelijk zal zijn voor 38% van de groei van de vraag naar olie en India voor 18%. Het Midden-Oosten zal nog eens 15% van de groei voor zijn rekening nemen. De rest is verdeeld over andere regio’s. Opvallend is echter dat de vraag in Europa naar verwachting verder zal afnemen en 4% lager zal eindigen dan in 2022 en 6% lager dan in 2019.

De wereldwijde productie zal naar verwachting in 2024 circa 2 mvpd hoger zijn dan in 2022. In Noord-Amerika zal de productie met 1,8 mvpd toenemen, waarvan de VS 73% levert. Volgend jaar daalt de Russische productie naar verwachting met 1,1 mvpd. Dit is een kleinere reductie dan eerder voorspeld, aangezien het erop lijkt dat Rusland succesvoller is geworden in het vinden van nieuwe kopers voor zijn olie.

Russische export van ruwe olie is verschoven naar India, China en bestemmingen in het Middellandse Zeegebied. De tonmijlen van de Russische export van vuile tankers zijn tot nu toe gemiddeld 24% hoger in februari 2023 dan in november 2022 (vóór het EU-verbod), en meer dan het dubbele dan een jaar geleden.

De overgang van de schone tankerhandel is ook begonnen en er zijn nieuwe kopers gevonden in het Middellandse Zeegebied, Azië en Amerika. Tot nu toe zijn de gemiddelde tonmijlen met 13% m/m gestegen in februari 2023 en met 23% j/j.

De olieprijzen zijn behoorlijk gedaald ten opzichte van de hoogtepunten van 2022 en de EIA voorspelt dat de prijzen zullen blijven dalen. De gemiddelde prijs van Brent zal naar verwachting eindigen op USD 84/vat in 2023 en USD 78/vat in 2024, vergeleken met een gemiddelde van USD 101/vat in 2022. Dit zou een stijgende vraag moeten ondersteunen.

BIMCO schat de vlootgroei van 1,9% voor ruwe olietankers en 1,4% voor producttankers in 2023, met respectieve cijfers van 0,0% en 0,4% voor elke vloot in 2024.

Zeer kleine orderboeken van respectievelijk 5,4% en 4,4% ten opzichte van de omvang van de vloot voor ruwe olie en producttankers, in combinatie met geschatte recycling, zullen de groei van de vloot onder controle houden.

Daarnaast verwacht men dat de productiviteit van de vloot zal afnemen naarmate de vaarsnelheid wordt verlaagd om te voldoen aan de EEXI- en CII-voorschriften. In vergelijking met het vorige rapport schatten de analisten van BIMCO nu echter in dat de impact hiervan deels pas in 2024 zichtbaar zal zijn; daarom schatten ze snelheidsverlagingen in van 0,5-1,5% in 2023 en 1-2% in 2024.

Contracting zal waarschijnlijk aantrekken naarmate het orderboek afneemt en eigenaren blijvende winsten maken. Een lichte daling van de nieuwbouwprijzen kan zelfs een mogelijkheid zijn als de contractering van container- en LNG-schepen vertraagt en de voorwaartse dekking op scheepswerven afneemt. Dit zou eigenaars de kans kunnen bieden om nieuwe schepen te contracteren die zijn ontworpen om te voldoen aan toekomstige decarbonisatievoorschriften.

Al met al wordt geschat dat de werkelijke aanvoer van ruwe olietankers in 2023 met 0,9% zal groeien en in 2024 met 1,5% zal afnemen. De aanvoer van productentankers zou in 2023 met 0,4% moeten groeien en in 2024 met 1,1% moeten dalen.

Conclusie

De prognose van BIMCO voorspelt dat de vraag naar ruwe olietankers in zowel 2023 als 2024 sneller zal groeien dan het aanbod met 2,5-3,5 pp. 2024.

Het is niet verwonderlijk dat we verwachten dat de verkrapping van de balans tussen vraag en aanbod zal leiden tot een stijging van vrachttarieven, tijdbevrachtingstarieven en prijzen voor tweedehands schepen. De experts geloven namelijk dat de markt een periode van aanhoudende marktkracht zal doormaken die sinds de financiële crisis van 2008 niet meer is gezien.

