de top 10 Indiase aandelen om in te beleggen in 2022

Indiase aandelen APL Apollo Tubes.png

Indiase aandelen hebben het goed gedaan de afgelopen periode. India, een land met een grote economische toekomst, staat dan ook terecht in de schijnwerpers. Internationale beleggers zijn echter nog weinig bekend met het potentieel dat India te bieden heeft.

 

Als u uw portefeuille wilt diversifiëren met bedrijven buiten de VS, is India een interessante plek om te kijken.

 

Indiase aandelen hebben de afgelopen jaren ook de nodige volatiliteit laten zien. Maar de Indiase economie heeft blijk gegeven van een snel groeivermogen. India kan bogen op hoogopgeleide arbeidskrachten, lage bedrijfskosten en een groot en groeiend consumentenbestand.

 

Beleggen in Indiase aandelen

 

De Indiase aandelenmarkt staat tegenwoordig bovenaan van heel wat internationale beleggers. Het land is getuige geweest van een economische groei als nooit tevoren. India trok daarom investeerders van over de hele wereld.

 

Als we het hebben over aandelen in India, dan praten we over aandelen van kleine en grote bedrijven die zijn genoteerd aan de National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange en andere beurzen van het land.

 

Een inleiding tot de Indiase aandelenmarkt

 

Mark Twain verdeelde de wereld ooit in twee soorten mensen: zij die het beroemde Indiase monument, de Taj Mahal, hebben gezien, en zij die dat niet hebben gedaan. Hetzelfde kan gezegd worden over beleggers.

 

Er zijn twee soorten beleggers: zij die op de hoogte zijn van de investeringsmogelijkheden in India en zij die dat niet weten. De beurzen van India waren in 2020 gelijk aan minder dan 3% van de totale wereldwijde marktkapitalisatie. Met een snelgroeiende economie met 1,3 miljard inwoners is het een veelbelovende markt.

 

Hieronder geven we een overzicht van de Indiase aandelenmarkt en hoe geïnteresseerde beleggers exposure kunnen krijgen op deze markt.

 

De BSE en NSE

 

De meeste handel op de Indiase aandelenmarkt vindt plaats op de twee beurzen: de Bombay Stock Exchange (BSE) en de National Stock Exchange (NSE). De BSE bestaat sinds 1875. De NSE daarentegen werd opgericht in 1992 en begon met handelen in 1994. Beide beurzen volgen echter hetzelfde handelsmechanisme, dezelfde handelsuren en hetzelfde afwikkelingsproces.

 

In november 2021 had de BSE 5.565 beursgenoteerde bedrijven, terwijl de rivaliserende NSE op 31 maart 2021 ‘slechts’ 1.920 beursgenoteerde bedrijven telde. Aan de aanbodzijde is er dus geen gebrek.

 

Bijna alle belangrijke bedrijven van India zijn genoteerd aan beide beurzen. De BSE is de oudere aandelenmarkt, maar de NSE is de grootste aandelenmarkt, in termen van volume.

 

Beide beurzen strijden om de orderstroom, een strijd die leidt tot lagere kosten, marktefficiëntie en innovatie. Wat dus allemaal gunstige factoren zijn voor beleggers. De aanwezigheid van arbitrageurs houdt de prijzen op de twee beurzen binnen een zeer krappe bandbreedte.

 

Handelsmechanisme

 

De handel op beide beurzen vindt plaats via een open elektronisch limietorderboek waarin de ordermatching wordt gedaan door de handelscomputer. Er zijn geen market makers en het hele proces is order gestuurd, wat betekent dat marktorders die door beleggers worden geplaatst automatisch gekoppeld aan de beste limietorders. Kopers en verkopers blijven daardoor anoniem.

 

Het voordeel van een order gestuurde markt is dat het meer transparantie brengt door alle koop- en verkooporders in het handelssysteem weer te geven. Bij afwezigheid van market makers is er echter geen garantie dat orders ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 

Alle bestellingen in het handelssysteem moeten worden geplaatst via makelaars, waarvan vele een online handelsfaciliteit bieden aan particuliere klanten. Institutionele beleggers kunnen ook profiteren van de optie voor directe markttoegang (DMA), waarbij ze handelsterminals van makelaars gebruiken om orders rechtstreeks in het beurshandelssysteem te plaatsen.

