De top 8 aluminium aandelen om in te beleggen in 2022

beleggen in aluminium aandelen Norsk Hydro

Ook de aluminium aandelen daverden op haar grondvesten na de Russische inval in Oekraïne. De prijsstijging was veel minder uitgesproken dan in het geval van nikkel, hoewel de aluminiumprijs een nieuw historisch record liet optekenen. Maar terwijl de nikkelprijs verdubbelde, steeg de aluminiumprijs ‘nog maar’ 25%.

Sector non ferro metalen staat nog steeds in rep en roer

Aluminium wordt evenals zink steeds moeilijker te verhandelen vanwege de spanningen in de toeleveringsketen. De crisis in Oekraïne heeft de prijzen en de volatiliteit doen stijgen. Het enige belangrijke LME-metaal dat geen scherpe daling in open interest heeft gezien, is koper.

De aluminiumfutures bereikten in het tweede kwartaal van 2022 een dieptepunt van rond $ 3.100 per ton, het laagste punt in 11 weken. Dit te midden van de bezorgdheid dat de vertragende wereldwijde groei de vraag naar metalen zal raken. China wil 0 Covid-19 (en 0 economie?) en de Federal Reserve zal de rente verder verhogen.

In maart piekte de prijs op bijna $ 3.850. Meer dan ooit blijkt China van doorslaggevend belang te zijn voor de evolutie van de aluminiummarkt.

 

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de invoer van primair aluminium in China met 55,1% is gedaald ten opzichte van een jaar eerder en met 71% in het eerste kwartaal. Terwijl de Chinese aluminiumproductie in de 12 maanden tot maart met 1,8% is gestegen tot 3,3 miljoen ton, het hoogste niveau sinds mei vorig jaar.

 

Bovendien verhoogde China de aluminiumexport, met een stijging van 26,7% op jaarbasis tot 1,6 miljoen ton in het eerste kwartaal, terwijl de wereld zich inspant om Ruslands wereldwijde marktaandeel van ongeveer 6% te vervangen.

 

De trend bij aluminium kan grofweg in twee fasen worden verdeeld. Sinds het begin van 2021 tot half oktober van dat jaar bleven de aluminiumprijzen in Shanghai stijgen in het licht van het overzeese economisch herstel, de exportgroei, het dubbele controlebeleid voor energieverbruik en de stijging van de aardgasprijs in het buitenland.

 

De aluminiumprijzen daalden sinds half oktober, toen de centrale overheid de kolenprijzen begon te reguleren. De prijzen herstelden zich echter tegen het einde van het jaar te midden van stijgende energieprijzen in Europa.

 

In China wordt ongeveer 65% van de binnenlandse bauxietvoorraden geïmporteerd uit het buitenland, voornamelijk uit Guinee, Australië en Indonesië.

 

In 2021 had de staatsgreep in Guinee geen invloed op de export van bauxiet. De Indonesische regering heeft het verbod op de bauxietexport herhaaldelijk aangekaart (zeg maar: mee gedreigd), maar een dergelijk verbod zal weinig impact hebben op de binnenlandse bauxietaanvoer in China als dit deel kan worden aangevuld met import uit andere landen.

 

Niettemin moet de markt nog steeds goed letten op de risico’s die worden veroorzaakt door politieke instabiliteit in het buitenland, aangezien China sterk afhankelijk is van de invoer van bauxiet.

 

De wereldwijde aluminiumoxide-output van januari tot november 2021 bedroeg 127 miljoen ton, een stijging van 4,3% op jaarbasis, inclusief China’s aluminiumoxide-output van 69,01 miljoen ton, een stijging van 6,5% op jaarbasis.

 

In 2022 zijn nogal wat binnen- en buitenlandse aluminiumoxideprojecten in productie genomen, waarvan de meeste in Indonesië. Bovendien zal de aluminiumoxidefabriek in Jamalco, met een jaarlijkse productiecapaciteit van 1,42 miljoen ton, naar verwachting in 2022 opnieuw worden opgestart.

