De top 14 olie dienstverlening aandelen om in te beleggen in 2022

De top 14 olie dienstverlening aandelen om in te beleggen in 2022

Olie dienstverlening aandelen profiteren volop van de prijsstijgingen van olie. De olievelddiensten- en uitrustingsindustrie heeft de wind daardoor opnieuw in de zeilen. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft de wereldwijde olieprijzen verder opgedreven.

De top 14 olie dienstverlening aandelen om in te beleggen in 2022

De top 14 olie dienstverlening aandelen om in te beleggen in 2022

En omdat de Amerikaanse oliemaatschappijen zich terugtrekken uit Rusland, zullen de uitgaven voor olieveldapparatuur en -diensten naar verwachting toenemen naarmate de bedrijven hun booractiviteiten elders verplaatsen op zoek naar vervangingsinkomsten. Daardoor is de sector van de toeleveranciers aan de oliesector volop in de belangstelling komen te staan.

 

Een bundeling van factoren, geleid door de Russische invasie van Oekraïne, heeft het olieaanbod beperkt en de vraag opgedreven. Er kan meer mis gaan, door een “angstpremie” toe te voegen aan de prijzen bovenop de stijging, die wordt veroorzaakt door de marktdynamiek.

 

Het zal niet eeuwig duren, maar voorlopig zijn er geen tekenen dat nieuw aanbod, verminderde vraag of een uitbraak van stabiliteit verlichting zullen brengen. Het ziet er naar uit dat de olieprijzen nog geruime tijd hoog kunnen blijven.

 

Voor kopers van fossiele brandstoffen gaan er vier dingen tegelijk mis. Ten eerste zijn er sancties tegen Rusland, de op twee na grootste olieproducent ter wereld. Tot dusver hebben sancties de Russische olieverkopen enigszins verminderd, maar Europa voert geleidelijk een embargo in, met plannen om de Russische olie-aankopen tegen het einde van het jaar met 90% te verminderen.

 

Rusland zal waarschijnlijk een deel van die olie elders kunnen verkopen, maar de export zal waarschijnlijk afnemen, waardoor het wereldaanbod afneemt en de prijzen stijgen. Aangezien de olieprijzen op een wereldmarkt worden vastgesteld, kan geen enkel land zichzelf isoleren van het effect dat een dalend aanbod of een stijgende vraag op de prijzen heeft.

 

China lijkt even uit de extreme COVID-lockdowns te komen, die de economische activiteit, inclusief het energieverbruik, hebben gedrukt. Naarmate de Chinese economie weer aantrekt, zal het energieverbruik stijgen, wat opwaartse druk op de prijzen zet. Er was enige hoop dat een nieuwe deal met Iran over zijn kernwapenprogramma zou leiden tot het einde van de Amerikaanse sancties en meer Iraanse olie op de wereldmarkt.

 

Maar Iran lijkt de onderhandelingen eindeloos te rekken, waardoor een deal onwaarschijnlijk is. Ten slotte hebben president Biden en andere leiders al grote hoeveelheden olie uit de nationale reserves vrijgemaakt, waardoor er weinig ruimte is voor een verder vrijmaken van nog meer voorraden.

Raoul LeBlanc, vice-president van de energiepraktijk bij S&P Global, noemt deze vier factoren een “nachtmerriescenario” dat de olieprijzen nog verder zou kunnen opdrijven. “De huidige prijzen weerspiegelen het risico dat er nog van alles kan mislopen”, zegt LeBlanc. “Hogere olieprijzen zijn echter “gefundenes fressen” voor de toeleveranciers aan de oliesector.

 

Volgens Richard Spears, Vice-President van consultants Spears & Associates, zou de stijging van de olieprijs de wereldwijde uitgaven voor olieveldapparatuur en -diensten in 2022 met 30% moeten verhogen ten opzichte van vorig jaar tot $ 260 miljard. Amerikaanse olieveldbedrijven zouden zich naar verwachting terugtrekken uit Rusland en hun verloren inkomsten vervangen door nieuwe olie- en gasboringen elders.

