De top 14 aandelen om te beleggen in Fintech in 2022

MercadoLibre beleggen in fintech.png

Beleggen in fintech, een relatief nieuwe term, waarvan het belang echter niet onderschat mag worden. Onder de noemer fintech worden een aantal bedrijven gegroepeerd die rechtstreeks of onrechtstreeks financiële diensteverlening met technologie combineren.

In grote lijnen kan de term ‘financiële technologie’ van toepassing zijn op elke innovatie in de manier waarop mensen zaken doen, van de uitvinding van digitaal geld tot boekhouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde software en algoritmen, die worden gebruikt op computers en, in toenemende mate, smartphones.

Fintech is een afkorting van “financiële technologie”.

Toen fintech in de 21e eeuw opkwam, werd de term aanvankelijk toegepast op de technologie die werd gebruikt in de back-end systemen van gevestigde financiële instellingen. Sindsdien heeft er echter een verschuiving plaatsgevonden naar meer consumentgerichte diensten en dus ook een meer consumentgerichte definitie.

Fintech omvat nu verschillende sectoren en industrieën, zoals onderwijs, retailbankieren, fondsenwerving en non-profit, en investeringsbeheer om er maar een paar te noemen.

Fintech omvat ook de ontwikkeling en het gebruik van crypto-valuta’s zoals bitcoin. Dit segment van fintech haalt de meeste krantenkoppen. Het grote geld zit echter nog steeds in de traditionele wereldwijde banksector met een marktkapitalisatie van meerdere biljoenen dollars.

Fintech begrijpen

Sinds de internetrevolutie en de mobiele internet/smartphone-revolutie is de financiële technologie explosief gegroeid. Denk aan

 • geldoverdrachten,
 • een cheque storten met uw smartphone,
 • een bankfiliaal omzeilen om krediet aan te vragen,
 • geld inzamelen voor het opstarten van een bedrijf of
 • uw investeringen beheren,

meestal zonder de hulp van een persoon.

Volgens de Fintech Adoption Index van EY maakt een derde van de consumenten gebruik van ten minste twee of meer fintech-diensten en consumenten zijn zich ook steeds meer bewust van fintech als onderdeel van hun dagelijks leven.

Belangrijke aandachtspunten

Startups verstoren gevestigde waarden in de financiële sector. Fintech-financiering neemt toe, maar er zijn ook veel regelgevingsproblemen die moeten overwonnen worden.

Het Amerikaanse Affirm probeert bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen uit het online winkelproces te halen door consumenten een manier te bieden om onmiddellijke, kortlopende leningen voor aankopen af te sluiten.

Hoewel de tarieven hoog kunnen zijn, beweert Affirm dat het consumenten met een slechte of geen kredietscore een manier biedt om toch kredieten aan te bieden, dit om hun zodoende de kans te bieden een kredietgeschiedenis op te bouwen.

Evenzo probeert Better Mortgage het hypotheekproces voor woningen te stroomlijnen (en traditionele hypotheekmakelaars te vervangen) met een digitaal aanbod dat gebruikers kan belonen met een geverifieerde pre-goedkeuringsbrief binnen 24 uur na de aanvraag.

GreenSky (ook al Amerikaans) probeert kredietnemers voor woningverbetering te koppelen aan banken door consumenten te helpen vastgeroeste kredietverstrekkers te mijden en rente te besparen door renteloze actieperiodes aan te bieden.

Voor consumenten met geen of slecht krediet biedt Tala in ontwikkelingslanden microleningen door op hun smartphone een diepgaande gegevensanalyse uit te voeren van hun transactiegeschiedenis en andere schijnbaar niet-gerelateerde zaken, zoals welke mobiele games ze spelen.

Leningverstrekker Upstart FICO wil verschillende datasets gebruiken om de kredietwaardigheid van de klanten te bepalen. Zo is er in de Verenigde Staten al een digitaal investeringsplatform dat inspeelt op het feit dat vrouwen langer leven en unieke spaarbehoeften hebben, de neiging hebben om minder te verdienen dan mannen en verschillende salariscurves hebben waardoor er minder tijd overblijft om te sparen (Ellevest).

Horizon van Fintech wordt steeds groter

Tot nu toe boden financiële dienstverleners verschillende diensten aan onder één paraplu. De reikwijdte van deze diensten omvatte een breed scala van traditionele bankactiviteiten tot hypotheek- en handelsdiensten.