Het is duidelijk dat er risico’s voor de prognoses van BIMCO blijven bestaan. De vraag naar vracht is sterk afhankelijk van hernieuwde groei in China, wat leidt tot een grotere binnenlandse vraag en een groei van de wereldwijde vraag naar vliegtuigbrandstof naarmate reizen van en naar China weer opengaan. De aanvoer van vracht kan worden geschaad als Rusland de export van olieproducten niet ondersteunt en China opnieuw de exportquota inperkt.

Hoewel de balans tussen vraag en aanbod nog steeds krapper kan worden, zelfs als de gemiddelde trek niet toeneemt of de vaarsnelheid niet afneemt, zijn beide factoren de belangrijkste aanjagers van de aanzienlijke kracht op de markt die BIMCO voorspelt. Mocht een van deze verschuivingen in handels- en operationele patronen niet uitkomen zoals voorspeld, dan zal de markt niet sterker worden volgens de opgegeven prognose.

Zelfs zonder deze structurele verschuivingen zal de balans tussen vraag en aanbod in 2024 echter nog steeds sterker zijn dan in 2022 als de schattingen van BIMCO voor de groei van de vloot en de vracht correct zijn. Als zodanig zullen er nogal wat onvoorziene veranderingen nodig zijn om de voorspelde verbeterde sterkte van de markten volledig te ondermijnen.

De beste tanker aandelen voor 2023

Aangezien de wereld sterk afhankelijk is van de gestage stroom olietransport van het ene punt naar het andere, is de opkomst van de olietankerindustrie niet te ontkennen. De Covid-19-maatregelen hadden verstorende gevolgen voor de toeleveringsketen van olie, die een ongekende daling van de vraag kende.

Volgens het Internationaal Energieagentschap (EIA) daalde het gemiddelde verbruik van vaten olie per dag tot een verontrustende 30 miljoen tijdens de pandemie, vergeleken met het gebruikelijke verbruik van 65-70 miljoen vaten per dag. De daling van de vraag dwong de olieproductie te verminderen vanwege de onbeschikbaarheid van opslagplaatsen op het land voor olie. Olieproducenten konden echter gedeeltelijk boven de vraag blijven produceren doordat ze olietankers konden gebruiken als alternatief voor olieopslag.

De olietankerindustrie profiteerde dus eigenlijk van de pandemie, ondanks de enorme ineenstorting van de vraag. In een apart artikel merkte Business Standard op dat een toename van de opslag op zee leidde tot 6-8 keer hogere kosten.

De olie- en gasindustrie is zeer volatiel, aangezien zowel schokken aan de aanbodzijde als schokken aan de vraagzijde de industrie op elk moment kunnen treffen. Van de meeste industrieën die herstelden van de COVID-19-maatregelen, bleef de olie- en gasindustrie achter met de meest onzekere opleving. Met die onzekerheid zal de belegger in tanker aandelen rekening mee moeten blijven houden. Hieronder vindt u een overzicht van wat naar onze mening de beste tanker aandelen zijn.

 1. STX Corporation (011810.KS)
 2. Nordic American Tanker (NYSE:NAT)
 3. Exmar (EXM.BR)
 4. StealthGas Inc. (NASDAQ:GASs)
 5. SOLVANG ASA (SOLV-DNM.OL)
 6. Golar LNG (GLNG)
 7. SFL Corporation (SFL)
 8. DHT (DHT)
 9. Euronav (EURN)
 10. Scorpio Tankers (STNG)
 11. Teekay Corporation (TK)

1. STX Corporation (011810.KS)

STX Corporation houdt zich bezig met de handel in energie, grondstoffen, machines en motoren en dus niet alleen transport. Het is het eerste bedrijf in de lijst met tanker aandelen. Eigenlijk is STX van alle markten thuis. Het bedrijf levert steenkool aan warmtekrachtcentrales, cementfabrieken, algemene industrie, enz. en handelt in aardolieproducten, zoals benzine, gasolie, stookolie, vliegtuigstookolie, bunker-C-olie, enz., evenals aromatische grondstoffen, synthetische harsen en natuurlijke rubberproducten.

