Top 5 energieaandelen om in te beleggen in 2022

energieaandelen

Minder bekende energieaandelen met een aantrekkelijk dividend profiteren van de verhoogde schatting van de vraag naar olie door IEA. De olie- en gasindustrie heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke volatiliteit ervaren, waardoor energie-investeerders zich afvragen of oliemaatschappijen – zelfs topoliemaatschappijen – op dit moment slimme investeringen zijn.

 

Laten we dieper ingaan om beter te begrijpen of olie- en gasaandelen goede langetermijninvesteringen zijn en een plaats in uw portefeuille verdienen. Is het veilig om in olie en gas te investeren en dan meer bepaald in minder bekende energieaandelen?

 

Beleggingen in olie-aandelen, en dan op de eerste plaats in minder bekende energieaandelen, zijn riskanter omdat de sector verschillende aanvullende risicofactoren heeft, waaronder:

 

  • Cyclicaliteit: De olie- en gassector is doorgaans cyclisch, wat betekent dat beleggers waarschijnlijk hausses en busts zullen ervaren. De minder bekende energieaandelen zijn daar nog gevoeliger voor dan de aandelen van de grote energiebedrijven.

 

  • Volatiliteit: olie- en gasbedrijven hebben te maken met andere factoren waarover zij geen controle hebben. De prijzen van olie en gas zijn een belangrijke factor in de waardering van olie- en gasaandelen en dat niet in de laatste plaats voor minder bekende energieaandelen.Wanneer de prijzen laag zijn, heeft de markt de neiging om deze aandelen te straffen. Toen Saoedi-Arabië en Rusland in maart 2020 een olieprijzenoorlog begonnen die de wereldwijde olieprijzen deed kelderen, stortten ook de aandelenkoersen in de olie- en gassector in.

 

  • Onzekerheid: olie- en gasexploratie heeft hoe dan ook iets onvoorspelbaar en dat weegt ook op de koersen van minder bekende energieaandelen. Een bedrijf koopt de rechten op een exploratieblok en voert tests uit om de aanwezigheid van olie- of gasvoorraden vast te stellen.Als deze daadwerkelijk worden gevonden, boort het bedrijf testputten om de kwaliteit van de afzettingen te bepalen en boort vervolgens productieputten en sluit de bijbehorende infrastructuur aan, allemaal voordat er geld wordt verdiend. De inherente onzekerheid van exploratie kan leiden tot grote verliezen op investeringen die niet uitkomen. Dat geldt des te meer voor minder bekende energieaandelen.

 

  • Milieukwesties: fossiele brandstoffen stoten broeikasgassen uit tijdens hun productie, transport en verbranding, die bijdragen aan klimaatverandering. Als gevolg hiervan zetten overheden bedrijven steeds meer onder druk om hun activiteiten koolstofarm te maken en de vraag naar olie en gas zal de komende decennia waarschijnlijk afnemen. Dat is geen goede zaak voor de aandelen van de bedrijven actief in de sector, op de eerste plaats niet voor de minder bekende energieaandelen.

 

  • Zorgen over de veiligheid: olie en gas zijn zowel ontvlambaar als giftig, en de pijpleidingen die ze transporteren strekken zich uit over honderden of duizenden kilometers. Ondertussen zijn de machines die olie en gas winnen zwaar en complex.Combineer deze factoren en een misstap kan tragische gevolgen hebben. Zo veroorzaakte BP’s (NYSE:BP) Deepwater Horizon olielek in de Golf van Mexico in 2010 catastrofale schade, waar het tot op de dag van vandaag voor betaalt. Zulke ongevallen kunnen de koersen van minder bekende energieaandelen compleet doen kelderen.

 

Russische export van aardgas en olie dreigt op te drogen

 

We werden in 2022 overstelpt met berichten over Rusland dat zijn aardgasexport naar Duitsland – en naar West-Europa in het algemeen – heeft teruggeschroefd. De bezuinigingen op de export zijn een reactie op westerse sancties over de oorlog in Oekraïne, maar het resultaat is een strijd in Duitsland om alternatieve brandstoffen te vinden.

 

Het resultaat is dat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn schattingen voor de vraag naar olie met 22% heeft verhoogd, waardoor de groeiraming voor 2022 met 380.000 vaten per dag is verhoogd tot 2,1 miljoen vaten per dag tegen het einde van het jaar.