 

De olievelddiensten- en uitrustingsindustrie (OFSE) levert uitrusting en diensten aan olie- en gasexploratie- en productiebedrijven (E&P) over de hele wereld. Waar olie- en gasreserves zijn, vindt u meestal boor-, voltooiings- en verschillende andere olievelddiensten die verband houden met het winnen van die olie en gas.

 

E&P (Exploration and Production) en OFSE (OilField Services and Equipment) hebben de afgelopen jaren een hobbelige rit doorstaan. Hoewel grondstofprijzen de belangrijkste variabele zijn die de winstgevendheid van E&P-bedrijven en hun uitgaven aan OFSE beïnvloedt, is er een aantal andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van een OFSE-bedrijf.

 

De publicatie van Business Valuation Resources (BVR) heeft onlangs een speciaal rapport gepubliceerd dat zich niet alleen richt op de OFSE-industrie, maar ook op olie, gas en alternatieve energie over de hele linie.

 

In dit speciale rapport, What’s it worth: Valuing oil, gas and alternative energy assets, heeft Steve Sprenger van RSM een hoofdstuk geschreven over de OFSE-industrie. Dit hoofdstuk identificeert verschillende belangrijke waardedrijvers voor de OFSE-industrie bij het overwegen van waardering.

 

Waarover praten we eigenlijk?

 

Ruwe olie is de basis voor veel van de vormen van brandstof die mensen dagelijks gebruiken. Van voertuigen tot huishoudelijke verwarmingstoestellen tot elektrische centrales, u vindt overal olie. Om deze waardevolle grondstof te krijgen, moeten bekwame professionals in olievelden werken om olie te ‘oogsten’ (beter is: ontginnen) van ondergrondse locaties.

 

Ze gebruiken grote apparaten om dit op grote schaal te doen. Hieronder beantwoorden we de vraag: “Wat is olieveldapparatuur?” door belangrijke voorbeelden ervan te bespreken en hun doeleinden uit te leggen.

 

Boorplatforms

 

Je kunt boorplatforms beschouwen als het hart van het oliewerk. Boorplatforms worden gebruikt om in de ondergrond van de aarde te graven om koolwaterstoffen te winnen, voornamelijk ruwe olie en aardgas.

 

Rigs bestaan uit een set apparatuur die een verscheidenheid aan diensten kan uitvoeren, waaronder het nemen van monsters van ondergrondse minerale afzettingen, het testen van de fysieke eigenschappen van gesteente, grond en grondwater maar ook tunnelen en tenslotte boren en het bovenhalen van de ondergrondse olievoorraden.

 

Boorinstallaties voor olievelden zijn gemaakt van primaire olieveldapparatuur zoals een hijssysteem, een boortoren of trekwerk en een aandrijfgroep. Oilfield Equipment omvat ook een circulatiesysteem van pompen, een Top Drive, retourleidingen, putten en een boorkolom.

 

Bovendien omvat Oilfield Equipment de componenten van de putcontrole. Oliebronnen worden geboord met gespecialiseerde apparatuur. Als de methode conventioneel is, wordt de put geboord in een rechte verticale lijn tot aan de aardolie.

 

Hoe ziet de situatie op de markt eruit?

 

De hoge olieprijzen zijn een factor die waarschijnlijk niet snel zullen verdwijnen. Uiteraard weet men op de oliemarkt nooit, het tij kan er razendsnel keren. Maar gespecialiseerde instanties houden een waakzaam oogje in het zeil. De IEA is er daar eentje van.

 

Amerikaans energieagentschap herziet olieprijsprognose voor 2022

 

De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) heeft haar prognose voor 2022 voor de wereldwijde prijzen van ruwe olie naar boven bijgesteld vanwege “verhoogde niveaus van onzekerheid” als gevolg van een aantal factoren, waaronder de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland.

