de top 12 tanker aandelen om in te beleggen in 2023

Tanker aandelen

Kunnen tanker aandelen zich in 2022 herstellen? De prijzen voor vervoer van olie- en aardasproducten blijven laag. Het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in zal komen. Ondanks al de heisa over gestegen olieprijzen.

De oorlog in Oekraïne heeft een op zich al moeilijke situatie nog verder bemoeilijkt. Maar hoe dan ook: vroeg of laat moet de hemel boven de sector opklaren. Daarom lijkt het ons interessant om de sector van de tankers eens voor het voetlicht te brengen. In dit artikel bespreken wij onder andere de top 12 tanker aandelen om in te beleggen.

Zwakke tarieven

Gedurende het volledige kalenderjaar 2021 bleven de vrachttarieven zwak. Je zou gemakkelijk kunnen denken dat het slechts een zwaktebod was in vergelijking met de uitzonderlijke inkomsten in de eerste helft van 2020, evenals in de tweede helft van 2019.

Maar de realiteit is dat de gemiddelde vrachttarieven in de vijf grote tankerklassen het laagste niveau in vijf jaar hebben bereikt in sommige gevallen. In sommige segmenten van de markt bevinden de prijzen zich ook consequent onder de bedrijfskosten, vooral op de markt voor olietankers.

Bij het vergelijken van gemiddelde versus werkelijke vrachttarieven over scheepsklassen zien we duidelijk een ongelijkmatige start van het jaar 2021 met een piek tegen het einde van het eerste kwartaal, gevolgd door een zeer zwakke zomer en herfst waar tarieven leden onder langdurige lockdowns en inactiviteit.

Het beeld is in het vierde kwartaal verbeterd en we konden een positief momentum in de tarieven zien in zowel de klassen voor ruwe als schone tankers. Q4 is seizoensgebonden een sterk kwartaal voor tankermarkten. Deze verklaring lijkt waar te zijn, aangezien OPEC+ hun productie volgens plan verhoogde en de vraag naar verwarmingsbrandstoffen zoals diesel toenam.

Het is echter de moeite waard om in gedachten te houden dat de tankertarieven stijgen tot een niveau dat nog steeds erg laag is. Vooruitblikkend, wordt verwacht dat de tankertarieven in 2021 hun dieptepunt hebben bereikt. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat ze zich in de komende jaren gestaag zullen herstellen.

Inmiddels zouden zeer lage olie- en geraffineerde productvoorraden in combinatie met een herstellende vraag, vooral in de tweede helft van 2022 een positief effect moeten hebben. Maar de oorlog in Oekraïne is een nieuwe factor van onzekerheid geworden.

Samenstelling vloot is belangrijk

“De tankermarkt is nog altijd verschrikkelijk moeilijk om in te werken”, zegt Anders Karlsen, analist van het beurshuis Kepler Cheuvreux in een veel gelezen rapport. “De tankertarieven zijn nog altijd extreem laag. Maar sommige bedrijven zijn wel goed gepositioneerd om te profiteren van een eventueel herstel op langere termijn.”

Het betreft vooral goed gefinancierde bedrijven met een jonge vloot van goed onderhouden schepen. Belangrijk is dat de schepen niet voor een heel lange periode zijn verhuurd. Als de tarieven weer de hoogte ingaan, moeten deze bedrijven daar vrij snel van kunnen profiteren.

Ook de oorlog in Oekraïne kan op termijn de activiteiten van de tankerbedrijven beïnvloeden. ‘Het is nog te vroeg om te zeggen welke impact de sancties uitgevaardigd hebben. Maar als de invoer van Russische olie wordt vervangen door meer import uit het Midden-Oosten of de VS, kan dat de vraag naar tankers opdrijven. Wat de resultaten van de betrokken bedrijven een stevig duwtje in de rug kan geven.

Omvang van de markt

Kijken we eerst even naar de LPG-markt. De wereldwijde marktomvang van LPG-tankers zal naar verwachting in 2030 circa $ 286 miljoen bereiken. Naar verwachting zal de markt groeien met een CAGR van 5,3% van 2022 tot 2030. De wereldwijde markt voor LPG-tankers werd geschat op $ 190,2 miljoen in 2022.

