Cash dividend

Cash DividendCash dividend is een dividend uitkering in contanten. Dividend is een uitkering van een deel van de winst van een onderneming aan de aandeelhouders. Dit kan in aandelen geschieden, het zogenoemde stock dividend of in contanten, cash dividend dus. Bij een keuze-dividend kan de aandeelhouder zelf het dividend kiezen: of cash dividend of dividend in aandelen.

Cash dividend uitkering

Cash dividend is de verdeling van de winst van een onderneming aan de kapitaalverschaffers. Hoe vaak het dividend wordt uitgekeerd, hangt af van de onderneming. Sommige ondernemingen keren 1 keer per jaar dividend uit en andere bijvoorbeeld 4 keer per jaar, oftewel het dividend wordt 1 per kwartaal betaald. Andere bedrijven keren weer halfjaarlijkse of maandelijks dividend uit.

Hoogte cash dividend

De hoogte van het cash dividend wordt bepaald door de raad van bestuur van een onderneming. Beleggers kunnen vervolgens het voorstel goedkeuren, dan wel afkeuren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouder, als eigenaar van het bedrijf, heeft dus het laatste woord.

Aandeel ex dividend

Op ex dividend datum, zal de aandelenkoers evenveel afnemen als er aan dividend wordt uitgekeerd. Vervolgens zal het dividend op een bepaalde datum betaalbaar worden gesteld, mits de belegger op ‘record date’ de aandelen in portefeuille had. Het is dus belangrijk om te kijken wanneer een aandeel ex cash dividend gaat, wanneer de ‘record date’ is en wanneer het cash dividend betaalbaar wordt gesteld.

Een uitkering in contanten zegt veel over de mogelijkheid van het bedrijf om een positieve kasstroom te genereren. Dit is belangrijk voor de gezondheid van een bedrijf. Een uitkering van een deel van de winst in de vorm van nieuwe aandelen zegt niet zoveel. Er komen meer aandelen bij, dus het kapitaal verwatert. De winst moet over meer aandelen worden verdeeld.

Een bedrijf dat voldoende kasstroom genereert, meer inkomsten dan uitgaven, kan het lang volhouden. Cash Flow wordt vaak van groter belang geacht dan het maken van winst. Op papier kan een bedrijf goed draaien, maar een goede boekhouder kan hier veel verschil maken.

Aandeelhouderswaarde

Als een bedrijf ook dividend in contanten uitkeert, dan zal er zoveel cash moeten binnenkomen dat dit jaar in jaar uit uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. Dit vraagt een goed business model en een bekwaam management. Het management moet dus ook oog hebben voor de belangen van de aandeelhouders. Het creëren van aandeelhouderswaarde is natuurlijk van groot belang voor aandeelhouders.

Dividend aristocraten

Bedrijven die jaar in, jaar uit hun dividend hebben kunnen verhogen, verdienen de voorkeur. Dit worden ook de dividend aristocraten genoemd. De definitie van de periode dat bedrijven hun dividend niet neerwaarts hebben hoeven bijstellen, verschilt. Ook omdat er in Europa nauwelijks bedrijven te vinden zijn die bijvoorbeeld 25 jaar of langer hun dividend hebben kunnen verhogen of minimaal op het hetzelfde niveau wisten te houden.

DividendPortefeuille

Niet elk aandeel met een hoog dividendrendement is een goede keuze. Aandelen met een relatief hoge winstuitkering worden een interessante belegging als de betrokken bedrijven opnieuw (of meer) winst maken, hun koers in een opgaande trend zit en zij het dividend verhoogd hebben.

Cash Dividend

Wilt u ook een hoger rendement met een lager risico maar dan zonder extra inspanning? Schrijf u nu in en profiteer direct. Kijk op https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/dividendportefeuille  voor meer informatie.