In de meest basale vorm ontbundelt Fintech deze diensten in individuele aanbiedingen. De combinatie van een gestroomlijnd aanbod met technologie stelt fintech-bedrijven in staat efficiënter te werken en de kosten voor elke transactie te verlagen.

Als één woord kan beschrijven hoeveel fintech-innovaties de traditionele handel, bankieren, financieel advies en producten hebben beïnvloed, dan is het ‘verstoring.’

De mobiele app voor aandelenhandel Robinhood brengt bijvoorbeeld geen kosten in rekening voor transacties.

Peer-to-peer-leensites zoals Prosper Marketplace, Lending Club en OnDeck beloven de tarieven te verlagen door de concurrentie voor leningen open te stellen voor brede(re) marktkrachten.

Zakelijke kredietverstrekkers zoals Kabbage, Lendio, Accion en Funding Circle bieden startende en gevestigde bedrijven gemakkelijke, snelle platforms om werkkapitaal veilig te stellen.

Oscar, een online verzekeringsstartup, ontving in maart 2020 $ 165 miljoen aan financiering. Dergelijke financieringsrondes zijn niet ongebruikelijk en vinden wereldwijd plaats voor fintech-startups. Kortom, er is heel wat mogelijk.

De verankerde, traditionele banken blijven echter niet bij de pakken zitten. Ze hebben zwaar geïnvesteerd om meer te lijken op bovenvermelde bedrijven, die ze als een uitdaging ervaren. Zo lanceerde investeringsbank Goldman Sachs in 2016 het platform voor consumentenleningen Marcus en breidde ze onlangs haar activiteiten uit naar het Verenigd Koninkrijk.

Maar de industrie-watchers waarschuwen dat het adopteren van door fintech geïnspireerde innovaties meer vereist dan alleen hogere technische uitgaven. Concurreren met lichtere startups vereist eerder een significante verandering in denken, processen, besluitvorming en zelfs de algehele bedrijfsstructuur.

Fintech en nieuwe technologie

Nieuwe technologieën, zoals machine learning/kunstmatige intelligentie, voorspellende gedragsanalyses en datagestuurde marketing, spelen een belangrijke rol in het universum van de fintechs.

Fintech is ook een fervent aanhanger van geautomatiseerde klantenservicetechnologie, gebruikmakend van chatbots en AI-interfaces om klanten te helpen met basistaken en ook om de personeelskosten laag te houden.

Fintech wordt ook gebruikt om fraude te bestrijden door gebruik te maken van informatie over betalingsgeschiedenis om transacties te markeren die buiten de norm vallen.

Hoe ziet het Fintech landschap er uit?

Noord-Amerika produceert de meeste fintech-startups, met Azië als een goede tweede. De wereldwijde financiering van fintech bereikte een eerste hoogtepunt in het eerste kwartaal van 2018, mede dankzij een aanzienlijke stijging van de deals in Noord-Amerika.

Azië, dat de Verenigde Staten zou kunnen overtreffen in fintech-deals, zag ook een piek in de activiteit. De periode van de pandemie was uiteraard een piekperiode in de evolutie van fintech. 2021 mag zonder enige overdrijving als een nieuw piekjaar omschreven worden.

Enkele van de meest actieve gebieden van fintech-innovatie omvatten of draaien rond de volgende gebieden:

Cryptocurrency en digitaal geld.

 • Blockchain-technologie, waaronder Ethereum, een gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) die gegevens bijhoudt op een netwerk van computers, maar geen centraal grootboek heeft.
 • Slimme contracten, die computerprogramma’s gebruiken (vaak gebruikmakend van de blockchain) om automatisch contracten tussen kopers en verkopers uit te voeren.
 • Open banking, een concept dat leunt op de blockchain en stelt dat derden toegang moeten hebben tot bankgegevens om applicaties te bouwen die een verbonden netwerk van financiële instellingen en externe providers creëren. Een voorbeeld is de alles-in-één geldbeheertool Mint.
 • Insurtech, dat technologie wil gebruiken om de verzekeringssector te vereenvoudigen en te stroomlijnen.
 • Regtech, dat financiële dienstverleners wil helpen om te voldoen aan de nalevingsregels van de branche, met name de protocollen die betrekking hebben op antiwitwaspraktijken en Know Your Customer-protocollen die fraude bestrijden.
 • Robo-adviseurs, zoals Betterment, gebruiken algoritmen om investeringsadvies te automatiseren om de kosten te verlagen en de toegankelijkheid te vergroten.
 • Unbanked/underbanked, diensten die tot doel hebben kansarme personen of personen met een laag inkomen te dienen die door de traditionele dienstverleners als nationale banken of reguliere financiële dienstverleners worden genegeerd of onvoldoende worden bediend
 • Cybersecurity, gezien de wildgroei van cybercriminaliteit en de decentrale opslag van data, zijn cybersecurity en fintech met elkaar verweven.

