Eerder stoppen met werken: hoe investeren in aandelen er toe bijdraagt

Eerder stoppen met werken

Eerder stoppen met werken met een flink spaarpotje achter de hand. Wie droomt er niet van? Tenzij je een baan hebt die je erg leuk vindt, zul je waarschijnlijk aftellen tot de datum van jouw pensioen. Het ideale scenario zou zijn dat je wat vroeger kan stoppen met werken, zodat er meer tijd is om van de rest van je leven te genieten. Wie vervroegd met pensioen gaat kan naar hartelust reizen en andere leuke dingen doen, hopelijk in goede gezondheid. Eerder stoppen met werken is mogelijk, maar het vergt wel wat inspanning.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Hoe kan je eerder stoppen met werken?

De weg naar vervroegd pensioen is niet gemakkelijk.[1] Wie gekozen heeft voor eerder stoppen met werken, zal dus zorgvuldig te werk moeten gaan. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: onderzoek heeft uitgewezen dat wie wil eerder stoppen met werken er naar moet streven om ten minste 25 tot 30 keer de jaarlijkse uitgaven beschikbaar te hebben in de vorm van beleggingen, plus eventueel de bereidheid om op uitgaven te besparen. De berekening is dan snel gemaakt, maar het bedrag kan lager of hoger zijn, afhankelijk van de levensstijl die je voor ogen hebt.

Eerder stoppen met werken: in welke categorie hoort u thuis

In de Verenigde Staten werd heel wat studiewerk gedaan over eerder stoppen met werken. Afhankelijk van hoeveel je van plan bent jaarlijks te besteden, val je in één van de drie categorieën FIRE (wat staat voor financiële onafhankelijkheid en eerder stoppen met werken gekoppeld aan uitgaven die gelijk zijn aan die van de gemiddelde gepensioneerde). De tweede categorie is LeanFIRE (wat staat voor iemand die 25 keer zijn jaarlijkse uitgaven heeft gespaard en leeft van een afgeslankt budget, waardoor hij minder uitgeeft dan de gemiddelde gepensioneerde). Iemand die tot de categorie FatFIRE wordt gerekend, geeft daarentegen meer uit dan de gemiddelde gepensioneerde.

Hoe raak ik zo ver dat eerder stoppen met werken mogelijk wordt?

Dit is natuurlijk de vraag waar alles om draait. Jouw doel kan je op verschillende manieren bereiken: door zuinig te leven, door jouw inkomen te verhogen en door jouw spaarpot te maximaliseren. Je moet er ook naar streven om in de mate van het mogelijke alle schulden af ​​te betalen want die staan eerder stoppen met werken in de weg. Het kost tijd en veel discipline om zoveel mogelijk te verdienen, te besparen en te beleggen. Misschien is het verstandig om een stappenplan te gebruiken. Een dergelijk stappenplan is in de Verenigde Staten zeer populair bij wie wil eerder stoppen met werken.

In de afgelopen decennia zijn Amerikaanse gezinnen zich bewust geworden van het belang van eigen beleggingen op hun pensioensituatie. Deze trend is met enige vertraging ook doorgesijpeld naar Europa. Tegelijkertijd is het impliciete rendement van de bijdragen aan het socialezekerheidsstelsel afgenomen naarmate dit systeem volwassener is geworden en verwacht mag worden dat dit rendement in de 21ste eeuw verder zal afnemen als reactie op ongunstige demografische trends. Of met andere woorden: we zullen zelf meer moeten bijdragen voor ons pensioen. Wat in nog grotere mate geldt voor wie vervroegd met pensioen wenst te gaan (1)

Definieer wanneer je eerder stoppen met werken gepland had

Eerder stoppen met werken hoeft niet automatisch te betekenen dat je nooit meer een salaris zult verdienen. De keuze daarvoor ligt bij jezelf. Veel vervroegde gepensioneerden definiëren eerder stoppen met werken het als niet meer HOEVEN te werken om je levensstandaard te behouden. Het draait met andere woorden om financiële onafhankelijkheid. Maar misschien wil je jouw huidige baan verlaten voor iets creatievers. Bijvoorbeeld in de vorm van een eigen zaak. Of misschien wil je je alleen richten op hobby’s die geen inkomen opleveren, of af en toe werken om tussendoor de kans te hebben om te reizen. De eerste stap op weg naar eerder stoppen met werken is uitzoeken wat je eigenlijk precies wil. Maak dus een planning, waarna je er vervolgens voor zorgt dat het ook het financiële plaatje klopt.