 

Afwikkelings- en handelsuren

 

Aandelenspotmarkten volgen een voortschrijdende afwikkeling van T+2. Dit betekent dat alle transacties die op maandag plaatsvinden, woensdag worden afgewikkeld. Alle handel op beurzen vindt plaats tussen 9.55 uur en 15.30 uur, Indiase standaardtijd (+ 5,5 uur GMT), van maandag tot en met vrijdag.

 

De levering van aandelen moet gebeuren in gedematerialiseerde vorm en elke beurs heeft zijn eigen clearinghouse, dat alle afwikkelingsrisico’s op zich neemt door als centrale tegenpartij op te treden.

 

Marktindexen

 

De twee prominente Indiase marktindexen zijn Sensex en Nifty. Sensex is de oudste marktindex voor aandelen. De Sensex omvat aandelen van 30 op de BSE genoteerde bedrijven. De index werd opgericht in 1986 en biedt tijdreeksgegevens vanaf april 1979.

 

Een andere index is de Standard and Poor’s CNX Nifty. De Nifty omvat 50 aandelen die genoteerd zijn aan de NSE. Deze index werd opgericht in 1996 en biedt tijdreeksgegevens vanaf juli 1990.

 

Marktregulering

 

De algehele verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, regulering en toezicht op de aandelenmarkt berust bij de Securities and Exchange Board of India (SEBI), die in 1992 werd opgericht als een onafhankelijke autoriteit.

 

Sindsdien heeft SEBI consequent geprobeerd om marktregels vast te stellen in lijn met de beste marktpraktijken. SEBI beschikt over uitgebreide bevoegdheden om in geval van overtreding sancties op te leggen aan marktdeelnemers.

 

Wie kan investeren in India?

 

India begon pas in de jaren negentig van vorige eeuw buitenlandse investeringen toe te staan. Buitenlandse investeringen worden ingedeeld in twee categorieën: buitenlandse directe investeringen (FDI) en buitenlandse portfolio-investeringen (FPI).

 

Alle beleggingen waarin een belegger deelneemt aan het dagelijks bestuur en de activiteiten van het bedrijf worden behandeld als FDI, terwijl beleggingen in aandelen zonder enige controle over het beheer en de activiteiten als FPI worden behandeld.

 

Voor het doen van portefeuillebeleggingen in India moet men zijn geregistreerd als een buitenlandse institutionele belegger (FII) of als een van de subrekeningen van een van de geregistreerde FII’s. Beide registraties worden verleend door de markttoezichthouder SEBI.

 

Buitenlandse institutionele beleggers zijn voornamelijk mutual funds, pensioenfondsen, trusts, staatsinvesteringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en vermogensbeheerders.

 

Op dit moment staat India buitenlandse individuen niet toe om rechtstreeks in zijn aandelenmarkt te beleggen. Vermogende particulieren (degenen met een vermogen van ten minste $50 miljoen) kunnen worden geregistreerd als subrekeningen van een FII.

 

Buitenlandse institutionele beleggers en hun subrekeningen kunnen rechtstreeks beleggen in een van de aandelen die op een van de beurzen zijn genoteerd. De meeste portefeuillebeleggingen bestaan uit beleggingen in effecten op de primaire en secundaire markten, waaronder aandelen, obligaties en warrants van bedrijven die genoteerd zijn of zullen worden genoteerd aan een erkende effectenbeurs in India.

 

FII’s kunnen ook beleggen in niet-beursgenoteerde effecten buiten beurzen, onder voorbehoud van goedkeuring van de prijs door de Reserve Bank of India. Ten slotte kunnen ze beleggen in de beleggingsfondsen en derivaten die op elke beurs worden verhandeld.

 

Een FII die is geregistreerd als een FII met alleen schulden kan 100% van zijn belegging in schuldinstrumenten beleggen. Andere FII’s moeten minimaal 70% van hun beleggingen in aandelen beleggen.

 

Het saldo van 30% kan worden belegd in schulden. FII’s moeten speciale niet-ingezeten roepie-bankrekeningen gebruiken om geld van en naar India te verplaatsen. De tegoeden op een dergelijke rekening kunnen volledig worden gerepatrieerd.

 

Standaard wordt de maximale limiet voor portefeuillebeleggingen in een bepaalde beursgenoteerde onderneming bepaald door de FDI-limiet die is voorgeschreven voor de sector waartoe de onderneming behoort. Er zijn echter twee aanvullende beperkingen voor portefeuillebeleggingen.