Fintech-gebruikers

Er zijn vier brede categorieën gebruikers voor fintech:

 • B2B voor banken en
 • Hun zakelijke klanten,
 • B2C voor kleine bedrijven en

Trends in de richting van mobiel bankieren, meer informatie, gegevens en nauwkeurigere analyses en decentralisatie van toegang zullen kansen creëren voor alle vier de groepen om op tot nu toe ongekende manieren met elkaar te communiceren.

Zoals bij de meeste technologie geldt: hoe jonger je bent, hoe groter de kans dat je je bewust bent van en nauwkeurig kunt beschrijven wat fintech is.

Het feit is dat consumentgerichte fintech vooral gericht is op millennials, gezien de enorme omvang en het stijgende inkomsten- (en erfenis)potentieel van dat veelbesproken segment.

Sommige fintech-watchers zijn van mening dat deze focus op millennials meer te maken heeft met de omvang van die markt dan met het vermogen en de interesse van generatie Xers en babyboomers om fintech te gebruiken. In plaats daarvan heeft fintech de neiging om oudere consumenten weinig te bieden omdat het hun problemen niet aanpakt.

Regulering en Fintech

Financiële diensten behoren tot de zwaarst gereguleerde sectoren ter wereld. Het is niet verrassend dat regelgeving naar voren is gekomen als de grootste zorg onder regeringen nu fintech bedrijven een vlucht nemen.

Aangezien technologie is geïntegreerd in financiële dienstverleningsprocessen, zijn de regelgevingsproblemen voor dergelijke bedrijven verveelvoudigd. In sommige gevallen zijn de problemen een functie van technologie. In andere gevallen vormen ze een weerspiegeling van het ongeduld van de tech-industrie om de traditionele financiële sector te ontwrichten.

Zo maken automatisering van processen en digitalisering van data fintech systemen kwetsbaar voor aanvallen van hackers. Recente hacks bij creditcardmaatschappijen en banken illustreren het gemak waarmee criminele individuen of groepen toegang kunnen krijgen tot systemen en onherstelbare schade kunnen aanrichten.

De belangrijkste vragen voor consumenten in dergelijke gevallen zullen betrekking hebben op de verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvallen en misbruik van persoonlijke informatie en belangrijke financiële gegevens.

Er zijn ook gevallen geweest waarin de botsing van een technologiecultuur die gelooft in een “Move fast and break things”-filosofie met de conservatieve en risicomijdende financiële wereld tot ongewenste resultaten heeft geleid.

Insurtech-startup Zenefits uit San Francisco, dat op particuliere markten werd gewaardeerd op meer dan een miljard dollar, overtrad de Californische verzekeringswetten door makelaars zonder vergunning toe te staan hun producten te verkopen en verzekeringspolissen te onderschrijven.

De SEC legde het bedrijf een boete op van $980.000 en de eigenaars moesten $7 miljoen betalen aan het California’s Department of Insurance.

Regelgeving is ook een probleem in de opkomende wereld van cryptocurrencies. Initial Coin Offerings (ICO’s) zijn een nieuwe vorm van fondsenwerving waarmee startups rechtstreeks kapitaal kunnen aantrekken van particuliere investeerders.

In de meeste landen zijn ze niet gereguleerd en zijn ze een vruchtbare voedingsbodem geworden voor oplichting en fraude. Onzekerheid over regelgeving voor ICO’s heeft ondernemers ook in staat gesteld om beveiligingstokens vermomd als utility-tokens voorbij de SEC te laten glijden om vergoedingen en nalevingskosten te vermijden.