Maak de financiële stand van zaken op

Leif Dahleen, de blogger achter de Physician on FIRE, wuifde op 43-jarige leeftijd dag met het handje tegen zijn baan als anesthesioloog. Volgens Dahleen is de eerste stap voor wie droomt van eerder stoppen met werken het inventariseren van zijn of haar financiële toestand. Er zijn twee dingen die je kunt doen om een ​​degelijk plan voor de toekomst te maken. Eerst moet je jouw nettowaarde berekenen. Dit is een vrij eenvoudige klus die binnen een paar uur kan worden verricht. Je maakt gewoon een overzicht op van wat je nu bezit en wat daar in de toekomst nog zal bijkomen.

Het tweede dat je moet berekenen zijn jouw jaarlijkse uitgaven. De manier van berekenen van de uitgaven hangt af van jouw levensstijl. Controleer in ieder geval de afschriften van je creditcards en je rekeningen, dit met een zo groot mogelijke mate van nauwkeurigheid. Op die manier krijg je een goed idee hoeveel geld er jaarlijks bij jou de deur uitgaat zonder dat jij of jouw familie al te gek doet. Een eerlijke berekening is noodzakelijk om eerder stoppen met werken tot een realiteit te maken.

Probeer te bepalen hoeveel geld u nodig heeft

De volgende stap is een logische: het wordt nu tijd om te kijken hoeveel geld je nodig hebt om het doel van eerder stoppen met werken te realiseren. Het bepalen van de totale hoeveelheid geld is geen gemakkelijke opgave, maar wij adviseren om niet te krenterig te zijn. Je zal ongetwijfeld in het verleden al gemerkt hebben dat je vroeg of laat met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Daarom kan het geen kwaad om even te luisteren naar een man die de droom van eerder stoppen met werken gerealiseerd heeft. Vervroegde gepensioneerde en self-made miljonair Grant Sabatier stelt voor om tussen de 25 en 30 keer jouw verwachte jaarlijkse uitgaven te sparen of te investeren (of een combinatie van beiden), plus een jaar extra aan uitgaven in contanten. Dit laatste voor de zekerheid.

Download Nu ‘7 geheimen van succesvol beleggen’ omdat u dan winst kunt gaan maken op de beurs.

Beleggen op de beurs is een goed idee, omdat u dan uw vermogen in tact laat en zelfs kunt laten groeien. Maar u moet wel weten wat u moet doen. Download nu de gratis handleiding ‘7 Geheimen van Succesvol Beleggen’  op  https://www.30aandelen.nl/optin-goud1597654353177

In zijn boek book “Financial Freedom: A Proven Path to All the Money You Will Ever Need,” (letterlijk vertaald: “Financiële vrijheid: een bewezen pad naar al het geld dat u ooit nodig zult hebben” geeft Sabatier de formule weg die hij zelf gebruikte om zijn “streefgetal” te berekenen, getal dat hij vervolgens opsplitste in maandelijkse, wekelijkse en zelfs dagelijkse objectieven wat betreft sparen. Wij hoeven er geen doekjes om te winden: dit streefgetal zal moeilijk zelf te berekenen zijn, zeker omdat er meerdere (ook onverwachte) scenario’s mogelijk zijn waarmee je rekening moet houden. Zo is er bijvoorbeeld het probleem hoe een mogelijke recessie uw beleggingen zou beïnvloeden. Een handje hulp van buitenaf kan zeker geen kwaad. Een goede financiële planner kan je helpen de zelf berekende cijfers te beoordelen om je uiteindelijk naar huis te sturen met een realistisch plan om jouw doel te bereiken.

