De top 12 inflatiebestendige aandelen om in te beleggen in 2022

Met inflatiebestendige aandelen kan de belegger een stukje veiligheid kopen. Als er inflatie optreedt, die leidt tot hogere prijzen voor basisbehoeften zoals voedsel, kan dit een negatieve impact hebben op de samenleving. Inflatie is een maatstaf voor de snelheid waarmee de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen.

 

Stijging van de prijzen voor goederen en diensten

 

Inflatie is een maatstaf voor de snelheid waarmee de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. Of anders benaderd de waardevermindering van geld, veelal door het (ongelimiteerd) bijdrukken van geld. Via inflatiebestendige aandelen kan de belegger zich indekken tegen de negatieve gevolgen van dergelijk scenario.

 

Inflatie kan optreden wanneer prijzen stijgen als gevolg van stijgingen van productiekosten, zoals grondstoffen en lonen. Een sterke stijging van de vraag naar producten en diensten kan ook inflatie veroorzaken omdat consumenten bereid zijn meer te betalen voor een bepaald product of een bepaalde dienst.

 

Sommige bedrijven plukken de vruchten van inflatie als ze meer kunnen vragen voor hun producten als gevolg van de grote vraag naar hun goederen. De aandelen van deze bedrijven zijn (vaak) inflatiebestendige aandelen.

 

Inflatie kan optreden in bijna elk product of elke dienst, inclusief op behoeften gebaseerde uitgaven zoals huisvesting, voedsel, medische zorg en nutsvoorzieningen, evenals kosten voor eerder luxueuze behoeften, zoals cosmetica, auto’s en sieraden.

 

Als inflatie eenmaal de overhand krijgt in een economie, wordt de verwachting van verdere inflatie een allesoverheersende zorg in het bewustzijn van zowel consumenten als bedrijven.

 

Centrale banken van ontwikkelde economieën, waaronder de Federal Reserve in de VS, houden de inflatie in de gaten. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van ongeveer 2% en past het monetaire beleid aan om inflatie tegen te gaan als de prijzen te veel of te snel stijgen. Ook bij de andere centrale banken is die 2% het richtpunt.

 

Inflatie kan een punt van zorg zijn omdat het geld van vandaag, morgen minder waard is. Inflatie tast de koopkracht van een consument aan en kan zelfs de mogelijkheid om met pensioen te gaan belemmeren. Tegen dergelijk scenario bieden inflatiebestendige aandelen bescherming.

 

Als een belegger bijvoorbeeld 5% verdiende met beleggingen in aandelen en obligaties, maar de inflatie 3% was, verdiende de belegger in reële termen slechts 2%. Hieronder onderzoeken we de fundamentele factoren achter inflatie, verschillende soorten inflatie en wie ervan profiteert. Om tenslotte terecht te komen bij inflatiebestendige aandelen.

 

Cost-push inflatie

 

Cost-push inflatie treedt op wanneer prijzen stijgen als gevolg van stijgingen van productiekosten, zoals grondstoffen en lonen. De vraag naar goederen blijft ongewijzigd, terwijl het aanbod van goederen afneemt door de hogere productiekosten. Als gevolg hiervan worden de extra productiekosten doorberekend aan de consument in de vorm van hogere prijzen voor de afgewerkte goederen.

 

Een van de tekenen van mogelijke kosteninflatie is te zien in stijgende grondstofprijzen zoals olie en metalen, aangezien dit belangrijke productiemiddelen zijn. Als de prijs van koper bijvoorbeeld stijgt, kunnen bedrijven, die koper gebruiken om hun producten te maken, de prijzen van hun goederen verhogen.

 

Als de vraag naar het product onafhankelijk is van de vraag naar koper, zal het bedrijf de hogere grondstofkosten doorberekenen aan de consument. Het resultaat is hogere prijzen voor de consumenten zonder enige verandering in de vraag naar de geconsumeerde producten.