Vanwege de diversiteit van het aanbod in fintech en de uiteenlopende industrieën die het raakt, is het moeilijk om een enkele en alomvattende aanpak voor deze problemen te formuleren. Overheden hebben voor het grootste deel bestaande regelgeving gebruikt en in sommige gevallen aangepast om fintech te reguleren.

Ze hebben fintech-sandboxen opgezet om de implicaties van technologie in de sector te evalueren. Een sandbox (Engels voor “zandbak”) is een virtuele afgesloten ruimte op een computer waarin computerprogramma’s kunnen werken zonder andere processen te verstoren.

In een sandbox heeft uitgevoerde code geen toegang tot processen of bestanden buiten de sandbox. Hierdoor zou het de beveiliging ten goede komen. Sandboxen worden voornamelijk gebruikt om code uit te voeren die niet vertrouwd wordt of onstabiel bevonden wordt.

Het aannemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een kader voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, in de EU is een nieuwe poging om de hoeveelheid persoonsgegevens waarover banken beschikken te beperken.

Verschillende landen waar ICO’s populair zijn, zoals Japan en Zuid-Korea, hebben ook het voortouw genomen bij het ontwikkelen van regelgeving voor dergelijke aanbiedingen om investeerders te beschermen.

Dit zijn de top 14 aandelen in het universum van de fintech

Technologieaandelen hebben tijdens de pandemie hoge waarderingen gekregen. Maar, gezien de dreiging van stijgende rentetarieven en hogere inflatie, zijn beleggers misschien niet bereid om dezelfde premie voor deze bedrijven te betalen.

Dat is de reden waarom de snelgroeiende namen in de informatietechnologiesector de laatste tijd in de uitverkoop zijn. Desondanks kunnen beleggers met een lange termijn benadering ervoor kiezen om in te spelen op de transformatie die financiële technologie, of fintech, bedrijven brengen: de digitalisering van geld, online betalingen, online bank- en niet-bancaire diensten en gemakkelijker toegang tot krediet.

Het zal meteen opvallen dat een aantal echt grote namen in de lijst zijn opgenomen. Dat is op de eerste plaats een toegeving aan particuliere beleggers. Want de ervaring leert dat die vaak niet staan te springen om in kleine onbekende aandelen te beleggen. Voor alle duidelijkheid: het universum van fintech is veel groter dan onderstaande namen.

Block Inc. (NYSE: SQ)

Met een marktkapitalisatie van $ 65 miljard is Block een belangrijke speler op het gebied van digitale betalingen. Block, tot voor kort bekend als Square, trekt een breed scala aan klanten aan, van kleine bedrijven tot grote bedrijven met complexere transacties.

Block Inc beleggen in fintech.png

Block is ook gericht op wereldwijde expansie en drijft nieuwe markten aan, waaronder het VK, Australië, Canada en Frankrijk. Aangezien contactloze betalingen steeds meer voorkomen, is Block goed gepositioneerd om een leider te blijven in dit groeiende ecosysteem van digitale transacties.

Het bedrijf is ook zwaar blootgesteld aan cryptocurrency. Een dochteronderneming van het bedrijf, Spiral, bouwt en financiert Bitcoin projecten. “Hun recente naamswijziging van het bedrijf betekent een verschuiving in focus van een puur betalingsbedrijf naar een bredere, meer gediversifieerde fintech-innovator die zijn crypto-aanwezigheid wil uitbreiden”, zegt David Miller, portfoliomanager bij de nieuwe Strategy Shares Halt Climate Change ETF (NZRO)

PayPal Holdings Inc. (Nasdaq: PYPL)

PayPal loopt al meer dan twee decennia voorop op het gebied van digitale betalingen. Het platform heeft meer dan 400 miljoen consumenten en handelaren in meer dan 200 markten wereldwijd.

Logan Purk, senior onderzoeksanalist bij Edward Jones, beschrijft PYPL als een pure play op aanhoudende groei van e-commerce. “Het is moeilijk om nog zo’n aandeel te vinden”, zegt hij.

In 2022 lanceert PayPal Pay With Venmo op het platform van Amazon.com Inc. (AMZN). Deze samenwerking komt omdat de online aankoopactiviteit tijdens de pandemie omhooggeschoten is, waarbij 47% van de Venmo-gebruikers interesse toonde om met Venmo te betalen bij het afrekenen, dit volgens Venmo’s 2020 Behaviour Study.