 

In december 2021 bedroeg de geïnstalleerde capaciteit van aluminiumoxide 89,54 miljoen ton en de operationele capaciteit bedroeg 72,25 miljoen ton. De verwachting is dat er in 2022 circa 7,3 miljoen ton extra capaciteit bij komt, en de hervatting van de productiecapaciteit wordt voorzichtig geschat op 2 miljoen ton.

 

De start van de oorlog in Oekraïne heeft voor heel wat onrust op de aluminiummarkt gezorgd

 

In 2021 werd de binnenlandse productiecapaciteit van aluminium beperkt door de stroomrantsoenering en dubbele controle van het energieverbruik. In november 2021 bedroeg de totale geïnstalleerde aluminiumcapaciteit van China 42,83 miljoen ton en de operationele capaciteit 37,57 miljoen ton, met een bezettingsgraad van 87,7%. In januari-november 2021 registreerde de binnenlandse aluminiumproductie 35,45 miljoen ton, een stijging van 5,7% op jaarbasis.

 

In 2021 daalde het groeitempo van de binnenlandse investeringen in onroerend goed en elektriciteit, wat op de aluminiumconsumptie drukte. Op basis van de ongewijzigde richting van de binnenlandse vastgoedregulering in 2022 staat het groeitempo van de vastgoedconsumptie nog steeds onder neerwaartse druk. De bouw van huizen slorpt veel aluminium op.

 

Maar de energietransitie biedt een aanzienlijk potentieel op hogere prijzen. Uit gegevens blijkt bijvoorbeeld dat van januari tot november 2021 het binnenlandse aluminiumverbruik in de Chinese automobielsector 2,824 miljoen ton bedroeg, een stijging van 5,3% op jaarbasis.

Verwacht wordt dat in 2022 de traditionele automobielsector het verbruik van primair aluminium met ongeveer 130.000 mt zal verhogen, en dat de sector voertuigen die rijden op alternatieve energiebronnen zal bijdragen aan het extra verbruik met ongeveer 160.000 mt.

 

Kijkend naar 2022 en daarna, zullen de renteverhogingen door de Federal Reserve naar verwachting versnellen en zullen de metaalprijzen over het algemeen onder druk staan. Op het gebied van het Chinese fiscale beleid zullen in de eerste helft van 2022 de investeringen in infrastructuur toenemen en zal de vraag naar aluminium toenemen.

 

Aangezien de vastgoedregelgeving het huidige niveau zal handhaven, kan de markt zich richten op nieuwe energievoertuigen en, mede door de fotovoltaïsche industrie, op de groei van de vraag naar aluminium.

 

Zorgen aan de aanbodzijde van de aluminiumproductie omvatten koolstofpieken en een strategie voor koolstofneutraliteit die naar verwachting de aluminiumcapaciteit zal beperken, maar de algemene situatie zal naar verwachting verbeteren.

 

Uiteraard speelt de factor Rusland een belangrijke rol in het verhaal. De start van de oorlog in Oekraïne heeft voor heel wat onrust op de aluminiummarkt gezorgd en daar is uiteraard een grondige reden voor.

 

“Rusland is een van de grootste aluminiumproducenten en veel van zijn export van het witte metaal gaat naar Europa. Bredere sancties zouden het aanbod nog verder kunnen aanscherpen”, zegt Amelia Fu, hoofd Grondstoffenmarktstrategie bij Bank of China International.

 

“Er is bezorgdheid dat de gevolgen van de sancties tegen Rusland de hoge energieprijzen zouden kunnen voeden en dat zou de productiekosten voor aluminium en andere basismetalen verhogen.”

 

De tekorten aan aluminium zijn te zien aan de premies die consumenten betalen boven de LME-prijs, die in Europa recordhoogtes bereikten met $ 464 per ton en zelfs $ 795 per ton in de Verenigde Staten.

 

De voorraden aluminium in LME-geregistreerde magazijnen zijn ook laag op 824.150 ton, vergeleken met ongeveer 1,3 miljoen ton een jaar geleden. Kortom, de kans is groot dat de aluminiumprijs in de komende periode verder zal stijgen. Het is daarom niet onbelangrijk te begrijpen hoe die markt in elkaar zit.