 

Het bureau voorziet ook dat het totale dagelijkse Europese olieverbruik later dit jaar en in 2023 met 500.000 vaten per dag zal stijgen. Minder bekende energieaandelen profiteren van een dergelijk scenario.

 

Eén ding is duidelijk: als de vraag stijgt, zullen de oliemaatschappijen grotere winsten boeken en hun energieaandelen koersen zien stijgen. De namen van de grote oliebedrijven zijn genoegzaam bekend, maar een aantal kleinere broertjes verdienen extra aandacht. Hieronder dus wat meer info over minder bekende energieaandelen die op de beurs te vinden zijn.

 

Droogte stuwt Europese energiemarkten naar een ramp

 

Energiemarkten en de natuur lijken samen te spannen om het Europa zo moeilijk mogelijk te maken. Record brekende gasprijzen, stijgende steenkoolprijzen en droogtes die de elektriciteitsopwekking in sommige belangrijke markten verstoren, hebben er samen voor gezorgd dat elektriciteitscontracten in de EU recordhoogten bereikten naarmate de onzekerheid over de komende winter toeneemt.

 

Reuters meldde in de tweede helft van 2022 dat een aantal power forward-contracten die in de EU worden verhandeld een hoogtepunt bereikten vanwege wat steeds meer lijkt op een perfecte energiestorm, die elke energiebron op de een of andere manier beïnvloedt. Ook de olieprijs zal willens nillens moeten volgen, wat onze aandacht voor minder bekende energieaandelen volledig wettigt. Maar laten we eerst even naar andere delen van de energiemarkt kijken.

 

“Een aantal factoren moeten op een rijtje worden gezet: de markt is onzeker of EDF (Électricité de France een Frans nutsbedrijf) de beschikbaarheid van kernenergie voldoende zal vergroten voor de winter, wat de prijsverschillen tussen de twee landen [Frankrijk en Duitsland] verklaart”, vertelde Rystad Energy-analist Fabian Ronningen. Reuters.

 

EDF heeft de capaciteitsbezettingsgraad van zijn kerncentrales aanzienlijk moeten verlagen omdat de droogte in Frankrijk de beschikbaarheid van water voor de koeling van de reactoren heeft verminderd.

 

Maar de droogte kwam bovenop eerdere problemen: reactorcorrosie die het nutsbedrijf ertoe aanzette sommige ervan eerder dit jaar te sluiten, waardoor het aanbod van elektriciteit die beschikbaar was voor verkoop op de binnenlandse of regionale markt, effectief werd verminderd.

 

Ondertussen is in Duitsland de windproductie laag, net als het waterpeil van de Rijn, een belangrijke transportroute voor bijvoorbeeld kolen. De economie van Duitsland is behoorlijk afhankelijk van deze cruciale scheepvaartcorridor, maar wanneer het waterpeil kritiek laag is, kunnen verladers eenvoudigweg niet het gebruikelijke vrachtvolume laden, wat betekent dat kolen en andere grondstoffen hun bestemming in kleinere bergen en langzamer bereiken.

 

De droogte heeft ook gevolgen voor de waterkrachtproductie, wat de zorgen over de toekomstige voorziening vergroot. Vanwege de droogte heeft Noorwegen, dat meer dan twee derde van zijn elektriciteit opwekt uit waterkracht, aangekondigd dat het de export van elektriciteit zou beteugelen, waardoor de bevoorrading van andere Europese landen op het slechtst mogelijke moment zou worden bedreigd. In het VK wordt gesproken over black-outs.

 

Ondertussen blijven de gasstromen van Gazprom naar Europa veel lager dan normaal, met de grote waarschuwing van de Russische staat deze week dat de gasprijzen op de spotmarkt in Europa de $4.000 per 1.000 kubieke meter kunnen overschrijden. Onlangs doorbrak de spotprijs de grens van $2.500.

 

“De Europese spotgasprijzen hebben $ 2.500 (per 1.000 kubieke meter) bereikt. Volgens conservatieve schattingen zullen de prijzen deze winter, als een dergelijke tendens aanhoudt, de $ 4.000 per 1.000 kubieke meter overschrijden,” zei Gazprom. Een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat en die ook de olieprijzen onvermijdelijk zal opstuwen. Iets waar de minder bekende energieaandelen van kunnen profiteren.