 

Ten eerste is de totale investeringslimiet van alle FII’s, inclusief hun subrekeningen in een bepaalde onderneming, vastgesteld op 24% van het gestorte kapitaal. Dit kan echter worden verhoogd tot aan de sectorlimiet, met goedkeuring van de raden van bestuur en aandeelhouders van het bedrijf.

 

Ten tweede mag een investering door een enkele FII in een bepaalde onderneming niet meer bedragen dan 10% van het gestorte kapitaal van de onderneming. Regelgeving staat een afzonderlijk investeringsplafond van 10% toe voor elk van de subrekeningen van een FII, in een bepaald bedrijf.

 

In het geval van buitenlandse bedrijven of particulieren die als subrekening beleggen, is hetzelfde plafond echter slechts 5%. Regelgeving legt ook limieten op voor beleggingen in op aandelen gebaseerde derivaten die op beurzen worden verhandeld.

 

Buitenlandse entiteiten en individuen kunnen via institutionele beleggers blootstelling krijgen in Indiase aandelen. Veel op India gerichte beleggingsfondsen worden populair onder particuliere beleggers.

 

Beleggingen kunnen ook worden gedaan via enkele van de offshore-instrumenten, zoals participatieve obligaties (PN’s), certificaten van aandelen, zoals Amerikaanse certificaten (ADR’s) en wereldwijde certificaten van certificaten (GDR’s), exchange traded funds (ETF‘s) en exchange traded notes (ETN’s).

 

Volgens de Indiase regelgeving kunnen participatienota’s, die onderliggende Indiase aandelen vertegenwoordigen, offshore worden uitgegeven door FII’s, maar dan alleen aan gereguleerde entiteiten.

 

Maar ook kleine beleggers kunnen beleggen in Amerikaanse certificaten van aandelen die de onderliggende aandelen vertegenwoordigen van enkele van de bekende Indiase bedrijven die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange en Nasdaq.

 

ADR’s worden uitgedrukt in dollars en zijn onderworpen aan de voorschriften van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Evenzo zijn wereldwijde certificaten van aandelen genoteerd aan Europese beurzen.

 

Veel veelbelovende Indiase bedrijven gebruiken echter nog geen ADR’s of GDR’s om toegang te krijgen tot offshore-investeerders en dat is natuurlijk wel een handicap.

 

Retailbeleggers hebben ook de mogelijkheid om te beleggen in ETF’s en ETN’s, gebaseerd op Indiase aandelen. Op India gerichte ETF’s beleggen meestal in indexen die zijn samengesteld uit Indiase aandelen. De meeste aandelen die in de index zijn opgenomen, zijn al genoteerd aan de NYSE en Nasdaq.

 

Vanaf 2020 zijn twee van de meest prominente ETF’s op basis van Indiase aandelen de iShares MSCI India ETF (INDA) en het Wisdom-Tree India Earnings Fund (EPI).

 

De meest prominente ETN is de iPath MSCI India Index Exchange Traded Note (INPTF). Zowel ETF’s als ETN’s bieden dus een eenvoudige investeringsmogelijkheid voor externe beleggers.

 

Opkomende markten zoals India zijn hard op weg om motoren te worden voor toekomstige groei in het internationaal beleggen. Momenteel wordt slechts een zeer laag percentage van het spaargeld van de huishoudens van Indiërs belegd op de binnenlandse aandelenmarkt. Het bruto binnenlands product (BBP) is de afgelopen jaren met 7% tot 8% per jaar gestegen. Misschien is het het juiste moment voor externe investeerders om serieus na te denken over toetreding tot de Indiase bandwagon.

 

Moet ik als particuliere belegger beleggen in de Indiase aandelen?

 

Investeren in een aandeel in India lijkt misschien lucratief, maar niet elke belegger heeft het voorrecht om het maximale rendement op de gedane investering te behalen. Beleggers zullen duizenden Indiase aandelen tegenkomen, maar het gaat erom dat de juiste beslissing wordt genomen. Het vinden van de potentie van een bepaald aandeel in India is een sleutelmoment, zoals dat ook op andere beurzen het geval is. Dit zijn onze favoriete Indiase aandelen, maar let op, deze noteren aan de NSE (National Stock Exchange of India Ltd) en zijn voor buitenlanders helaas dus niet te verhandelen.

