Waterstof aandelen zijn hot! Vorig jaar schreven we nog: “Ondanks de enorme groei in de afgelopen jaren en de verwachte verdere groei van de markt voor de opslag van energie*, zijn de koersen van deze beursgenoteerde bedrijven nog niet geëxplodeerd.”

Daar lijkt verandering in te zijn gekomen. Laten we eens kijken naar een aantal waterstof aandelen die we in ons energierapport hadden opgenomen:

Waterstof aandeel 1: PowerCell Sweden (de koning onder de waterstof aandelen?)

“PowerCell Sweden AB biedt milieuvriendelijke voedingssystemen die worden ontwikkeld met brandstofcel- en reformer technologie die geschikt is voor brandstof infrastructuren. Het bedrijf gebruikt zowel fossiele als hernieuwbare brandstoffen om brandstofcellen aan te drijven en schone energie te creëren. ”

Waterstof Powercell Sweden week

Duidelijk is te zien dat de stijgende trend die de afgelopen jaren is ingezet van dit waterstof aandeel de beleggers prachtige winsten heeft opgeleverd. De koers van PowerCell Sweden AB is sinds medio 2015 opgelopen van 4,30 Zweedse kronen is opgelopen naar boven 300 kronen. Door de economische turbulentie door het corona virus en de olieoorlog is de koers gehalveerd, zodat de 20% stoploss werd geactiveerd om de winst veilig te stellen.

De waterstof aandelen van dit bedrijf zijn interessant om in de gaten te houden.

Waterstof aandeel 2 NEL ASA

“NEL ASA is een wereldwijde leverancier van waterstoftechnologie voor industriële energiedoeleinden. De belangrijkste producten van het bedrijf zijn waterstofproductie-installaties op basis van waterelektrolyse, complete waterstofstations voor transport en opslag oplossingen voor hernieuwbare energie.”

Waterstof Nel asa week

De koers van Nel ASA is sinds medio 2017 opgelopen van 1,70 Noorse kronen is opgelopen naar boven 15 kronen. Ook hier heeft de economische turbulentie door het corona virus en de olieoorlog is de koers van dit waterstof aandeel vrijwel gehalveerd, zodat de 20% stoploss werd geactiveerd om de winst veilig te stellen.

Als de boel weer gestabiliseerd is kan het interessant zijn om deze waterstof aandelen nog een keer te bekijken.

Waterstof aandeel 3: Ballard Power

“Ballard Power Systems Inc. is een ontwikkelaar en fabrikant van brandstofcelproducten voor protonenuitwisselingsmembranen voor markten zoals zware voertuigen, draagbare energie, materiaalbehandeling en technische diensten. Ballard heeft tot nu toe meer dan 400 MW brandstofcelproducten ontworpen en verzonden.”

Waterstof Ballard Power week

De stijgende trend van de afgelopen jaren heeft beleggers geen windeieren gelegd. De koers van Ballard Power Systems is sinds medio 2013 opgelopen van 0,56 Amerikaanse dollar opgelopen naar boven 14 dollar. Door de crisis is ook hier de koers gehalveerd, zodat de 20% stoploss werd geactiveerd om de winst veilig te stellen.

Met een goede strategie zijn deze waterstof aandelen dus interessant om te bestuderen.

Tom Lassing en Harm van Wijk schreven samen een rapport over deze zeer kansrijke sector.
Klik hier voor het introductie aanbod van het Energierapport.

Verwacht u dat, mede door de steeds verder dalenende tarieven van duurzame energie, de transitie van fosiele energie naar duurzame energie doorgaat?

De Dubai Elektriciteit en Water Autoriteit (DEWA) schreef al in 2015 geschiedenis en verraste veel experts op het gebied van duurzame energie. Zonder gebruik te hoeven maken van subsidies kwam de prijs uit onder die van fossiele brandstoffen.

Denkt u dat we inmiddels wel goedkoop energie kunnen opwekken, maar de opslag van energie de komende jaren het grote thema is (met de grootste kansen?)

Zou u een rapport Duurzame energie willen hebben, dat u helpt om geld te verdienen aan deze enorme trend?

Met de 30 beursgenoteerde bedrijven, die de grootste kans maken om te profiteren van deze explosieve groei?

Geschreven door Tom Lassing en Harm van Wijk?

Met software waarmee u objectief deze aandelen kan analyseren?

Waarmee u in 5 minuten per week uw portefeuille kunt beheren?

20,6% rendement per jaar zou hebben gemaakt en dat met een veel lager risico?