 

De Europese Unie is snel overgestapt van Russisch gas naar Amerikaans LNG tijdens de crisis in Oekraïne, maar snelheid was niet genoeg: de Amerikaanse LNG-exportcapaciteit is niet onbeperkt en producenten hebben ook andere klanten in Azië. Naarmate het winterseizoen nadert, zijn Aziatische kopers meer bereid om forse premies te betalen voor LNG, waardoor de concurrentie voor een beperkt aantal LNG-tankers is toegenomen.

 

Geen wonder dus dat de elektriciteitsprijzen in sommige delen van Europa records hebben bereikt. Nog minder wonder dat industrieën beginnen te bezwijken, volgens een recent Bloomberg-rapport.

 

Het rapport merkte op dat het Duitse elektriciteitscontract voor een jaar op het einde van de zomer van 2022 steeg tot meer dan 530 euro per MWh, wat neerkomt op een stijging van 500 procent in de afgelopen 12 maanden. Geen enkele industrie kan zo’n prijsschok ongedeerd opvangen, ook de Duitse industrie niet.

 

Duitsland moest eerder dit jaar het equivalent van meer dan $ 15 miljard betalen om een van zijn grootste gasbedrijven, Uniper, te redden. Chemiegigant BASF waarschuwde dat een aardgastekort de industrie zou kunnen schaden. Aluminium- en zinksmelterijen sluiten, en dat geldt ook voor kunstmestfabrieken, allemaal vanwege de recordprijzen voor gas en elektriciteit.

 

Opluchting is niet in zicht tenzij men het opvullen van gasopslagcavernes in Europa als een vorm van opluchting beschouwt. De EC had een doel gesteld van 80 procent voor opslagvullingspercentages tegen 1 oktober. De lidstaten liggen op schema om dit doel eerder dan gepland te halen, maar daar hangt een prijskaartje aan: de gasrekening van de EU is dit jaar tien keer hoger dan normaal gesproken.

 

Bovendien is opslag alleen niet voldoende om de Europese economieën door de wintermaanden te houden. De EU zal meer gas nodig hebben als reguliere voorziening. Naast de VS zijn er maar weinig andere plaatsen waar het dat alternatief aardgas kan krijgen. Het zou de reden kunnen zijn waarom het hoofd van de Duitse energieregulator waarschuwde dat de grootste economie van de EU het gasverbruik met een vijfde zou moeten verminderen om tekorten en rantsoenering in de winter te voorkomen.

 

“Hoe langer deze prijsstijgingen stijgen, hoe meer dit zal worden gevoeld in de hele economie”, vertelde Daniel Kral, senior econoom bij Oxford Economics. “De omvang van de toename en omvang van de crisis is met niets te vergelijken in de afgelopen decennia.”

 

Het is een kleine ramp dat Europa de ene ongekende crisis na de andere doormaakt. En het kan nog erger worden als het olie-embargo tegen Rusland aan het eind van het jaar ingaat. Analisten hebben gewaarschuwd dat dit kan leiden tot hogere olieprijzen. Dit zal op zijn beurt bijdragen aan de opwaartse druk op de elektriciteitsprijs.

 

Dit als gevolg van de overstap van gas naar olie die sommige nutsbedrijven in Europa hebben doorgevoerd om zichzelf te beschermen tegen onbetaalbare gasprijzen. Hoog tijd dus om eens naar de oliemarkt te kijken alvorens meer aandacht te besteden aan enkele minder bekende energieaandelen.

 

Toenemende bezorgdheid over de stijgende olievoorraden en de verslechterende economische vooruitzichten hebben de prijzen in juni met ongeveer $30 per vat doen dalen. Wat de productprijzen en de raffinagemarges betreft, is de daling versneld doordat een scherpe stijging van de raffinaderijactiviteit in botsing kwam met een zwakkere stuwende vraag in het zomerseizoen op het noordelijk halfrond. Waardoor de koersen van de aandelen actief in de sector onder druk kwam te staan, ook die van de minder bekende energieaandelen.

 

Tegelijkertijd hebben de aardgas- en elektriciteitsprijzen nieuwe records bereikt, wat in sommige landen de omschakeling van gas naar olie aanmoedigt. In veel regio’s die met grote hitte te maken hadden, bevestigen de meest recente gegevens een toename van de elektriciteitsopwekking, met name in Europa en het Midden-Oosten, maar ook in Azië.

