De oplossing van de schuldencrisis

De oplossing van de schuldencrisisDe afgelopen jaren is veel te doen geweest over de steeds verder oplopende schulden van de Westerse landen. Aanhangers van de Modern Monetary Theory (MMT) zijn van mening dat er geen probleem is, zolang een land zelf zijn eigen geld kan bijmaken. En daar wringt nu net de schoen voorde Grieken. De oplossing is dan zeer eenvoudig.

De sleutel ligt volgens de aanhangers van MMT bij de monetaire soevereiniteit: het vermogen om de eigen munteenheid te controleren. Landen zoals de Verenigde Staten en Japan, en voorheen alle Europese landen, hebben de mogelijkheid om zelf geld bij te maken en kunnen op deze wijze altijd zorgen dat de rente op de schulden kan worden betaald. Op deze wijze kan een land dus nooit failliet gaan, tenzij het land hier zelf voor kiest.

Neerwaartse spiraal

Met de start van de euro is de mogelijkheid voor de eurolanden om een faillissement te vermijden, verdwenen. Wanneer er zich een crisis aandient, en dat gebeurt nu eenmaal met enige regelmaat in een economie, dan bestaat het gevaar dat er een neerwaartse spiraal ontstaat. Het vertrouwen in een land neemt af, waardoor de rente oploopt en het begrotingstekort en daardoor de staatsschuld toeneemt. Het probleem wordt hierdoor groter en groter en een faillissement lijkt de enige uitweg.

Soevereine natie

Er is echter een andere oplossing, namelijk er voor zorgen dat het een land (weer) soeverein wordt. Een natie is soeverein als het een eigen munt uitgeeft en deze vrij op de valutamarkten laat bewegen en geen financiële verplichtingen in een vreemde valuta aangaat, aldus Professor Bill Mitchell van de Universiteit van Newcastle in Australië.

Monetair soeverein

Om soeverein te zijn, moet een overheid de hoeveelheid geld zonder kosten kunnen aanpassen en moet de verplichtingen verschuldigd zijn in dezelfde valuta. Landen die hun valuta koppelen aan een andere valuta of koppelen aan een grondstof, zoals goud, zijn niet monetair soeverein. Ook een land waarvan de schulden worden uitgedrukt in een andere munt, waardoor zij hier geen controle over hebben, zijn niet monetair soeverein.

Nieuw geld creëren

Zonder monetaire soevereiniteit moeten landen altijd een beroep doen op externe financieringsbronnen en worden daardoor geconfronteerd met solvabiliteitsproblemen. De enige beperking is inflatie. Je kunt nu eenmaal niet nieuw geld creëren zonder dat daar waarde tegenover staat. Als het geld juist wordt geïnvesteerd waardoor de terugverdiencapaciteit van een land toeneemt, bijvoorbeeld door een betere infrastructuur of onderwijs, dan is er geen enkel probleem.

Extra aandelen

Vergelijk het met een bedrijf dat nieuwe aandelen uitgeeft omdat het een nieuwe fabriek wil bouwen die meer winst voor het bedrijf gaat genereren. De extra aandelen zijn geen probleem omdat de winst toeneemt. Als er verkeerde investeringen worden verricht, dan verwatert het aandelenkapitaal waardoor de houders van de aandelen ontevreden worden.

BV Nederland

Voor de invoering van de euro waren de aandeelhouders van de ‘BV Nederland’ de houders van de Nederlandse gulden. Omdat er geen gekke dingen werden gedaan met het ‘aandelenkapitaal’ van de BV Nederland, was de geëiste vergoeding (dividend of rente) laag. Door de lage kosten van het kapitaal konden eenvoudig rendabele projecten worden gefinancierd.

Inflatie

Er ontstond ook geen probleem wanneer er extra geld werd bijgedrukt, omdat de gulden feitelijk een ‘aandeel’ was in de gezonde BV Nederland. Wanneer er veel nieuwe aandelen (guldens) werden uitgegeven, dan ontstond inflatie omdat er niet direct nieuwe wegen, bruggen, scholen, havens, et cetera tegenover stonden.