 

Lonen zijn ook van invloed op de productiekosten en zijn doorgaans de grootste kostenpost voor bedrijven. Wanneer de economie goed presteert en de werkloosheid laag is, kunnen er tekorten aan arbeidskrachten of arbeiders ontstaan.

 

Bedrijven verhogen op hun beurt de lonen om gekwalificeerde kandidaten aan te trekken, waardoor de productiekosten voor het bedrijf stijgen. Als het bedrijf de prijzen verhoogt vanwege de stijging van de lonen van de werknemers, treedt er cost-plus-inflatie op.

 

Natuurrampen kunnen ook de prijzen opdrijven. Als een orkaan bijvoorbeeld een gewas zoals maïs vernietigt, kunnen de prijzen in de hele economie stijgen, aangezien maïs in veel producten wordt gebruikt. Met inflatiebestendige aandelen kan de beleggers zich tegen bovenstaande scenario’s wapenen.

 

Vraag-pull inflatie

 

Vraaginflatie kan worden veroorzaakt door een sterke vraag van consumenten naar een product of dienst. Wanneer er een sterke vraag is naar een breed scala aan goederen in een economie, hebben hun prijzen de neiging om te stijgen. Een aanhoudende vraag kan weerklinken in de economie en de kosten voor andere goederen verhogen; het resultaat is vraag-pull inflatie. Zaak is dan om inflatiebestendige aandelen achter de hand te houden.

 

Het consumentenvertrouwen is doorgaans hoog wanneer de werkloosheid laag is en de lonen stijgen, wat leidt tot meer uitgaven. Economische expansie heeft een directe impact op het niveau van consumentenbestedingen in een economie, wat kan leiden tot een grote vraag naar producten en diensten.

 

Naarmate de vraag naar een bepaald goed of bepaalde dienst toeneemt, neemt het beschikbare aanbod af. Wanneer er minder artikelen beschikbaar zijn, zijn consumenten bereid meer te betalen om het artikel te verkrijgen, zoals uiteengezet in het economische principe van vraag en aanbod. Het resultaat is hogere prijzen als gevolg van inflatie aan de vraagzijde.

 

Bedrijven spelen ook een rol bij inflatie, vooral als ze populaire producten maken. Een bedrijf kan de prijzen verhogen simpelweg omdat consumenten bereid zijn het verhoogde bedrag te betalen.

 

Bedrijven verhogen ook de prijzen vrijelijk wanneer het te koop aangeboden artikel iets is dat consumenten nodig hebben voor hun dagelijks bestaan, zoals: olie en gas. Het is echter de vraag van consumenten die de bedrijven het hefboomeffect geeft om de prijzen te verhogen. De aandelen van dergelijke bedrijven zijn vaak inflatiebestendige aandelen.

 

De woningmarkt

 

De woningmarkt heeft in de loop der jaren ups en downs gekend. Als er veel vraag is naar woningen omdat de economie een expansie doormaakt, zullen de huizenprijzen stijgen. De vraag heeft ook gevolgen voor ondersteunende producten en diensten die de woningbouw ondersteunen.

 

Bouwproducten zoals timmerhout en staal, evenals de spijkers en klinknagels die in huizen worden gebruikt, kunnen allemaal een stijging van de vraag zien als gevolg van een grotere vraag naar huizen.

 

Expansioneel fiscaal beleid

 

Expansief fiscaal beleid van overheden kan het bedrag aan discretionair inkomen voor zowel bedrijven als consumenten vergroten. Als een bepaalde overheid de belastingen verlaagt, kunnen bedrijven deze besteden aan kapitaalverbeteringen, aan werknemerscompensatie of aan nieuwe aanwervingen.

 

De consumenten kunnen in dit scenario ook meer goederen kopen. De overheid zou de economie ook kunnen stimuleren door de uitgaven voor infrastructuurprojecten te verhogen. Het resultaat kan een toename van de vraag naar goederen en diensten zijn, met prijsstijgingen tot gevolg.