Eerder stoppen met werken door je levenswijze aan te passen

Je bent vastbesloten om door te zetten met eerder stoppen met werken, maar dat vergt een ijzeren discipline wat je uitgaven betreft. Mensen met gaten in de handen zullen alle moeite van de wereld hebben om hun uitgaven onder controle te houden. Het is niet mogelijk om op langere termijn een ​​ vermogen op te bouwen als je meer uitgeeft dan je verdient. Wanneer je daadwerkelijk naar vervroegd pensioen toe werkt, is het absoluut noodzakelijk om (bij wijze van spreken) onder je stand te leven. Het is namelijk de meest gebruikte manier om op een vrij agressieve manier te sparen en te beleggen en zo het doel van eerder stoppen met werken te bereiken. Wie zich vastbesloten concentreert op het verminderen van zijn of haar grootste uitgaven, wij denken dan automatisch aan huisvesting (niet te duur wonen), transport (een tweede of een te dure auto), voeding (denk aan de dagelijkse boodschappen) enzovoort. Dit alles kan zo een grote bijdrage leveren aan de inspanning om de spaarquote te verhogen. En om het streefdoel dichterbij te brengen.

Probeer meer te verdienen om eerder stoppen met werken mogelijk te maken

Het is dus belangrijk om jouw uitgaven onder controle te houden, maar iemand kan natuurlijk slechts tot op zekere hoogte bezuinigen. Het heeft geen zin om jezelf alles te ontzeggen. Op die manier boert de kwaliteit van je leven achteruit en dat is natuurlijk ook de bedoeling niet. In de Verenigde Staten geeft financieel planner Eric Roberge daarom het advies om iets aan de inkomstenkant te doen. Je kan het verschil namelijk snel groter maken door je inkomen te verhogen, op welke manier dan ook. In hun podcast “Beyond Finances” leggen Roberge en zijn vrouw Kali uit dat het verlagen van jouw uitgaven aanhoudende inspanningen vergt. Het is eigenlijk een oplossing op korte termijn, terwijl het verhogen van jouw inkomen en oplossing voor de lange termijn is. Om je doel – eerder stoppen met werken – dichterbij te brengen, is het dus noodzakelijk dat je meerdere inkomstenbronnen creeert. Een kwestie van jouw inkomstenstromen te diversifiëren, ook omdat je zo minder risico loopt wanneer een bron van inkomsten vermindert.

De meest lucratieve extra bronnen van inkomsten zijn deze welke een passief inkomen genereren, zoals onroerend goed. Dat zijn gekochte huizen of appartementen die maandelijks huur opleveren. Eerder stoppen met werken is mogelijk wanneer je door de jaren heen hebt gespaard voor de aankoop van een huis of een appartement dat je vervolgens verhuurt. Investeren in vastgoed geeft meer flexibiliteit en meer mogelijkheden om sneller financiële onafhankelijkheid te bereiken. De stap van financiële onafhankelijkheid naar eerder stoppen met werken is dan nog maar een relatief kleine stap.

Investeer het geld dat je overhoudt in aandelen

Het kopen van een huis of een appartement is een dure aangelegenheid en dus moeten ook alternatieven bekeken worden. Een alternatieve manier is het beleggen in aandelen. Op een effectenrekening plaatst je het geld dat je niet meteen nodig hebt. Veel mensen die er in slaagden om eerder stoppen met werken in realiteit om te zetten, hebben dat te danken aan één van de  favoriete investeringen van miljardair Warren Buffett: goedkope indexfondsen. Indexfondsens, ook wel ETF’s of trackers genoemd, zijn fondsen met aandelen die een specifieke beursindex volgen en die ontworpen zijn om jouw portefeuille te diversifiëren en om zo de risico’s te verkleinen.

Nu kan je bang zijn dat investeren in aandelen slecht kan uitpakken wanneer de beurskoersen dalen vlak voordat je met pensioen gaat. Dit is onderzocht en het valt mee. De kwetsbaarheid van degenen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, werd slechts deels gecompenseerd door voorzieningen getroffen in het kader van de sociale zekerheid.

Toch bleek dat de invloed van een daling van de beurskoersen niet overschat moet worden. Simulaties met een structureel pensioenmodel suggereerden dat de daling van de beurzen een vervroegde pensionering met gemiddeld slechts 1,5 maand uitstelde (2).