Belangrijke bedrijven in de wereldwijde LPG-tankermarkt zijn onder meer StealthGas Inc., Dorian LPG Ltd., BW Group, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd, Kawasaki Heavy Industries, Ltd, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., The Great Eastern Shipping Co. Ltd. , Kuwait Oil Tanker Co. S.A.K., Exmar en Namura Shipbuilding Co., Ltd. Niet alle bedrijven uit de sector zijn overigens beursgenoteerd.

Schaliegas

Ook de factor schaliegas speelt een rol in het verhaal. De sterke groei van de productie van schaliegas zal de marktgroei de komende jaren waarschijnlijk stimuleren. De volatiliteit van de prijzen van ruwe olie in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van hydrofracturering en horizontale boormethoden zal ongetwijfeld gevolgen hebben.

Grote bedrijven zullen hun aandacht verleggen naar de productie van olie en gas uit schaliegesteente. Een verandering in de focus op de productie van schaliegas zal naar verwachting de marktgroei gedurende de geschatte periode verder versterken. Het segment Very Large Gas Carriers (VLGC) voerde de markt aan in 2021.

Verwacht wordt dat het transport met de Large Gas Carriers (LGC) nog over een groot groeipotentieel beschikt. Zeer grote gastankers worden veel gebruikt voor het transport van vloeibaar petroleumgas (LPG) over langere afstanden naar verschillende landen.

De groeiende handelsrelaties voor vloeibaar petroleumgas tussen verschillende regio’s, zoals het Midden-Oosten en Aziatische landen, de Verenigde Staten, West-Afrika en Europa, is de belangrijkste factor, die naar verwachting de groei van het VLGC-segment zal stimuleren.

LPG en de toekomst

Naar verwachting zal de markt in 2022 en in de jaren daarna in al haar segmenten een gestage groei laten zien, naarmate de hoeveelheid vervoerd LPG toeneemt. De toeleveringsketen van de LPG- en aanverwante industrieën werd uiteraard getroffen door de sluiting van productiefaciliteiten, vooral in Azië-Pacific.

In de toekomst wordt de marktgroei bepaald door een verbeterde LPG-handel over de hele wereld. De winning van schaliegas zal waarschijnlijk in snel tempo toenemen, wat de groei in de prognosejaren zal stimuleren.

Factoren zoals capaciteitsuitbreiding van schaliegas, uit nog niet aangeboorde voorraden, hebben de wereldwijde gashandel verbeterd.Het voortdurende gebruik van vloeibaar petroleumgas als kookbrandstof draagt bij aan de ontwikkeling van de markt voor vloeibaar-petroleumgastankers.

In termen van inkomsten was het VLGC-segment goed voor het maximale inkomstenaandeel in 2021. Dit zal naar verwachting verder groeien in de prognoseperiode. Dit segment domineerde vorig jaar de markt en was goed voor meer dan 32,5% van het wereldwijde omzetaandeel in 2021.

In 2021 was Europa de dominante regionale markt vanwege de toenemende vraag naar LPG. De afgelopen jaren zijn er verschillende strategische initiatieven genomen om de groei van de markt te stimuleren.

In augustus 2021 is Ultragas ApS bijvoorbeeld gefuseerd met Navigator Gas en is een gecombineerde vloot van 56 schepen ontstaan. Deze fusie is gedaan om concurrerend in de markt te blijven en de huidige concurrentie te verminderen.

De markt voor vloeibaar petroleumgas wordt steeds meer gecentraliseerd met veel fusies en overnames tussen de spelers. Meest recent is er de toenaderingspoging tussen het Belgische Exmar en het Noorse Frontline.

Sector heeft potentieel

De boom van de olietankerindustrie valt niet te ontkennen, aangezien de wereld sterk afhankelijk is geweest van de gestage stroom van olieoverdracht van het ene punt naar het andere. De Covid-19-maatregelen hadden schokkende effecten op de toeleveringsketen van olie, met een ongekende daling van de vraag.

