Met een verdubbeling van de olieprijs in minder dan twee jaar tijd is de markt redelijk op drift geraakt. De oliemaatschappijen hebben hierbij flink garen gesponnen, doch anderzijds zien de meeste hun vervangingsratio dalen bij gebrek aan adequate nieuwe vondsten. Er wordt in vele gevallen meer verkocht dan gevonden. Bij gebrek aan voldoende nieuwe grote vondsten wordt ook gekeken naar mogelijke overnamekandidaten. Waar liggen de kansen?

De huidige hoge olieprijs werkt in zekere zin verblindend op overnames. Kijkt men naar de balanswaarde van de voorraden, dan blijken deze echter voor een aanzienlijk lagere waardering in de boeken te staan dan de huidige olieprijs aangeeft. Dit heeft te maken met mogelijke marktschommelingen. Op basis van de te boek staande reserves zijn oliefondsen in wezen niet zo duur. Bovendien kunnen bij een overname bewezen reserves direct aan de bestaande portefeuille worden toegevoegd.

Prijsontwikkeling

Natuurlijk heeft John Browne van olieconcern BP gelijk met zijn stelling dat de olieprijs in te korte tijd te ver is doorgeschoten. Maar toenemende onzekerheid over de continuïteit van de productie, de piekverwachting, extremere weersomstandigheden en de sterk toegenomen vraag uit Azië hebben alle bijgedragen tot deze stijging.

Daaroverheen verscheen de World Energy Outlook van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) met buitengewoon optimistische ramingen over de prijsontwikkeling op de lange termijn. De IEA gaat ervan uit dat de wereldbehoefte in 2030 met 50% zal zijn gestegen. Dat zal alleen gebeuren als door het broeikaseffect de wal het schip gaat keren. Worden de winters warmer op het noordelijk halfrond, dan kost dat minder energie. Worden de zomers daarentegen ook warmer, dan kost dat weer meer energie. Laten we zeggen dat de resultante hiervan vooralsnog nul is.

De huidige olieprijs heeft ongetwijfeld effect op de groei en zal leiden tot een licht afkalvende vraag. Desondanks blijft de behoefte groeien, zij het in een enigszins trager tempo. De vraag is tevens of de rijkste olielanden in het Midden-Oosten in staat en bereid zijn aan de gestegen vraag te voldoen. Immers, de kloof tussen de moslimgemeenschap en de rest van de wereld wordt er niet kleiner op. En dan moeten we hopen dat er intussen geen extremere regimes (Iran?) opstaan.

Het IEA meldt ook dat de energiesector gehouden is om tot 2030 een bedrag van $ 17 triljoen (17 met twaalf nullen!) te investeren om de vraag te kunnen bijhouden. Dat is een meer dan waanzinnig bedrag. Investeren gebeurt nu al met tegenzin en dat zal straks niet anders zijn. Immers, ook de oliemarkt is aan schommelingen onderhevig. Men baseert de investeringsbeslissingen bij voorkeur op de gemiddeld lagere en niet op de hogere niveaus.

Gelet op de huidige groeicijfers van landen als China en India (niet de enige in Azië!) wordt daar reeds in het jaar 2010 een vraagverdubbeling verwacht. In China verbruikt men per hoofd van de bevolking thans nog geen twee vaten per jaar, tegen meer dan 25 vaten per hoofd van de bevolking in de Verenigde Staten. In India ligt de situatie niet veel anders. Voor die regio verwacht men na 2010 zelfs nog een sterkere energievraag.

Overnames

Tegen deze achtergrond en de conservatief gewaardeerde reserves is een overname alleszins relevant, ook al niet gelet op de gemiddelde koers-winstverhoudingen. Vandaar dat de recente (pogingen tot) overname(s) lang niet zo opmerkelijk zijn.  

De meest in het oog springende was natuurlijk de poging van het Chinese CNOOC om Union Oil of California (Unocal) over te nemen. Die poging stuitte echter op te veel verzet van het Witte Huis. Chevron deed zich toen als ‘white knight’ voor om Unocal in Amerikaanse handen te houden.

De bieding van Occidental Petroleum, de grootste olieproducent in Texas en een belangrijke gasspeler in Californië, met een bod op Vintage Petroleum kwam evenmin uit de lucht vallen. De volgende dag steeg het aandeel prompt met 30%. Dit kwam door de snelle bevestiging van Vintage om op dit bod in te willen gaan. Vintage is een onafhankelijke Amerikaanse olie- en gasproducent met belangen in onder meer Argentinië, Bolivia en Jemen. Ook moet hier de recente overname worden vermeld van Terasen door Kinder Morgan voor $ 5,5 miljard. Mocht de olieprijs nog iets verder inzakken, dan worden overnames alleen maar interessanter.

Robert Broncel,, Invision Investments

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.