Beleggen in aandelen heeft nog een voordeel als je eerder wilt stoppen met werken. In 2007 is de ideale samenstelling van een beleggingsportefeuille met het oog op een vervroegd pensioen onderzocht. Hieruit bleek dat wie belegt voor zo’n vervroegd pensioen de neiging heeft om meer op zijn of haar uitgaven te besparen, waarbij ook in de mate van het mogelijke de risico’s worden vermeld. Gevolg is dat de blootstelling aan aandelen afneemt.

Het door de auteurs opgestelde model voorspelt een afname van de risicoaversie na sterke beurswinsten zoals die in de jaren 90 van vorige eeuw werden opgetekend. Hetzelfde mag dus worden verwacht na de sterke koersstijgingen uit de afgelopen jaren (3).

Als je een hypotheek hebt, overweeg dan om deze af te betalen

Bij de voorbereiding op eerder stoppen met werken is het belangrijk om zo snel mogelijk schuldenvrij te worden. Schulden, bvb. in de vorm van hypotheek staan namelijk jouw levensdoel in de weg. Onderzoek dus de mogelijkheid om je hypotheek vervroegd terug te betalen, ook al leven we momenteel in een omgeving van lage rentevoeten en betaal je slechts weinig rente op die hypotheek. Inderdaad, het is moeilijk om beleggingen te vinden die een voldoende hoog rendement opleveren om aan een stevig tempo te sparen, maar het is toch mogelijk via vastgoed (zie boven) en via het beleggen in de juiste aandelen. Ik gebruik daarvoor zelf de Trading Navigator methode om het kaf van het koren te scheiden.

Hoe eerder stoppen met werken mogelijk is dankzij dividendaandelen

Dividendaandelen kunnen je een aardig stukje op weg helpen in de richting van je doel. Het doel van elke dividendbelegger is om een stroom van dividendinkomsten te genereren die voldoende is de uitgaven in voldoende mate (mee) te (helpen) dekken.[2] Om dit doel te bereiken, moet jij als belegger een duidelijke strategie kiezen en deze in de loop van de tijd afstemmen op de marktomstandigheden. Want die marktomstandigheden kunnen nogal eens wijzigen en dus is het zaak om een oogje in het zeil te blijven houden of je nog op koers ligt.

Stap voor stap

Het beste advies dat we jouw kunnen geven is om regelmatig bij te dragen aan jouw dividendportefeuille in de vorm van aankopen van aandelen. Dit biedt je de kans om een aandelenportefeuille steen voor steen op te bouwen, zonder dat die ineens moet worden samengesteld. De meesten onder ons die dromen van eerder stoppen met werken beschikken over onvoldoende financiële draagkracht om hun aandelenportefeuille in één klap op te bouwen. Meestal is het een kwestie van jarenlang sparen alvorens die portefeuille voldoende omvang heeft gekregen.

Eerder stoppen met werken: hou rekening met de inflatie

Aangezien jij als belegger misschien nog een poosje zult moeten wachten alvorens je eerder kunt stoppen met werken, moet het risico van inflatie ingecalculeerd worden. Daarom doe je er goed aan om te investeren in aandelen die het zich kunnen veroorloven om hun dividenden regelmatig te verhogen en zo een voor inflatie gecorrigeerde inkomstenstroom kunnen garanderen. Beleggers houden best een lijstje met dividendaandelen achter de hand waaruit ze hun keuze maken en maak daarbij gebruik van bewezen strategieen, zoals de eerder genoemde Trading Navigator. Met aandelen die hun dividend regelmatig verhogen, kan je de inflatie een stapje voor zijn.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

Eerder stoppen met werken

[1] https://www.businessinsider.com/personal-finance/how-to-retire-early-steps-for-early-retirement?international=true&r=US&IR=T

[2] https://www.dividendgrowthinvestor.com/2018/07/how-to-retire-in-10-years-with-dividend.html

  1. https://www.degruyter.com/document/doi/10.7208/9780226092560-013/html
  2. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.24.1.161
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X06001127
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.