Het is waarschijnlijk dat ze hun langetermijngroei algoritme zullen blijven waarmaken, namelijk 20% plus groei, waarvan we denken dat dit op den duur zal resulteren in een redelijk aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders”, zegt Purk.

“PayPal blijft zijn diensten uitbreiden, zoals peer-to-peer-betalingen, Venmo, crypto en nu kopen, later betalen”, waardoor zijn wereldwijde digitale betalingsvoetafdruk groeit.

Visa Inc. (NYSE: V)

De gigant van consumentenbetalingen Visa is ook een leider op het gebied van digitale betalingen, waardoor het uitstekend past op de lijst met de beste fintech-aandelen om te kopen. Volgens de aandeelhoudersbrief van het bedrijf in 2021 breidde Visa zijn bereik uit tot meer dan 80 miljoen handelaren, een stijging van 14% in het fiscale jaar 2021.

“We zijn optimistisch over Visa, dat een sterke onderneming heeft met een brede gracht die het voor concurrenten moeilijk maakt om de bekwaamheid van Visa te evenaren”, zegt David Trainer, CEO van New Constructs, een in Nashville gevestigd investeringsonderzoeksbureau.

De creditcardgigant investeert ook zwaar om zijn groei in digitale betalingen voort te zetten. In de afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf meer dan $ 9 miljard geïnvesteerd in technologie om ervoor te zorgen dat zijn gebruikers met vertrouwen digitaal geld uitgeven.

In vergelijking met andere namen in fintech, zegt Trainer, is de aandelenwaardering van Visa veel lager, met een koers-winstverhouding van inmiddels toch ongeveer 25. Hij merkt ook het hoge rendement op geïnvesteerd kapitaal van Visa op. De ROIC is een maatstaf, die het rendement van een bedrijf aangeeft op al het geld dat in het bedrijf wordt geïnvesteerd. “Een aandeel met een hoge ROIC is moeilijk te vinden in de fintech-ruimte”, zegt Trainer.

Intuit Inc. (Nasdaq: INTU)

Intuit, het belasting- en boekhoudsoftwarebedrijf, staat op de lijst van de fintech-aandelen vanwege zijn gevestigde klantenbestand en agressieve groei. De omzet van het bedrijf groeide in het meest recente kwartaal tot $ 2 miljard, van $ 1,3 miljard een jaar eerder. Intuit verwacht en voor 2022 een omzet van ongeveer $ 12 miljard, een groeiprognose van 26% tot 28%.

Het technologieplatform biedt een reeks diensten aan, waaronder TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma en Mailchimp. Purk zegt dat de nieuwere acquisities van Intuit, zoals Credit Karma en Mailchimp, hebben geleid tot een sterke groei en een completer platform voor het midden- en kleinbedrijf.

“Dat is een boeiende markt waarop ze mikken en die de komende jaren voor een vrij sterke omzetgroei zou moeten zorgen”, zegt hij. Er is met andere woorden nog voldoende groeipotentieel voorhanden.

Upstart Holdings Inc. (Nasdaq: UPST)

Upstart is een kredietplatform voor kunstmatige intelligentie dat samenwerkt met banken om de toegang tot betaalbaar krediet te verbeteren.

Volgens het laatste winstrapport heeft het bedrijf zijn omzet, winst en het aantal banken en kredietverenigingen op zijn platform meer dan verdrievoudigd sinds de beursgang vorig jaar.

In het derde kwartaal van 2021 rapporteerde het bedrijf een omzetgroei van 250% ten opzichte van het voorgaande jaar. Upstart versnelt zijn partnerschappen met autodealers terwijl het zijn transactievolume wil laten groeien. Hoewel de koers van het aandeel nog ver verwijderd is van de hoogtepunten van 2021, is UPST het afgelopen jaar nog steeds meer dan 100% gestegen.

Robinhood Markets Inc. (Nasdaq: HOOD)

Robinhood, de broker die het landschap van retailbeleggingen door elkaar schudde, heeft meer dan 22 miljoen gefinancierde accounts en meer dan 18 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, waardoor het een plek verdiende op de lijst van de beste fintech-aandelen om te kopen.

