De deposito rente dreigt nu ook voor particuliere klanten negatief te worden. Daarmee bedoelen we de rente op deposito’s bij de banken. Maar om alle misverstanden te vermijden: er is nog een tweede deposito rente en dat is meer bepaald die van de ECB.

 

Beleggen op de automatische piloot?

Bouw zelf je vermogen uit. Volg het bewezen systeem: groen is kopen, rood is verkopen. Eenvoudig, vrij van grote risico’s, rendementen per jaar gemiddeld 7,4 – 20,6%. Bekijk je mogelijkheden op https://www.bfm.tools

Het tijdperk van negatieve deposito rente

Als u het ons 10 jaar geleden had verteld, zouden we vol ongeloof het hoofd geschud hebben. Een negatieve deposito rente was toen simpelweg ondenkbaar. Maar de tijd verandert alles en ook in renteland zijn een paar zaken op een ingrijpende manier gewijzigd. De tijd is voorbij dat u en ik een stevige stuiver aan rente ontvingen in de vorm van een deposito rente. Van negatieve rentevoeten had toen nog niemand gehoord. Het was de logica zelf dat spaargeld geld opleverde en geen geld kostte.

Deposito rente wordt negatief

Deposito rente wordt negatief

Geld sparen heeft een heel andere betekenis gekregen sinds de grote financiële crisis van 2008. De centrale banken duwden hun basisrente naar nul en in sommige delen van de wereld (Europa, Japan…) zelfs onder nul. Dat was wel even schrikken bij de spaarders!

Maar die stelden zichzelf al snel gerust: het was ondenkbaar dat de banken ooit een negatieve deposito rente zouden aanrekenen. Mensen die waarschuwden voor zo’n scenario werden met de vinger nagewezen.

Negatieve deposito rente is niet langer een verre nachtmerrie

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en leven we in de wetenschap dat negatieve deposito rente niet langer een verre nachtmerrie is. Het is echt realiteit geworden, we lezen regelmatig in de pers dat die of die bank in dat of dat land haar rentevergoeding negatief heeft meegemaakt. Uit pure noodzaak, of wat had u gedacht? Want ook de banken zitten met de huidige situatie in een lastig parket.

In het verleden was alles beter en leek het de logica zelf dat een deposito rente positief was. De bank bood u een vergoeding omdat u zo goed was om uw geld bij haar te plaatsen. In een tijdperk van negatieve rentevoeten staat alles op zijn kop. In dit tijdperk is het wel degelijk mogelijk dat spaargeld een negatieve rente oplevert.

De ene deposito rente is de andere niet

Mogelijk denkt u dat er sprake is van een misverstand wanneer negatieve deposito rente wordt verlaagd. Want vaak wordt de deposito rente bij banken verward met de deposito rente van de Europese Centrale Bank (alias de ECB). Beiden kunnen makkelijk met elkaar verward worden. Nochtans betreft het twee verschillende rentetarieven, hoewel er wel een verband is tussen beiden.

De negatieve deposito rente bij de banken is namelijk het gevolg van het feit dat de ECB de banken dwingt om te betalen wanneer ze overtollig geld bij de centrale bank plaatsen. Die banken vinden dat vanzelfsprekend niet zo lollig, want betalen doet niemand graag. Met als woordvoerder Deutsche Bank hebben de banken al geruime tijd gepleit voor het afschaffen van de maatregel.

Daar heeft de ECB echter geen oren naar. De banken, met de rug tegen de muur geplaatst, werd geen andere keuzemogelijkheid gelaten dan hun klanten te laten betalen. Waar deze natuurlijk ook niet om staan te springen. We kijken eerst even naar de deposito rente van de ECB.

Deposito rente van de ECB

Waar kunnen we daar beter voor terecht dan op de website van de ECB zelf. Daar lezen we: de deposito rente is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt. De deposito rente is de rente waartegen banken kortlopend (overnight) bij de centrale bank geld in bewaring kunnen geven. Deze rente is sinds juni 2014 negatief.

Er zijn nog twee andere belangrijke rentetarieven: het tarief voor de basisherfinancieringstransacties van de ECB en de rente op de marginale beleningsfaciliteit. De basisherfinancieringsrente is het tarief waartegen banken, voor de duur van één week, geld kunnen lenen van de centrale bank.

Als de banken op zeer korte termijn (overnight) geld nodig hebben, kunnen ze tegen een hogere rentevoet lenen van de marginale beleningsfaciliteit[1]. De deposito rente bij de ECB is negatief. Op 12 september 2019 werd ze verlaagd van -0,4% tot -0,5%. Zeer tot ongenoegen van de banken.