 

Expansief monetair beleid van centrale banken kan de rente verlagen. Centrale banken zoals de Federal Reserve en de Europese Centrale bank kunnen de kosten voor banken verlagen om te lenen, waardoor banken meer geld kunnen lenen aan bedrijven en consumenten.

 

M1 geldhoeveelheid FED

 

De toename van het beschikbare geld in de hele economie leidt tot meer bestedingen en meer vraag naar goederen en diensten. Waardoor de prijzen stijgen. In een dergelijke omgeving profiteren inflatiebestendige aandelen.

M1 geldhoeveelheid ECB

Hoe kan de inflatie gemeten worden?

 

Er is een paar statistieken die wordt gebruikt om de inflatie te meten. Een van de meest populaire is de consumentenprijsindex (CPI). De CPI meet de prijzen voor een pakket goederen en diensten in de economie, waaronder voedsel, auto’s, onderwijs en recreatie.

 

In oktober 2021 steeg de consumentenprijsindex met 0,9% op seizoensgecorrigeerde basis. In vergelijking met het jaar ervoor steeg de index met 6,2%, waarmee het de grootste stijging op jaarbasis was sinds 1990. Wanneer het die richting uitgaat, zijn inflatiebestendige aandelen sterk aanbevolen.

 

Een andere maatstaf voor inflatie is de Producer Price Index (PPI), die de prijsveranderingen weergeeft die van invloed zijn op binnenlandse producenten. De PPI meet prijzen voor brandstof, landbouwproducten (vlees en granen), chemische producten en metalen.

 

Als de prijsstijgingen, die ervoor zorgen dat de PPI stijgt, worden doorgegeven aan de consument, wordt dit weerspiegeld in de consumentenprijsindex. Ook in geval van een stijgende PPI zijn inflatiebestendige aandelen interessant.

 

Wie profiteert van inflatie?

Terwijl consumenten weinig baat hebben bij inflatie, kunnen beleggers een boost krijgen als ze activa aanhouden op markten die worden beïnvloed door inflatie. Degenen die bijvoorbeeld in energiebedrijven beleggen, kunnen hun aandelenkoersen zien stijgen als de energieprijzen stijgen. Energiebedrijven zijn voorbeelden van inflatiebestendige aandelen.

 

Sommige bedrijven plukken de vruchten van inflatie als ze meer kunnen vragen voor hun producten als gevolg van een sterke stijging van de vraag naar hun goederen. Als de economie goed draait en de vraag naar woningen groot is, kunnen woningbouwbedrijven hogere prijzen rekenen voor de verkoop van woningen. Ook de aandelen van deze bedrijven rangschikken we onder inflatiebestendige aandelen.

 

Met andere woorden, inflatie kan bedrijven prijszettingsvermogen bieden en hun winstmarges vergroten. Als de winstmarges stijgen, betekent dit dat de prijzen die bedrijven rekenen voor hun producten sneller stijgen dan de productiekosten.

 

Ook kunnen ondernemers bewust bevoorrading uit de markt houden, waardoor de prijzen tot een gunstig niveau kunnen stijgen. Bedrijven kunnen echter ook worden getroffen door inflatie als deze het gevolg is van een stijging van de productiekosten.

 

Bedrijven lopen een groot risico als ze de hogere kosten niet via hogere prijzen kunnen doorberekenen aan de consument. Als de buitenlandse concurrentie bijvoorbeeld niet wordt beïnvloed door de stijging van de productiekosten, hoeven hun prijzen niet te stijgen.

 

Als gevolg hiervan moeten de binnenlandse bedrijven mogelijk de hogere productiekosten accepteren, anders lopen ze het risico klanten te verliezen aan in het buitenland gevestigde bedrijven. Het spreekt voor zich dat de aandelen van deze bedrijven niet onder de noemer ‘inflatiebestendige aandelen’ gerangschikt kunnen worden.