 

1.  Caplin Point Labs Indiase aandelen

 

 

De Indiase farmaceutische markt voelt de wind volop in de zeilen en heeft kenmerken die deze sector uniek maken. Ten eerste domineren generieke merkgeneesmiddelen. Deze ‘copycats’ zijn goed voor 70 tot 80 procent van de retailmarkt.

 

Ten tweede hebben lokale spelers een dominante positie ingenomen, gedreven door de ontwikkelingsmogelijkheden dankzij de combinatie van doorgedreven research en goedkope arbeidskrachten. Ten derde zijn de prijsniveaus laag als gevolg van hevige concurrentie.

 

Terwijl India wereldwijd op de tiende plaats in termen van waarde staat, staat het op de derde plaats in volumes. Deze kenmerken bieden hun eigen kansen en uitdagingen voor farmaceutische bedrijven.

 

Hoewel de pandemie enorme kansen heeft geboden voor de farmaceutische industrie, is een andere factor de ontwikkeling van de binnenlandse vraag naar farmaceutische producten.

 

Farmaceutische bedrijven zijn goed uitgerust met expertise en schaalgrootte en naarmate de vraag naar farma-aandelen toeneemt, kunnen deze bedrijven profiteren van hun groei.

 

Caplin Point Labs is zo’n bedrijf in deze sector dat zich bezighoudt met het produceren en verkopen van generieke farmaceutische producten op zowel binnenlandse als buitenlandse markten.

 

Het farmaceutische bedrijf produceert momenteel medicijnen en verkoopt het grotendeels aan overzeese ontwikkelde markten zoals de VS, China, Europa en andere grote consumenten van medicijnen.

 

De goed uitgebouwde R&D van het bedrijf maakt het mogelijk om met succesvolle producten op de markt te komen. Het bedrijf heeft een R&D/sales-ratio van 9%, wat hoger is dan zijn concurrenten.

 

Dat is cruciaal voor farmaceutische bedrijven, aangezien hogere R&D-uitgaven bedrijven kunnen helpen bij het ontdekken/verbeteren van huidige moleculen, wat kan helpen bij het verbeteren van hun marktaandeel.

 

Op financieel gebied heeft het bedrijf sterke operationele marges gegenereerd, variërend tussen 27-36% over 2016-2021 en heeft het ook zijn operationele kasstromen met 45% CAGR (Compound Annual Growth Rate) laten groeien in dezelfde periode.

 

Caplin Point heeft een gemiddelde ROE (Return on equity) over 5 jaar van 33% behaald over 2017-2021, wat sterk is onder branchegenoten (gemiddelde ROE in de sector staat op 23%), terwijl de gemiddelde ROCE (Return on capital employed) over 5 jaar 50,4% bedraagt voor dezelfde periode.

 

Wat de risico’s betreft, zijn er in de farmaceutische sector grote hoeveelheden regelgeving vereist en veranderingen in dergelijke regelgeving kunnen van invloed zijn op hun activiteiten en op hun beurt de winstgevendheid.

 

Een andere risicofactor betreft het ontdekken van nieuwe oplossingen, hoewel Caplin Point een hoge R&D/Sales-ratio heeft, is het misschien niet (meer) in staat om nieuwe succesproducten te lanceren en kan het marktaandeel verliezen aan de concurrenten.

 

2.  ITC Limited Indiase aandelen

 

ITC is actief in meerdere consumentenmarkten, variërend van sigaretten tot voedingsproducten en briefpapier. Het bedrijf genereert ongeveer 46% van zijn inkomsten uit de verkoop van sigaretten en heeft het hoogste marktaandeel op de Indiase markt voor sigaretten (84% marktaandeel).

 

De sigarettenmarkt heeft groeimogelijkheden aangezien de markt van een ongeorganiseerde naar een georganiseerde structuur beweegt, wat zal resulteren in marktconsolidatie en enorme marktaandeelwinsten voor ITC. De georganiseerde Indiase tabaksmarkt met slechts 10% marktaandeel wijst op de enorme groeimogelijkheden in dit segment.

 

ITC heeft in de loop der jaren sterke operationele prestaties geleverd, met een consistente winst– en omzetgroei van 10% en 8% CAGR in de afgelopen 10 jaar, terwijl het over dezelfde periode een gemiddelde ROE over 5 jaar van 23% en een ROCE van 33% behaalde.