Banken moeten niet klagen over negatieve deposito rente

Niemand vindt het prettig om rente te moeten betalen op geld dat bij een bank wordt uitgezet. Ook de privébanken zijn niet te spreken over de negatieve deposito rente. Maar volgens de ECB hebben ze geen reden tot klagen want ze ondervinden geen spatje pijn: de daling van de provisies voor kredietverliezen compenseert volgens de ECB de vermindering van de rentemarge. De klachten van de banken zijn dus ongegrond.

De banken gaan daar uiteraard niet akkoord  mee. Ze spreken van een ‘strafrente’, ze worden gestraft voor een voorzichtig beleid. Voor het hebben van cashoverschotten, met andere woorden.

ECB-economen Miguel Boucinha en Lorenzo Burlon verwijzen die klachten over de negatieve deposito rente naar het land van de fabeltjes. In een uitgebreide studie leggen ze uit dat de banken geen reden tot klagen hebben. De rentemarge, zijnde het verschil in de rente die de banken vragen voor kredieten en de rente die ze betalen op deposito’s is inderdaad gedaald.

De conclusie luidde dat dit van de ene kant wordt opgevangen door een stijging van het aantal toegekende kredieten. Kredieten die bovendien van betere kwaliteit zijn en dat heeft als implicatie dat er minder op moet afgeschreven worden[2].

Negatieve deposito rente voor particulieren ligt wat moeilijker. Miguel Boucinha en Lorenzo Burlon geven grif toe dat het moeilijk is voor de banken om de negatieve rente door te rekenen aan particuliere klanten. Hun reactie zou er eentje zijn van: ‘ik laat de bank mijn geld niet afpakken’. Ze verhuizen of naar een andere bank of stoppen hun geld gewoon in een sok of onder een matras.

De kans is klein dat de banken u en ik dus geld vragen om geld bij hun te plaatsen, tenminste zolang het om relatief kleine bedragen gaat.

Om te beginnen worden daarom of rijke klanten of bedrijven geviseerd. De banken gaan, er terecht of niet terecht, van uit dat deze categorieën niet kunnen of willen protesteren omdat er aan hun geld wordt gezeten. We wijzen echter op een addertje onder het gras waar doorgaans geen rekening mee wordt gehouden.

Negatieve deposito rente kan op langere termijn problemen opleveren

De kredieten die de banken hebben uitstaan bij de bedrijven lopen over jaren en hebben dragen meestal nog een stevige rentevoet. Die kredieten lopen echter af en omdat de deposito rente bij de ECB negatief blijft, kan op langere termijn dit problemen opleveren. De nieuw toegestane kredieten dragen een veel lagere rentevoet. Het gevolg is dat de banken te weinig verdienen aan die leningen om voorzieningen te treffen voor ‘bad loans’.

Die ‘bad loans’ zijn kredieten die door de bedrijven niet terugbetaald kunnen worden. Intussen hebben we de Coronacrisis gezien en die zal naar verluidt in de komende jaren voor een golf van omvallende bedrijven leiden. De banken moeten dus meer voorzieningen treffen voor slechte kredieten in een periode dat ze zelf minder inkomsten hebben.

U hoort het waarschijnlijk al van in de verte aankomen: de banken mogen vertellen, uitleggen en zweren wat ze willen. We sluiten niet uit dat uw bankier op langere termijn ook bij u zal komen bedelen voor een paar centjes. Uw depositorekening wordt zo belast met  een bepaald percentage per jaar.

Zoals ook in andere landen, Duitsland bijvoorbeeld, zijn vermogende klanten al de pineut. Van hen wordt een bijdrage gevraagd om de bank tevreden te stellen. Van de rijke klanten wordt verwacht dat ze over voldoende geld beschikken om de negatieve deposito rente zonder morren te slikken.

Wat zegt de Nederlandse consumentenbond?

Vermogende klanten hebben al te maken met een negatieve deposito rente, zo leert ons de website van de Nederlandse Consumentenbond. Deze organisatie maakte een voorlopige stand van zaken op en vond negatieve rentevoeten bijvoorbeeld bij[3]:

Van Lanschot (-0,2% voor tegoeden boven de 2,5 miljoen euro en -0,4% boven de 5 miljoen euro)

ABN Amro (-0,5%, boven de 2,5 miljoen euro per klant)

ING (met ingang van 1 juli 2020, -0,5% boven de 1 miljoen euro per rekening)

Rabobank (met ingang van 1 juli 2020, -0,5% boven de 1 miljoen euro per rekening)

Bunq (rekent 3 cent ‘bewaargeld’ per 1000 euro zodra je saldo boven de 100.000 euro uitkomt, met een saldo van 150.000 euro is dat omgerekend 547,50 euro per jaar

Triodos (voerde op 1 juli 2020 negatieve rente in (-0,5%) voor spaargeld boven de 100.000 euro, daarnaast gaat de duurzame bank 2 euro per maand rekenen voor het aanhouden van een spaarrekening, maar het aanhouden van een jeugdspaarrekening blijft gratis)

 

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Geen positieve deposito rente boven 0,3%?