 

Dit zijn ons inziens de beste investeringen in inflatiebestendige aandelen

 

Onderstaande aandelen bieden bescherming tegen snel stijgende prijzen en kunnen blijven schitteren zodra de inflatie begint af te koelen. Het zijn dus inflatiebestendige aandelen.

 

Inflatie blijft een van de meest prangende zorgen op zowel Main Street als Wall Street. En aangezien er op korte termijn weinig verlichting wordt verwacht, hebben mensen die hun portefeuilles nog niet hebben gevuld met inflatie-investeringen nog steeds de tijd om een beetje bescherming te zoeken.

 

Voor de juiste context: de Amerikaanse inflatie was in mei 2021 al gloeiend heet, toen het cijfer de kaap van 5,0% overtrof. Tegen het einde van het jaar bedroeg de groei van de consumentenprijsindex 7%. Een duidelijk signaal om inflatiebestendige aandelen aan boord te halen.

 

De consumenten werden in 2022 nog verder gestraft toen Rusland Oekraïne binnenviel. De boycot leidde tot een enorme stijging van de prijzen voor ruwe olie, waardoor de binnenlandse benzineprijzen tot op de dag van vandaag nog steeds stijgen.

 

De CPI-groei bereikte in maart van dat jaar het hoogste punt in 40 jaar van 8,5%, trok slechts licht terug tot 8,3% in april, en het zou nog vele maanden als een probleem kunnen aanhouden. Inmiddels zijn inflatiebestendige aandelen een must geworden.

 

“We zijn ons inmiddels goed bewust van de problemen in de toeleveringsketen en de onevenwichtigheden die ervoor hebben gezorgd dat de goedereninflatie het afgelopen jaar is gestegen”, zegt Liz Young, hoofd investeringsstrategie bij SoFi. “De grote krantenkoppen wijzen bijvoorbeeld op de prijzen van gebruikte auto’s en vrachtwagens, huisraad en verschillende etenswaren die fors zijn gestegen.”

 

Maar Young merkt op dat ook de dienstensector een grotere aanjager van hoge inflatie is geworden. “De reden dat dit van belang is, is dat diensteninflatie een kleveriger onderdeel is”, zegt ze, “en een die moeilijker te beheersen zou kunnen blijken te zijn.” Inflatie veroorzaakt door de dienstensector heeft inderdaad een ‘plakkeriger’ karakter dan inflatie veroorzaakt door de productiesector.

 

Dus, hoe graag de meesten van ons van deze problemen af willen, we moeten onze aandelenportefeuilles beschermen tegen stijgende prijzen. Wie op zoek is naar de beste inflatiebeleggingen, kan deze vinden in een aantal activaklassen. Aandelen, zeker, maar ook onroerend goed en grondstoffen. Maar onze voorkeur gaat uit naar inflatiebestendige aandelen. Hieronder vindt u een selectie van dergelijke aandelen.

 

Deze lijst van aandelen biedt een bepaalde mate van bescherming tegen hoge inflatie en zou het goed kunnen blijven doen, zelfs als de consumentenprijzen wat afkoelen.

 

Inhoudsopgave

Inflatiebestendige aandelen1.  UMH Properties

Sector: Vastgoed

Sector: REIT (residentieel)

Marktwaarde: $ 1,0 miljard

Dividendrendement: 4,1%

 

UMH Properties (UMH) is een vastgoedbeleggingstrust (REIT) die gespecialiseerd is in woongemeenschappen verspreid over de VS en staat momenteel op de lijst met beste ideeën van Wedbush.

 

Wedbush’s BIL is een lijst van de best beoordeelde bedrijven van Wedbush, gekozen door Wedbush-analisten en doorgelicht door Wedbush’s investeringscomité. Als een aandeel meer dan 25% daalt ten opzichte van de S&P 500 of de Russell 2000, wordt het van de lijst gehaald.