Investeringsmogelijkheden

Een beetje inflatie is overigens niet zo schadelijk, zeker niet als je belegt. Sterker nog, een groeiende economie heeft nu eenmaal, net als een groeiend bedrijf, nieuw aandelenkapitaal nodig. Als een bedrijf aandelen gaat inkopen, dan is dat een signaal dat het bedrijf geen nieuwe investeringsmogelijkheden ziet en het geld dan maar teruggeeft aan de aandeelhouders waardoor het bedrijf in omvang krimpt.

Krimpende economie

Een krimpende economie gaat gepaard met deflatie en dat is het laatste waar je op zit te wachten. Een overheid die gaat bezuinigen (minder geld in omloop brengen) ten tijde van een crisis laat daardoor de economie nog verder krimpen.

Equity for debt swap

Met de invoering van euro is een enorme fout gemaakt. De houder van de valuta heeft niet langer een recht op de terugverdiencapaciteit van dat land. Het aandelenkapitaal van de BV Nederland is vervangen door schulden, een eurobiljet dat van de ECB is geleend, zonder dat daar waarde tegenover staat. Je zou kunnen zeggen dat er een equity for debt swap heeft plaatsgevonden.

Terugverdiencapaciteit

Wanneer een bedrijf nieuwe aandelen (guldens) uitgeeft, is er niemand die vraagt wanneer je die aandelen gaat terugbetalen. Dat hoeft ook niet. Je hebt nu eenmaal een waarde, de terugverdiencapaciteit van een land als dekking. Bij de euro staat er niks tegenover. We hadden net zogoed de Amerikaansedollar als betaalsysteem kunnen invoeren, met alle problemen van dien, zoals we nu zien in Hong Kong waar ze de Hong Kong dollar hebben gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

Debt for equity swap

Door nu weer een ‘debt for equity swap’ te doen (niet ongebruikelijk wanneer een bedrijf in de problemen zit), krijgen de houders van de schulden weer aandelen. De vraag is dan alleen of je nieuwe aandelen Nederland, België, Duitsland, Griekenland, et cetera) moet uitgeven of aandelen Europa moet uitgeven, (lees: weer terug moet naar de gulden, mark, frank, drachme, et cetera) of een nieuw bedrijf moet oprichten en aandelen van de Verenigde Staten van Europa (lees: een soevereine euro).

Boekhoudkundige truc

Het lijkt allemaal slechts op een boekhoudkundige truc en dat is het in feite ook. De huidige crisis is dan ook geen financiële crisis (er is geld genoeg en anders drukken we het bij) maar een boekhoudkundige crisis. We moeten alleen oppassen dat we door het boekhouden van de politici niet juist in een nog grotere crisis belanden dan we nu al zitten.

Onder de brug slapen

Het is immers complete onzin om, zoals in de VS, mensen uit hun huis te zetten omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen en vervolgens het huis laten verschimmelen, de koperen bedrading uit de muren laten trekken waardoor het huis niets meer waard is. En dat terwijl de voormalige bewoners maar onder de brug moeten slapen. In Europa moeten we toch slim genoeg zijn om deze problemen te voorkomen?

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column op www.beleggen.com

 

Drs. Harm van Wijk

www.beursbulletin.nl

 

14 antwoorden
 1. Henk Huising
  Henk Huising zegt:

  Harm,

  Ander Ideetje. Er worden Eurobonds uitgegeven daarmee koopt de ECB strategische belangen in zwakke sectoren (bankensector). Die mogen ze tegen de nominale investering waarderen tot deze aandelen weer worden verkocht. Daarmee sla je een hoop vliegen in een klap. Banken worden per definitie stabiel (ze worden immers gesteund door de centrale bank). 2. Griekenland kan makkelijk een haircut verwerken. Laat ze maar failliet gaan banken hebben hier toch niet zo veel last van. 3. Meer centrale macht. Het is toch van de zotte van Slowakije dat een grootte heeft 0,7% van de Euro Economie de vergroting van het EFSF kan tegenhouden. 4. Het vergroot de slagkracht van Europa binnen de wereld.