 

 

Het bedrijf wordt geconfronteerd met risico’s van regelgeving voor de sigarettenindustrie, die van invloed kunnen zijn op het prijszettingsvermogen voor ITC, op inkomsten en groei. Een ander risico is van dat de concurrentie, aangezien de sector gekenmerkt wordt door hevige concurrentie ziet, moet het bedrijf zeer proactief zijn met hun strategie.

 

3.  Mphasis Indiase aandelen

De IT-sector is een van de meest cruciale sectoren van de Indiase industrie en een van de grootste aanjagers van exportinkomsten voor het land. De industrie draagt momenteel bij aan ongeveer 7,7% van het BBP en dat percentage zal naar verwachting stijgen tot ongeveer 10% in 2025.

 

India is momenteel de grootste IT-dienstverlener ter wereld. Het land heeft een voorsprong uitgebouwd, voornamelijk vanwege de beschikbaarheid van hoogopgeleide en minder dure mankracht die beschikbaar is.

 

India is de belangrijkste outsourcing bestemming ter wereld en bedient ongeveer 55% van de wereldwijde markt voor service sourcing met een geschatte omvang van US$185-190 miljard en een marktaandeel van 38% van de sourcing markt.

 

Mphasis heeft een sterk portfolio van onder meer cloud gebaseerde oplossingen, machine learning mogelijkheden, blockchain-oplossingen en IoT (Internet of Things) oplossingen, waardoor het technische oplossingen kan bieden voor toekomstige technologieën.

 

Mphasis heeft een sterke groei in zijn orderboek laten zien, samen met een sterke penetratie van het wallet-aandeel van zijn bestaande klanten, terwijl het ook consequent nieuwe klanten verwerft. Het bedrijf heeft de afgelopen 5 jaar een sterke winstgroei gezien van 14% CAGR, terwijl het een gemiddelde ROE over 5 jaar van 17,7% behaalde.

 

 

Mphasis ziet concurrentierisico bij het binnenhalen van nieuwe contracten, aangezien de concurrentie rond nieuwe technologieën hevig blijft. Een ander risico is de fluctuatie van de waarde van de roepie, aangezien het bedrijf maximale inkomsten haalt uit buitenlandse bronnen.

 

4.  Polycab India Indiase aandelen

Polycab begon als een fabrikant van koperen bedrading voor infrastructuur en ander commercieel gebruik en breidde zich later uit naar FMEG (Fast Moving Electronic Goods) met hoge marges, zoals ventilatoren, lampen en armaturen en andere consumentenelektronica.

 

Het bedrijf heeft grote groeimogelijkheden aangezien het land de ontwikkeling van infrastructuur stimuleert en aangezien de distributie en het verbruik van elektriciteit in India groeien.

 

Een andere trend die hoogtij viert, is de consolidatie van koperfabrikanten die van ongeorganiseerde naar georganiseerde spelers gaan, waardoor Polycab zijn marktaandeel en marktomvang ook kan vergroten.

 

Een ander thema, dat in het voordeel van het bedrijf speelt, is de penetratie van elektrische goederen onder huishoudelijke consumenten, wat Polycab een enorme groeikans biedt naarmate het verbruik van duurzame goederen stijgt.

 

Om een idee te geven van de marges die met FMEG (Fast-Moving Electric Goods) worden gegenereerd: het bedrijf haalt momenteel 86% van de omzet uit koperdraadproducten, maar FMEG zorgt voor 96% van de totale operationele marges. Naarmate dit segment verder begint uit te breiden, kan het zowel de inkomsten als de winstgevendheid voor het bedrijf laten groeien.

 

Met de introductie van de Product-Linked Incentive (PLI) regeling door de Indiase overheid, zal het FMEG-segment van het bedrijf daar enorm van profiteren. Met een marktaandeel van ongeveer 20-22% van de totale draadmarkt in FY21, heeft het bedrijf een sterke leiderspositie.

 

Op financieel gebied heeft Polycab een sterke 5-jaars gemiddelde ROE van 18,9% en een ROCE van 24,2% behaald, waarvan wordt aangenomen dat deze verder zal stijgen naarmate FMEG verder bijdraagt aan het verbeteren van de marges voor het bedrijf.

 

Polycab was ook in staat om in dezelfde periode een sterke groei van de netto-inkomsten van 36,1% te realiseren, aangedreven door FMEG-verkopen met hoge marges. Risico’s situeren zich vooral in het koperbedradingssegment, waar de volatiliteit van de koperprijs zowel de marges als de regelgeving rond het segment kan beïnvloeden.