 

Bij het toevoegen van UMH aan de Wedbush Best Ideas-lijst, zei Wedbush-analist Henry Coffey (Outperform, equivalent van Buy) “dat wat ons aantrekt tot UMH het vermogen is van het bedrijf om een niveau van FFO-groei op jaarbasis te genereren in de komende 3-4 jaar, dat wil zeggen bijna het dubbele van de REIT-peers”. Of met andere woorden: UMH zou het dus veel beter kunnen doen dan de concurrentie.

 

Funds from operations (FFO) zijn een maatstaf voor de operationele prestaties van REIT’s. En aangezien REIT’s in het algemeen worden beschouwd als een solide inflatie-investering (ze zijn beter in staat om kosten door te berekenen aan klanten dan andere sectoren), is de FFO-groei van UMH Properties een goed voorteken voor aandeelhouders. In het lijstje met inflatiebestendige aandelen verdient deze REIT zonder meer een plaats.

 

Inflatiebestendige aandelen2.  STAG Industrial

Sector: Vastgoed

Industrie: REIT’s (industrieel)

Marktwaarde: $ 6,1 miljard

Dividendrendement: 4,3%

 

STAG Industrial (STAG) is een andere REIT, deze is gericht op industriële Amerikaanse eigendommen met één huurder (denk aan magazijnen en distributiecentra). Omdat industriële REIT’s in perioden van hoge inflatie traditioneel goed weerstand bieden, verdienen ze een plaats in ons lijstje met inflatiebestendige aandelen.

 

Het bedrijf is dus een vastgoedbeleggingstrust dat zich richt op de verwerving en exploitatie van industrieel onroerend goed voor één huurder in de Verenigde Staten. Door zich op dit type vastgoed te richten, heeft STAG een investeringsstrategie ontwikkeld die investeerders helpt een krachtig evenwicht te vinden tussen inkomen en groei.

 

Raymond James analist William A Crow is positief voor dit aandeel. “We zien de portefeuille van STAG als goed gediversifieerd over geografie, per huurder en per branchesegment”, schreef hij. “We blijven geloven dat de fundamentals nog geruime tijd positief zullen blijven en daarom verwachten we dat STAG en zijn collega’s de komende jaren aantrekkelijke FFO’s, [netto-inventariswaarde] en dividendgroei zullen opleveren.” Kortom, het aandeel verdient een plaatsje bij de inflatiebestendige aandelen.

 

Inflatiebestendige aandelen3.  Freeport-McMoRan

Sector: Materialen

Industrie: metalen en mijnbouw

Marktwaarde: $ 49,8 miljard

Dividendrendement: 1,8%

 

Freeport-McMoRan (FCX, $ 34,34) is een van ‘s werelds topproducenten van koper, met alleen al in Noord-Amerika zeven open-pit kopermijnen (waarvan sommige ook goud produceren). Het bedrijf exploiteert ook mijnen in Zuid-Amerika en Indonesië, evenals een klein aantal oliebronnen voor de kust van Californië en in de Golf van Mexico.

 

In 2021 produceerde Freeport 3,8 miljard pond koper (een stijging van 19,9% op jaarbasis), 1,4 miljard ounce goud (+61,1%) en 85 miljoen pond molybdeen (+11,8%).

 

Koper is het op twee na meest verbruikte industriële metaal na ijzer en aluminium, waardoor het een uitstekende investering lijkt voor inflatie. Ook goud wordt soms beschouwd als een goede afdekking te midden van inflatie, omdat goud in dollars is geprijsd en inflatie de koopkracht van de Amerikaanse dollar aantast. Tegen die achtergrond mag Freeport gerekend worden tot de inflatiebestendige aandelen.

 

Toegegeven, de materiaalaandelen hebben te kampen gehad met stevige tegenwind te midden van een vertragende economische activiteit wereldwijd, ook in China, waar het hardhandig optreden (0 COVID) de economie en de bevolking hard heeft getroffen.