  Beantwoorden
 2. Jan de Vente
  Jan de Vente zegt:

  Er van uitgaande dat europa monetair niet meer uit vele landen zou bestaan maar uit een natie, dan zou europa ook monetair kunnen financieren. Dit heeft lijkt mij echter wel gevolgen voor de rente in europa. Er zal een hogere inflatie komen. Het vertrouwen van de euro verzwakt. Daar in tegen zal de euro minder waard worden. Dit heeft als gevolg dat we meer kunnen gaan exporteren naar buiten europa en minder gaan importeren van uit buiten europa. Helaas ben ik geen econoom maar een eenvoudige boekhouder. Ik kan dus niet alles overzien. Dit is slechts een gedachte spinsel, ingegeven door bovenstaand artikel.

  Beantwoorden
 3. Eric
  Eric zegt:

  Mij lijkt dat het opzetten van een soevereine munt uiteindelijk niet de enige oplossing kan zijn. De corruptie van Griekenland is ook een groot probleem en dan de hopeloos verouderde ambtenarij.

  De Zuid-Europese landen, waaronder ook Griekenland hebben een eigen mentaliteit en ook een wetgeving die heel anders is dan de Noord Europese landen (zoals Nederland en Duitsland). Het samenvoegen naar een soevereine munt (Euro) is daarmee helemaal niet eenvoudig, zeker niet op korte termijn.

  De beste oplossing lijkt mij dat Griekenland saneert, moderniseert en Noord-Europese wetgeving overneemt. Het afboeken van schulden lijkt me onvermijdelijk.

  Beantwoorden
 4. dian
  dian zegt:

  Kan Griekenland niet onder curantele worden gesteld?
  Ik kan me voorstellen dat, als Griekenland hulp krijgt om de zaken weer op orde te krijgen, Griekenland en de rest van Europa daarmee gediend zouden zijn. Ik bedoel een groep Europeanen die samen met Griekenland bijv. een bevolkingsregister; het belastingapparaat; de sociale voorzieningen en dergelijke opzet zodat er meer structuur in komt.

  Beantwoorden
 5. Martinus
  Martinus zegt:

  één Europa, één Euro en één Europeaan.
  En die laatste wordt ook vandaag nog niet geboren. Een Amsterdamse Jood ziet de holocaust nog iedere dag voor zich; een Portugees de geheime dienst van Salazar; de Zuid Italiaan bittere armoede enz.
  Een Europa naar proper Duits/Nederlands model spiegelen we onszelf voor als het ideaal. Dat mag, maar de weg ernaar toe is langer dan het traject Amsterdam – Moskou. We zijn bovendien op, de door de politiek ter beschikking gestelde fiets.
  Een kind uit een heel arm gezin veroordelen, dat hij alle broodjes die op tafel staan snel zelf opeet, daar lijkt het gekanker op Portugal; Griekenland e.a op.
  Geef het kind iedere dag zoveel hij op kan en je zal hem zien veranderen. Tut,tut, tut, is mooi proper Duits/Nederlands maar helpt niet.

  Beantwoorden
 6. W. Kunst
  W. Kunst zegt:

  Hoe groot moet Europa nog worden ? Nemen we straks ook Somalië en Tibet erbij ? Israel doet al mee aan Europees voetbal. De EGKS was een goede gedachte en heeft ook gewerkt : geen oorlog meer in west Europa, maar daarbuiten ? Helaas, toen gingen de ambtenaren denken, dat ze ondernemer waren.
  Mogelijk staan wij binnenkort op de lijst voor ontwikkelingsgeld vanuit China en Brazilië. De Elliott Wave Theorie voorspelt een AEX van 190,
  dus dat kan nog leuk worden.