 

Brandstofomschakeling vindt ook plaats in de Europese industrie, inclusief raffinage. In dit rapport hebben we onze prognose voor de wereldvraag naar olie voor de rest van het jaar herzien, maar we verwachten nog steeds dat de groei zal vertragen tot een bescheiden 40 kb/d in 4Q22, van 5,1 mb/d in 1Q22. De wereldvraag naar olie zal nu naar verwachting toenemen van 2,1 mb/d tot 99,7 mb/d in 2022 en tot 2,1 mb/d volgend jaar, wanneer het pre-covid-niveau overtreft met 101,8 mb/d.

 

De vooruitzichten voor de wereldwijde olievoorraden zijn naar boven bijgesteld, met een beperktere daling van de Russische voorraden dan eerder werd voorspeld. In juli lag de Russische olieproductie slechts 310 kb/d onder het vooroorlogse niveau, terwijl de totale olie-export slechts 580 kb/d daalde.

 

Verdere dalingen worden verwacht als gevolg van het EU-embargo op de invoer van Russische ruwe olie en producten, dat in februari 2023 volledig van kracht zal worden, aangezien ongeveer 1 Mb/d aan producten en 1,3 Mb/d ruwe olie een nieuw onderkomen zal moeten vinden.

 

In een grotendeels symbolische stap stemde de OPEC+ begin augustus ermee in om de leveringsdoelstelling voor september te verhogen tot slechts 100 kb/d, ruim onder de geplande stijging van 648 kb/d in juli en augustus. De groep merkte op dat ernstig beperkte overcapaciteit met grote voorzichtigheid moet worden gebruikt als reactie op ernstige verstoringen van de levering, wat suggereert dat een substantiële toename van de OPEC+-output de komende maanden onwaarschijnlijk is. Een evolutie die in het voordeel van de energieaandelen is.

 

Desalniettemin zal de ingebouwde wereldwijde inventaris nu naar verwachting rond 900 kb/d bedragen gedurende de rest van dit jaar en 500 kb/d in de eerste helft van 2023. Het op de markt brengen van extra olievoorraden tot ten minste oktober zou verdere verlichting bieden. Maar met het risico van een snelle verstoring van het aanbod, kan een nieuwe prijsrally niet worden uitgesloten. Iets waar ook de minder bekende energieaandelen van zouden profiteren. Maar laten we kort even kijken naar enkele van die kleinere spelers in de energiesector.

 

Enkele minder bekende energieaandelen

 

1.   Enerplus (ERF)

We beginnen met een Canadees bedrijf, het in Calgary gevestigde Enerplus. Dit bedrijf richt zich op bestaande olie- en aardgaswinningen in Noord-Amerika en exploiteert bekende reserves in bewezen formaties.

 

Enerplus heeft vestigingen in de Waterfloods-regio van Saskatchewan en Alberta, waar het gebruik maakt van verbeterde extractietechnieken om de productie te maximaliseren van koolwaterstoffen die hun primaire activiteiten hebben beëindigd.

 

Het bedrijf is, evenals veel andere minder bekende energieaandelen, ook op grotere schaal actief in de VS, in het Marcellus-aandeel van Pennsylvania en de Bakken-formatie van North Dakota. Een blik op de cijfers van het tweede kwartaal van Enerplus geeft een goed beeld van de groeikracht van het bedrijf.

 

Het bedrijf rapporteerde een totale omzet van $ 580,4 miljoen voor 2Q22 en een nettowinst van $ 244,4 miljoen. Deze cijfers vertegenwoordigden een aanzienlijke groei ten opzichte van het kwartaal een jaar geleden, van 238% aan de bovenkant.

 

De bottom line was een dramatische ommekeer ten opzichte van een verlies van $ 50 miljoen per kwartaal. Per aandeel rapporteerde het bedrijf een verwaterde winst per aandeel van 99 cent, een stijging ten opzichte van het verlies van 20 cent per aandeel een jaar geleden.

 

Vooruitkijkend, ziet Enerplus sterke operationele prestaties die een toename van de totale productie voor dit jaar ondersteunen, en het bedrijf heeft zijn 2022-verwachtingen verhoogd van een bereik van 96.000 boe/d – 101.000 boe/d (vaten olie-equivalent per dag) naar een nieuwe bereik van 97.500 boe/d – 101.500 boe/d.