Over de oorlog in Oekraïne kunnen we ons voorlopig niet uitspreken, maar de kans is groot, dat de tankerbedrijven ook dit zullen overleven.

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (EIA) daalde het gemiddeld verbruik per dag op de piek van de COVID-19 maatregelen tot 30 miljoen olievaten in vergelijking met het gebruikelijke verbruik van 65-70 miljoen vaten per dag.

De daling van de vraag dwong de olieproductie te verminderen, vanwege het onvoldoende beschikbaar zijn van opslagplaatsen op het land voor olie. Echter waren de olieproducenten gedeeltelijk in staat om boven de vraag te blijven produceren doordat ze olietankers konden gebruiken als alternatief voor olieopslag.

De olietankerindustrie profiteerde dus van de COVID-19 maatregelen, ondanks de enorme ineenstorting van de vraag. In een apart artikel merkte Business Standard op dat een toename van de opslag op zee leidde tot 6-8 keer hogere kosten, waarbij schepen tot $ 200.000 per dag kunnen rekenen, van $ 25.000 per dag vóór de COVID-19 maatregelen. Meer recente cijfers zijn nog niet beschikbaar

Ondanks de wereldwijde inspanningen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en uitsluitend te vertrouwen op hernieuwbare bronnen, blijft de vraag naar olie toenemen met betrekking tot olieboringen en -transport.

In een rapport van Statista, van 1980 tot 2020, is het draagvermogen van de wereldwijde olietankervloot in de loop van de 40 jaar met ongeveer 77% toegenomen. Vanaf 2020 staat dat draagvermogen al boven 601 miljoen ton en de trend is nog steeds stijgend.

Olie- en gasprognose

De olie- en gasindustrie is zeer volatiel. Dit aangezien zowel schokken aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde de sector op elk moment beïnvloeden. Van de meeste industrieën die herstelden van de COVID-19 maatregelen, bleef de olie- en gasindustrie achter met de meest onzekere opleving.

Volgens een artikel gepubliceerd door Deloitte waren beleggers tijdens de COVID-19 maatregelen niet zo optimistisch over de sector. Dit aangezien de olieprijzen en energieaandelen van de S&P 500-index minder presteerden sinds juli 2020. In hetzelfde artikel werd gedeeld dat de Amerikaanse olie- en gasbedrijven ongeveer 14% van hun werknemers met verlof moesten laten gaan vanwege de lagere vraag in de sector.

De vraag naar olie in 2022 zal zich verder herstellen, maar naar verwachting zal het aantal nog steeds ongeveer 5-7% lager zijn dan het niveau van vóór de COVID-19 maatregelen.

Na de pandemie klaarde het licht (nog) niet op

De marktspelers waren redelijk optimistisch, dat ze de ergste effecten in 2020 hadden gezien en dat 2021 een sterk herstel op de tankermarkten zou bewerkstelligen. Dat was op zijn zachtst gezegd een misrekening.

Enerzijds zagen de markten voor ruwe olietankers een herstellende vraag naar olie, die voornamelijk werd opgevangen door het aanboren van voorraden. Dit dankzij de recordaanbouw van voorraden als gevolg van de goedkope prijzen voor ruwe olie in de loop van 2020 en begin 2021.

De wereld heeft wel bijgedragen aan een aantal duidelijke arbitragemogelijkheden voor schone tankers, maar de winst voor de bedrijven bleef erg volatiel. Het vierde kwartaal van 2021 begon positief. OPEC+ bleef de productie verhogen, zelfs ondanks de dalende prijzen voor ruwe olie en een wijdverbreid herstel van de vraag in alle sectoren in Azië.

Het toegenomen verkeer van het Midden-Oosten naar Azië droeg echter niet genoeg bij om de wereldwijde tonmijlen te verhogen. De oliestromen uit het Atlantisch Bekken naar Azië namen af. Een structurele daling van de volumes vanuit met name West-Afrika en lagere volumes van Kaspische producenten is de oorzaak hiervan.