  Beantwoorden
 7. Willem Bos
  Willem Bos zegt:

  Harm,

  Erg helder artikel. Ik lees veel over de crisis. Maar het geld van een land vergelijken met de aandelen van een bedrijf vind ik een prachtige vondst. En dat wij Hollandse aandelen hebben ingeruild voor Europese leningen. Met de opmerkelijke conclusie dat het geen financieel probleem is maar vooral een boekhoudkundige kwestie.
  Mijn eigen voorstel is om in elk Europees land twee munteenheden in te voeren. De eigen munt en de Euro. Dat hadden wij ook vlak voor de invoering van de Euro. De eigen munt kan dan devalueren en revalueren. En salarissen worden betaald in de eigen munteenheid. Echter, alle producten worden verplicht vermeld in twee prijzen, de eigen munt en de Euro. Dankzij alle digitale betalingssystemen kan betalen ook in twee munteenheden. Dus reizen en zakendoen is dan géén probleem. Er staan ongetwijfeld nog wat regels en praktische bezwaren tussen droom en daad. Toch lijkt mij het twee munten concept het overwegen waard. Dat past goed bij Europa. Elk land heeft ook haar eigen cultuur en taal, maar wij kunnen elkaar allemaal verstaan, in een gemeenschappelijke spreektaal. Waarom dan niet met de munteenheid ook?

  Beantwoorden
 8. Cor Christiaanse
  Cor Christiaanse zegt:

  belasting te verhogen op 31-12-2011 van
  52% naar 62% met terugwerkende kracht
  van1 januari 2011
  Verder jaarlijks de Euro met 5% devalueren
  totdat de Euro gelijk is aan de dollar.

  Beantwoorden
 9. Max
  Max zegt:

  De fouten zijn jaren geleden al gemaakt. Over de euro had een referndum gehouden moeten worden. De burger had eerlijk geinformeerd moeten worden over voordelen, nadelen en risico’s. De burger heeft nooit gekozen voor de euro maar moet nu wel betalen. 
   Wie de geschiedenis kent,weet dat Europa nooit een is geweest,en nooit een zal worden.Geen dictators zoals in het verleden,maar die onnozele Euro die ons door de strot werd geduwd.Griekenland is het begin van het einde van het einde voor de Euro.Het zijn de banken die Griekenland failliet maken, door ze op te zadelen met torenhoge rentes. Daar zitten de zakkenvullers en het ware gespuis. Het hele financiële systeem moet op de schop want als dit zo doorgaat zijn wij straks de volgende.Meer dan 90% van de leningen die Griekeland in de moderne era heeft ontvangen zijn gebruikt om deze oude schulden (voor welke Griekeland zelf al 4 keer failliet is verklaard!), terug te kunnen betalen.Griekenland is een SPEL geworden, waar banken en pensioenfondsen de politici aan touwtjes aan het manipuleren zijn. Hoe langer het duurt hoe meer zij terugkrijgen ten koste van de ECB en IMF. Banken en pensioenfondsen zijn in Griekse obligaties gestapt vanwege de hoge rente en iedere dag, dat de ‘oplossing’ verschoven wordt is voor hun een ‘bail out’ dag !! In tegenstelling wat gewone mensen denken: In dit spel doet Griekenland al NIET meer mee ! GAME OVER !
  Als de Griekse regering minder voor de stabiliteit van de euro-neoliberalisme en meer voor de belangen van de Griekse economie en het Griekse volk had gezorgd, dan zou Griekenland al lang uit de euro gestapt moeten zijn…Niet de Griekse bevolking, maar de Griekse regering heeft de Europese subsidies misbruikt. ze hebben zichzelf verrijkt en nu moet daar de bevolking voor bloeden.
   