 

5.  APL Apollo Tubes Indiase aandelen

Infrastructuur is de algemene term voor fysieke basissystemen van een bedrijf, regio of land. Transportsystemen, communicatienetwerken, riolering, water en elektrische systemen zijn bijvoorbeeld voorbeelden van infrastructuur.

Indiase aandelen APL Apollo Tubes.png

APL Apollo Tubes kan hiervan profiteren als leverancier van stalen buizen en pijpen die van cruciaal belang zijn voor het bouwen van infrastructuur.

 

APL Apollo Tubes is momenteel de grootste leverancier van gegalvaniseerde buizen in India die meerdere toepassingen hebben, zoals hekwerken, bekabeling en kanalen, auto’s (busopbouw), kasconstructies, poorten en roosters, elektrische leidingen en steigers.

 

 

APL Apollo Tubes produceert ook zwarte leidingen die worden gebruikt voor watertransmissie en ziet enorme groeimogelijkheden naarmate watervoorzieningen en transmissienetwerken in het hele land worden ontwikkeld.

 

APL heeft een sterke financiële positie met een gemiddelde ROE over 5 jaar van 21,1% en een ROCE van 22,8% over dezelfde periode. APL Apollo Tubes heeft een gemiddelde 5-jaars nettowinstgroei van 25,3% CAGR gerealiseerd, terwijl de omzet groeide met 15,4% CAGR, wat een sterk groeimomentum opleverde.

 

APL Apollo Tubes heeft ook een lage schuld/eigen vermogen-ratio van 0,28x (verlaagd van 0,54x in FY20). Het bedrijf heeft een toonaangevende EBITDA per ton van 4.138/tn, wat aangeeft dat het in staat is om betere marges per ton te genereren dan vergelijkbare bedrijven.

 

6.  Reliance Industries Ltd.

Reliance Industries is het grootste bedrijf van India. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met olie-exploratie, raffinage van aardolie en marketing en distributie hiervan, samen met activiteiten in de petrochemie.

 

Reliance is verder gediversifieerd door zich met respectievelijk Reliance Retail en Reliance Jio in de retail-, telecom- en technologieruimte te begeven. Met alle bedrijven samen, haalde het bedrijf een omzet van meer dan Rs. 5,4 biljoen in FY21 ondanks de stress eerder in FY21 als gevolg van de coronamaatregelen.

Het grootste deel van de kasstromen van Reliance komt uit de oliesector, maar Reliance Industries heeft zich agressief opgesteld bij het diversifiëren naar bedrijven die het kunnen helpen snelle groei te realiseren en zijn omvang uit te breiden, terwijl de risico’s die aan de olie-activiteiten zijn verbonden, worden beperkt.

 

Reliance heeft plannen om tegen 2035 CO2-neutraliteit te bereiken en zich daarbij te concentreren op diversificatie in energie- en andere industrieën en tegelijkertijd te blijven investeren in de olie-industrie.

 

Met de stijging van de olieprijzen in het begin van 2021, terwijl het aanbod wereldwijd beperkt bleef, als gevolg van mobiliteitsproblemen als gevolg van COVID-19, behaalde Reliance een ROCE van 8% voor FY21, ondanks de wereldwijde druk op oliemaatschappijen die hun marges beïnvloedden.

 

Reliance is ook met succes netto schuldenvrij geworden, wat positief is omdat de peers meestal meer schulden hebben op vergelijkbare schaal. Het bedrijf heeft bewezen oliereserves van 10,22 MMT in India en in het buitenland, samen met bewezen gasreserves van 113.591 MMSCM in India en daarbuiten vanaf FY21.

 

Reliance Industries heeft momenteel een EV/EBITDA van 16,30x en een PE-ratio van 30,50x, wat het bedrijf redelijk waardeert, gezien de efficiëntie in de oliesector ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Reliance kondigde aan dat het meer in zijn New Energy-activiteiten investeert in de komende drie jaar.

 

Het aandeel Reliance zal naar verwachting op lange termijn diverse groeimogelijkheden bieden. Reliance verkocht ook een belang in Reliance Retail en heeft daarmee Future Retail-bedrijven gekocht. Dit heeft het bedrijf tot de grootste retailer in India gemaakt, wat nog meer waarde toevoegt aan het leiderschap van het bedrijf.