Met een 100% niet goed, geld terug garantie?

Ondersteunt door Lynx, TradersOnly, MeXeM, Binck en Wall Street Pro?

Met training, support, 500 euro transactietegoed bij de voordeligste broker van de Benelux en nog veel veel meer?

Kijk dan op https://slim.beleggen.com/energierapport en zie wat de ervaringen zijn van andere beleggers zijn.

Gestructureerde vermogensgroei Laat je vermogen consistent groeien met aandelen. Kijk voor je mogelijkheden

Wetenschap onderzoekt al meer dan 10 jaar het potentieel van waterstof als energiebron

Dus ook hoe aantrekkelijk waterstof aandelen nu eigenlijk zijn. Als waterstof een goede energiebron is, zijn waterstof aandelen ontzettend aantrekkelijk.

De speurtocht naar waterstof en brandstofcellen als nieuwe energiebronnen is niet nieuw, al in vorig decennium werd er al grootscheeps onderzoek naar gedaan[1].

Hoe beleven we de overgang naar de toekomstige periode van energie op waterstof?

Zo luidt de vraag die in deze studie wordt gesteld.

Het hierboven aangegeven onderzoek (en hoofdstuk) van de studie focust zich op de toekomstperspectieven voor voertuigen die op waterstof en/of brandstofcellen rijden (FCV). Deze FCV’s kunnen concurrentieel goed in de markt komen te liggen als waterstof en brandstofcellen blijken de beste energiedragers en -omzetters te zijn om geïntegreerde platforms van stroom te voorzien.

Ook andere bronnen van energie kunnen mobiele elektriciteit leveren, maar FCV’s combineren mobiele elektriciteit met een aantal andere voordelen. In vergelijking met batterijen kunnen brandstofcelsystemen bijvoorbeeld meer vermogen en meer energie leveren.

In vergelijking met verbrandingsmotoren produceren brandstofcelsystemen geen schadelijke emissies en bovendien ook nog eens minder geluid. In de toekomst zal de consument heel andere redenen hebben om een nieuwe wagen te kopen dan dat nu het geval is.

Hoewel mobiele kantoorfuncties nog geen standaardaanbod zijn in de huidige automodellen in de Verenigde Staten, zijn mobiele elektriciteit en mobiele informatietechnologie wel degelijk aanwezig in proefmodellen.

Bovendien is het groene aspect van de FCV’s een lifestyle-attribuut omdat het voor veel kopers een andere manier van leven symboliseert. Veel consumenten zoeken een manier om hun mobiliteit te behouden, maar dan wel met aandacht voor het milieu, de gezondheid en het welzijn van anderen.

Nog uit het vorige decennium dateert een studie van Science Direct (1):

Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen voor een economie gebaseerd op waterstof en welke waterstof aandelen profiteren hiervan?

Een economie, gebaseerd op waterstof, het objectief van veel landen op langere termijn, kan samen met energiezekerheid ook ecologische en economische voordelen bieden. De overgang van het conventionele op aardolie gebaseerd energiesysteem naar een waterstofeconomie brengt echter veel onzekerheden met zich mee.

Daarbij moet op de eerste plaats gedacht worden aan de ontwikkeling van een efficiënte brandstofceltechnologie, aan problemen bij de aanmaak van waterstof en bij de infrastructuur voor de distributie ervan, maar ook aan de manier waarop de markt voor traditionele energiebronnen als ruwe olie zullen reageren.

Deze studie maakt gebruik van het US MARKAL-model om de effecten van waterstoftechnologie op het Amerikaanse energiesysteem te simuleren en om mogelijke belemmeringen voor een succesvolle transitie te identificeren.

Voorlopig wordt een mogelijke waterstofeconomie met grote uitdagingen geconfronteerd, maar ook met nieuwe kansen. Kwantitatieve analyse biedt inzicht in beleidsopties om de waterstoftechnologie te bevorderen.

MARKAL is een numeriek model dat wordt gebruikt om economische analyses uit te voeren van verschillende energiesystemen op niveau van individuele landen en om de evolutie ervan over een periode van gewoonlijk 40-50 jaar weer te geven. Het woord MARKAL bestaat uit de samenvoeging van twee woorden (MARKet en ALlocation).

Verschillende parameters, zoals energiekosten, installatiekosten, installatieprestaties, gebouwprestaties enzovoort kunnen in het model worden ingevoerd. De software zal vervolgens een optimale technologiemix kiezen om tegen minimale kosten aan die vraag te voldoen.