De vraag bevond zich aan het begin van het jaar op een laagterecord. Waarna een langzaam en ongelijkmatig herstel volgde op de markt met een overaanbod van de tankermarkt. 2021 was grotendeels een jaar om zo snel mogelijk te vergeten voor eigenaren en exploitanten in de vrachtvervoer markten.

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, waardoor een nieuw mistgordijn over de tankermarkt werd opgetrokken. Het valt met de beste wil van de wereld niet te voorspellen wanneer die mist zal optrekken. We weten echter dat dit hoe dan ook ooit zal gebeuren. Daarom zetten we de tankersector hieronder uitgebreid in de spotlight.

De 12 meest interessante tanker aandelen

In de afgelopen kwartalen hebben wereldwijde rederijen een enorme verbetering in volume en omzet gezien als gevolg van sterke stijgingen in de wereldwijde handel. De aanhoudende groei van de e-commerce business is een belangrijke katalysator die de scheepvaart op koers houdt. Volgens een analyse van de scheepvaartmarkt in het tweede kwartaal stegen de wereldwijde handelsvolumes met 4% voor de Russische inval in Oekraïne.

Afgezien van de toegenomen vraag naar schepen en containers, zijn de analisten optimistisch over de tankeraandelen. Deze zullen anticiperen op een stijging van de scheepswaarde als gevolg van het beperkte wereldwijde aanbod van schepen.

Volgens onderzoeksbureau TS Lombard zullen de aandelenkoersen van de scheepvaart waarschijnlijk stijgen naarmate de waarde van schepen stijgt, waardoor de intrinsieke waarde van rederijen stijgt. Daar moet echter één kanttekening bij geplaatst worden: zoals hierboven aangegeven, heeft de oorlog in Oekraïne het plaatje grondig verstoord. De meest interessante tanker aandelen uit de sector volgen hieronder:

 1. Nordic American Tanker Ltd (NYSE:NAT)
 2. Frontline Ltd (NYSE:FRO)
 3. Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP)
 4. Seaways  (NYSE:INSW)
 5. Teekay Tankers Ltd (NYSE:TNK)
 6. Overseas Shipholding Group (NYSE:OSG)
 7. SFL Corp Ltd (NYSE:SFL)
 8. STX Corporation (011810.KS)
 9. Exmar NV (EXM)
 10. Scorpio Tankers, Inc. (NYSE:STNG)
 11. DHT Holdings (NYSE:DHT)
 12. Golar LNG Limited (NASDAQ:GLNG)

1. Nordic American Tanker Ltd (NYSE:NAT)

Nordic American Tanker Ltd. is op de Bermuda eilanden gevestigd en gebruikt zijn schepen om wereldwijd olie te vervoeren. De vloot bestaat uit ongeveer 26 Suezmax-modellen met een draagvermogen van 156.000 ton (DWT). De COVID-19 maatregelen hadden duidelijk geen grote invloed op het bedrijf. Nordic American Tanker kon positieve resultaten blijven boeken.

2. Frontline Ltd (NYSE:FRO)

Frontline exploiteert 24 ruwe carriers, 28 Suezmax-tankers en 20 Aframax. Het bedrijf biedt een dividendrendement van 28,25%. 2020 was een van de sterkste jaren voor het bedrijf. FRO rapporteerde een netto-inkomen van $ 412,9 miljoen, of $ 2,09 per verwaterd aandeel. Frontline (FRO US) is een van de grootste exploitanten van olietankerschepen onder leiding van John Fredriksen.

Ondanks de beperkte bedrijfsspecifieke nieuwsstroom hebben de agressieve productieverlagingen door Saoedi-Arabië, Rusland en OPEC+ de aandelenkoers van Frontline in 2020 onder druk gezet. Inmiddels heeft de koers een krachtig herstel neergezet.

We zijn van mening dat het bedrijf overtollige cashflow zal blijven uitkeren als dividend, zoals het in het verleden heeft gedaan. Frontline kwam in april 2022 in het nieuws vanwege de aangekondigde fusie met het Belgische Exmar. In de fusiegroep zou Frontline een belang van 49% krijgen.