STX Corporation biedt ook diensten aan op het vlak van scheepsbeheer en scheepsbouwkunde, marine en offshore evenals krachtcentralediensten, motor- en uitrustingsonderdelen voor schepen en fabrieken en ga zo maar door. Het bedrijf werd opgericht in 1976 en is gevestigd in Seoul, Zuid-Korea. STX Corporation is een dochteronderneming van AFC MERCURY CO., LTD.

2. Nordic American Tanker (NYSE:NAT)

De schalieboom in de VS veranderde de stroom van olie en gas over de hele wereld. Dit bedrijf staat als tweede op de lijst met tanker aandelen. Schaalolie heeft de dynamiek op de energiemarkt veranderd, zodat vloeibaar aardgas vanuit de VS naar de Aziatische en Europese markten wordt verscheept.

De wereldwijde vraag naar LNG zal naar verwachting tegen 2025 verdubbelen. Dit zal naar verwachting een aanzienlijke groei voor LNG-tankerbedrijven stimuleren. In feite zou de industrie tegen dat jaar meer dan 180 extra LNG-schepen nodig kunnen hebben, wat neerkomt op 37 miljard dollar aan investeringen voor de LNG-scheepvaartindustrie.

Een bedrijf dat goed gepositioneerd is voor de positieve trends in het tankertransport voor LNG is Nordic American Tankers. Het bedrijf bezit momenteel 24 schepen van het type schip Suezmax, wat de operationele efficiëntie vergroot. Dit is een goedkoop bedrijfsmodel, zodat Nordic echt veel geld kan verdienen als de spotkoersen stijgen, wat het afgelopen jaar is gebeurd.

Nordic American is in feite een tankerbedrijf gevestigd in Bermuda. Op 27 februari 2023 meldde het bedrijf dat de totale inkomsten verdrievoudigd in 2022 waren op een nettowinst van $36 miljoen. Nordic American Tanker keerde ook een dividend uit van $ 0,15, het 102de opeenvolgende kwartaal met dividenduitkering.

3. Exmar (EXM.BR)

Exlar Shipping is een Belgische rederij die in zijn huidige vorm werd opgericht in 1991. Dit bedrijf staat op nummer drie in de lijst met tanker aandelen. Het is een 100%-vennootschap van Exmar NV, een wereldwijde leverancier van energie- en supply chain-oplossingen.

Exlar levert vooral diensten op het gebied van scheepvaart, infrastructuur en scheepsbeheer biedt wereldwijd oplossingen voor verzending en energievoorzieningsketens. Het opereert via drie divisies: scheepvaart, infrastructuur en ondersteunende diensten. Exlar vervoert vloeibaar gemaakte gasproducten, zoals vloeibaar petroleumgas, butaan, propaan, watervrije ammoniak en petrochemische gassen.

4. StealthGas Inc. (NASDAQ:GASs)

StealthGas Inc. (NASDAQ:GASS) is een maritieme rederij die zich richt op de energiesector. Het bedrijf vervoert geraffineerde aardolieproducten zoals diesel, aardolie, vliegtuigbrandstof en stookolie. Bovendien is StealthGas ook een speciale LPG-tanker, aangezien de schepen een groot aantal LPG-gassen kunnen vervoeren, zoals butaan, propaan, propyleen en isopropaan.

De vloot van StealthGas Inc. bestaat uit 44 LPG-tankers en is daarmee een van de grootste in zijn soort ter wereld. Deze hebben een capaciteit van 389.426 kubieke meter. StealthGas heeft zijn hoofdkantoor in Athene, Griekenland. Het bedrijf staat op nummer vier in de lijst met beste tanker aandelen voor 2023.

5. SOLVANG ASA (SOLV-DNM.OL)

SOLVANG ASA (SOLV-DNM.OL) is een van de oudste LPG-rederijen ter wereld. Dit bedrijf staat op de vijfde plaatst in de lijst met tanker aandelen voor 2023. Het bedrijf werd opgericht in 1936 en heeft zijn hoofdkantoor in Stavanger, Rogaland, Noorwegen. De schepen bedienen havens over de hele wereld, van Europa tot Azië en Noord- en Zuid-Amerika.

SOLVANG ASA heeft een vloot van 26 schepen, waarvan zeven zeer grote gastankers, negen grote gastankers, één middelgroot schip en acht temperatuurgeregelde schepen. Cumulatief geven deze het bedrijf een tonnage van 953.998 DWT en de schepen reisden in 2021 maar liefst 99 keer de wereld rond.