De Nederlandse Consumentenbond vermeldt ook dat de rente op spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden in Nederland niet meer boven de 0,3% komt uit. Bij Triodos Bank, Van Lanschot-dochter Evi, ABN Amro (vanaf 1 april 2020) en ING (vanaf 1 april 2020 boven de €100.000) staat de spaarrente inmiddels op 0%.

Er is echter meer, aldus nog deze organisatie, want de negatieve deposito rente heeft nog andere gevolgen. Ook huizenkopers kunnen bvb. te maken krijgen met een negatieve spaarrente. De bank stort de koopsom of waarborgsom meestal eerst op een derdenrekening van de notaris.

Hierop staan ook bedragen van andere kopers gestald, zodat er heel wat geld wordt verzameld. Zodra het saldo boven de grens uitkomt (bijvoorbeeld 1 euro miljoen bij ING), dan moet de notaris zelf negatieve rente betalen aan de bank. Deze kosten zal hij doorbelasten aan zijn klanten. Bij een koopsom van 350.000 euro betekent dat rond de 70 euro aan extra kosten voor de koper.

Peiling van de Consumentenbond bij de spaarders

In juni 2020 peilde de Nederlandse Consumentenbond bij haar achterban over de negatieve deposito rente. Bijna twee derde van de 6.858 ondervraagden wil het spaargeld van de bank halen bij een negatieve spaarrente bij bedragen lager dan 100.000 euro. Nog eens 1 op de 6 overweegt dat. De banken dreigen dus een uitstroom van geld te zien wanneer ze inderdaad de gewone spaarder onder handen gaan nemen.

Bijna de helft van de ondervraagden gelooft overigens niet in de belofte van diverse banken om geen negatieve spaarrente te rekenen tot 100.000 euro. En bijna 80% vindt dat banken de voorwaarden niet eenzijdig mogen wijzigen om negatieve spaarrente te mogen rekenen.

Hieruit blijkt dat het wantrouwen tegenover de banken groot is. Deze hebben hun slechte reputatie van de crisis van 2008 niet kunnen afschudden. De klanten geloven hun bankier niet meer, punt. De bankiers moeten bij ons niet komen klagen, ze hebben hun reputatie aan zichzelf te danken.

Wat vindt de Consumentenbond?

De Nederlandse Consumentenbond trekt zoals het hoort partij voor de particulieren, maar vindt spaargeld van de bank halen ongewenst. Daarom stuurde de organisatie al op 12 november 2019 een ‘brandbrief’ naar minister Hoekstra van Financiën. Gevraagd werd om een wettelijk verbod op negatieve spaarrente, in elk geval tot 100.000 euro. Het antwoord van de minister was een typisch antwoord van een politicus.

In reactie op de brief liet de minister weten dat hij ‘een negatieve deposito rente voor gewone spaarders zeer ongewenst’ vindt. Ook vindt hij het ‘van groot belang dat gewone spaarders voldoende mogelijkheden houden om te bankieren bij een bank die geen negatieve rente rekent.’ Het gewenste wettelijke verbod is er echter helaas (nog) niet. De minister durfde zijn nek met andere woorden niet uit te steken, waarschijnlijk uit angst voor de bankiers.

Op 22 juni 2020 deed de Nederlandse Consumentenbond daarom opnieuw een klemmende oproep aan de minister om spaarders ten minste tot 100.000 euro te vrijwaren van negatieve spaarrente. We citeren: ‘gesprekken die u met banken heeft gevoerd, hebben geleid tot een tijdelijke geruststelling. De signalen gaan op dit moment echter de verkeerde kant uit. Een wettelijke regeling om deze garantie te bieden, vinden wij daarom noodzakelijk’, zo stelde Sandra Molenaar het als directeur van de Consumentenbond.

Deze keer ging de brief vergezeld gaan van een advies van Boels Zanders Advocaten. Daarin staat onder meer dat het ‘openbreken’ van lopende spaarovereenkomsten met particulieren juridisch gezien oneerlijk en onredelijk bezwarend is voor de klant. Klinkt allemaal veelbelovend, maar toch zijn we benieuwd of de banken de negatieve deposito rente durven invoeren.

 

Mis de gratis LIVE training niet

In deze gratis LIVE online training zie je precies hoe je in nog geen 10 minuten per week succesvol belegt. Mis het niet, meld je hier aan: www.beleggen.com/training

 

Harm van Wijk

[1] https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-the-deposit-facility-rate.nl.html

[2] https://www.tijd.be/markten-live/nieuws/algemeen/negatieve-rente-weegt-niet-op-rendabiliteit-banken/10226751.html

[3]https://www.consumentenbond.nl/sparen/negatieve-spaarrente

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.