3. Tsakos Energy Navigation (NYSE:TNP)

Tsakos Energy Navigation is een senior in de onafhankelijke energietransportsector die actief is in Griekenland, Rusland, Oekraïne, de Filippijnen en Roemenië. Het bedrijf exploiteert een vloot van 64 tankers met een hoge ijscapaciteit, shuttletankers en LNG-schepen (liquefied natural gas).

George Saroglou, de CEO van het bedrijf, stelde dat 2020 een ongekend jaar voor de wereldwijde vraag naar olie was vanwege de COVID-19-maatregelen. 2020 was het eerste jaar van negatieve groei sinds de periode van de Grote Recessie in 2008/2009.

Het volledige herstel van de vraag naar het niveau van vóór COVID-1984 werd er door uitgesteld tot 2022, afhankelijk van de heropflakkering van de maatregelen en hoe de oorlog in Oost-Europa zich zal ontwikkelen. De koers van het aandeel Tsakos heeft zich inmiddels al herpakt.

4. Seaways  (NYSE:INSW)

Het in New York gevestigde maritieme bedrijf International Seaways is een van de beste olietankeraandelen. Het betreft een bedrijf met een vloot van 36 schepen. Waaronder 11 VLCC’s, 2 Suezmaxes, 4 Aframaxes, 13 Panamaxes en 4 MR Tankers.

Seaways verzorgt het transport van ruwe olie en aardolieproducten. Met 4 miljoen aandelen, ter waarde van $ 65 miljoen, was Cyrus Capital Partners eind december 2021 de grootste belanghebbende van de aandelen.

5. Teekay Tankers Ltd (NYSE:TNK)

Teekay Tankers Ltd. levert zeetransportdiensten aan olie-industrieën in Bermuda en internationaal. Het bedrijf biedt een breed gamma aan charterdiensten aan. Evenals offshore schip-tot-schip transferdiensten van grondstoffen, voornamelijk ruwe olie en geraffineerde olieproducten. Ook vloeibare gassen en diverse andere producten.

Teekay Tankers biedt ook commerciële en technische beheerdiensten voor tankers. Op 31 december 2021 bezat en huurde het bedrijf 48 dubbelwandige olietankers, die in de tijd waren gecharterd in twee Aframax-tankers en één LR2-tanker. Teekay Tankers Ltd. werd opgericht in 2007 en heeft haar hoofdkantoor in Hamilton, Canada.

Het in Canada gevestigde Teekay Tankers Ltd is een van de grootste exploitanten van middelgrote tankers met meer dan 6.000 werknemers. Teekay Tankers is gespecialiseerd in ruwe olie, vloeibaar aardgas en vloeibaar gemaakte petroleumgastankers.

6. Overseas Shipholding Group (NYSE:OSG)

Gespecialiseerd in het transport van ruwe olie en geraffineerde producten is Overseas Shipholding Group eveneens een kanshebber. Het bedrijf heeft circa 110 schepen in de vaart met een draagvermogen van 11 miljoen ton per stuk.

In december 2020 accepteerde Overseas Shipholding Group de levering van tankschip OSG 205, een capaciteit van 204.000 vaten van Greenbier Marine. Wat de marktpositie sterker maakt.

Een van de grootste hedgefondsen met belangen in OSG is Cyrus Capital Partners, dat eind december 8,9 aandelen had ter waarde van $ 19 miljoen.

7. SFL Corp Ltd (NYSE:SFL)

SFL Corporation Ltd., een maritiem en offshore bedrijf dat schepen bezit en chartert, houdt zich op de eerste plaats bezig met tankertransport. Het bedrijf is ook actief in het charteren, kopen en verkopen van activa.

Daarnaast is SFL Corporation actief in verschillende sectoren van de maritieme, scheepvaart- en offshore-industrie, waaronder olie-, chemie-, olieproducten-, container- en autotransport, evenals droge bulkzendingen en boorplatforms.