 

Hoe werkt de aluminiummarkt?

 

Het is misschien moeilijk te geloven, maar pas 150 jaar geleden werd aluminium beschouwd als zilver uit klei en als een extreem dure metaalsoort. Tegenwoordig staat aluminium op de tweede plaats in de consumptievolumes van alle metalen, alleen overtroffen door staal.

 

De komende decennia zal de vraag naar aluminium in een niet te stoppen tempo blijven toenemen. Recente ontwikkelingen in de auto-industrie, de snelle groei van steden, nieuwe potentiële toepassingen van aluminium als vervanging voor koper in de energie-industrie – deze en vele andere trends betekenen dat het gevleugelde metaal goed geplaatst is om zijn dominante positie als een belangrijk structureel materiaal van de 21e eeuw.

 

“Vroeg of laat zal aluminium hout vervangen en waarschijnlijk ook steen”, een uitspraak die we goed in de oren moeten knopen.

 

In de periode van 1854 tot 1890 werd slechts 200 ton aluminium geproduceerd – gelijk aan het gewicht van honderd F-150 pick-ups met volledig aluminium carrosserieën die de Ford Motor Company nu elk anderhalf uur produceert.

 

Na de uitvinding van de elektrochemische methode voor de productie van aluminium, begon de omvang van de productie en toepassing van aluminium zich bijna exponentieel uit te breiden.

 

In de 10 jaar die volgden, van 1890 tot 1899, bedroeg de wereldwijde aluminiumproductie 28 duizend ton. In 1930 was die productie vertienvoudigd – tot 270 duizend ton, wat gelijk is aan de output van de huidige gemiddelde aluminiumsmelterij. In het midden van de twintigste eeuw bedroeg de wereldwijde aluminiumproductie 1 miljoen ton per jaar en in 1973 circa 10 miljoen ton.

 

Deze trends hielden aan in de volgende decennia en in 2014 bedroegen de productievolumes meer dan 55 miljoen ton.

 

Deze snelle toename van de productie van het gevleugelde metaal werd veroorzaakt door enerzijds de verbetering van de productiemethoden en anderzijds de uitbreiding van het toepassingsgebied van aluminium.

 

Grote structurele vooruitgang zoals industrialisatie, stedelijke uitbreiding en technologische vooruitgang – aluminium werd een integraal onderdeel van al deze trends.

 

Tegenwoordig wordt het hoge aluminiumverbruik in kilogram per hoofd van de bevolking door economen beschouwd als een van de duidelijke indicatoren van een robuuste en goed ontwikkelde economie.

 

Het is geen wonder dat de leiders op het gebied van aluminiumverbruik die staten zijn met een hoog BBP, inclusief bakens van technische vooruitgang als de VS, Japan en de ontwikkelde Europese landen.

 

De aluminiummarkt bestaat uit de producenten van primair aluminium en zijn legeringen – het upstream-segment, de producenten van aluminiumproducten – en het downstream-segment met de producenten van aluminium uit verwerkte grondstof (aluminiumrecycling).

 

Het upstream-segment omvat niet alleen de productie van primair aluminium en honderden verschillende legeringen, maar ook de hele toeleveringsketen van grondstoffen die aan dit proces voorafgaat. Om aluminium te produceren, moet bauxiet gewonnen worden, verwerkt tot aluminiumoxide en afgeleverd bij een aluminiumsmelterij.

 

De grootste aluminiumproducenten ter wereld zijn in de regel verticaal geïntegreerde holdings die bauxietmijnen en aluminiumoxideraffinaderijen omvatten. Het voordeel van het verticale integratiemodel voor grote bedrijven is hun onafhankelijkheid van prijsschommelingen en vele andere externe factoren.

 

Ze kunnen ervoor zorgen dat de aanvoer van grondstoffen in vereiste volumes verzekerd is voor een ononderbroken aluminiumproductie. Kleine producenten daarentegen betrekken grondstoffen van externe leveranciers.