Hoewel de makelaardij onder de loep is genomen over zijn betalings-voor-bestelling-stroommodel, zijn er veel dingen om naar uit te kijken van Robinhood, zoals het aanbod van pensioenrekeningen, uitbreiding van de toegang tot cryptocurrency, live klantenondersteuning, een terugkerende investeringsoptie en een functie waarmee beleggers hun externe rekeningen kunnen overboeken.

Deze initiatieven kunnen de deelname van particuliere beleggers aan de aandelenmarkt verbeteren en het gebruikersbestand van Robinhood blijven uitbreiden.

Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN)

Amazon is verre van een puur fintech-aandeel, maar het verdient een plek op deze lijst omdat het samenwerkt met grote spelers in deze ruimte. Amazon is de grootste e-commercespeler ter wereld, waar klanten vertrouwd zijn geraakt met digitale en girale transacties.

AMZN kondigde een samenwerking aan met Affirm Holdings Inc. (AFRM) om voet aan de grond te krijgen in de koop-nu, betaal-later-markt. Deze betalingsoptie biedt meer flexibiliteit aan klanten die daarvoor in aanmerking komen.

Dit was de eerste samenwerking van de e-commercegigant met een afbetalingsprogramma en is een signaal dat deze betalingsoptie zal blijven bloeien. Amazon werkt samen met andere fintech-aandelen, waaronder Block en Intuit, die hun eigen businessmodellen voor kopen nu en later uitbouwen.

Green Dot (NASDAQ:GDOT)

Green Dot is een van de oudste fintech-bedrijven op de markt, het best bekend voor het pionieren van de prepaid-betaalpas twee decennia geleden.

De debetkaartactiviteiten van het bedrijf blijven groot, maar het verliest marktaandeel aan bedrijven als Square en PayPal, die nieuwe en innovatieve oplossingen voor hetzelfde probleem bieden.

Green Dot is echter begonnen te profiteren van zijn belangrijkste voordeel – het heeft een bankcharter – met stappen zoals het introduceren van een spaarrekening met een rendement van 2% voor Walmart Money Card-klanten en het aanstellen van een zeer ervaren CEO.

Het is ook de moeite waard om Green Dot op uw radar als belegger te houden voor zijn banking-as-a-service (BaaS) -platform, dat wordt gebruikt door bedrijven zoals Apple, Uber (NASDAQ:UBER) en Stash, en zich nog in de beginfase bevindt van het realiseren van zijn ware potentieel.

Kortom, met de technologie van Green Dot kunnen bedrijven bankproducten aanbieden zonder zelf bank te hoeven worden (denk aan Apple Pay Cash). Met Green Dot kunnen deze bedrijven in wezen hun bankinfrastructuur gebruiken om hun producten van stroom te voorzien. Dit zou in de toekomst een belangrijke groei-industrie kunnen zijn.

MercadoLibre (NASDAQ:MELI)

MercadoLibre wordt vaak de Amazon.com van Latijns-Amerika genoemd. De bijnaam is zeker niet onlogisch: het bedrijf heeft een enorm e-commerceplatform dat in een indrukwekkend tempo blijft groeien.

MercadoLibre beleggen in fintech.png

Het is echter het Mercado Pago-betalingsplatform dat het meest opwindend is vanuit een fintech-perspectief. Het bedrijf verwerkt elk kwartaal miljarden dollars aan betalingsvolume en het groeit snel.

Het meest bemoedigend is dat Mercado Pago sneller groeit als het gaat om het verwerken van betalingen buiten het e-commerceplatform van MercadoLibre.

Een partnerschap met PayPal en veel landingsbanen in de Latijns-Amerikaanse betalingsruimte betekenen dat de groei van Mercado Pago nog maar net begonnen kan zijn.

Affirm Holdings, Inc. (NASDAQ:AFRM)

Affirm Holdings, Inc. heeft onlangs twee samenwerkingsverbanden gesloten die het bedrijf zullen helpen zijn activiteiten uit te breiden en de merkherkenning te verbeteren.

Eind oktober kondigde het bedrijf aan dat het zou gaan samenwerken met American Airlines. Affirm Holdings wil klanten van American Airlines een nieuwe, flexibelere manier bieden om voor luchtvaartdiensten te betalen via het platform van Affirm.