 

In de Short-Term Energy Outlook (STEO) van juni 2022 heeft de EIA de prijs van Brent-olie bijgesteld tot gemiddeld $ 107,37 per vat en de Amerikaanse benchmark West Texas Intermediate (WTI) tot $ 102,47 per vat in 2022. Deze cijfers waren 103,35 respectievelijk 98,20 in het rapport van de maand voordien.

 

In 2023 voorspelt het bureau dat Brent zal dalen tot $ 97,24 per vat, terwijl WTI naar verwachting zal dalen tot $ 93,24 per vat. De EIA waarschuwde echter dat de prijsvoorspelling “zeer onzeker” is, gedreven door een reeks factoren, waaronder hoe sancties de olieproductie van Rusland beïnvloeden, de productiebeslissingen van OPEC+ en de snelheid waarmee Amerikaanse olie- en aardgasproducenten meer boren.

 

Het bureau wees ook op andere belangrijke onzekerheden die naar verwachting de prijzen zullen beïnvloeden, waaronder de impact en het tempo van sancties tegen Rusland, mogelijke nieuwe sancties, het tempo van de groei van de vraag naar aardolie gedurende de zomer en het potentieel voor een daling van de vraag als gevolg van hoge brandstofprijzen in de detailhandel.

 

Volgens het statistiekbureau zullen de aanhoudende impact van de gecoördineerde vrijgave van aardolievoorraden uit strategische reserves in de VS en Europa, geopolitieke onzekerheden in Libië en Jemen, samen met mogelijke nieuwe ontwikkelingen over een Iran-deal ook belangrijk zijn voor de olieprijsvorming in de komende maanden.

 

Het bureau voorspelde dat de Russische productie van totale vloeibare brandstoffen zou dalen van 11,3 miljoen vaten per dag (bpd) in het eerste kwartaal van 2022 tot 9,3 miljoen vaten per dag tot het einde van volgend jaar (2023).

 

Opmerkend dat de EU binnen zes maanden een invoerverbod voor ruwe olie en binnen acht maanden een invoerverbod voor aardolieproducten zal opleggen, zei het agentschap dat de mogelijkheid dat deze sancties of andere mogelijke toekomstige sancties de Russische olieproductie met meer dan verwacht verminderen, opwaartse risico’s creëert voor ruwe olieprijzen tijdens de prognoseperiode. Daar staat echter een hogere Amerikaanse productie tegenover.

 

Amerikaanse productie van ruwe olie neemt toe

 

Het bureau voorspelde dat de wereldwijde vraag naar olie in 2022 met 2,3 miljoen vaten per dag zou groeien, tot 99,6 miljoen vaten per dag en 101,3 miljoen vaten per dag in 2023. De productie van ruwe olie in de VS zal naar verwachting gemiddeld 11,92 miljoen vaten per dag bedragen in 2022, tegen 11,2 miljoen vaten per dag in 2021.

 

In 2023 zal de productie van ruwe olie in het land naar verwachting 12,97 miljoen vaten per dag bereiken. Het bureau voorspelde dat de OPEC-productie van ruwe olie in 2022 gemiddeld 28,8 miljoen vaten per dag zal bedragen, een stijging van 2,52 miljoen vaten per dag vanaf 2021 en 29,45 miljoen vaten per dag in 2023.

 

Olieprijsprognose: zal de olieprijs blijven stijgen?

 

De olieprijzen blijven schommelen rond het hoogste punt in 14 jaar nadat de toeleveringsketens in de prak zijn gedraaid en de Russische invasie van Oekraïne de vraag- en aanbodrelaties volledig uit balans bracht.

 

Kan er snel stabiliteit worden gevonden als landen die door de onbalans zijn getroffen hun toeleveringsketens beginnen te veranderen? Of zullen een heroplevend China en een schijnbaar oneindig conflict een permanente, hogere basis creëren voor de belangrijkste grondstof?