 

De grootste bauxietreserves zijn geconcentreerd in de tropische en subtropische zones, en dus worden de belangrijkste productie-outputniveaus geleverd door de landen van Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Afrika, evenals Australië.

 

In deze regio’s bevinden zich in de regel ook productiefaciliteiten voor aluminiumoxide, wat het mogelijk maakt om een complexer product met toegevoegde waarde te exporteren.

 

Momenteel is ‘s werelds grootste producent van primair aluminium het Russische bedrijf Rusal, een bedrijf opgericht in 2000. Tot de activa behoren faciliteiten voor de productie van aluminium, aluminiumoxide en bauxiet in Rusland en Oekraïne, evenals buitenlandse activa als gevolg van een aantal fusies en overnames in de jaren 2000.

 

De oudste metaalproducent in de wereld, die ook deel uitmaakt van de TOP-10, is het Amerikaanse bedrijf Alcoa. Het werd op 1 oktober 1888 opgericht door een van de uitvinders van de aluminiumelektrolysetechnologie die momenteel over de hele wereld wordt gebruikt, Charles Martin Hall, en heette toen de Pittsburgh Reduction Company.

 

In 1907 werd de naam veranderd in Aluminium Company of America en dat bleef zo tot 1999 toen het officieel werd afgekort tot Alcoa.

 

Een ander TOP-10-bedrijf – de Australisch-Britse naam Rio Tinto, is een van ‘s werelds grootste gediversifieerde metaal- en mijnbouwbedrijven. In 2007 kocht het voor een recordbedrag van 38 miljard USD het Canadese aluminiumbedrijf Alcan (Aluminum Company of Canada Limited), en werd daarmee een van de wereldleiders op het gebied van aluminiumproductie.

 

West-Europa wordt in de topproducentenlijst vertegenwoordigd door het Noorse bedrijf Hydro. Ook dit bedrijf heeft een geschiedenis van meer dan honderd jaar: het werd in 1905 opgericht voor de uitvoering van waterkrachtprojecten en is uitgegroeid tot de grootste internationale energie- en metaalholding.

 

De afgelopen jaren is een hele constellatie van Chinese bedrijven – Chalco, Hongqiao, Xinfa, East Hope – de lijst van grootste upstream producenten binnengestormd en hun marktaandeel groeit voortdurend.

 

Tegenwoordig is de Chinese aluminiummarkt qua productievolume de grootste ter wereld; het heeft ongeveer de helft van alle wereldwijde volumes. Meer dan 90% van de aluminiumproductie in China draait echter op de energie die wordt opgewekt door kolencentrales, wat een aanzienlijke druk op het milieu legt.

 

Bedrijven in het Midden-Oosten zoals EGA (gevormd uit de fusie van Dubal en Emal), Alba, Qatar Aluminium, Sohar Aluminium en anderen voegen zich bij de grootste marktspelers. Ze hebben allemaal een belangrijk voordeel: toegang tot goedkope stroom die wordt opgewekt door het affakkelen van gas bij de olievelden.

 

Ten slotte vergroten de Indiase bedrijven – Hindalco, Vedanta en anderen – hun productievolumes snel. India zal naar verwachting een grote aluminiumexporteur naar de internationale markt worden, aangezien de capaciteitsgroei het niveau van de binnenlandse vraag al overtreft.

 

Het aantal downstream-producenten in de wereld loopt in de duizenden. Hun producten omvatten een breed scala aan grondstoffen: van aluminium halffabrikaten tot afgewerkte aluminiumproducten.

 

De grootste downstreamproducenten zijn de Noord-Amerikaanse Novelis en Aleris, British Rexam, European Constellium en SAPA, en vele andere bedrijven die aluminium blikjes, gevelmaterialen, onderdelen voor casco’s en carrosserieën, verpakkingsmaterialen, buizen, panelen, profielen en andere items op de enorme lijst met populaire aluminiumproducten recycleren tot de oorspronkelijke grondstof aluminium.