 

Enerplus heeft er ook een punt van gemaakt om zijn dividend te handhaven. Het dividend van het bedrijf is de afgelopen 22 jaar betrouwbaar geweest – een benijdenswaardig record – en het management heeft die reputatie prioriteit gegeven. De betaling, van 5 cent per gewoon aandeel per kwartaal, komt op jaarbasis uit op 20 cent en geeft een bescheiden rendement van 1,5%.

 

Vijfsterrenanalist Randy Ollenberger, schrijvend voor BMO Capital, zet een sterk argument uiteen om nu in dit aandeel te kopen: “Enerplus is zijn positie in het Bakken basin blijven consolideren door middel van toenemende acquisities en organische groei, terwijl het een voorbeeldbedrijf is als het gaat om kapitaal discipline en aandeelhoudersrendement.

 

Wij zijn van mening dat het bedrijf in een bevoorrechte positie verkeert om het rendement voor aandeelhouders te versnellen dankzij de sterke balans, het indrukwekkende vrije kasstroomprofiel en de verkoop van niet-kernactiva. Deze factoren, in combinatie met de verdisconteerde waardering van Enerplus, vormen een aantrekkelijk instappunt voor aandeelhouders wat betreft dit minder bekend energieaandelen.”

 

2.   Kolibri Global Energy Inc. (KEI.TO)

Kolibri Global Energy is een internationaal energiebedrijf, volledig gericht op het ontwikkelen van projecten op het gebied van olie, gas en schone en duurzame energie. Begin dit jaar was het nog een penny stock die aan een koers van minder dan $ 1 werd verhandeld, maar inmiddels is de koers gestegen tot meer dan $ 2.

 

De gemiddelde productie voor het tweede kwartaal van 2022 was 1.928 boe/d, een stijging van 94% vergeleken met het tweede kwartaal van 2021, een gemiddelde productie van 994 boe/d als gevolg van het in productie komen van de Barnes 7-3H-bron die in maart 2022 met de productie begon en de Barnes 8- 4H-put die eind april 2022 met de productie begon.

 

De aangepaste geldstroom cash flow was $ 8,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2022, vergeleken met $ 1,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2021, een stijging van 473%. De stijging was het gevolg van een stijging van de productie met 94% en een stijging van de gemiddelde prijzen met 84%

 

De omzet, na aftrek van royalty’s, bedroeg $ 12,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2022, vergeleken met $ 3,5 miljoen voor het tweede kwartaal van 2021, een stijging van 251%, aangezien de productie met 94% toenam en de prijzen met 84% stegen

 

De nettowinst in het tweede kwartaal van 2022 bedroeg $ 7,0 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van $ 1,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2021. De stijging was het gevolg van hogere productie en belastingen, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere gerealiseerde verliezen op grondstoffencontracten

 

De rentelasten daalden met 6% in het tweede kwartaal van 2022 vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar als gevolg van aflossingen op de kredietfaciliteit in de tweede helft van 2021 en 2022, waardoor het uitstaande saldo aan leningen daalde.

 

De productie- en bedrijfskosten per vat bedroegen gemiddeld $ 7,77 per BOE in het tweede kwartaal van 2022, vergeleken met $ 8,81 per BOE in het tweede kwartaal van 2021, een daling van 12%. De daling was het gevolg van een hogere productie, waardoor de vaste kosten per vat daalden, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere productiebelastingen als gevolg van prijsstijgingen

 

In mei 2022 rondde het bedrijf een aandelenconsolidatie af op basis van één gewoon aandeel na consolidatie voor elke tien gewone aandelen vóór consolidatie. Door de consolidatie is het aantal uitgegeven en uitstaande gewone aandelen teruggebracht van 356.159.098 gewone aandelen tot 35.615.921 gewone aandelen. Ook de minder bekende energieaandelen hebben dus vaak een uitgebreide geschiedenis.

 

3.   Perpetual Energy Inc. (PMT.TO)

Het olie- en gasuniversum bestaat uit kleine bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie, winning, raffinage en transport van olie- en gasproducten. Deze aandelen worden doorgaans onder de $ 5 per aandeel verhandeld. De olie- en gasindustrie omvat ook bedrijven die boor- en putonderhoudsdiensten leveren, waaronder dus Perpetual Energy als één van de minder bekende energiebedrijven. Het minste wat kan gezegd worden, is dat deze penny stock zich zeer volatiel gedraagt.

