De top 7 REIT aandelen om in te beleggen in 2022

REIT of Vastgoedbeleggingstrusts zijn erg populair bij de beleggers op Wall Street, maar minder bekend aan deze kant van de grote plas. Beleggen in REIT’s (Real Estate Investment Trust) is interessant vanwege de hoge dividendrendementen

 

Wat zijn REIT’s?

 

Vastgoedbeleggingstrusts (REIT’s) stellen beleggers in staat te beleggen in grootschalig, inkomsten genererend onroerend goed. Een REIT is een bedrijf dat onroerend goed of aanverwante activa bezit en doorgaans exploiteert.

Reit aandelen Chimera Investment Corp

Dit kunnen kantoorgebouwen, winkelcentra, appartementen, hotels, resorts, zelfopslagfaciliteiten, magazijnen en hypotheken of leningen zijn. Dus ook hypotheken en leningen en in dat geval spreken we van mortgage REIT’s.

 

In tegenstelling tot andere onroerend goed bedrijven ontwikkelt een REIT geen onroerend goed om ze door te verkopen. In plaats daarvan koopt en ontwikkelt een REIT vastgoed in de eerste plaats om het te exploiteren als onderdeel van de eigen beleggingsportefeuille.

 

REIT’s zijn vergelijkbaar met aandelen en worden verhandeld op de grote beurzen, op de eerste plaats die van Wall Street. Dit geldt ook voor mortgage REIT’s.

 

REIT’s stellen bedrijven in staat onroerend goed of hypotheken te kopen door gecombineerde investeringen van een pool van investeerders te gebruiken. Met dit type investering kunnen zowel grote als kleine beleggers aandelen in onroerend goed bezitten, zonder zelf onroerend goed te hoeven kopen, exploiteren of financieren.

 

REIT’s zijn over het algemeen verplicht om ten minste 100 investeerders te hebben en die regelgeving voorkomt wat anders een potentieel negatieve oplossing zou zijn: een klein aantal investeerders hebben een meerderheid van het belang in de REIT in handen en trekken aan de touwtjes.

 

Ten minste 75% van het vermogen van een REIT moet in onroerend goed belegd zijn en ten minste 75% van zijn bruto-inkomen moet afkomstig zijn uit huur, hypotheekrente of winst uit de verkoop van het onroerend goed.

 

REIT’s zijn ook wettelijk verplicht om ten minste 90% van het jaarlijkse belastbare inkomen (exclusief vermogenswinsten) als dividend uit te keren aan hun aandeelhouders. Deze beperking beperkt echter het vermogen van een REIT om de interne cashflow te gebruiken voor groeidoeleinden. Ook dit geldt voor mortgage REIT’s, zij het in mindere mate.

 

Wat is onroerend goed?

Onroerend goed is het land samen met alle permanente verbeteringen die aan het land zijn bevestigd, of het nu natuurlijk of door de mens gemaakt is, inclusief water, bomen, mineralen, gebouwen, huizen, hekken en bruggen.

 

Echte real estate is een vorm van onroerend goed. Het verschilt van persoonlijke eigendommen, dat zijn dingen die niet permanent aan het land zijn vastgemaakt zoals voertuigen, boten, sieraden, meubels en landbouwmachines.

 

Wat is een door hypotheek gedekte beveiliging (MBS)?

 

Een door hypotheek gedekt effect (MBS of mortgage-backed security) is een belegging die vergelijkbaar is met een obligatie die bestaat uit een bundel woningkredieten die zijn gekocht van de banken die ze hebben uitgegeven.

 

Beleggers in MBS ontvangen periodieke betalingen die vergelijkbaar zijn met obligatiecouponbetalingen. De aandeelhouders van mortgage REIT’s ontvangen dus dergelijke betalingen.

 

Wat is een trust?

Een trust is een fiduciaire relatie waarin een partij, een trustor genaamd, een andere partij, de trustee, het recht geeft om eigendomsrechten op eigendommen of activa te houden ten behoeve van een derde partij, de begunstigde.

 

Trusts zijn opgericht om juridische bescherming te bieden aan de activa van de trustor, om ervoor te zorgen dat die activa worden verdeeld volgens de wensen van de trustor. En om tijd te besparen, papierwerk te verminderen en, in sommige gevallen, successie- of successierechten te vermijden of te verlagen. In de financiële wereld kan een trust ook een soort closed-end fonds zijn dat is gebouwd als een naamloze vennootschap.