   
   
   

  Beantwoorden
 10. Tierelantein
  Tierelantein zegt:

  Hoe dan ook: deze crisis heeft grote en vooral vernieuwende denkers nodig, en bovenstaand verhaal vind ik daar een zeer prettig voorbeeld van!
  Wel zouden we ons allemaal eens af moeten vragen waarom we het zo makkelijk vinden onze enorme welvaart te vergoeilijken. Zou dit niet een mooi moment zijn om de uitspraak: eerlijk zullen we alles delen eens in daden om te zetten? En zou dat uiteindelijk niet een veel grotere welvaart opleveren? Een die gevoelsgeluk oplevert in plaats van winstgeluk?

  Beantwoorden
 11. Holland Mix
  Holland Mix zegt:

  Beter laat dan nooit:

  Partiële en geleidelijke overgang naar een full reserve systeem:
  – Bevriezen van de hoeveelheid geld die door fractioneel bankieren in omloop mag worden gebracht.Voor NL: 780 miljard
  – Het verplicht stellen aan de banken om uitgeleende gelden boven de “vorstgrens” 100% in the kopen bij private partijen of de overheid.
  – Het maandelijks scheppen door de overheid, niet als schuld, maar als bezit, van een hoeveelheid geld gelijk aan het totaal van de netto berekende interest kosten in die maand over de bevroren geldhoeveelheid. Dit is namelijk de hoeveelheid geld die extra gecreëerd moet worden omdat anders er geen geld bestaat waarmee rente betaald zou kunnen worden.Voor NL 25 miljard.
  – Deze hoeveelheid geld gelijkelijk uitdelen aan de Nederlandse bevolking met de vrijheid deze gift naar believen te besteden.Voor NL: Per Nederlander:€130 per maand per persoon.
  – Dit ieder jaar herhalen
  – Landen meteen sterk gekrompen geldhoeveelheid kunnen ervoor kiezen deze eerst op niveau te brengen met dezelfde methodiek.

  De gevolgen zullen zijn:
  – Een toename van het BBP met bijbehorende voordelen.
  – Een afname van de schulden van huishoudens.
  – Een toename van spaartegoeden.
  – Een toename van belastingontvangsten en vermindering van het begrotingstekort.(Voor NL: schatting 12 miljard)
  – De exponentiële vergroting van de geldhoeveelheid wordt vervangen door een lineaire.
  – Er wordt naast geldhoeveelheid gebaseerd op schuld een geldhoeveelheid gebaseerd op bezit. gecreëerd, waarbij het aandeel van de laatste geleidelijk toeneemt.
  – De cumulatie van middelen aan de top van de vermogens piramide wordt afgeremd.
  – De kans op bubbels neem sterk af.

  Crisis beteugeld, kost geen drol. De totale geldhoeveelheid van de eurozone bedraagt 10 triljard, hetgeen het vertrouwen vertegenwoordigd in de BV Eurozone. De BV Eurozone heeft eenmaal de keuze dit geld te gebruiken op een verantwoorde manier.

  Beantwoorden
 12. Mario8282
  Mario8282 zegt:

  Hieronder is de uitleg, het bewijs dat de economie door de financiële maffia finaal ondermijnd werd, de oorzaak en de oplossing.

  Oproep aan iedereen:
  Ben je met het onderstaande eens?
  Kopieer en verspreid het ! ! !

  = = =

  DE EUROCRISIS

  De Eurocrisis is hoofdzakelijk een onderdeel van twee grotere problemen:
  1 Schuldencrisis
  2 Bankencrisis.
  De schuldencrisis kan niet begrepen worden zonder het monetaristische systeem te begrijpen.
  De schuldencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang het monetarisme aanblijft.
  De bankencrisis kan niet begrepen worden zonder de uitwerking te begrijpen van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.
  De bankencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang er geen wetgeving ingevoerd wordt met de inhoud van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.