Daarnaast is SOLVANG ASA ook een van de weinige LPG-vervoerders ter wereld die oplossingen aan het testen is om traditionele stookolie te vervangen door groene brandstoffen voor haar vloot. Het bedrijf streeft ernaar een systeem voor het terugvangen van koolstof te installeren op de uitlaten van scheepsmotoren, wat de eerste keer zal zijn dat een dergelijk systeem zal worden gebruikt met een scheepsmotor.

6. Golar LNG (GLNG)

Golar LNG Limited ontwerpt, bezit en exploiteert maritieme infrastructuur voor het vloeibaar maken van aardgas en staat op nummer zes in de lijst met tanker aandelen. Het bedrijf opereert via drie segmenten: FLNG, Corporate and Other, en Shipping. Golar LNG houdt zich ook bezig met de hervergassing, opslag en lossing van vloeibaar aardgas (LNG); exploitatie van drijvende liquefaction natural gas (FLNG)-schepen; exploitatie van het transport van LNG-tankers; en scheepsmanagement. Als marktleider in de ontwikkeling van drijvende terminals gaat Golar LNG er prat op meer LNG te produceren vanuit een drijvende faciliteit dan al zijn concurrenten.

Het Nigeriaanse staatsoliebedrijf NNPC Ltd heeft in april 2023 een memorandum van overeenstemming getekend met Golar LNG uit Noorwegen om een drijvende fabriek voor vloeibaar aardgas in het land te bouwen, zei Golar LNG.

Afrika’s grootste olieproducent, Nigeria, beschikt over enkele van ’s werelds grootste gasreserves en is op zoek naar investeringen om zijn eigen binnenlandse voorraden en export te stimuleren.

NNPC zei dat het memorandum was ondertekend door NNPC-topman Mele Kyari en Golar-CEO Karl Fredrik Staubo in de federale hoofdstad Abuja. Golar LNG gaf geen verdere details en reageerde niet op verzoeken om commentaar. Golar heeft in het verleden plannen aangegeven om een energieproject in Nigeria op te zetten dat een van zijn schepen zou kunnen gebruiken om vloeibaar aardgas te importeren.

7. SFL Corporation (SFL)

SFL Corporation Ltd., een maritiem en offshore bedrijf dat activa bezit en chartert en actief is in de exploitatie en het charteren van schepen en offshore-gerelateerde activa op middellange en lange termijn charters.

Het bedrijf is actief in verschillende sectoren van de maritieme, scheepvaart- en offshore-industrie, waaronder olietransport, droge bulkzendingen, chemisch transport, transport van olieproducten, containertransport, autotransport en boorplatforms.

SFL Corporation heeft in het tweede kwartaal van 2023 aangekondigd dat het de in 2010 gebouwde suezmax-tanker Everbright heeft verkocht en geleverd aan een niet-verwante derde partij. De netto verkoopopbrengst aan SFL is ongeveer $ 41,1 miljoen en het schip was aan het einde van het eerste kwartaal schuldenvrij.

Als gevolg van de verkoop zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 een boekwinst van ongeveer $ 6,4 miljoen worden geboekt. Het afstoten van oudere schepen maakt deel uit van de strategie van het bedrijf om haar vloot voortdurend te vernieuwen en te diversifiëren, en de netto contante opbrengst zal naar verwachting worden geherinvesteerd in nieuwe activa. SFL Corporation Ltd. staat op de zevende plaats in de lijst met tanker aandelen.

8. DHT (DHT)

DHT Holdings, Inc. bezit en exploiteert via haar dochterondernemingen ruwe-olietankers, voornamelijk in Monaco, Singapore en Noorwegen. Op 16 maart 2023 had het een vloot van 23 zeer grote olietankers. DHT Holdings heeft zijn hoofdkantoor in Hamilton.

DHT betaalt momenteel een dividend van $ 0,38 per aandeel en heeft een dividendrendement van 15,50%. Ter vergelijking: het gemiddeld rendement van de transport-scheepvaartsector is 2,05%, terwijl het rendement van de S&P 500 1,71% is.