 

Waarom zou iemand investeren in REIT’s?

 

REIT’s bieden individuele beleggers een manier om een deel van het inkomen te verdienen dat wordt gegenereerd door eigendom van commercieel onroerend goed – zonder daadwerkelijk commercieel onroerend goed te hoeven kopen.

 

Welke soorten REIT’s zijn er?

 

Veel REIT’s zijn geregistreerd bij de SEC en worden openbaar verhandeld op een effectenbeurs. Deze staan bekend als beursgenoteerde REIT’s.

 

Dit is een van de belangrijkste verschillen tussen de verschillende soorten REIT’s. Voordat u in een REIT belegt, moet u weten of deze al dan niet openbaar wordt verhandeld en hoe dit de voordelen en risico’s voor u kan beïnvloeden. De meeste mortgage REIT’s worden op de beurs verhandeld.

 

Wat zijn de voordelen en risico’s van REIT’s?

 

REIT’s bieden een manier om onroerend goed op te nemen in een beleggingsportefeuille. Bovendien kunnen sommige REIT’s hogere dividendrendementen bieden dan sommige andere beleggingen.

 

Maar er zijn ook enkele risico’s aan verbonden, vooral bij niet-beursgenoteerde REIT’s. Maar zoals gezegd: de meeste mortgage REIT’s  worden op de beurs verhandeld. Omdat ze niet op een beurs verhandeld worden, brengen niet-verhandelde REIT’s speciale risico’s met zich mee:

 

  • Gebrek aan liquiditeit: niet-verhandelde REIT’s zijn illiquide beleggingen. Ze kunnen over het algemeen niet gemakkelijk op de open markt worden verkocht. Als u een actief/aandeel moet verkopen om snel geld op te halen, kunt u dit mogelijk niet doen met de aandelen van een niet-verhandelde REIT.

 

  • Transparantie van aandelenwaarde: terwijl de koers van een beursgenoteerde REIT gemakkelijk toegankelijk is, kan het moeilijk zijn om de waarde van een aandeel van een niet-verhandelde REIT te bepalen. De koers van mortgage REIT’s die op de beurs noteren, is doorzichtig en makkelijk dagelijks in de noteringstabellen te raadplegen.

 

Niet-verhandelde REIT’s geven doorgaans geen schatting van hun waarde per aandeel tot 18 maanden nadat hun aanbieding is gesloten. Dit kan jaren zijn nadat u uw investering heeft gedaan. Als gevolg hiervan bent u mogelijk gedurende een aanzienlijke periode niet in staat om de waarde van uw niet-verhandelde REIT-belegging en de volatiliteit ervan te beoordelen.

 

Uitkeringen kunnen worden betaald uit de opbrengsten en leningen van de aanbieding. Beleggers kunnen aangetrokken worden tot niet-verhandelde REIT’s vanwege hun relatief hoge dividendrendementen in vergelijking met die van openbaar verhandelde REIT’s.

 

In tegenstelling tot beursgenoteerde REIT’s, betalen niet op de beurs verhandelde REIT’s echter vaak uitkeringen boven hun fondsen uit operaties (de zogenaamde FFO’s). Om dit te doen, kunnen zij gebruik maken van het aanbieden van opbrengsten en leningen.

 

Deze praktijk, die doorgaans niet wordt gebruikt door beursgenoteerde REIT’s, vermindert de waarde van de aandelen en de contanten die beschikbaar zijn voor het bedrijf om extra activa te kopen. Hun slagkracht wordt met andere woorden een stuk kleiner. Dit geldt dus niet voor mortgage REIT’s.

 

Belangenconflicten: niet-verhandelde REIT’s hebben doorgaans een externe manager in plaats van hun eigen werknemers. Dit kan leiden tot mogelijke belangenconflicten met aandeelhouders.

 

De REIT kan de externe beheerder bijvoorbeeld aanzienlijke vergoedingen betalen op basis van het bedrag aan vastgoedaankopen en activa onder beheer. Deze vergoedingen hoeven niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming te zijn met de belangen van aandeelhouders. Bij mortgage REIT’s stelt dit probleem zich (meestal) niet.