 

“Maar we geloven dat het daaropvolgende herstel van de meeste grondstoffen zeer sterk zal zijn gezien het gebrek aan groei van het aanbod, dat alleen maar zal worden verergerd door deze periode van zwakke vraag, macro-onzekerheid en stijgende rentes”, zegt Jefferies-analist Chris LaFemina.

 

LaFemina noemt FCX inderdaad een ‘franchisekeuze’ (zeg maar het favoriete aandeel), in de overtuiging dat de koperprijzen de komende drie tot vijf jaar waarschijnlijk zullen blijven stijgen. “Een periode van veel tragere wereldwijde groei zou een tegenvaller zijn en wordt op korte termijn waarschijnlijk steeds waarschijnlijker.”, zegt LaFemina, die de aandelen bij Buy beoordeelt, “Maar het einde van de huidige cyclus komt pas in het volgende decennium.” Of met andere woorden: dit is één van hun favoriete inflatiebestendige aandelen.

 

Inflatiebestendige aandelen 4.  Barrick Gold

Sector: Materialen

Industrie: metalen en mijnbouw

Marktwaarde: $ 36,2 miljard

Dividendrendement: 2,0%

 

Het Canadese Barrick Gold (GOUD, $ 20,34) is de op één na grootste gouddelver ter wereld, met 4,8 miljoen ounces van het gele metaal dat in 2021 werd geproduceerd. Zijn activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, evenals in Afrika, omvatten ook een handvol kopermijnen die vorig jaar ongeveer 415 miljoen pond produceerden. Zo mag Barrick tot de inflatiebestendige aandelen gerekend worden.

 

“Zolang de wereldwijde economische onzekerheid en angst voor virussen deel uitmaken van het marktgesprek, zal er waarschijnlijk vraag blijven naar goud. Barrick heeft een sterke balans”, zei David Coleman in februari 2022, na Barricks resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2021.

 

Het bedrijf kondigde ook een verhoging van het reguliere dividend met 11% aan, tot 10 cent per aandeel. Barrick maakte plannen om een aanvullend prestatiedividend uit te keren – er werd aangekondigd dat het 10 cent per aandeel zou zijn betaalbaar op 15 juni. Coleman merkte op dat de koers van Barrick meer dan verdubbeld is sinds de fusie tussen Barrick en Randgold in januari 2019.

 

Hoewel Barrick Gold in de eerste plaats een goudmijn is, zei CEO Mark Bristow tijdens de publicatie van de cijfers voor het vierde kwartaal van 2021 dat de bijdrage van koper aan de winst toeneemt”. In een periode van hoge inflatie kan die extra afdekking nuttig zijn. Ook Barrick is één van onze favoriete inflatiebestendige aandelen.

 

Inflatiebestendige aandelen 5.  EOG Resources

Sector: Energie

Industrie: Olie, gas en brandbare brandstoffen

Marktwaarde: $ 70,6 miljard

Dividendrendement: 2,5%

 

EOG Resources (EOG) is een van de grootste onafhankelijke olie- en aardgasbedrijven in de Verenigde Staten, met totale bewezen netto reserves van 3,7 miljard vaten olie en olie-equivalenten. Dat het bedrijf actief is in de oliesector, geeft aan dat EOG bij de inflatiebestendige aandelen thuishoort.

 

2021 was een uitstekend jaar voor EOG, dat records vestigde voor zowel de netto-inkomsten ($ 4,7 miljard) als de vrije kasstroom ($ 5,5 miljard) – het geld dat overblijft nadat een bedrijf zijn kosten, rente op schulden, belastingen en langetermijninvesteringen heeft betaald.

 

Veel van de kasstroom vloeit naar de aandeelhouders in de vorm van hogere dividenden. De driemaandelijkse uitbetaling van EOG verdubbelde vorig jaar tot 75 cent per aandeel, en het leverde ook twee speciale dividenden op.