 

De gemiddelde productie in het tweede kwartaal van 6.123 boe/d, 20% meer dan in de vergelijkbare periode van 2021 (2e kwartaal 2021 – 5.099 boe/d; 1e kwartaal 2022 – 6.804 boe/d) steeg dankzij het succes van het East Edson-boorprogramma 2021, dat en negen putten in gebruik genomen, waaronder vier putten in het vierde kwartaal van 2021.

 

De gemiddelde productie in het tweede kwartaal daalde ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022, in lijn met de verwachtingen, aangezien er in de eerste helft van 2022 geen nieuwe aardgasbronnen in East Edson in productie kwamen en het boren aan het einde van het tweede kwartaal werd hervat.

 

De olie- en NGL-productie in het tweede kwartaal vertegenwoordigden 19% van de productie, aangezien twee nieuwe multilaterale zware oliebronnen in Mannville tijdens het kwartaal begonnen bij te dragen aan de verkoopvolumes.

 

De omzet uit olie en aardgas voor het tweede kwartaal van 2022 bedroeg $ 33,3 miljoen, meer dan 2,5 keer hoger dan de omzet in de vergelijkbare periode van 2021 vanwege aanzienlijk hogere referentieprijzen voor alle producten en de toename van de productie met 20%.

 

De aangepaste geldstroom bedroeg in het tweede kwartaal van 2022 $ 10,5 miljoen ($ 0,16/aandeel), een stijging van $ 8,2 miljoen (356%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar van $ 2,3 miljoen ($0,04/aandeel).

 

De aangepaste geldstroom op basis van productie-eenheid bedroeg $ 18,85/boe in het tweede kwartaal van 2022, een stijging ten opzichte van de periode van vorig jaar van $ 4,96/boe, gedreven door de stijging van de grondstoffenprijzen.

 

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in het tweede kwartaal van 2022 $ 11,6 miljoen, een stijging van $ 8,7 miljoen (305%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (tweede kwartaal 2021 – $ 2,9 miljoen). De stijging was het gevolg van hogere gerealiseerde prijzen voor alle producten en de toename van de productie, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere contante kosten als gevolg van een eenmalige royalty-aanpassing van $ 1,2 miljoen voor gaskosten en contante rentebetalingen.

 

De nettowinst voor het tweede kwartaal van 2022 bedroeg $ 4,5 miljoen (2e kwartaal 2021 – $ 27,0 miljoen). Het nettoresultaat in het tweede kwartaal van 2021 werd positief beïnvloed door een terugboeking van niet-geldelijke waardeverminderingen van $ 30,1 miljoen.

 

De totale uitstaande nettoschuld per 30 juni 2022 bedroeg $ 47,3 miljoen, een daling van 20% ten opzichte van $ 59,3 miljoen op 31 december 2021, aangezien de aangepaste geldstroom in de eerste helft van 2022 de kapitaaluitgaven en andere verplichtingen overschreed. Uit bovenstaande blijkt dat dit aandeel als één van minder bekende energieaandelen hoe dan ook een speculatief karakter heeft.

 

4.   Petrus Resources Ltd. (PRQ.TO)

Petrus Resources is een in Canada gevestigd energiebedrijf dat zich richt op exploratie en strategische acquisities. Haar portefeuille omvat activa voor de ontwikkeling van olie en aardgas, die zich voornamelijk in Alberta bevinden. Ook dit is één van de minder bekende energieaandelen die als penny stocks worden verhandeld.

 

Penny-aandelen in olie en gas worden over het algemeen vertegenwoordigd door een op de beurs verhandeld fonds: de Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Het fonds bevat echter ook veel microcap- en small-capaandelen die niet als penny-aandelen worden beschouwd.

 

De portefeuille van deze ETF omvat uiteraard ook heel wat minder bekende energieaandelen. PSCE presteerde dramatisch beter dan de bredere markt met een totaalrendement van 33,7% over de afgelopen 12 maanden tot en met eind augustus 2022, aanzienlijk hoger dan het totale rendement van -13,2% van de Russell 1000 Index.

 

De olieproductie steeg met 15% van 6.309 boe/d in het tweede kwartaal van 2021 tot 7.280 boe/d in het tweede kwartaal van 2022 als gevolg van de nieuwe putten die eind 2021 werden geboord en de strategische verwerving van Cardium-activa in maart 2022.