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

Op het einde van het vorige decennium kwam het onderzoek ook in het Verenigd Koninkrijk op snelheid[2] onder andere met volgende analyse:

Analyse van een op waterstof gebaseerde economie in het VK op basis van de verwachte investeringen

De auteurs van deze studie stellen een alternatieve en op bijkomende investeringen gebaseerde benadering voor om het potentieel voor de ontwikkeling van waterstofenergie in het VK te analyseren.

De Britse economie is relatief gevoelig voor prijsschommelingen op de internationale markten voor fossiele brandstoffen, want de energiesector levert een bijdrage van minstens 5% van het Britse BBP. De economische waarde van deze sector wordt op minimaal 230 miljard pond geschat.

Veel van de lopende onderzoeken naar mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van alternatieven voor het bestaande energiesystemen, waaronder dus energie op basis van waterstof, zijn opgebouwd rond het MARKAL-model.

De auteurs van de studie zijn van mening dat deze aanpak een onvolledig beeld geeft van de toekomst van waterstofenergie, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de investeringen die moeten worden gedaan. Zij suggereren een alternatief model op basis van waardepropositie gecorrigeerd naar de daaraan verbonden risico’s.

Een waardepropositie is de belofte van een bedrijf aan een klant die duidelijk maakt welke waarde een product of dienst oplevert voor die klant. De waardepropositie moet de klant dus overtuigen om te kopen. Het is een korte en duidelijke uitleg van de geboden voordelen.

In het geval van alternatieve energiebronnen moeten de klanten dus overtuigd worden van de voordelen van waterstof.

Ook de correlatie tussen fossiele en duurzame energiebronnen wordt onderzocht, onder andere in een studie[3] over de correlatie met de olieprijs:

Is er een wisselwerking tussen de olieprijs en de prijzen voor duurzame energiebronnen op de beurs?

Hoogtepunten van de studie:

  • De auteurs hebben vanaf begin 2008 structurele veranderingen in de energiemarkt vastgesteld.
  • Ze bestudeerden de relaties tussen de prijzen van olie, die van propere energie en de koersen van de technologieaandelen.
  • Ze vonden een positieve correlatie tussen de prijzen van olie en schone energie na de structurele veranderingen die in de periode 2007-2008 (de periode van de grote financiële crisis).
  • Die correlatie suggereert een verschuiving van traditionele fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen.
  • Deze structurele verandering is een permanente gebeuren geworden kan niet langer een tijdelijk fenomeen genoemd worden.

In dit artikel analyseren de auteurs dus de relaties tussen de prijzen van olie, die van propere energie en de koersen van de technologieaandelen, waarbij endogeen gecontroleerd werd op structurele veranderingen in de markt. Daartoe pasten de auteurs Markov-switching vector autoregressieve modellen toe op een volledig economisch systeem. Die Markov-switching-modellen zijn populair geworden voor het modelleren van niet-lineariteiten en regimeverschuivingen, voornamelijk in economische tijdreeksen met slechts één variabele.

De resultaten van de studie geven aan dat er eind 2007 een structurele verandering heeft plaatsgevonden en dit in een periode waarin de olieprijs aanzienlijk is gestegen. In tegenstelling tot wat eerdere studies het geval was, vonden de auteurs na schokken op de markt een positieve correlatie tussen de olieprijzen en de prijzen voor duurzame energie (waterstof aandelen). Er lijkt ook een correlatie te bestaan tussen de koersen van aandelen uit de sector duurzame energie (hint, waterstof aandelen) en technologieaandelen.

De correlatie tussen fossiele en duurzame energiebronnen blijft een bron van onderzoek, zoals blijkt uit onderstaande studie[4].

Wat is de band tussen de beschikbare voorraden aan duurzame energie en de prijzen voor ruwe olie?

Deze studie onderzoekt de band tussen de beschikbaar voorraden aan duurzame energie en de prijzen voor ruwe olie. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een aantal belangrijke financiële variabelen op basis van de methodologie ontwikkeld door Barunik en Krehlik (2018), waaronder de beurskoersen van Amerikaanse bedrijven actief in het segment van de duurzame energie.

Deze benadering maakt het mogelijk om de dynamiek wat betreft zowel rendement als volatiliteit in de tijd te meten. De empirische resultaten van de studie tonen aan dat de sterkste verbondenheid tussen rendement en volatiliteit wordt gegenereerd op zeer korte termijn, dit wil zeggen bij bewegingen tot vijf dagen. Op langere termijn is van verbondenheid tussen beiden nauwelijks of geen sprake.