 

REIT’s kopen en verkopen

 

U kunt beleggen in een beursgenoteerde REIT, die is genoteerd aan Wall Street of een andere grote effectenbeurs, door aandelen te kopen via een broker of makelaar. U kunt aandelen van een niet-verhandelde REIT kopen via een makelaar die deelneemt aan het aanbod van de niet-verhandelde REIT. U kunt ook aandelen kopen in een REIT-beleggingsfonds of een op de beurs verhandeld REIT-fonds.

 

Kosten bij de aankoop van REIT’s

 

Niet-verhandelde REIT’s vergen over het algemeen hoge kosten vooraf. Verkoopcommissies en kosten voor het vooraf aanbieden bedragen gewoonlijk ongeveer 9 tot 10 procent van de investering. Deze kosten verlagen de waarde van de investering aanzienlijk.

 

Speciaal belastingregime

 

De meeste REIT’s betalen 100 procent van hun belastbaar inkomen aan hun aandeelhouders. De aandeelhouders van een REIT zijn verantwoordelijk voor het betalen van belastingen op de dividenden en eventuele meerwaarden die zij ontvangen in verband met hun investering in de REIT, op de eerste plaats dus wat de VS betreft.

 

Door REIT’s betaalde dividenden worden over het algemeen behandeld als gewoon inkomen en komen niet in aanmerking voor de verlaagde belastingtarieven op andere soorten bedrijfsdividenden. Voor Nederlandse beleggers zijn inkomsten doorgaans onbelast wat dit aantrekkelijke beleggingen maakt.

 

Overweeg om uw belastingadviseur te raadplegen voordat u in REIT’s belegt. Dit geldt uiteraard op de eerste plaats voor Amerikaanse beleggers in REIT’s, ook wat betreft mortgage REIT’s.

 

Fraude vermijden

Wees op uw hoede voor personen die REIT’s proberen te verkopen die niet zijn geregistreerd bij de SEC. U kunt de registratie van zowel beursgenoteerde als niet-verhandelde REIT’s verifiëren via het EDGAR-systeem van de SEC.

EDGAR kan ook gebruikt worden om de jaar- en kwartaalverslagen van een REIT te beoordelen, evenals eventuele prospectussen die worden aangeboden.

 

Wat zijn mortgage REIT’s of Hypotheek-REIT’s?

 

Mortgage REIT’s  of mREIT’s helpen bij het verschaffen van essentiële liquiditeit voor de vastgoedmarkt. mREIT’s beleggen in woninghypotheken en commerciële hypotheken, evenals in woninghypotheken gedekte effecten (RMBS) en commerciële hypotheken gedekte effecten (CMBS).

 

mREIT’s zijn doorgaans gericht op de woning- of de commerciële hypotheekmarkt, hoewel sommige zowel in RMBS als in CMBS investeren.

 

Hoe beleggen in mortgage REIT’s?

Een belegger kan aandelen kopen in een mREIT, die is genoteerd aan Wall Street of één van de andere grote beurzen, net zoals ze dat doen voor andere openbaar verhandelde aandelen. Op dat vlak is er geen verschil tussen mortgage REIT’s en andere aandelen.

 

Aandelen kunnen ook worden gekocht in een beleggingsfonds of exchange-traded fund (ETF) dat in mortgage REIT’s belegt. Beleggers hebben historisch gezien waarde gevonden in mREIT’s, voornamelijk vanwege hun geschiedenis van relatief hoge dividenden.

 

Hoe werken mortgage REIT’s?

 

mREIT’s houden hypotheken en MBS op hun balans en financieren deze investeringen met eigen en vreemd vermogen. Hun algemene doel is om winst te maken op hun netto rentemarge, of de spreiding tussen rente-inkomsten op hun hypotheekactiva en hun financieringskosten.

 

Mortgage REIT’s of mREIT’s zijn afhankelijk van een verscheidenheid aan financieringsbronnen, waaronder gewone en preferente aandelen, terugkoopovereenkomsten, gestructureerde financiering, converteerbare en langlopende schulden en andere kredietfaciliteiten.

 

De mREIT’s verhogen zowel schuld als eigen vermogen op de openbare kapitaalmarkten, de mREIT’s gebruiken doorgaans minder leningen en meer eigen vermogen om hun aankopen van hypotheken en MBS te financieren dan andere grote hypotheekinvesteerders.