Op 1 november 2021 onthulde het bedrijf een samenwerking met ACI Worldwide die het platform van Affirm integreerde in het software-ecosysteem van ACI. De vooruitzichten voor 2022 zien er goed uit en ook op langere termijn is er veel groeipotentieel.

Futu Holdings Limited (NASDAQ:FUTU)

Futu Holdings Limited) bezit en beheert een online platform voor brokerage en vermogensbeheer.

Futu Holdings Limited beleggen in fintech.png

Futu Holdings moest zich de afgelopen maanden terugplooien. De reden was een hardhandig optreden van de Chinese overheid tegen bedrijven met dubbele beursgenoteerde bedrijven (meestal China zelf en Wall Street). De fundamenten van het bedrijf blijven echter sterk als nooit tevoren.

Een nieuwe gegevensprivacywet in China heeft fintech-aandelen zoals Futu Holdings Limited onder druk gezet door de regelgevers en dat is natuurlijk geen goed nieuws. Maar in een verdere toekomst blijft het groeipotentieel intact.

Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ:OPEN)

Opendoor Technologies Inc. staat op onze lijst van fintech-aandelen omdat het bedrijf een solide basis heeft opgebouwd rond een digitaal platform voor de handel in residentieel vastgoed.

Uit de dossiers van begin oktober blijkt dat het bedrijf in totaal bijna $ 9 miljard aan schulden heeft opgebouwd, genoeg om 40.000 huizen in de VS te kopen tegen een gemiddelde prijs van $ 350.000 per huis. Het aandeel presteerde voorlopig ook beter dan concurrenten zoals Zillow Group.

SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ:SOFI)

SoFi Technologies, een financieringsmaatschappij, exploiteert een online platform dat financiële diensten levert.

SoFi Technologies biedt herfinanciering van studieleningen, particuliere studieleningen, persoonlijke leningen, herfinanciering van autoleningen, woningkredieten, hypotheken en investeringen, evenals verzekeringsproducten voor huurders, huiseigenaren, auto’s en anderen.

SoFi Technologies biedt ook SoFi Weekly Dividend ETF aan, een aandelen-ETF om een wekelijkse dividendbetaling aan aandeelhouders te verstrekken.

Social Finance, Inc. was voorheen bekend als Credit-Linked Community Notes van Social Finance Inc. Het bedrijf werd opgericht in 2011 en is gevestigd in San Francisco, Californië met extra kantoorlocaties in Healdsburg en New York.

SoFi Technologies heeft onlangs aangekondigd dat het is gaan samenwerken met Pagaya Technologies, een ander fintech-bedrijf, om de financiële diensten die het aan gebruikers aanbiedt te verbeteren. Onder de samenwerking zal SoFi Technologies kunstmatige intelligentie aan zijn platform toevoegen.

Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:COIN)

Coinbase Global biedt financiële infrastructuur en technologie voor de crypto-economie. Coinbase biedt de primaire financiële rekening in de crypto-economie voor retailgebruikers aan. Ook biedt Coinbase een marktplaats met een pool van liquiditeit voor transacties in crypto-activa voor instellingen.

Coinbase biedt daarnaast technologie en diensten die ecosysteempartners in staat stellen op crypto gebaseerde applicaties te bouwen en crypto-activa veilig als betaling te accepteren. Coinbase werd opgericht in 2012 en is gevestigd in Wilmington, Delaware.

Coinbase Global Inc., Gemini Trust Co. en Robinhood Markets Inc. behoren tot de bedrijven die helpen bij het bouwen van een platform om te voldoen aan een Amerikaanse witwasregel, aangezien crypto- en financiële technologiebedrijven aan bestaande vereisten willen voldoen en strenger toezicht willen voorkomen.

Een groep van 18 bedrijven is het platform aan het opzetten om te helpen te voldoen aan de voorwaarden van de zogenaamde “reisregel.” Het Amerikaanse ministerie van Financiën verplicht financiële bedrijven om informatie door te geven, waaronder klantnamen, rekeningnummers en transactiedata van overboekingen.

De coalitie heeft gesprekken gevoerd met Amerikaanse en wereldwijde regelgevers over hun plan, zei Elena Hughes, chief compliance officer van cryptoplatform Gemini.

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

Harm van Wijk

www.beleggen.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.