 

In de loop van de geschiedenis is de trend van de olieprijs gekoppeld aan bredere politieke en economische gebeurtenissen, waaronder de crisis van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) van 1973 en de recessie die werd veroorzaakt door de bankencrisis van 2007 en 2008. De prijzen zijn ook onderhevig aan seizoensgebonden effecten als gevolg van de fluctuerende vraag naar verwarming.

 

Vóór het coronavirus had olie vijf jaar lang relatief lage prijzen gekend, met een piek van rond $ 75 in oktober 2018, maar schommelde tussen 2015 en 2020 meestal rond de $ 40 tot $ 60. Er waren perioden van hogere prijzen in verband met de wereldwijde financiële crisis van 2008 en de annexatie van de Krim door Rusland in 2014.

 

Historische omstandigheden tijdens Covid-19 hebben de vraag naar reizen en vrachtvervoer aanzienlijk verminderd. De grondstof werd in april 2020 een korte periode negatief en bereikte op 20 april -$37,63 toen producenten probeerden overtollige vaten gingen lossen.

 

De grondstof duwde zichzelf geleidelijk weer omhoog op de curve naarmate de beperkingen versoepelden en de winters van 2020 en 2021 naderden. Maar door de Russische invasie van Oekraïne kwam de olieprijs in een hogere versnelling en bereikte het hoogste niveau dat voor het laatst werd gezien tijdens de financiële crash van 2008. De prijs is tot nu toe met meer dan 60% gestegen en bedraagt voor het eerst sinds 2008 meer dan $ 120 per vat.

 

Belangrijke prijsdrijvers

 

De Russische invasie van Oekraïne had een domino-effect op elke activaklasse, van aandelen tot edele metalen. De impact was echter misschien wel het meest voelbaar in de energiesector.

 

Volgens het International Energy Agency (IEA) is Rusland de op twee na grootste olieproducent ter wereld, na Saoedi-Arabië en de VS. Het is ‘s werelds grootste olie-exporteur.

 

Het Amerikaanse verbod op Russische olie in maart werd gevolgd door het akkoord van de EU om tegen het einde van dit jaar 90% ervan te verbieden. Dit leidde tot een grotere druk op de wereldprijzen. Een oplossing van het conflict lijkt op korte termijn onwaarschijnlijk, wat betekent dat de wereldwijde olieprijzen hoog kunnen blijven.

 

OPEC onder druk

 

De OPEC is in een maandenlange strijd verwikkeld met westerse landen over de snelheid waarmee zij haar olievoorraad optrekt. De olieproducenten die deel uitmaken van de OPEC bezitten bijna 80% van ‘s werelds ruwe oliereserves.

 

De alliantie stemde ermee in om in april 2020 circa 10 miljoen vaten per dag van de markt te halen om het hoofd te bieden aan de sterk dalende vraag naarmate de productie en het reizen over de hele wereld werden stopgezet. De OPEC zit nog midden in het herintroduceren van het aanbod op de markt en is terughoudend geweest om dit te doen in het tempo dat door westerse bondgenoten wordt geëist.

 

Landen die ooit waren uitgesloten van westerse markten, krijgen de hoop dat de oorlog in Oekraïne een kans heeft gecreëerd om hun come back op de markt te maken.

 

Er zijn meldingen geweest van opheffing van de beperkingen voor Venezuela om olie-voor-schuldswaps aan te gaan, waarbij bronnen aan Reuters vertelden dat een verbod voor sommige bedrijven al in juli zou kunnen worden opgeheven. Venezuela, dat volgens BP ‘s werelds grootste olievoorraad heeft, zou een terugkeer op de wereldwijde oliemarkt ernstige gevolgen kunnen hebben voor de prijs ervan.

 

De VS zullen naar verwachting ook de hoeveelheid olie verhogen die Iran mag verzenden, volgens Mike Muller van Vitol, sprekend op een podcast geproduceerd door Gulf International.