 

De financieringsactiviteiten van mortgage REIT’s hebben bijgedragen aan het verstrekken van hypotheken aan 1,7 miljoen huizenkopers in de VS, dit volgens de laatst beschikbare cijfers. Evenzo bieden mREIT-aankopen van commerciële hypotheken en door commerciële hypotheken gedekte effecten (CMBS) een andere bron van hypothecair krediet voor zakelijke investeringen in commercieel onroerend goed.

Wat zijn de risico’s van mREIT-beleggen en hoe kunt u risico’s beheren?

 

De meeste mortgage REIT’s of mREIT’s zijn geregistreerd bij de SEC en zijn verplicht om regelmatige financiële overzichten te publiceren voor beoordeling en toezicht door investeerders en analisten. De bedrijfsrisico’s waarmee mREIT’s worden geconfronteerd, zijn vergelijkbaar met die van andere financiële ondernemingen.

 

De mREIT’s spelen een belangrijke rol in de economie door de huizenmarkt te helpen faciliteren door te beleggen in door hypotheek gedekte effecten. Aan de commerciële kant investeren mortgage REIT’s in commerciële hypotheken om de aan- en verkoop van inkomsten genererend onroerend goed te financieren.

 

De mREIT’s bieden een eenvoudige manier om een aandelenbelegging op de hypotheekmarkt aan te houden met de liquiditeit en transparantie van beursgenoteerde aandelen – voordelen die niet beschikbaar zijn via directe beleggingen in hypotheken en door hypotheek gedekte effecten.

 

Belastingen en mortgage REIT’s

 

De dividenden van mortgage REIT’s kunnen in de VS tegen verschillende tarieven worden belast omdat ze kunnen worden toegewezen aan gewone inkomsten, vermogenswinsten en kapitaalteruggave. Nogmaals: dit geldt voor de VS.

 

Het renterisico mag bij mortgage REIT’s ook niet onderschat worden. Het beheren van de effecten van veranderingen in korte en lange rentetarieven is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering van mREIT’s.

 

Veranderingen in rentetarieven kunnen van invloed zijn op de nettorentemarge, de fundamentele bron van inkomsten van mREIT’s, maar kunnen ook van invloed zijn op de waarde van hun hypotheekactiva, wat van invloed is op het bedrijfsvermogen.

 

De beheerders van mortgage REIT’s of mREIT’s beheren en beperken doorgaans de risico’s die verbonden zijn aan hun kortlopende leningen door middel van conventionele, veelgebruikte hedgingstrategieën, waaronder renteswaps, swaptions, rentekragen, caps of vloeren en andere financiële termijncontracten.

 

De mREIT’s beheren risico’s ook op andere manieren, zoals het aanpassen van de gemiddelde looptijden van hun activa, evenals hun leningen en het verkopen van activa tijdens perioden van volatiliteit van de rentetarieven om contanten aan te trekken of leningen te verminderen.

 

Het grootste deel van de hypotheekeffecten die door residentiële mortgage REIT’s worden gekocht, zijn door de federale overheid gedekte effecten van agentschappen, die een beperkt kredietrisico met zich meebrengen. Commerciële mREIT’s kunnen worden blootgesteld aan kredietrisico via hun private label RMBS en CMBS.

 

De mate van kredietrisico voor een bepaald effect hangt af van de kredietprestaties van de onderliggende leningen, de structuur van het effect (d.w.z. welke klassen van effecten eerst worden betaald en welke later worden betaald), de mate van overwaardering en van de zekerheidstelling (waarbij het nominale bedrag van de hypothecaire leningen die als onderpand worden gehouden hoger is dan het nominale bedrag van de uitgegeven RMBS of CMBS). Het universum van de mortgage REIT’s is voor buitenstaanders soms wat ingewikkeld.

 

Veranderingen in de rentetarieven of de verkoop van huizen aan kredietnemers beïnvloeden de kans dat sommige kredietnemers hun hypotheken zullen herfinancieren of terugbetalen, iets waar de mortgage REIT’s rekening mee moeten houden.