 

Meer recentelijk hebben sommige upstream-bedrijven hun eigen downstream-activiteiten ontwikkeld, waardoor ze extra inkomsten hebben. Zo kondigde Alcoa aan dat het een beleid voerde om zijn bedrijfsmodel te veranderen en dat het niet langer een puur mineraalbedrijf zou zijn.

 

Norwegian Hydro blijft een van de leiders in de productie van primaire metalen, maar is ook een van de toonaangevende Europese downstreamproducenten. ‘s Werelds grootste aluminiumproducent United Company Rusal heeft ook een downstream-segment: de productie van alle soorten aluminiumfolie voor de voedings-, bouw- en elektrotechnische industrie.

 

Evolutie van de vraag naar aluminium

 

Elk jaar groeit de aluminiumproductie in de wereld als gevolg van de steeds toenemende vraag naar dit metaal.

 

Gemiddeld groeit de wereldwijde vraag naar aluminium met 5-7% per jaar. De constante opwaartse trend wordt verklaard door het feit dat aluminium het metaal van de vooruitgang is.

 

State-of-the-art ontwikkelingen in de auto-industrie, bouw, elektrotechniek, vliegtuigindustrie en het creëren van nieuwe gadgets hebben allemaal te maken met de toepassing van aluminium. Dit metaal stelt zowel de ingenieurs als de ontwerpers in staat om hun problemen op te lossen.

 

Tegelijkertijd vindt de toename van het aluminiumverbruik plaats tegen de achtergrond van een toenemende mondiale verstedelijking en industrialisering. En terwijl de ontwikkelde landen een hoogtepunt in hun economische ontwikkeling hebben bereikt, blijven de ontwikkelingslanden agressief groeien.

 

De wereldwijde aluminiummarkt van vandaag kan conventioneel in twee delen worden verdeeld: China en de rest van de wereld. Tijdens het laatste decennium liet China een opmerkelijke economische groei zien en werd het de grootste aluminiumproducent en -consument ter wereld.

 

De Volksrepubliek China is goed voor de helft van ‘s werelds volume aan aluminiumproductie en -verbruik – geen enkel ander land komt wat dit betreft maar in de buurt van China.

 

Bovendien voorziet China in al zijn vraag naar primair metaal uitsluitend met eigen productie, waardoor het vaak los wordt gezien van de rest van het wereldvolume. Tegelijkertijd vergroot China actief de export van aluminium halffabricaten die concurreert met westerse bedrijven op de wereldmarkt.

 

De Europese en Amerikaanse markten, die op nummer twee en drie zijn gerangschikt wat betreft het volume van het aluminiumverbruik, hebben een historisch hoog niveau van vraag laten zien vanwege het geavanceerde niveau van hun industriële ontwikkeling.

Een andere grote markt is Japan, dat niet alleen een ontwikkelde economie is, maar ook de geboorteplaats van een groot aantal innovaties op het gebied van elektronica en instrumentatie.

 

Bovendien importeert het Land van de Rijzende Zon al het primaire metaal dat het nodig heeft, zonder dat het zelf aluminium produceert. De reden is het gebrek aan krachtige en goedkope stroombronnen op zijn grondgebied.

 

De sterke groei van de vraag wordt voortdurend aangetoond door de snelgroeiende landen van Zuidoost-Azië.

 

De grootste hoeveelheden aluminium worden gebruikt door de transport- en bouwsector – in 2014 waren ze respectievelijk goed voor 27% en 25% van het verbruik.

 

De aluminiumlegeringen worden gebruikt om onderdelen van casco’s, onderdelen van auto- en treincarrosserieën, onderdelen van brandstofsystemen, airconditioningsystemen, onderdelen van motoren, onderdelen van stoelen en interieurafwerking, jachten en zeevaartuigen, spaceshuttles en vaste raketstuwstoffen te maken.

 

De mode van onze tijd vereist lichtheid, snelheid en betrouwbaarheid en dat kan alleen worden gegarandeerd door aluminium.