Als we kijken naar de dividendgroei, is het huidige jaarlijkse dividend van DHT van $ 1,52 1166,7% zeer royaal te noemen. DHT Holdings heeft zijn dividend de afgelopen 5 jaar 3 keer op jaarbasis verhoogd voor een gemiddelde jaarlijkse stijging van 8,60%.

Elke toekomstige dividendgroei zal afhangen van zowel de winstgroei als de uitbetalingsratio van het bedrijf; een uitbetalingsratio is het deel van de jaarlijkse winst per aandeel van een bedrijf dat wordt uitgekeerd als dividend.

De huidige uitbetalingsratio van DHT Holdings is 52%. Dit betekent dat het 52% van zijn achterblijvende 12-maands WPA als dividend uitkeerde. De winstgroei ziet er solide uit voor DHT voor dit fiscale jaar. De consensusschatting van Zacks voor 2023 is $ 1,14 per aandeel, wat neerkomt op een winstgroei op jaarbasis van 293,10%.

9. Euronav (EURN)

Dit bedrijf houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met het transport en de opslag van ruwe olie wereldwijd en staat op de negende plek op de lijst met tanker aandelen. Euronav biedt drijvende, opslag- en losdiensten (FSO) aan. Het bezit en exploiteert ook een vloot van schepen. Euronav is het voorwerp van een machtsstrijd tussen twee redersfamilies, waarbij de Belgische familie Saverijs staat tegenover de Noorse familie Frederiksen.

John Fredriksen een in Noorwegen geboren Cypriotische zakenman gevestigd in Londen. Trusts die door Fredriksen zijn opgericht ten behoeve van zijn naaste familieleden, hebben aanzienlijke belangen in de scheepvaart, offshore, onroerend goed, viskweek en andere industrieën waar de meest bekende scheepvaartbelangen de beursgenoteerde bedrijven Frontline Plc, Golden Ocean Ltd, SFL Corp. Ltd, Flex LNG Ltd en Avance Gas ASA.

Hij is de afgelopen zeven decennia uitgegroeid tot een van de meest prominente figuren in de scheepvaartindustrie met als belangrijkste filosofie een efficiënte en transparante bedrijfsvoering gericht op het genereren van aandeelhoudersrendement.

10. Scorpio Tankers (STNG)

Scorpio Tankers Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het vervoer over zee van geraffineerde aardolieproducten in de scheepvaartmarkten over de hele wereld.

Op 23 maart 2023 bestond de vloot uit 113 tankers in eigendom, in financiële lease of in rompbevrachting, waaronder 39 LR2, 60 MR en 14 Handymax met een gewogen gemiddelde leeftijd van ongeveer 7 jaar.

Voortbouwend op enkele van de hoogste tankertarieven ooit geregistreerd, verminderde Scorpio vorig jaar zijn schuld met $ 1,2 miljard en kocht 5,8 miljoen van zijn gewone aandelen terug. Scorpio Tankers Inc. staat op de tiende plaats in de lijst met beste tanker aandelen voor 2023.

11. Teekay Corporation (TK)

Dit bedrijf houdt zich wereldwijd bezig met internationale ruwe olie en andere zeetransportdiensten en benoemen wij als elfde op de lijst met beste tanker aandelen. Teekay bezit en exploiteert tankers voor ruwe olie en geraffineerde producten. Het bedrijf biedt ook ondersteuningsdiensten van schip tot schip; commercieel beheer van tankers en exploitatie van technisch beheer; en operationele en onderhoudsmaritieme diensten.

Teekay heeft in maart 2023 aangekondigd dat het bedrijf zijn eerder aangekondigde aandelen inkoopprogramma van $ 30 miljoen heeft afgerond. In het kader van het programma heeft het bedrijf 6,45 miljoen gewone aandelen ingekocht, of ongeveer 6,3% van de uitstaande gewone aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de start van het programma in augustus 2022, voor een totaal van $30 miljoen. Wat neerkomt op een gemiddelde prijs van $4,64 per aandeel. Daarnaast heeft de raad van bestuur van het bedrijf toestemming gegeven voor een nieuw aandelen inkoopprogramma voor de inkoop van maximaal $30 miljoen van de uitstaande gewone aandelen van het bedrijf.