 

Interessante bedrijven actief als toeleveranciers aan de oliesector

 

De olie- en gasindustrie heeft sinds het begin van de pandemie te maken met enorme uitdagingen. Toen de wereldwijde vraag naar energie een ongekende daling zag en het verhaal over schone energie op stoom kwam, gingen veel beleggers op weg naar de exit in enkele van de historisch best presterende olieaandelen.

 

Dat gezegd hebbende, lijkt het erop dat de geruchten over de ondergang van de olie-industrie voorlopig overdreven zijn, aangezien de olieprijzen in 2021 sterk zijn hersteld. Dat betekent meer werk voor de toeleveranciers aan de oliesector, waardoor verwacht mag worden dat deze aandelen sterk zullen presteren op de beurs. Welke bedrijven zijn het best geplaatst om van deze evolutie te profiteren?

 

Inhoudsopgave

1.  Schlumberger NV (NYSE:SLB)

Dit is een wereldwijde leverancier van olievelddiensten aan de energie-industrie. Als een belangrijke leverancier van de technologie die nodig is voor het karakteriseren, boren, produceren en verwerken van reservoirs aan de olie- en gasindustrie, speelt Schlumberger een sleutelrol bij het leveren van de producten die nodig zijn om de end-to-end upstream-activiteiten op volle kracht te laten draaien.

 

Het is ook vermeldenswaard dat het bedrijf zich snel heeft gestabiliseerd, wat zou kunnen leiden tot een mooi herstel van de winst voor de rest van het jaar.

 

Om CEO Olivier Le Peuch te citeren: “Nu de vraag naar olie naar verwachting tegen het einde van 2022 het niveau van vóór 2019 zal bereiken en het aanbod verkrapt, staat onze olie- en gasactiviteit aan de vooravond van een uitzonderlijke groeicyclus.”

 

Dit is precies het soort verklaring waar beleggers enthousiast over zouden moeten zijn, en het feit dat Schlumberger bedrijfsresultaten rapporteerde die veel beter waren dan verwacht in het eerste kwartaal, zou een teken kunnen zijn van goede dingen die komen gaan. Hogere winsten, met andere woorden.

 

2.  Halliburton Company (NYSE:HAL)

 

Vervolgens hebben we Halliburton, ‘s werelds op een na grootste bedrijf voor olievelddiensten en een geweldige optie voor beleggers die geïnteresseerd zijn in aandelen die zouden moeten profiteren van stijgende olie- en gasprijzen.

 

Halliburton Co., een internationaal bedrijf dat de stroomopwaartse energie-industrie bedient, onderzoekt en produceert ruwe olie en aardgas. Halliburton richt zich op diepwater exploratie en ontwikkeling en volwassen markten voor olieveldbeheer.

Het bedrijf biedt een uitgebreid scala aan diensten, waaronder boren en drukpompen. De voltooiings- en productieafdeling van Halliburton levert cementering, stimulatie, interventie, drukcontrole, speciale chemicaliën en voltooiingsdiensten.

 

De boor- en evaluatie-eenheid van Halliburton biedt oplossingen voor het modelleren, boren, evalueren en plaatsen van boorputten in het veld en reservoirs, waarmee klanten hun put constructieactiviteiten kunnen optimaliseren. Deze divisie omvat de merken Sperry Drilling, Pinnacle en Landmark. Het bedrijf werd opgericht in 1919 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston.

 

Halliburton is grosso modo actief in twee segmenten, het voltooiings- en productiesegment en het boor- en evaluatiesegment. Dit bedrijf helpt olie- en gasbedrijven over de hele wereld met het lokaliseren van nieuwe boorlocaties, boorputengineering en het optimaliseren van put constructieactiviteiten. Naarmate de vraag naar olie blijft verbeteren, zullen olie- en gasbedrijven meer bereid zijn om hun uitgaven te verhogen, wat precies in het voordeel van Halliburton speelt.

 

Het bedrijf rapporteerde een opeenvolgende omzetstijging van 7% in het eerste kwartaal van 2022, wat zeker een stap in de goede richting is. Het is ook vermeldenswaard dat de operationele marges van het bedrijf nog steeds boven het pre-pandemische niveau liggen, wat een bewijs is van hoe vakkundig het bedrijf door een van de meer uitdagende tijden voor de industrie in de recente geschiedenis is gegaan.