De analyse onthult verder een sterkere correlatie tussen de prijs van ruwe olie en de financiële markten sinds het uitbreken van de Amerikaanse subprime-hypotheekcrisis in de zomer van 2007. Dit stemt overeen met de visie van een wereldwijde opwaardering van risico’s als gevolg van de wereldwijde financiële crisis die toen het financieel systeem aardig op zijn kop zette.

De prijs van ruwe olie lijkt niet langer de belangrijkste aanjager te zijn voor de prestaties van de aandelen van bedrijven actief in de sector hernieuwbare energie en dit geldt zowel voor korte als voor de lange termijn. Dit wijst in de richting van een duidelijke ontkoppeling van de alternatieve energie-industrie en de traditionele energiemarkt.

Bovendien wordt, voornamelijk op korte termijn, een correlatie vastgesteld tussen de beurskoersen van bedrijven actief in propere energie en die van technologiebedrijven, hetgeen aangeeft dat deze twee sectoren aandelen door de beleggers als min of meer vergelijkbare (lees: verwante) sectoren worden beschouwd. Deze resultaten kunnen belangrijke praktische gevolgen hebben voor zowel beleggers als overheden.

De methodologie van Barunik en Krehlik stelt een algemeen raamwerk voor bij het meten van de frequentiedynamica van economische variabelen op basis van een spectrale representatie van variantie-decomposities.

De auteurs stellen dat de frequentiedynamiek zichtbaar is bij het bestuderen van de verbondenheid van variabelen, waarbij schokeffecten met heterogene frequentieresponsen frequentieafhankelijke verbindingen van verschillende sterkte zullen creëren die onzichtbaar zullen blijven wanneer alleen de factor tijd als maatstaf worden gebruikt.

Groeihefbomen voor je vermogen

Ontdek de groeipotentie van je vermogen met deze belangrijke hefbomen. Gebruik turbo’s en speeders om je vermogensgroei een forse spurt te geven. Stap 1: bekijk deze handleiding

In Londen werd ook de rol van waterstof en brandstofcellen in het wereldwijde energiesysteem onder de loep genomen, waarbij de onderzoekers een optimistisch toekomstbeeld schetsten in een studie die voor het eerst gepubliceerd op 10 december 2018[5].

De rol van waterstof en brandstofcellen in het wereldwijde energiesysteem

De waterstoftechnologie heeft beurtelings grote verwachtingen verwerkt, gevolgd door periodes van diepe ontgoocheling. Niettemin liggen er steeds meer bewijzen op tafel dat deze technologie een aantrekkelijke optie vormen voor het koolstofvrij maken van het mondiale energiesysteem.

Recente verbeteringen in kosten en prestaties wijzen ook steeds vaker in de richting van economische levensvatbaarheid.

In deze studie wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de mogelijke rol die waterstof zou kunnen spelen bij de levering van elektriciteit, warmte, industrie, transport en energieopslag in een koolstofarm energiesysteem.

Het beeld dat naar voren komt, is er één van gemengde aard: waterstof is al goed ingeburgerd in bepaalde niches, zoals vorkheftrucks, terwijl andere toepassingen op grotere schaal nu in aantocht zijn. Voertuigen die rijden op waterstof zijn in verschillende landen verkrijgbaar en hun aantal zal in de loop van de jaren gestadig toenemen.

Uit de studie blijkt anderzijds dat er nog steeds heel wat uitdagingen zijn op het gebied van kosten en prestaties en dat nog aanzienlijke verbeteringen nodig zijn om waterstof echt concurrerend te maken. Maar een meer algemeen gebruik van waterstof als energiebron lijkt niet langer een onrealistisch vooruitzicht, wat de groeiende interesse en beleidsondersteuning voor deze technologie over de hele wereld volledig rechtvaardigt.

Waterstof- en brandstofcellen hebben aantoonbaar een ‘verloren decennium’ gekend nadat hoge verwachtingen in de jaren 2000 niet ingelost konden worden.

Drie factoren lagen aan de basis van een opnieuw toegenomen interesse voor de sector. Ten eerste zijn er natuurlijk de verbeteringen in technologie en productie, waardoor de prijzen fors zijn gedaald. Ten tweede zijn er op de markt steeds meer mogelijkheden wat toepassingen betreft en tenslotte groeit wereldwijd de bereidheid om de klimaatverandering te stoppen.

Deze studie biedt een uitgebreide, state-of-the-art update over waterstof en brandstofcellen in transport, warmte, industrie, elektriciteitsopwekking en opslag en gaat dieper in op zowel de technologie als op de economische aspecten, de infrastructuurvereisten en het overheidsbeleid.