 

Ook in de bouwsector heeft aluminium een vaste plaats veroverd: geen wolkenkrabber, metalen framebouw of gewoon woonhuis kan zonder.

 

Raam- en deurpanelen, dakbedekking, raamwerken, gevels en dragende constructies, elementen van externe decoratie, gevelbeplating, trappen, airconditioning- en verwarmingssystemen – deze worden tegenwoordig allemaal vervaardigd met behulp van aluminium en legeringen op aluminiumbasis.

 

Vervolgens komen, in termen van volumes, de sectoren verpakking en energieopwekking, die 16% en 13% van de markt uitmaken. Aluminium is onmisbaar bij de productie van stroomtransmissies en telefoondraden, radiolocators, condensors, enz.

 

Wat de verpakkingssector betreft, behoren de topposities tot folie en aluminium drankblikjes. Wereldwijd worden er 200 miljard drankblikjes per jaar geproduceerd en de mensheid heeft tot nu toe niets comfortabelers en van betere kwaliteit uitgevonden dan de aluminiumfolieverpakking.

 

De beste aluminiumaandelen als prijzen blijven stijgen

 

De fundamenten van de aluminiummarkt zijn sterk en aluminiumaandelen zijn dan ook de afgelopen jaren in koers gestegen. Hoewel een deel van de kracht op de markt te danken is aan China’s aanbodbeperkingen, zal de verschuiving naar EV’s op de langere termijn de vraag naar dit lichtgewicht metaal blijven stimuleren. Koolstofarm aluminium behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Is aluminium een goede investering? De verschuiving naar elektrische voertuigen, die nu meer dan 20% van de verkoop van nieuwe auto’s in China uitmaken, creëert meer vraag naar aluminium. Aluminiumproducenten zoals Alcoa en Norsk Hydro en fabrikanten van onderdelen zoals Constellium zullen profiteren van het groeiende aandeel elektrische auto’s.

 

Een lichtgewicht metaal als aluminium houdt elektrische auto’s licht, waardoor de batterij langer meegaat. Ondanks dat het duurder is dan staal, wordt het veel lichtere metaal de voorkeur voor EV-componenten, zoals batterijbehuizingen. Volgens een schatting heeft een elektrische auto 30% meer aluminium nodig dan een auto op benzine.

 

Lichtere auto’s kunnen kleinere batterijen nodig hebben en kunnen een grotere afstand afleggen met dezelfde lading. Aluminium heeft goede thermische eigenschappen en kan ook worden gebruikt in EV-laders. Het maakt zelfs 8% van het aantal zonnepanelen uit. En het kan worden gerecycled.

 

Hoewel aluminium het element is dat in overvloed beschikbaar is, zijn er meerdere stappen nodig om er een bruikbaar metaal van te maken. Eerst wordt bauxiet, een grondstof, geraffineerd om aluminiumoxide te produceren, een verbinding van aluminium en zuurstof.

 

Ten tweede wordt aluminiumoxide, een tussenproduct, gesmolten tot aluminium. Aluminium kan vervolgens in veel verschillende vormen worden gerold. Het is ook de grondstof die genoteerd is op de London Metals Exchange.

 

Het runnen van aluminiumsmelterijen is echter energie-intensief. In China, dat verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de wereldwijde aluminiumproductie, wordt het smelten nog steeds aangedreven door steenkool. Als koolstofarm of gerecycled aluminium wordt gebruikt, is de nettowinst voor het milieu van de overstap naar EV’s groter.

 

Bedrijven als Alcoa en Norsk Hydro verkopen koolstofarm aluminium, dat wordt gesmolten met behulp van hernieuwbare energie. Recycling van aluminium helpt ook om de ecologische voetafdruk van het metaal te verkleinen.

 

Aluminiumprijzen en stijgen

 

De aluminiumprijzen zijn gestegen door Covid-gerelateerde problemen met de toeleveringsketen in China, hogere energieprijzen, de groei van de vraag van autofabrikanten en geopolitieke spanningen tussen Oekraïne en Rusland, een grote aluminiumproducent.

