Effectief rendement

Effectief rendementEffectief rendement wordt ook wel ‘yield to maturity’ genoemd en is het verwachte totale rendement als een obligatie tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Daarbij worden alle couponbetalingen tegen dezelfde rente herbelegd.

Effectief rendement versus couponrendement

Effectief rendement dient niet te worden verward met het couponrendement van een obligatie. Het effectieve rendement van een obligatie is de contante waarde van alle toekomstige rentes die wordt betaald of ontvangen.

Het effectieve rendement wordt ook wel in jargon ‘yield’ genoemd en houdt dus naast het couponrendement, ook nog rekening met winst of verlies bij aflossing. In vakbladen en bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad, wordt het effectief rendement bij elke lening vermeld.

Effectief rendement voorbeeld berekening

In formulevorm:

Formule effectief rendement

Onderstaand een voorbeeld hoe het effectieve rendement op een 10-jarige lening kan worden berekend:

Een 10-jarige staatslening (93-03) met coupon van 7%, werd in2003 in zijn geheel afgelost. De vervaldag van de coupon van deze lening is jaarlijks op 15 februari. De beurskoers op 15 mei 1995 bedroeg 101,25%. Wie op 15 mei 1995 een obligatie van €1000 had gekocht voor € 1012,50 (101,25%*€ 1000,-), zou bij aflossing een nadeel van € 12,50 hebben gehad.

Omdat het rendement op jaarbasis wordt berekend, moet dit nadeel uitgesmeerd worden over de resterende looptijd van de lening. De resterende looptijd betrof op 15 mei 1995 tot 15 februari 2003: 7 jaar en 9 maanden (omgerekend 7,75 jaar).

De berekening

De berekening, op 15 mei 1995, van het effectief rendement van de 7%-staatslening 93-03, zou er als volgt uit hebben gezien:

Effectief rendement= (0,07*€ 1000) + ((€ 1000-€ 1012,50)/7,75)/((€ 1000+€ 1012,50)/2) = 6,78%.

De koers van de obligatie wordt beïnvloed door de huidige marktrente. Hoeveel vergoeding willen beleggers hebben en hoeveel rente zijn de ontvangers van kapitaal (bedrijven en overheden) bereid om te betalen. Omdat vraag en aanbod variëren, ontstaat telkens een nieuwe balans, waardoor de rente stijgt en daalt.

De vraag en het aanbod variëren door bijvoorbeeld veranderende inflatie verwachtingen of veranderende risico’s, zoals bij verslechterende economische omstandigheden van een land, zoals we zagen bij bijvoorbeeld Griekenland.

Door de toenemende risico’s op het niet kunnen terugbetalen van een lening, verkopen beleggers deze obligaties en dalen de koersen. Door de dalende koersen, stijgt het effectief rendement.

Vanwege de onzekerheid of landen zoals Griekenland, Spanje en Italie in staat waren om aan hun verplichtingen te voldoen, verkozen beleggers Duitse obligaties boven Zuid-Europese obligaties. Hierdoor stegen de  koersen van de Duitse obligaties en als gevolg hiervan daalde het effectief rendement. Omdat de markt altijd gelijk heeft, omdat er veel marktpartijen betrokken zijn, geeft dit een vrij goed beeld van werkelijke situatie en dus de gepaste vergoeding voor het gelopen risico.

TrendPortefeuille

Spreiding over verschillende aandelen draagt bij aan het verlagen van het risico en het verhogen van het rendement. Met een trendvolgende indicator kunnen we dan objectief bepalen waar we instappen en uitstappen. Gewoon de trend volgen en niet tegen de stroom in gaan. Het gemiddelde resultaat tussen 1993 en 2017 met de Trading Navigator was 19,8%. Een systeem gebaseerd op een modelportefeuille van 20.000 euro.

https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/trendportefeuille/