 

Het komt erop neer dat Halliburton nu een van de interessantste oliediensten aandelen is om te kopen, gezien zijn operationele efficiëntie en het potentieel voor een opleving in de Noord-Amerikaanse olie-industrie.

 

3.  Baker Hughes Co (NYSE:BKR)

Baker Hughes Co. is een houdstermaatschappij. Het bedrijf houdt zich bezig met het leveren van olieveldproducten, -diensten en digitale oplossingen. Het opereert via de volgende segmenten: Oilfield Services (OFS), Oilfield Equipment (OFE), Turbomachinery & Process Solutions (TPS) en Digital Solutions (DS).

 

Het OFS-segment levert producten en diensten voor on- en offshore-activiteiten gedurende de levenscyclus van een put, variërend van boren, evaluatie, voltooiing, productie en interventie.

 

Het OFE-segment biedt een breed portfolio van producten en diensten die nodig zijn om de veilige en betrouwbare stroom van koolwaterstoffen van de onderzeese putmond naar de productiefaciliteiten aan de oppervlakte te vergemakkelijken. Het TPS-segment levert apparatuur en aanverwante diensten voor toepassingen op het gebied van mechanische aandrijving, compressie en energieopwekking.

 

Het DS-segment biedt besturingstechnologieën die de gezondheid, productiviteit en veiligheid van activa-intensieve industrieën helpen verbeteren en het industriële internet der dingen mogelijk maken. Het bedrijf werd opgericht in april 1987 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, TX.

 

Als u geïnteresseerd bent in een olieservicebedrijf met groeimogelijkheden buiten de traditionele olieboringen, dan is Baker Hughes een interessante keuze. Met blootstelling aan waterstof, vloeibaar aardgas, koolstofafvang en meer, allemaal groeiende gebieden met enorme adresseerbare markten, heeft Baker Hughes een energietransitie strategie voor de langere termijn die grote vruchten kan afwerpen.

 

Het bedrijf levert ook olieveldproducten, -diensten en digitale oplossingen aan olie- en gasbedrijven over de hele wereld en is ontstaan uit de fusie van Baker Hughes Inc. en de olie- en gasactiviteiten van GE in 2017.

 

Inkomensbeleggers zouden naar dit aandeel kunnen kijken dankzij het dividendrendement van 2%. Het is ook vermeldenswaard dat aangezien Baker Hughes toegang heeft tot GE Digital, het mogelijk gebruik kan maken van big data en het internet der dingen ten gunste van de olie- en gasindustrie. Het aandeel zou meer kunnen stijgen zolang de olie- en gasprijzen stijgen.

 

4.  ChampionX Corporation (Nasdaq: CHX)

CHX opereert als leverancier van chemische oplossingen en technische apparatuur en technologieën voor olie- en gasbedrijven over de hele wereld. Het in Woodlands, Texas, gevestigde bedrijf opereert via de segmenten Production Chemical Technologies; Productie- en automatiseringstechnologieën; boortechnologieën; en Reservoir Chemical Technologies.

 

Op 8 december 2021 kondigde CHX aan dat het nanotechnologieplatforms Tomson Technologies LLC en Group 2 Technologies LLC had verworven, twee platforms met bewezen commerciële toepassingen.

 

De acquisities moeten bijdragen aan de portefeuille van het bedrijf en haar klanten in staat stellen hun ecologische voetafdruk te verkleinen, en daarmee in lijn te zijn met CHX’s langetermijnstrategie van portfolio-evolutie voor aanhoudende groei.

 

In oktober kondigde CHX aan dat haar Spotlight EDGE™-apparaat de certificeringen ‘Azure Certified Device’ en ‘Edge Managed’ van Microsoft Corporation (MSFT) had ontvangen. De certificeringen weerspiegelen de toewijding van het bedrijf aan het aansturen van technologie die de duurzaamheids- en efficiëntiedoelstellingen van de klant ondersteunt.