Op 31 december 2021 bezat SFL Corporation 6 ruwe-olietankers, 15 droge bulkcarriers, 35 containerschepen, twee autoschepen, één jack-up boorplatform, één ultradiepwaterbooreenheid, twee chemicaliëntankers en vier olieproducttankers. Het bedrijf is voornamelijk actief in Bermuda, Cyprus, Liberia, Noorwegen, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Marshalleilanden.

Voorheen was SFL Corporation bekend als Ship Finance International Limited en veranderde de naam in SFL Corporation Ltd. in september 2019. SFL Corporation Ltd. werd opgericht in 2003 en is gevestigd in Hamilton, Bermuda.

Met meer dan 84 schepen is het in Bermuda gevestigde SLF Corporation Ltd een belangrijke speler in de sector. SFL Corporation bezit een verscheidenheid aan schepen, variërend van ruwe-olietankers, bulk- en ertsschepen, droge bulkcarriers en containerschepen.

8. STX Corporation (011810.KS)

STX Corporation houdt zich bezig met een brede waaier aan activiteiten op het gebied van energie, grondstoffen, machines en motoren. Het bedrijf levert onder andere kolen aan warmtekrachtcentrales, cementfabrieken en de industrie in het algemeen.

Ook handelt het bedrijf in aardolieproducten. Denk bijvoorbeeld aan benzine, gasolie, stookolie, vliegtuigbrandolie en bunker-C-olie. Maar ook aromatische grondstoffen, synthetische harsen en producten van natuurlijk rubber.

STX Corporation exporteert, importeert en handelt ook in non-ferrometalen. Denk bijvoorbeeld aan aluminium, zink, koper en nikkel, staalproducten voor de bouw-, auto-, huishoudelijke apparaten- en scheepsbouwindustrie.

Daarnaast levert STX Corporation fabrieks- en scheepsuitrusting, scheepsmotoren en scheepswerffaciliteiten, grondwater ontwikkeling en apparatuur. Maar ook diensten voor diesel- en gascentrales en medische apparatuur.

Verder is STX Corporation betrokken bij de exploitatie van spoorwegen; handel in en revisie/wederverkoop van locomotieven; export van spoorwegcomponenten, uitrusting, exploitatie van schepen voor het vervoer van bulk- en chemische producten en het verlenen van scheepsmakelaardijdiensten.

Maar STX Corporation is dus ook actief in tankvervoer overzee. STX Corporation werd opgericht in 1976 en is gevestigd in Seoul, Zuid-Korea. STX Corporation is een dochteronderneming van AFC MERCURY CO., LTD.

9. Exmar NV (EXM)

Exmar NV biedt wereldwijd oplossingen voor de scheepvaart en de energievoorzieningsketen. Het opereert via 3 segmenten: Scheepvaart, Infrastructuur en Ondersteunende Diensten. Exmar vervoert vloeibaar gemaakte gasproducten, zoals vloeibaar petroleumgas, butaan, propaan, watervrije ammoniak en petrochemische gassen.

Exmar houdt zich daarnaast ook bezig met eigendom en leasing van offshore-activa; ontwikkeling van boor- en productieontwerpen; activa constructie; en levering van technische diensten met betrekking tot zeeschepen, schepen en offshore-eenheden aan de mariene olie- en gasindustrie.

Daarnaast bouwt, bezit en exploiteert Exmar LNG-infrastructuur, bestaande uit drijvende liquefactie van gasvelden en drijvende opslag- en hervergassingseenheden en biedt Exmar schip-tot-schip transferdiensten.

Verder ontwerpt, bouwt, installeert en exploiteert Exmar drijvende productie-, opslag- en loseenheden en exploiteert accommodatieschepen. Exmar NV werd opgericht in 1829 en heeft zijn hoofdkantoor in Antwerpen, België.

In april 2022 liep het bericht binnen van een toenaderingspoging door het Noorse Frontline (zie boven). In de fusiegroep zou Exmar 51% krijgen.

10. Scorpio Tankers, Inc. (NYSE:STNG)

Scorpio Tankers Inc. houdt zich samen met zijn dochterondernemingen bezig met het zeetransport van geraffineerde aardolieproducten op de scheepvaartmarkten over de hele wereld. Dit bedrijf staat op nummer 10 van de bedrijven met interessante tanker aandelen.