 

Stewart Glickman van CFRA is positief voor het aandeel.

 

“Het bedrijf heeft stappen ondernomen om zichzelf te beschermen tegen stijgende kosteninflatie en heeft 90% van zijn booreilandbehoeften voor 2022 vastgelegd tegen prijzen die gunstiger zijn dan die van ’20 of ’21”, zegt hij.

 

We zien dat EOG conservatief blijft wat betreft kapitaaluitgaven, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de vrije kasstroom en het rendement aan aandeelhouders.” Kortom, één van onze inflatiebestendige aandelen.

 

Inflatiebestendige aandelen 6.  ConocoPhillips

Sector: Energie

Industrie: Olie, gas en brandbare brandstoffen

Marktwaarde: $ 128,8 miljard

Dividendrendement: 1,9%

 

ConocoPhillips (COP) is een van de grootste olieproducenten in de Verenigde Staten, inclusief de grootste producent in Alaska. En net als veel andere E&P-bedrijven komt het uit een geweldig 2021.

 

Het bedrijf maakte een winst van $ 8,1 miljard tegenover een verlies van $ 2,7 miljard in 2020. Een resultaat dat dit bedrijf verheft in het rijtje van de inflatiebestendige aandelen.

 

De meeste energiebedrijven hebben genoten van het watervaleffect van de stijgende olieprijzen in 2022 en in het geval van Conoco is dat niet anders.

 

“De beleggers geloven in en waarderen Conoco’s drieledige kapitaalrendement programma dat wordt aangedreven door solide operaties van continu opgewaardeerde activa”, zegt Truist analist Neal Dingmann (Buy).

 

“Het bedrijf is een van de actievere grote E&P’s op de M&A-markt geweest, niet alleen door goed getimede, aantrekkelijke activa van Shell (SHEL) toe te voegen, maar ook om volwassen en andere niet-kernactiva te verkopen.

 

Inflatiebestendige aandelen 7.  Alcoa

Sector: Materialen

Industrie: metalen en mijnbouw

Marktwaarde: $ 10,1 miljard

Dividendrendement: 0,7%

 

Het in Pittsburgh gevestigde Alcoa (AA) is een van de grootste aluminiumproducenten ter wereld, met naar verwachting 48 miljoen tot 49 miljoen droge ton bauxiet, 14,2 miljoen tot 14,4 miljoen ton aluminiumoxide en 2,5 miljoen tot 2,6 miljoen ton aluminium in 2022.

 

De oprichter van het bedrijf, Charles Martin Hall, ontdekte het smeltproces dat tegenwoordig door elke aluminiumproducent ter wereld wordt gebruikt. De aandelen van het bedrijf lag in 2022 een tijdje onder vuur, ondanks een sterk winstrapport over het eerste kwartaal in april, dat de nettowinst meer dan zag verdubbelen op jaarbasis.

 

Een van de zorgen was de volgende: Alcoa voorspelde lagere bauxietleveringen (met 1 miljoen ton) voor het hele jaar, dankzij zowel veranderingen in de bauxietmarkt als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne en het besluit om niet langer te verkopen aan Russische klanten.

 

Een scherpe daling van de aluminiumprijzen heeft vervolgens op de aandelen gewogen. Wat echter niet belet dat Alcoa in de lijst met inflatiebestendige aandelen wordt opgenomen.

 

“We beschouwen Alcoa als een goed gerund bedrijf met een sterk trackrecord in zijn branche”, schrijft Argus Research, dat het aandeel als koopwaardig beoordeelt dankzij onder meer een verbeterende balans.