 

5.  USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC)

USAC is een in Austin, Texas, gebaseerd bedrijf dat opereert als een leverancier van aardgascompressiediensten in termen van het totale vermogen van de compressievloot. Het aanbod van het bedrijf omvat compressiediensten aan oliemaatschappijen en onafhankelijke producenten en transporteurs van aardgas en ruwe olie.

 

Op 8 december 2021 kondigde USAC aan dat het zijn zevende gewijzigde en herwerkte kredietovereenkomst is aangegaan, waarmee de looptijd van zijn senior gedekte kredietfaciliteit wordt verlengd tot december 2026.

 

Eric Long, president en CEO van USAC, zei daarover het volgende: “De nieuwe kredietfaciliteit biedt de Partnerschap met extra flexibiliteit tegen lagere rentemargespreads, consistent met de algemene markt voor compressiefinanciering en andere branchegenoten.

 

Gezien ons huidige opgenomen saldo van ongeveer $ 514 miljoen, biedt deze nieuwe kredietfaciliteit het partnerschap voldoende capaciteit om het bedrijf de komende jaren te laten groeien en te beheren in het voordeel van al onze belanghebbenden.” De goede vooruitzichten voeden de hoop op hogere beurskoersen.

 

6.  Expro Group Holdings (NYSE: XPRO)

Expro Group Holdings NV houdt zich bezig met het leveren van energiediensten. Haar producten en diensten omvatten bronconstructie, bronstroombeheer, broninterventie en -integriteit, en toegang tot onderzeese bronnen. Het bedrijf werd opgericht in 1938 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas.

 

7.  Weatherford International Plc (Nasdaq: WFRD)

Weatherford International Plc levert apparatuur en diensten aan de olie- en aardgasexploratie- en productie-industrie. Het opereert via drie segmenten: Boren en Evaluatie, Putconstructie en Voltooiingen & Productie en Interventie.

 

The Drilling and Evaluation afdeling biedt beheerde drukboringen, boordiensten, draadleidingen en boorvloeistoffen. De putconstructie en -afwerkingen, inclusief buisleidingen, cementeerproducten, afbouw, voeringhangers en putdiensten.

 

De productie en interventie biedt interventiediensten en boorgereedschappen, kunstmatige lift, productieautomatisering en -software, onderzeese interventie en drukpompdiensten. Het bedrijf werd opgericht in 1941 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas.

 

Opvallend is dat de meeste van deze bedrijven in Texas zijn gevestigd. Het motto van de Lone Star State is dan ook niet toevallig: ‘Oil and Longhorns’.

 

8.  NexTier Oilfield Solutions (NYSE: NEX)

NexTier Oilfield Solutions, Inc. is een servicebedrijf voor olievelden. Het biedt voltooiingsoplossingen, hydraulisch breken, draadleidingen, afpompen, opgerolde buizen, cementeren, boorinstallatiediensten, speciale diensten en vloeistofbeheerdiensten.

 

NexTier is actief via de volgende segmenten: voltooiingsdiensten, putconstructie- en interventiediensten en put ondersteunende diensten. Het segment Completion Services bestaat uit breukdiensten, wireline- en pompdiensten en voltooiing ondersteunende diensten, waaronder de onderzoeks- en technologieafdeling (R&T).

 

Het segment Well Construction and Intervention Services bestaat uit cementering diensten en coiled tubing-diensten. Het segment Well Support Services bestaat uit boorinstallatieservices, vloeistofbeheerservices en gespecialiseerde boorputsite-services. NexTier werd opgericht op 13 oktober 2016 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas.