 

Wanneer een dergelijke herfinanciering of terugbetaling plaatsvindt, moet de belegger die de hypotheek of MBS aanhoudt, de opbrengst herinvesteren in de heersende renteomgeving, die lager of hoger kan zijn.

 

mREIT’s proberen het risico van vervroegde aflossing af te dekken met behulp van vergelijkbare instrumenten en technieken als die welke ze gebruiken om zich in te dekken tegen renterisico’s.

 

De activa van mortgage REIT’s zijn dus voornamelijk MBS en hypotheken met een langere looptijd, terwijl hun verplichtingen een aanzienlijk bedrag aan kortlopende schulden kunnen omvatten, met name bij residentiële mREIT’s.

 

Deze termmismatch vereist dat ze hun kortlopende schulden doorrollen vóór de vervaldatum van hun activa. Hun vermogen om dit te doen hangt af van de liquiditeit en de goede werking van de kortlopende schuldmarkten, met inbegrip van de repomarkt.

 

De repomarkt is extreem liquide, met naar schatting $ 2 biljoen aan uitstaande bedragen en enkele honderden miljarden dollars aan dagelijks handelsvolume. Banken en dealers gebruiken de repomarkt ook als een belangrijke bron van marktliquiditeit.

 

Op de financieringsmarkten is de liquiditeit van de agency MBS en TBA (To Be Announced) markten vergelijkbaar met de markt voor Treasuries. Commerciële mREIT’s hebben de neiging om de looptijd van hun activa en passiva aan te passen en lopen weinig doorrolrisico.

 

Aandelen REIT’s

 

Aandelen vastgoed beleggingstrusts zijn het meest voorkomende type REIT. Ze verwerven, beheren, bouwen, renoveren en verkopen inkomsten genererend vastgoed. Hun inkomsten worden voornamelijk gegenereerd door huurinkomsten op hun onroerend goed. Een aandelen REIT kan breed beleggen of zich op een bepaald segment concentreren.

 

Over het algemeen zorgen aandelen-REIT’s voor een stabiel inkomen. En omdat deze REIT’s inkomsten genereren door huren te innen, zijn hun inkomsten relatief eenvoudig te voorspellen en nemen ze in de loop van de tijd toe.

 

Stel bijvoorbeeld dat bedrijf ABC zich kwalificeert als een REIT. Het koopt een kantoorgebouw met de gelden van investeerders en verhuurt kantoorruimte. Bedrijf ABC bezit en beheert dit onroerend goed en int maandelijks huur van haar huurders. Bedrijf ABC wordt dus beschouwd als een REIT met eigen vermogen.

 

Aan de andere kant, neem aan dat bedrijf XYZ kwalificeert als een REIT en geld leent aan een vastgoedontwikkelaar. In tegenstelling tot bedrijf ABC genereert bedrijf XYZ inkomsten uit de rente die op de leningen wordt verdiend. Bedrijf XYZ is dus een hypotheek REIT. Daarmee zal het verschil tussen gewone REIT’s en mortgage REIT’s waarschijnlijk duidelijk zijn.

 

Ook in het geval van mortgage REIT’s wordt het grootste deel van de REIT-winsten op hypotheken als dividend aan de beleggers uitgekeerd. Hypotheek REIT’s hebben de neiging om het beter te doen dan aandelen REIT’s wanneer de rente stijgt.

 

Risico’s van aandelen- en mortgage REIT’s

 

Aandelen-REIT’s zijn doorgaans cyclisch van aard en kunnen gevoelig zijn voor recessies en perioden van economische neergang.

 

Met equity REIT’s kan een te groot aanbod – bijvoorbeeld meer hotelkamers dan een markt kan ondersteunen – leiden tot hogere leegstand en lagere huurinkomsten.

 

Veranderingen in rentetarieven kunnen van invloed zijn op de inkomsten voor mortgage REIT’s. Evenzo kunnen lagere rentetarieven ertoe leiden dat meer kredietnemers hun hypotheken herfinancieren of terugbetalen – en moet de REIT tegen een lager tarief herbeleggen.

 

De meeste hypotheekeffecten die mortgage REIT’s kopen, worden gedekt door de federale overheid, wat het kredietrisico beperkt. Bepaalde mREIT’s kunnen echter worden blootgesteld aan een hoger kredietrisico, afhankelijk van de specifieke beleggingen.