 

Inflatiebestendige aandelen 8.  Baker Hughes

Baker Hughes Co. (ticker: BKR) is een olievelddienstenbedrijf dat apparatuur en technologie levert aan de olie- en gasindustrie. Analist Doug Leggate zegt dat General Electric Co. (GE) zijn resterende belang in Baker Hughes in de loop van 2022 of 2023 zal verkopen. Het management zal tussen 60% en 80% van de vrije kasstroom teruggeven aan de aandeelhouders van BKR.

 

Baker Hughes heeft de hoogste positieve historische correlatie met inflatie van alle aandelen die Bank of America dekt. Niet te verwonderen dus dat dit één van onze favoriete inflatiebestendige aandelen is.

 

Inflatiebestendige aandelen 9.  Borg Warner

BorgWarner Inc. (BWA) levert aandrijflijnsystemen en componenten aan de auto-industrie. Analist John Murphy is optimistisch over BorgWarner’s Charging Forward-initiatief, dat doelen omvat zoals $ 2,5 miljard aan organische verkopen van elektrische voertuigen in 2025, $ 2 miljard aan fusies en overnames in 2025 en $ 3,5 miljard aan disposities tegen 2025.

 

Problemen met de toeleveringsketen hebben de wereldwijde auto-industrie flink parten gespeeld. Murphy zegt echter dat BorgWarner’s omzetdaling van 7% in het vierde kwartaal van 2021 aanzienlijk beter was dan de 15% daling van de wereldwijde autoproductie in het kwartaal.

 

Inflatiebestendige aandelen 10.      Corning

Corning Inc. (GLW) produceert glassubstraten die worden gebruikt door de elektronica-industrie en glasvezelapparatuur die wordt gebruikt door de telecommunicatie-industrie.

 

Analist Wamsi Mohan zegt dat het prijsklimaat voor glas gunstig is en dat prijsstijgingen de marges van Corning zouden moeten stimuleren. Bovendien zouden 5G-upgrades de vraag in de komende kwartalen moeten stimuleren.

 

Mohan zegt dat de adoptie van Corning’s schade- en krasbestendige Gorilla Glass en de toenemende smartphone- en auto-inhoud bullish katalysatoren voor het aandeel zullen zijn. Tot slot zegt Mohan dat Corning zou moeten profiteren van een verschuiving naar grotere tv’s en computerschermen.

 

Inflatiebestendige aandelen 11.      American Tower

American Tower Corp. (AMT) is een gespecialiseerde vastgoedbeleggingstrust, of REIT, die ‘s werelds grootste netwerk van draadloze communicatie- en zendmasten beheert.

inflatiebestendige aandelen

Analist David Barden zegt dat de torenbusiness inherent stabiel en consistent is en een gestage omzetgroei genereert naarmate draadloze netwerken uitbreiden en het wereldwijde aantal draadloze abonnees groeit.

 

Barden zegt dat AMT de meest conservatieve torenvoorraad met de minste hefboomwerking is. In 2022 is AMT van plan haar netwerk verder uit te breiden door nog eens 4.000 torens te bouwen in India en 1.900 in Afrika.

 

Inflatiebestendige aandelen 12.      KLA Corporation

KLA Corp. (KLAC) produceert bewakings- en procescontrolesystemen voor de halfgeleiderindustrie. Analist Vivek Arya zegt dat beleggers verder moeten kijken dan KLA’s korte termijn vooruitzichten in de toeleveringsketen en zich moeten concentreren op de bullish trends en uitvoering van het bedrijf op de langere termijn.

 

Door een sterke achterstand en een betere zichtbaarheid van de toeleveringsketen ligt KLA op schema om in 2022 een omzetgroei van 20% te genereren. Arya zegt dat de trends in de wafer fabricage apparatuur positief zijn.

 

Arya zegt verder dat KLA best-in-class vrije kasstroommarges van 31% genereert en zich ertoe heeft verbonden ten minste 70% van de vrije kasstroom terug te geven aan aandeelhouders. Wat dit bedrijf een plaatsje oplevert in onze selectie van inflatiebestendige aandelen.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.