De volgende fase

De ontwikkelingen op enige afstand gevolgd hebbend voortvloeiend uit een onverhoeds verkeersongeval, verdient het Griekse volk ons grootste respect na alles wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld. Het Griekse drama is maar op één manier op te lossen en dat is domweg door reële schuldsanering. Echter, met als implicatie dat dit dan ook voor de andere “knoflook”landen zou moeten gelden. Andere oplossingen zijn niet voorhanden. Maar welke politicus durft zulks den volke voor te houden, want zou niet “alles” worden terugbetaald? Kortom, een “Gordiaanse leugen”!

Waar de situatie in Griekenland intussen volledig uit de hand is gelopen, omdat men daar “ver boven z’n stand heeft geleefd”, wordt gemakshalve voorbij gegaan aan het feit dat “wullie” Europeanen, Amerikanen en Japanners natuurlijk geen haar beter af zijn af gezien de absurdistische wijze van verruiming van de geldhoeveelheid sinds de val van Lehman in 2008. Voorts wordt de Grieken verweten dat ze in corruptie zijn groot gebracht maar wat te denken van de jarenlange manipulaties en machinaties van alle internationale financiële markten? Om dat in perspectief te zetten zijn de Grieken daarbij vergeleken maar armzalige “amateurs” terwijl ze als “landje” wel de zwarte piet toegeschoven wordt!

Voorts wordt gemakshalve voorbijgegaan aan het feit dat nagenoeg geen enkel euroland zich heeft gehouden aan de destijds in Maastricht gemaakte afspraak: geen hogere schuldquote dan 60% van het BNP. Bij mijn weten is Luxemburg de enige staat die zich keurig aan deze afspraak heeft weten te houden. Zo zit ons land boven de 70%, Duitsland boven de 80% en België boven de 100% en dan zijn we nog dicht bij huis. Bovendien wordt vergeten dat de ECB de rentedruk op deze schulden heeft weggenomen door de rente (prijs van het geld) gemakshalve te vernullificeren en grootschalig alle schuldpapier op te kopen. Hiermee wordt overduidelijk weergegeven dat we ons op een steeds sterker hellend eurovlak bevinden.

In alle opwinding blijkt de prijs van het goud of beter “de prijs van het fiatpapier” sinds begin vorige maand een nagenoeg rimpelloos beeld te vertonen. Dit in flagrante strijd met de uiterst dubieuze internationale en politieke ontwikkelingen en ook dit is niet van vandaag! Zou het goud anderzijds de pan uitrijzen dan zijn de rapen pas echt gaar. Immers, hiermee zou de internationale financieel/monetaire politiek haar deficit moeten erkennen en toegeven dat de strijd tegen het zogenaamd in stand houden van onze koopkracht als verloren dient te worden beschouwd. Zo lang evenwel het vertrouwen in het “fiduciaire” fiatpapier gehandhaafd blijft, kunnen ‘da boyz’ ad libitum hun gang blijven gaan met het manipuleren en machineren met het edelmetaal op “front loge”. .

Over nagenoeg de gehele breedte van de grondstoffensector wordt op de huidige prijsniveaus verlies geleden, niet in de laatste plaats waar het de goud- en zilverproductie betreft. Voor zilver geldt dat gezien de productieprijs van gemiddeld $21 per ounce in het bijzonder.

Opvallend genoeg komen de producenten hiertegen niet in opstand in de wetenschap dat ze van die zelfde overheid afhankelijk zijn waar het gaat om de landconcessies en voorschriften betreffende de productie. Stoppen met produceren is geen optie daar dit laatste bij een nieuwe opstart duurder blijkt dan doorwerken. Niettemin zal er zich op goed moment een ‘point of no return’ aftekenen. Of dit het prijsverloop zal beïnvloeden, dient te worden betwijfeld. Ondanks de stevige vraag vanuit China blijken er zich tot dusver op de fysieke markt nog geen tekorten voor te doen.

Volgens Egon von Greyerz van Matterhorn Asset Management in Zürich is de BIS (Bank of International Settlements) in Basel met alle hens intussen druk doende ‘a terrifying nightmare’ leidend tot een mondiale ‘full blown panic’ af te wenden. Dat heeft met name te maken met de derivaten bubbel. Alleen al de top 5 Amerikaanse banken hebben een ‘exposure’ van $247 biljoen (12 nullen). Het totaal aan uitstaande derivaten van alle banken ter wereld bedraagt ruim $600 biljoen ofwel een absurdistische 9 maal het mondiale bruto product. Aangezien er bij elke transactie altijd sprake van twee partijen is, dient dit cijfer weer te worden gehalveerd.

Anderzijds is dit ook weer de helft van het verhaal. Een paar jaar geleden veranderde de BIS de basis van de waardering van deze derivaten naar ‘value to maturity’. Hiermee werd de waarde van de uitstaande derivaten ‘overnight’ gehalveerd, zodat op basis van de oude waardering de resultante neerkomt op ca. $1.200 biljoen.

In dit kader wist de OCC (Office of the Comptroller of the Currency) te melden dat zich met name in het laatste kwartaal van 2014 een ‘massive increase’ aan derivatengroei had voorgedaan van $257 miljard naar maar liefst meer dan $4 biljoen in Q1 van dit jaar, waarvan 96% voor rekening van JPMorgan. Jawel! Hoewel niet is aangegeven welk deel goud en zilver hiervan uitmaakt, mag je aannemen dat dit aanzienlijk moet zijn geweest gezien de grootste zilveraankopen sinds de Hunt Brothers eind jaren ‘70. Uiteraard wordt dit aandeel niet bekend gemaakt. Wel maakt dit duidelijk dat de banken op een ‘pile of positions’ zitten die garant staat voor een ongemeen sterke ‘tectonische’ beweging op de commodity markten. Deze derivaten bubbel zal naar verwachting niet als lont in dit kruitvat ontvlammen maar veeleer blijken als “een deeltjesversneller” te werken De verwachting luidt dat de eerste ‘rumblings’ zich reeds in de loop van dit jaar zullen aankondigen.

Om dat te voorkomen zullen de centrale banken “geïnspireerd” door de BIS eendrachtig nogmaals een wanhopige poging in het werk stellen zoveel mogelijk papier bij te drukken. Dat daarmee alle financiële markten in de klucht tot de grootste speelbal aller tijden worden gebombardeerd, speelt geen enkele rol meer. Voor de vraag wat dit betekent voor het edelmetaal moet je in China zijn. Daar wordt al sinds 2009 met man en macht gewerkt om de goudvoorraad op maximale “oorlogssterkte” te brengen.

Hoewel de schattingen uiteenlopen, mag worden uitgegaan van een fysieke reserve van 5.000 à 6.000 ton en een mijnbouwreserve van ca. 9.000 ton (Koos Jansen). Zolang de Chinezen aan het sprokkelen zijn, blijft het ook hun belang de prijs van het goud zo laag mogelijk te houden om straks het koopkrachtverlies van hun enorme voorraad Amerikaans staatspapier ten maximale gecompenseerd te zien.

De combinatie van de snel groeiende mondiale financieel/economische instabiliteit in samenhang met de gigantische derivaten exposure maakt de situatie meer dan explosief. Wordt vervolgd!

Robert Broncel                                                                                                          Copyright, 8 juli 2015

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.