 

7.  Tata Consultancy Services Ltd.

Tata Consultancy Services Ltd is het grootste IT-bedrijf in India volgens marktkapitalisatie en ‘s werelds grootste IT-serviceprovider. Tata Consultancy Services is betrokken bij het leveren van een breed scala aan diensten, zoals IT-services, consultancy, bedrijfsoplossingen, digitale transformatie en IT-producten en -platforms.

 

Tata Consultancy begeeft zich ook op nieuwe en zich ontwikkelende technologieën zoals cloud based computing, machine learning, AI en Blockchain-gebaseerde technologie.

 

Het belangrijkste inkomstensegment is BFSI, dat ongeveer 31% van de totale inkomstentaart voor Tata Consultancy Services vormt, gevolgd door Retail en CPG, Communicatie, Media en Technologie, Productie, Life Sciences en Gezondheidszorg en Energie en Utilities bij Publiek en anderen.

 

De belangrijkste inkomsten van TCS komen uit Noord-Amerika en dragen bij tot ongeveer 51,3%, het VK en Europa ex-VK zijn ongeveer 31,9%, terwijl India het minst is met 5,1%.

 

Tata Consultancy Services heeft een bewezen staat van dienst die wordt weerspiegeld in de financiële gegevens van het bedrijf, aangezien het indrukwekkende resultaten heeft neergezet, zoals een gemiddelde RoE over 5 jaar van 35,2%; een operationele winstmarge van 27,2 28,10% en een hoge kas stroom generatie met een kasstroom uit operationele activiteiten.

 

TCS heeft ook een consistente groei gekend met een omzetgroei van 9% in de afgelopen 5 jaar, terwijl de nettowinst in dezelfde periode een CAGR van 7% kende.

 

Het bedrijf heeft dus sterke financiële prestaties geleverd, met als gevolg dat het aandeel wordt gewaardeerd tegen premies ten opzichte van zijn concurrenten. Hoewel de PE-ratio hoger is, lijkt de premie gerechtvaardigd, aangezien TCS ook voor de aandeelhouders toonaangevende groei en rendement heeft opgeleverd, wat het aantrekkelijk maakt voor de geboden prijs.

 

Digitale transformatie deals zijn niet langer discretionair omdat klanten blijven uitgeven, ondanks dat hun sector in een economische neergang verkeert.

 

Een belangrijk risico voor het bedrijf ligt in het feit dat het bedrijf mogelijk niet in staat zal zijn om in hetzelfde tempo als in het verleden groei te realiseren, waardoor de hoge waarderingen van de aandelen niet langer gerechtvaardigd zou zijn en de aandelenkoers negatief wordt beïnvloed.

 

8.  Hindoestan Unilever Ltd.

Hindustan Unilever Ltd. (HUL) is een van de grootste Fast Moving Consumer Goods Companies in India met een geschiedenis van meer dan 80 jaar. Vijf van zijn merken genereren een jaarlijkse omzet van meer dan Rs. 2.000 Crs elk en 7 merken genereren een jaarlijkse omzet van meer dan Rs. 1.000 Crs elk.

 

Hindustan Unilever Ltd. staat voor een grote verscheidenheid aan productassortimenten, waaronder voedingsmiddelen, dranken, schoonmaakmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging en waterzuiveraars.

 

Enkele bekende merken hebben een hoge zichtbaarheid en een duurzaam marktleiderschap dat wordt ondersteund door een uitgebreid distributienetwerk en een sterke reclame- en marketingcampagne.

 

HUL heeft zijn distributiekracht benut om zijn kanaalstrategie aan te passen aan zijn producten en marktsegmenten. Op geconsolideerde basis wordt het financiële risicoprofiel ondersteund door een sterke netto kasstroom en geen uitstaande schulden op 31 maart 2021.

 

Hindustan Unilever Ltd. heeft voldoende liquiditeit, wat wordt aangegeven door het saldo van geldmiddelen en kasequivalenten. HUL staat bekend om zijn agressieve dividenduitkeringsbeleid.

 

De Indiase FMCG-industrie wordt gekenmerkt door zowel georganiseerde als ongeorganiseerde spelers in alle segmenten en voor alle producten. Hindustan Unilever Ltd. blijft succesvol het hoofd bieden aan hevige concurrentie op zijn markten door de komst van nieuwe spelers, waaronder multinationals, op belangrijke markten zoals zeep en wasmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging en verpakte voedingsmiddelen.