 

Aluminium aandelen nummer 1.  Aluminium Corporation of China (Chalco) (ACH)

 

Chalco, de grootste aluminiumproducent ter wereld, is een door de staat gesteund Chinees bedrijf met het hoofdkantoor in Peking. Deze verticaal geïntegreerde aluminiumleverancier bezit mijnen, raffineert en verhandelt aluminiumproducten.

 

Chalco exploiteert 14 bauxietmijnen in China, naast verschillende mijnen in Guinee en Indonesië (bauxiet is de grondstof waaruit aluminiumoxide wordt gemaakt.)

 

In 2020 won Chalco meer dan 20 miljoen ton bauxiet uit zijn mijnen en produceerde het meer dan 21 miljoen ton aluminiumoxide en aluminiumproducten (aluminium is gemaakt van aluminiumoxide, zie boven)

 

Chalco is winstgevend en zal dat ongetwijfeld blijven. We merken op dat Chalco ook een kleine kolenactiviteit heeft, wat investeerders op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) kan afschrikken. Het bedrijf is genoteerd aan de New York Stock Exchange onder de ticker ACH.

 

Aluminium aandelen nummer 2.  Alcoa Corp (AA)

 

Het in Pittsburgh, Pennsylvania gevestigde Alcoa is een van de grootste producenten van aluminiumoxide, aluminium en bauxiet. In 2021 verscheepte het bedrijf 16,9 miljoen ton aluminiumoxide en aluminiumproducten en 48 miljoen ton bauxiet.

 

Alcoa heeft toegang tot grote bauxietvoorraden, waaronder mijnen in Australië en Brazilië die voor 100% eigendom zijn, en aandelenbelangen in mijnen in Guinee, Brazilië en Saoedi-Arabië. Daarnaast heeft Alcoa raffinaderijen en smeltfaciliteiten in Australië, Brazilië, Canada en andere landen.

 

 

Van de grote aluminiumproducenten is Alcoa het meest op duurzaamheid gefocust. Het bedrijf heeft zijn activiteiten getransformeerd om de laagste CO2-uitstoot van alle wereldwijde aluminiumbedrijven te realiseren.

 

Het is van plan om 85% van zijn smeltactiviteit te voorzien van hernieuwbare energiebronnen en heeft ‘s werelds eerste koolstofvrije smelttechnologie ontwikkeld, ELYSIS.

 

Alcoa schat dat ELYSIS alleen al in Canada 6,5 miljoen ton CO2-uitstoot zou kunnen verminderen als het volledig zou worden geïmplementeerd in de aluminiumsmelterijen van het land. Dat is hetzelfde als 1,8 miljoen personenauto’s van de weg halen.

 

Aluminium aandelen nummer 3.  Norsk Hydro (NHYDY)

Het in Oslo, Noorwegen gevestigde Norsk Hydro is een toonaangevend bedrijf op het gebied van aluminium en hernieuwbare energie. De Noren maken ook koolstofarm aluminium, Hydro REDUXA en gerecyclede aluminiumproducten, Hydro CIRCAL.

 

Hydro REDUXA reduceert de ecologische voetafdruk van aluminium tot minder dan 25% van het wereldwijde gemiddelde.

 

Hydro maakt ook aluminiumoplossingen voor EV-batterijpakketten, behuizingsframes, structurele carrosseriecomponenten en meer.

 

 

Norsk Hydro benadrukt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen om koolstofarm aluminium te maken. Hun portfolio van hernieuwbare energie omvat waterkracht, wind, zon en waterstof. Ze hebben ook partnerschappen en joint ventures op het gebied van batterijen en hun recycling.

 

Aluminium aandelen nummer 4.  Century Aluminium (CENX)

 

Century Aluminium, met hoofdkantoor in Chicago, Illinois, is de grootste producent van primair aluminium in de VS. Het bedrijf heeft drie aluminiumsmelterijen in Kentucky, South Carolin en ook in IJsland.