 

Conclusie

 

REIT’s bieden beleggers een manier om toegang te krijgen tot de onroerendgoedmarkt zonder zelf onroerend goed te bezitten, te exploiteren of te financieren. Zowel aandelen- als mortgage REIT’s moeten 90% van de inkomsten aan aandeelhouders uitkeren in de vorm van dividenden, die vaak hoger zijn dan die van aandelen.

 

Over het algemeen kunnen aandelen-REIT’s aantrekkelijk zijn voor buy-and-hold-beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van groei en inkomsten. Mortgage REIT’s zijn wellicht beter geschikt voor risicotolerante beleggers die op zoek zijn naar maximale inkomsten, zonder veel aandacht voor kapitaalgroei.

 

Welke mortgage REIT’s zijn interessant

 

Er zijn momenteel 212 vastgoedbeleggingstrusts, of REIT’s, opgenomen in de FTSE Nareit all-REIT-index en 174 daarvan worden verhandeld op de New York Stock Exchange. Die 174 hebben een marktkapitalisatie van ongeveer $ 1,35 biljoen. Dat is net iets meer dan de helft van Apple’s marktkapitalisatie van ongeveer $2,50 biljoen.

 

Een vergelijking met het nu op één na meest waardevolle bedrijf ter wereld is leerzaam. De vrije kasstroom van Apple over de afgelopen vier kwartalen was $ 105,79 miljard. Het bedrijf betaalde 14,73 miljard dollar aan dividenden en het dividendrendement voor die periode was 0,61%.

 

De 212 beursgenoteerde REIT’s betaalden ongeveer $ 51,7 miljard aan dividenden, voor een dividendrendement van 3,29%. Het gemiddelde rendement van de S&P 500 was 1,44%.

 

Het nadeel van REIT’s is dat beleggers meestal weinig winst maken op het gebied van koersstijgingen. Om een hic en nunc voorbeeld te geven: Apple-aandelen hebben de afgelopen 12 maanden bijna 18% toegevoegd aan de aandelenkoers. De grootste hypotheek REIT zag daarentegen de aandelenkoers in dezelfde periode met 21,4% dalen.

 

Het totale aandeelhoudersrendement van Apple over het afgelopen jaar was 4,4%, terwijl het totale aandeelhoudersrendement van de grootste mortgage REIT’s over de periode 53,7% was.

 

Een groot deel van die enorme opbrengst kwam van het afbetalen van schulden, terwijl het grootste deel van het aandeelhoudersrendement van Apple bestond uit het terugkopen van eigen aandelen.

 

Zijn mREIT’s die deze enorme dividenden uitkeren nog steeds een goede optie, nu de rentetarieven stijgen en de huizenprijsstijgingen naar verwachting zullen afnemen? Als de rente stijgt, nemen de netto rentemarges (en winsten die als dividend aan aandeelhouders worden uitgekeerd) over het algemeen af.

 

Een standaard 30-jarige hypotheek met vaste rente had een jaar geleden een gemiddelde rente van 3,16%. Diezelfde hypotheek droeg op moment van schrijven een rente van 5,45%. Afhankelijk van de komende besluiten van de Federal Reserve over verdere renteverhogingen, zou die hypotheek volgend jaar met een rente van meer dan 7% kunnen komen. De rente speelt dus een belangrijke rol in het geval van mortgage REIT’s.

 

Die mortgage REIT’s proberen het renterisico te beheren en te mitigeren door middel van kortetermijnleningen om hun investeringen af te dekken en soms om operationele cash te verschaffen. Als de winst daalt, moet over het algemeen ook worden gekort op dividenden. In sommige gevallen worden dividenden opgeschort.

 

Dertig mREIT’s hebben in 2020 dividenden opgeschort vanwege de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus. Die dividenden werden in 2021 snel hersteld en 20 mREIT’s verhoogden vorig jaar hun dividenden.

 

Hieronder stellen we u zeven hypotheek-REIT’s voor die momenteel dividenden van ten minste 9% uitkeren.

 

REIT nummer1.  Chimera Investment Corp. (NYSE: CIM)

Chimera Investment Corp. (NYSE: CIM) belegt in een verscheidenheid aan door hypotheken gedekte effecten, waaronder zowel door bureaus (bijv. Sallie Mae en Freddie Mac) als door niet-agentschappen gedekte effecten en andere soorten hypothecaire leningen.