 

Het sterke financiële risicoprofiel van Hindustan Unilever Ltd. en zijn leidende positie in de binnenlandse FMCG-industrie zouden echter moeten helpen om zijn leidende positie te behouden en elke economische vertraging/crisis te doorstaan.

 

9.  Housing Development Finance Corporation Ltd.

Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC) is de marktleider in de woningfinancieringssector in India met een sterk distributienetwerk van 651 verkooppunten.

 

HDFC staat bekend om zijn langdurige staat van dienst op het gebied van operaties, adequate kapitalisatieniveaus, sterk vermogen om middelen aan te trekken, strikte acceptatienormen, risicobeheerprocedures en gezonde activakwaliteit, ondanks enige terugval in de voorbije moeilijke jaren.

 

Housing Development Finance Corporation Ltd. heeft zijn enorme marketing- en distributienetwerk in het verleden steeds als troef kunnen uitspelen, evenals zijn vermogen om tegen concurrerende tarieven middelen aan te trekken.

 

Housing Development Finance Corporation Ltd. heeft een sterke zakelijke franchise van dochterondernemingen/geassocieerde ondernemingen in het bankwezen, vermogensbeheer, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, onderwijsleningen en vastgoedfinanciering.

 

Op 31 december 2020 behield Housing Development Finance Corporation Ltd. ook voldoende liquiditeiten van meer dan Rs. 42.540 Crs aan, in de vorm van banktegoeden, liquide onderlinge fondsen, deposito’s bij banken en beleggingen in overheidspapier.

 

Het liquiditeitsprofiel hielp HDFC ook om tijdens de periode van lockdowns fondsen te werven via kapitaalmarkten, deposito’s, banken en herfinancieringsfaciliteiten.

 

De uitstaande leningenportefeuille van HDFC (na aftrek van voorzieningen en verkochte leningen) bedroeg Rs. 4.98.298 Crs op 31 maart 2021 en de gemiddelde omvang van individuele leningen bedroeg Rs. 29.50 lakh gedurende het jaar.

 

Het bedrijf blijft gezonde kapitalisatieniveaus handhaven, ondersteund door haar sterke vermogen om kapitaal aan te trekken met een kapitaaltoereikendheidsratio (CAR) van 22,2%, waarbij de Tier-I CAR 21,5% bedraagt.

 

Housing Development Finance Corporation Ltd. blijft een van de beste kwaliteitsparameters in de woningfinancieringssector hebben met een bruto NPA-ratio van 1,98.

 

De belangrijkste risico’s zijn onder meer een verzwakking van het kredietprofiel van de groep als geheel, een wezenlijke verslechtering van de kwaliteit van de activa, een stijging van de schuld/eigen vermogen-ratio van meer dan 7 keer van de weinige.

 

10.               Asian Paints Ltd.

 

Asian Paints heeft een dominant aandeel van meer dan 50% in de binnenlandse verfmarkt. In het segment decoratieve verven, dat ongeveer 70-75% van de Indiase verfindustrie omvat.

 

Asian Paints heeft een aandeel van ongeveer 60%. Het heeft ook een gezonde positie weten te verwerven in het segment van de industriële coatings voor auto’s met een marktaandeel van ongeveer 20%.

 

Gedreven door zijn leidende positie, heeft Asian Paints een omzetgroei van 9% en een winst CAGR van 13% over de vijf fiscale periodes tot en met 2021 geregistreerd. De sterke merkwaarde, het uitgebreid distributienetwerk en de brede productportfolio hebben het mogelijk gemaakt om een sterke marktpositie te behouden.

 

Dankzij de leidende positie van het bedrijf heeft het een gezonde operationele marge van meer dan 16,8%, wat hoger is dan zijn concurrenten. De schuld aan het eigen vermogen is altijd verwaarloosbaar geweest en staat momenteel op 0,11 keer.

 

 

Het financiële risicoprofiel van Asian Paints blijft sterk, gekenmerkt door een netto schuldenvrije balans en een comfortabel liquide overschot. De winstgevendheid van het bedrijf staat momenteel onder druk door de ongekende stijging van de grondstofprijzen.

 

Asian Paints voerde echter enkele prijsstijgingen uit om deze druk op te vangen. Het structurele lange termijn verhaal blijft intact met factoren zoals verbeterde tractie in zakelijke verticale markten, winst in marktaandeel en groeimogelijkheden in landelijke en kleine steden.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.