Het definieert de vele toepassingen die voor deze technologie in de nabije toekomst mogelijk zijn als een flexibele en veelzijdige aanvulling op elektriciteit. Hoewel er een betrouwbare basis is om aan te nemen dat waterstof en brandstofcellen wat kosten en prestaties betreft wedijveren kunnen met fotovoltaïsche zonne-energie en met batterijen, moeten er nog verschillende uitdagingen worden overwonnen voordat waterstof en brandstofcellen eindelijk hun potentieel kunnen waarmaken.

Belangrijk is uiteraard ook het onderzoek naar de toekomstige afzetmarkten voor waterstof. In dat verband heeft een Duitse studie[6] baanbrekend werk verricht. De resultaten van deze studie werden in december 2019 gepubliceerd.

Toekomstige afzetmarkten voor waterstof in transport en industrie: de impact van CO2-belastingen

De beperkte technologische lock-in van waterstof in de transport- en industriële sector kan grotendeels worden toegeschreven aan de beperkte beschikbaarheid van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Tussen haakjes: een lock-in is een vorm van synchronisatie, waarbij de frequentie en/of de fase van twee signalen precies aan elkaar gelijk zijn.

De studie analyseerde de aanvoerketen van waterstof in Duitsland tot en met 2050. Daarbij werd gekeken naar de mogelijkheden van tijdelijke opslag van waterstof in combinatie met de faciliteiten voor de zuivering, evenals naar waterstoflevering op basis van trailers en pijpleidingen. In de analyse wordt ‘groene’ waterstof beschouwd als een potentiële grondstof in de chemische industrie.

Ook werden de kansen van op brandstofcellen gebaseerde mobiliteitstoepassingen onderzocht, zoals bussen voor het lokaal vervoer, niet-geëlektrificeerde regionale treinen, vrachtwagens en personenauto’s.

De resultaten geven aan dat het gebruik van goedkope opslag en een verbeterde capaciteit van tankstations de belangrijkste impact hebben tijdens de introductiefase. De auteurs zijn van mening dat zowel openbaar vervoer als personenwagens kansen bieden voor de toepassing van waterstof als brandstof.  Op basis van een vergelijkbare effectieve CO2-belasting in Duitsland kan waterstof tegen het jaar 2025 kostenconcurrerend zijn in de transportsector. Bovendien tonen de auteurs aan dat sectorspecifieke CO2-belastingen nodig zijn om waterstof als brandstof op basis van de kostprijs zowel in de transportsector als in de industriële sector concurrentieel te maken.

Nieuw?

Volg deze simpele stappen om een vliegende start te maken met waterstof aandelen:

Stap 1: Registreer je voor mijn gratis online starterstraining:
https://slim.beleggen.com/gratis-training

Stap 2: Lees mijn gratis boek:
https://www.10stappen.com/

Stap 3: Verbind met de community:
https://mijn.beleggen.com/

Stap 4: Participeer in een kickstart event:
https://slim.beleggen.com/eendaagse-training

Stap 5: Start met de software inclusief cursus:
https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

Stap 6: Groei met expert updates en Q&A’s:
https://slim.beleggen.com/slim

Stap 7: Laat uw geld beleggen door mij en mijn team:
https://www.bfm.tools/

Sceptisch? Bekijk hier wat gelukkige klanten, partners en collega’s zeggen over beleggen.com
https://beleggen.com/succes-verhalen

Met vriendelijke groet,

Harm van Wijk en Tom Lassing

PS kijk op https://slim.beleggen.com/energierapport voor een zeer aantrekkelijk aanbod!

* Energieadviesbureau Wood Mackenzie Power & Renewables verwacht dat de wereldwijde markt voor energieopslag in 2024 een factor 13 groter is!

In de periode van 2013 tot 2018 groeide de markt ieder jaar met gemiddeld 74 procent!

Vorig jaar voorspelden de invloedrijke energieanalisten Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dat de wereldwijde opslagcapaciteit voor energie de komende twee decennia maar liefst $ 1.2 biljoen aan investeringen zal aantrekken! Kijk daarom eens naar waterstof aandelen.

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje.

waterstof aandelen

Bronnen:

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780126568813500034,

(1,b) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544204003160

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360319908017448,

[3]https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092214251300011X

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988318303943

[5] https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2019/ee/c8ee01157e,

[6] https://www.mdpi.com/1996-1073/12/24/4707