 

De geldstroom steeg met 188%, wat zich vertaalde in een gegenereerde geldstroom van $ 23,2 miljoen ($ 0,21 per aandeel) voor het tweede kwartaal van 2022, 188% hoger dan de geldstroom van $ 8,1 miljoen ($ 0,16 per aandeel) voor het tweede kwartaal van 2021.

 

De operationele nettowinst was met 118% gestegen van $ 20,55 in het tweede kwartaal van 2021 tot $ 44,86 in het tweede kwartaal van 2022. De gerealiseerde olie-, aardgas- en NGL-prijzen stegen met respectievelijk 75%, 136% en 88%. Petrus sloot een claimemissie van $20 miljoen af die werd teruggedraaid door de belangrijkste aandeelhouders van het bedrijf. Het aanbod met voorkeurrechten werd met 84% overtekend.

 

De nettoschuld bedroeg $ 13,9 miljoen op 30 juni 2022, een daling van 87% vanaf het tweede kwartaal van 2021 en een daling van 78% vanaf 31 december 2021. Het bedrijf blijft zijn balans beheren met als doel een ratio van netto schuld / fondsenstroom van minder dan 1x, wat zeker niet te veel is voor één van de minder bekende energieaandelen.

 

Het bedrijf heeft overeenkomsten gesloten met nieuwe kredietverstrekkers die twee nieuwe kredietfaciliteiten verstrekken voor een totaalbedrag van $ 55 miljoen; op 30 juni 2022 werd $ 18 miljoen getrokken op de nieuwe faciliteiten. De herfinanciering voltooit de schuldherschikking van het bedrijf en gaat verder met ondersteunende kredietverstrekkers die voor stabiliteit en liquiditeit zorgen.

 

5.   Kosmos Energy (KOS)

 

Kosmos Energy is ook één van de minder bekende energieaandelen, maar ditmaal betreft het geen penny stock. Dat die minder bekende energieaandelen het op de beurs goed kunnen doen, blijkt uit het feit dat de koers van dit aandeel de afgelopen 12 maanden zowat verviervoudigd is.

Kosmos Energy Ltd. genereerde over het tweede kwartaal een netto-inkomen van $ 117 miljoen, of $ 0,25 per verwaterd aandeel. Na correctie voor bepaalde items die de vergelijkbaarheid van de resultaten beïnvloeden, genereerde het bedrijf een aangepast netto-inkomen van $ 132 miljoen, of $ 0,28 per verwaterd aandeel voor het tweede kwartaal van 2022.

 

In een commentaar op de prestaties van het bedrijf in het tweede kwartaal van 2022 zei Andrew G. Inglis, voorzitter en Chief Executive Officer: “Kosmos heeft opnieuw een kwartaal van sterke operationele en financiële prestaties geleverd.

 

Na de robuuste onderliggende bedrijfsprestaties year-to-date, en ondanks enige inflatoire kostendruk, verwachten we dat het genereren van vrije kasstroom en schuldvermindering voor het hele jaar in lijn zullen zijn met eerdere verwachtingen, waarbij de netto leverage aan het einde van het jaar naar verwachting lager zijn dan ons doel van 1,5x.

 

En nog: “We bleven goede vooruitgang boeken met onze drie kernontwikkelingsprojecten – Tortue Phase 1, Jubilee Southeast en Winterfell – waarvan we verwachten dat de productie tegen 2024 met ~50% zal toenemen. We vorderen ook onze andere gasprojecten in Mauritanië en Senegal, dat naar verwachting de volgende groeifase na 2024 zal stimuleren, aangezien we de gasweging van de portefeuille aanzienlijk blijven verhogen.”

 

“Met goedkope olie-activa met hoge marges die materiële cash genereren om zowel onze investeringen in onze gasactiva van wereldklasse terug te brengen als te financieren, zijn we van mening dat we de juiste portefeuille op het juiste moment hebben. We zijn goed gepositioneerd voor de energiemarkt en verwachten naast onze gastlanden een steeds belangrijkere rol te spelen bij het bieden van energiezekerheid aan landen die hun huidige voorzieningsbronnen willen diversifiëren.

 

Of met andere woorden: in het rijtje van minder bekende energieaandelen weet dit bedrijf zich in positieve zin te onderscheiden. Wat uiteraard geen garantie is voor een toekomstige koersstijging.

Tot slot

Niet alle energieaandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.