 

CENX heeft ook een productiefaciliteit voor koolstofanodes in Nederland. (Koolstofanoden zijn nodig om aluminium te maken.) CENX kan meer dan 1 miljoen ton aluminium per jaar produceren. Ze produceerden in 2020 ongeveer 800.000 ton.

 

Het bedrijf ontwikkelt ook koolstofarm aluminium, Natur-Al aluminium, gemaakt in IJsland met 100% hernieuwbare energie. CENX verkoopt het grootste deel van zijn aluminium aan twee klanten, de mijnbouwgigant Glencore en Southwire Company. Glencore is ook een grote aandeelhouder.

 

Aluminium aandelen nummer 5.  Constellium SE (CSTM)

 

Constellium, een Frans bedrijf, maakt aluminiumproducten met een hoge toegevoegde waarde voor de eindmarkten voor lucht- en ruimtevaart, auto’s en verpakkingen. Hun aluminium is te vinden in auto’s, vliegtuigen en zelfs drankblikjes.

 

Het autosegment helpt autofabrikanten om lichtere EV’s met een groter bereik te produceren. Constellium is ook een wereldleider op het gebied van lucht- en ruimtevaartplaten en rompplaten.

 

Hoewel Constellium niet profiteert van korte termijn prijsstijgingen van aluminium zoals de aluminium mijnwerkers, is het op de langere termijn de begunstigde van de groei in elektrische mobiliteit.

 

Het bedrijf runt 28 productielocaties en vervoerde in 2020 circa 1,4 miljoen ton aluminium. Ze rapporteerden ook een omzet van € 4,9 miljard en een EBITDA van € 465 miljoen.

 

Aluminium aandelen nummer 6.  Kaiser Aluminium Corporation (KALU)

 

Kaiser Aluminium, gevestigd in Californië, maakt aluminiumproducten voor de luchtvaart-, verpakkings-, automobiel- en industriële eindmarkten. Ze hebben 14 vestigingen in Noord-Amerika en richten zich op aluminiumproducten die moeilijker te maken zijn. Kaiser probeert neutraal te zijn met betrekking tot aluminiumprijzen en de metaalprijzen door te berekenen aan de consument.

 

En hoewel ze niet profiteren van prijspieken van aluminium, kunnen ze meer aluminiumproducten voor EV’s maken naarmate die industrie groeit. Kaiser maakt bijvoorbeeld aluminium constructiedelen en crashmanagementsystemen voor auto’s.

 

Aluminium aandelen nummer 7.  Arconic Corp (PITTSBURGH)

Het in Pittsburgh gevestigde Arconic, voorheen onderdeel van aluminiumproducent Alcoa, maakt aluminium platen voor auto’s, vliegtuigen en industriële toepassingen. Het bedrijf heeft wereldwijd 22 productielocaties.

 

Ongeveer een derde van de inkomsten komt uit de transportmarkt en Arconic is van mening dat het in de voorhoede loopt van de historische verschuiving van de automarkt naar aluminium intensieve voertuigen. Arconic aluminiumplaten helpen bij het maken van lichtere en zuinigere auto’s.

 

 

Aluminium aandelen nummer 8.  Rusal (RUAL)

De op twee na grootste aluminiumproducent ter wereld (en de grootste producent ex-China), het Russische Rusal produceert jaarlijks ongeveer 3,8 miljoen ton aluminium. Volgens het bedrijf zijn ze verantwoordelijk voor 5,9% van de aluminiumproductie in de wereld.

 

De koolstofemissies van Rusal per ton aluminium zijn ook onder het gemiddelde omdat ze afhankelijk zijn van waterkracht in de buurt van hun productiefaciliteiten. Het bedrijf bezit enorme dammen in rivieren naast het Baikalmeer in Siberië. Rusal genereerde in 2020 $ 8,5 miljard aan omzet en $ 871 miljoen aan EBITDA.

 

De beursgenoteerde aandelen in Moskou en Hong Kong lijken echter riskant gezien de geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne, die kunnen leiden tot beperkingen op de Russische export, zoals aluminium.

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.