 

 

De marktkapitalisatie van het bedrijf is $ 2,29 miljard en het netto-inkomen over de afgelopen 12 maanden was $ 249,73 miljoen. Het dividendrendement van het bedrijf over het afgelopen jaar was 16,63% en zal naar verwachting 13,66% bedragen voor de komende 12 maanden.

 

REIT nummer2.  Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY)

Annaly Capital Management Inc. (NYSE: NLY) belegt in door hypotheek gedekte effecten, hypotheekservicerechten, commerciële door hypotheek gedekte effecten van agentschappen, particuliere woninghypotheken, woninghypotheekleningen, effecten voor kredietrisico-overdracht, bedrijfsschulden en andere commerciële investeringen in onroerend goed. De marktkapitalisatie van het bedrijf is $ 9,42 miljard en het netto-inkomen over de afgelopen 12 maanden was $ 2,66 miljard. Het dividendrendement van het bedrijf over het afgelopen jaar was 14,57% en zal naar verwachting 13,23% zijn in de komende 12 maanden.

 

REIT nummer3.  Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO)

Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) belegt voornamelijk in door woninghypotheken gedekte effecten, niet-agentschappen, hypotheekservicerechten en andere financiële activa in de Verenigde Staten. De marktkapitalisatie van het bedrijf is $ 1,78 miljard en het netto-inkomen over de afgelopen 12 maanden was $ 232,34 miljoen. Het dividendrendement van het bedrijf over het afgelopen jaar was 14,68% en zal naar verwachting 12,98% zijn voor de komende 12 maanden.

 

REIT nummer 4.  MFA Financial Inc. (NYSE: MFA)

MFA Financial Inc. (NYSE: MFA) belegt in activa van woninghypotheken, waaronder door hypotheek gedekte effecten en effecten die niet door een instantie zijn gedekt, en effecten voor overdracht van kredietrisico; gehele woningleningen, met inbegrip van gekochte renderende leningen en niet-presterende leningen; en aan hypotheekdiensten gerelateerde activa.

 

De marktkapitalisatie van het bedrijf is $ 1,41 miljard en het netto-inkomen over de afgelopen 12 maanden was $ 160,44 miljoen. Het dividendrendement van het bedrijf in het verleden jaar was 14,39% en zal naar verwachting 12,92% zijn in de komende 12 maanden.

 

REIT nummer 5.  AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC)

AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) belegt in de doorgifte van woninghypotheken en door onderpand gedekte hypotheekverplichtingen waarvoor de hoofdsom en rentebetalingen worden gegarandeerd door een door de Amerikaanse overheid gesponsorde onderneming (Sallie of Freddie) of door de Amerikaanse overheidsinstantie.

De marktkapitalisatie van het bedrijf is $ 6,34 miljard en het nettoverlies over de afgelopen 12 maanden was $ 877 miljoen. Het dividendrendement van het bedrijf over het afgelopen jaar was 13,47% en zal naar verwachting 11,67% zijn voor de komende 12 maanden.

 

REIT nummer 6.  Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK)

Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) onderschrijft, financiert, verleent diensten en beheert een portefeuille van kortlopende trustleningen om de bouw en ontwikkeling, of investeringen in woningen of commercieel vastgoed te financieren.

 

De marktkapitalisatie van het bedrijf is $ 1,01 miljard en het netto-inkomen over de afgelopen 12 maanden was $ 80,18 miljoen. Het dividendrendement van het bedrijf over het afgelopen jaar was 11,09% en zal naar verwachting 11,36% bedragen voor de komende 12 maanden.

 

REIT nummer7.  New Residential Investment Corp. (NYSE: NRZ)

New Residential Investment Corp. (NYSE: NRZ) belegt in hypotheekservicerechten, hypotheken en dienstverleningsbedrijven, door woninghypotheken gedekte effecten, onroerend goed en leningen, consumentenleningen en andere opportunistische investeringen.

 

De marktkapitalisatie van het bedrijf is $ 5,23 miljard en het netto-inkomen over de afgelopen 12 maanden was $ 1,16 miljard. Het dividendrendement van het bedrijf over het afgelopen jaar was 9,18% en zal naar verwachting 9,23% zijn voor de komende 12 maanden.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.