Op 18 maart 2022 bestond de vloot van het bedrijf uit 124 tankers in eigendom, financieel geleasd of romp gecharterd, waaronder 42 LR2, 6 LR1, 62 MR en 14 Handymax met een gewogen gemiddelde leeftijd van ongeveer 6,2 jaar. Scorpio Tankers Inc. werd opgericht in 2009 en is gevestigd in Monaco.

Scorpio Tankers, Inc. is nog steeds een van de toonaangevende transporteurs van geraffineerde aardolieproducten wereldwijd. In januari 2021 meldde Scorpio Tankers een samenwerking met AVIC International Leasing Co., Ltd. Scorpio Tankers zal drie MR-producttankers en één LR2-producttanker verhandelen. Dit geeft Scorpio Tankers een liquiditeitstoename van in totaal $ 32 miljoen na schuld.

11. DHT Holdings (NYSE:DHT)

DHT Holdings, Inc. bezit en exploiteert ruwe-olietankers, voornamelijk in Monaco, Singapore en Noorwegen. Op 17 maart 2022 had het een vloot van 26 zeer grote ruwe carriers met een capaciteit van 8.043.657 ton draagvermogen.

Het bedrijf werd opgericht in 2005 en heeft zijn hoofdkantoor in Hamilton, Bermuda. Het bedrijf kocht enige tijd geleden twee VLCC-schepen van Daewoo. Daarmee zijn ze goed geplaatst voor een opleving van de tankermarkt.

12. Golar LNG Limited (NASDAQ:GLNG)

Golar LNG Limited tanker aandelen

Golar LNG Limited is het laatste bedrijf op de lijst met tanker aandelen. Zij leveren infrastructuur voor de vloeibaarmaking, het transport en de hervergassing van LNG. Het bedrijf is actief via de segmenten Shipping, FLNG en Power. Golar LNG werd opgericht in 1946 en heeft zijn hoofdkantoor in Hamilton, Bermuda. In totaal exploiteert Golar LNG 27 schepen en infrastructuur voor vloeibaar aardgas (LNG) zoals drijvende opslag- en hervergassingseenheden.

In december 2020 kondigde Golar LNG de verkoop aan van FSRU LNG Croatia (voorheen bekend als Golar Viking) aan LNG Hrvatska.

Eind augustus 2021 kondigde de dochteronderneming van Golar LNG, Hygo Energy Transition (voorheen Golar Power), haar voornemen aan om naar de beurs te gaan via een IPO (verkoop van nieuwe aandelen uitgegeven met een kapitaalverhoging).

Het doel van deze stap was om fondsen te werven om de uitbreiding van de elektriciteitsproductie en de distributie van vloeibaar aardgas te financieren. Op 23 september werd echter een beschuldiging tegen Eduardo Antonello, de CEO van Hygo, openbaar gemaakt. Hij werd met name beschuldigd van betrokkenheid bij de aanklacht tegen het olieboorbedrijf Seadrill, waar hij tot 2015 werkte voor steekpenningen die in 2014 waren gedaan.

Na deze aankondiging kelderde de aandelenkoers van Golar LNG op één dag met meer dan 30% en Golar LNG werd gedwongen de beursgang van Hygo op te schorten en Antonello te ontslaan. Golar LNG beweert dat wat er ook met Antonello’s vorige functie is gebeurd, geen invloed heeft op Hygo.

Daarom zijn we analisten nog steeds van mening dat Golar LNG een groot opwaarts potentieel heeft, niet alleen vanwege de waarde van Hygo, maar ook vanwege andere onderdelen van het bedrijf, zoals FLNG’s.

Het bewijs hiervan is dat Golar LNG de productie van de FLNG Gimi opnieuw heeft opgestart. Inmiddels heeft de koers van Golar zich hersteld van de Hygo-affaire.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen? Wij hebben een handleiding geschreven die u kunt vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle tanker aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.