 

9.  Tidewater (NYSE: TDW)

Tidewater, Inc. houdt zich bezig met het leveren van offshore mariene ondersteunings- en transportdiensten aan de offshore-energie-industrie. Het biedt slepen aan en het hanteren van ankers voor mobiele offshore-booreenheden, het transporteren van voorraden en personeel die nodig zijn voor het ondersteunen van boor-, overwerk- en productieactiviteiten, offshore constructie en seismische en onderzeese ondersteuning, geotechnisch onderzoek voor de bouw van windmolenparken, en een verscheidenheid aan gespecialiseerde diensten zoals het leggen van leidingen en kabels.

 

Tidewater is actief in de volgende regio’s: Amerika, het Midden-Oosten en Azië-Pacific, Europa en het Middellandse Zeegebied en West-Afrika. Tidewater werd opgericht in 1955 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas.

 

10.      RPC (NYSE: RPC)

RPC, Inc. houdt zich bezig met de exploratie, productie en ontwikkeling van olie- en gaseigenschappen. Het opereert via de volgende divisies: technische diensten en ondersteunende diensten.

 

Het segment Technical Services levert diensten op het gebied van olie en gas, breken, zuren, coiled tubing, snubbing, stikstof, putcontrole, wireline en visserij. Het segment Support Services biedt pijpinspectiediensten voor olievelden en verhuurtools voor gebruik bij onshore en offshore olie- en gasboringen. Het bedrijf werd opgericht in 1984 en heeft zijn hoofdkantoor in Atlanta, Georgia.

 

11.      Nine Energy Service (NYSE: NINE)

Nine Energy Service, Inc. houdt zich bezig met de voltooiingsserviceprovider die zich richt op de ontwikkeling van onconventionele olie- en gasbronnen in alle Noord-Amerikaanse stroomgebieden en in het buitenland.

 

Nine Energy Service biedt cementer services, voltooiings tools, wireline-services en coiled tubing-services aan. Nine Energy Service werd opgericht in 2011 en heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas.

 

12.      Superior Drilling Products (NSYE: SDPI)

Superior Drilling Products, Inc. houdt zich bezig met de productie, reparatie, verkoop en verhuur van boorgereedschap voor de olie- en aardgasboorindustrie. De booroplossingen omvatten het gepatenteerde Drill-N-Ream-gereedschap voor het conditioneren van boorputten, Strider-oscillatiesysteemtechnologie, voltooiingsgereedschappen, V-Stream, DR Stringer en PDC Bit Repair.

 

Superior Drilling Products produceert en renoveert ook compacte polykristallijne diamantboren voor olieveldservicebedrijven. SDPI werd in 1993 opgericht door Annette Deuel Meier en Gilbert Troy Meier en heeft zijn hoofdkantoor in Vernal, Utah.

 

 

13.      Alpha Metallurgical Resources (NYSE: AMR)

Alpha Metallurgical Resources, Inc. is een mijnbouwbedrijf. Het houdt zich bezig met de levering van thermische kolen. Het bedrijf is actief via de volgende bedrijfssegmenten: Met, CAPP-Thermal en All Other. Het Met-segment bestaat uit met kolenmijnen, waaronder Deep Mine 41, Road Fork 52, Black Eagle en Lynn Branch.

 

Het segment CAPP-Thermal bestaat uit een ondergrondse thermische kolenmijn. Het segment All Other omvat algemene bedrijfsoverheadkosten en bedrijfsactiva en -verplichtingen, eliminatie van activiteiten tussen de segmenten en beëindigde bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf werd opgericht op 26 juni 2016 en heeft zijn hoofdkantoor in Bristol, Tennessee.

 

14.      Borr Drill Mining (NYSE: BORR)

Borr Drilling Ltd. houdt zich bezig met het leveren van offshore boordiensten aan de olie- en gasindustrie. Het werkt via Dayrate; en Integrated Well Services (IWS) segmenten. Het Dayrate-segment bestaat uit rigcharters en ondersteunende diensten. Het IWS-segment biedt geïntegreerde putdiensten via Opex en Akal. Het bedrijf werd op 8 augustus 2016 opgericht door Tor Olav Trøim en heeft zijn hoofdkantoor in Hamilton, Bermuda.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.