12. Frontline (FRO)

Frontline Ltd., een rederij, houdt zich bezig met het vervoer over zee van ruwe olie en olieproducten over de hele wereld. Dit bedrijf staat op de twaalfde plek in de lijst met beste tanker aandelen. Frontline bezit en exploiteert olie- en producttankers. Op 31 december 2022 had het bedrijf een vloot van 70 schepen.

Frontline is ook betrokken bij het charteren, kopen en verkopen van schepen. Het bedrijf werd opgericht in 1985 en is gevestigd in Hamilton, Bermuda.

13. Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP)

Dit bedrijf is een senior bedrijf in de onafhankelijke energietransportsector dat actief is in Griekenland, Rusland, Oekraïne, de Filippijnen en Roemenië. Tsakos Energy Navigation exploiteert een vloot van 64 tankers met een hoge ijscapaciteit, shuttle-tankers en schepen op vloeibaar aardgas (LNG).

Het bedrijf biedt transport overzee voor nationale, grote en andere onafhankelijke oliemaatschappijen en raffinaderijen onder lange, middellange en korte termijn charters.

Tsakos Energy Navigation exploiteert ook een vloot van dubbelwandige schepen, bestaande uit conventionele tankers, LNG-tankers en suezmax DP2-shuttletankers. Het bedrijf was voorheen bekend als MIF Limited en veranderde zijn naam in Tsakos Energy Navigation Limited in juli 2001. Tsakos Energy Navigation Limited werd opgericht in 1993 en is gevestigd in Athene, Griekenland. Dit bedrijf staat op de dertiende plaats in de lijst met tanker aandelen voor 2023.

14. International Seaways (NYSE:INSW)

International Seaways is een tankermaatschappij, het bedrijf levert energietransportdiensten voor ruwe olie en aardolieproducten en staat op nummer veertien in de lijst met tanker aandelen. Het bedrijf bezit en exploiteert een vloot, waaronder onder andere ULCC’s, VLCC’s en MR-tankers. INSW profiteert met volle teugen van de verhoging van de tankertarieven.

Het in New York gevestigde maritieme bedrijf International Seaways is een van de beste olietankeraadelen om nu te kopen met zijn vloot van 36 schepen. Daaronder 11 VLCC’s, 2 Suezmax’s, 4 Aframax’s, 13 Panamax’s en 4 MR Tankers. Met 4 miljoen aandelen, ter waarde van $65 miljoen in portefeuille, is Cyrus Capital Partners eind december de grootste aandeelhouder van het aandeel.

15. Overseas Shipholding Group (NYSE:OSG)

We sluiten af met het laatste bedrijf in de lijst met beste tanker aandelen voor 2023. Het transportbedrijf, Overseas Shipholding Group, is gespecialiseerd in ruwe olie en geraffineerde producten. Overseas Shipholding heeft meer dan 110 schepen met een draagvermogen (DWT) van elk 11 miljoen vaten. In december 202 accepteerde Overseas Shipholding Group de levering van tankschip OSG 205, met een capaciteit van 204.000 vaten, van Greenbier Marine.

Overseas Shipholding kondigde in maart 2023 aan dat de raad van bestuur toestemming heeft gegeven voor een programma om maximaal 10 miljoen gewone aandelen van het bedrijf te kopen. Sam Norton, President en CEO van OSG, verklaarde: “Inkoop van eigen aandelen blijft een van de vele aandachtspunten voor het gebruik van de vrije kasstroom die wordt gegenereerd door huidige en verwachte scheepsactiviteiten.

De herautorisatie van een programma voor de inkoop van eigen aandelen door de raad van bestuur van OSG geeft het bedrijf een extra flexibiliteit om continu mogelijkheden te evalueren om ons beschikbare geld te beheren op manieren waarvan wij denken dat die onze aandeelhouders het beste dienen.”

Conclusie

Niet alle tanker aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden, bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode. Hiermee wordt gebruik gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de online training.

Nieuwsgierig geworden?

Vond je bovenstaande informatie interessant en ben je nieuwsgierig geworden naar beleggen in tanker aandelen? Wij hebben een handleiding geschreven met de zeven geheimen van succesvol beleggen. Door op onderstaande afbeelding te klikken kan deze handleiding gemakkelijk gedownload worden.

Succesvol beleggen gids

~ Harm van Wijk

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.