  1 Monetarisme
  ———————-

  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschept werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.
  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.
  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, de ECB leent fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone, maar bijvoorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor circa 2%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim 25%).
  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.
  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.
  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlagingen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

  2 Glass-Steagall Act, Securities Exchange Act
  ———————————————————————

  Na ruim 3 jaar voortdurende economische krimp (depressie), laat President F.D. Roosevelt twee wetten in werking treden:
  a. Glass-Steagall – 1933
  b. Securities Exchange Act – 1934.
  De voorzieningen van deze twee wetten hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van de machtige Wall Street lobby zijn deze wetten sinds de jaren ’80 stap voor stap afgebouwd. De Securities Exchange Act heeft de derivaten verboden tot in 1982. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft door de Gramm-Leach-Bliley Act. De meest relevante uitwerking van Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Anders gesteld, Glass-Steagall zorgde voor een splitsing van de bankensector in nutsbanken en investeringsbanken. Na 1999 mochten de speculanten verzekeringsbuffers, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst. En omdat er gespeculeerd werd met derivaten, niets hiervan is ten goede gekomen van de fysieke economie. Een fenomenale bubble van een nog onbekende omvang heeft zich opgebouwd tussen 1999 en 2007. De bubble barstte in jul. 2007 en is door de overheid in de VS als een probleem pas in sep.2008 erkend. De “reddingsoperatie” (bailout) na sep. 2008 van in totaal 20 trillion US Dollar is door de speculanten gebruikt om nieuwe speculatieve vehikels te creëren en zo een bubble opbouwen van een nog grotere omvang dan in 2007 juist omdat er nog steeds geen Glass-Steagal wet bestaat om de wereld economie te behoeden voor zulke speculaties.
  De “redding” voor deze nieuwe bubble zal zeker 150 trillion omvatten. De enige oplossing hiervoor is niet wat de EU en de VS proberen te doen (de speculanten “redden” met geleend geld van diezelfde speculanten), maar Glass-Steagall weer toepassen met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008. Waarom vanaf sep. 2008 met terugwerkende kracht? Wel, omdat de omvang van de leningen voor deze “reddingsoperaties” zo groot is dat de overheden nooit meer uit de schuldenspiraal kunnen komen, de fysieke economie is op wereldschaal in coma geraakt (“death spiral”) onder het gewicht van deze schulden en de rente daarvan (“debt servicing”).
  Doe je eigen research: zoek met de Search optie op http://www.larouchepac.com “Glass-Steagall” en “Angelides Report”.

  = = =

  Beantwoorden
 13. jan
  jan zegt:

  De enige oplossing is op de eigen economie een nieuwe sterke munt te creeren en op een kunstmatige manier zorgen dat de schulden uitgedrukt worden in een bepaalde munt die veel zwakker is, juridisch kun je dit perfect regelen een schuld moet uitgedrukt worden in een bepaalde munt volgende de overeenkomst, maar aan de waarde van die munt kan er gesleuteld worden, op die manier creer je 2 munten voorbeeld voor de eurolanden wordt de schuld uitgedrukt in euro’s en voor de economie in europa wordt er een nieuwe sterke munt uitgegeven namelijk de wereld munt. Als je zorgt dat de waarde van de schuld veel minder is dan de waarde van de economie dan kan je je schuld perfect terug betalen.

  Beantwoorden

Trackbacks & Pingbacks

 1. Financiële crisis opgelost. Of erger geworden? - De-Beurs.nl schreef:

  […] Door de oplopende rente wordt het lenen van geld voor Italië nog duurder en de hogere rentelast maakt de situatie er dus niet beter op. Een negatieve spiraal, zoals we zagen bij Griekenland, lijkt te zijn ingezet. Griekenland, Portugal, Ierland en Italië hebben schulden die meer dan 100% van het BBP zijn en bij die omvang kun je je geen stijgende rente permitteren, tenzij je monetair soeverein bent (zie De oplossing van de schuldencrisis). […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.