Laatste update:

Als gevolg van de zachte winter in de VS zijn de voorraden van olie en gas goed op peil gebleven en zakte de vraag naar olie en gas even terug. Dat zal niet lang duren, want de winter deed het afgelopen weekeinde alsnog zijn intrede in dit werelddeel. Wel kan het effect van de winterperiode van korte duur zijn, gezien het voortschrijdende jaargetij. De overige signalen blijven allemaal op rood staan en daarom kan deze pauze worden benut om nieuwe aankopen in energiegerelateerde belangen te doen.

Vraagontwikkeling

Opvallend was dat alle energiesectoren – zonne-, bio-, kern-, wind- en waterstofenergie – de afgelopen week in koor lager sloten. Kennelijk oordeelden de beleggers dat de afnemende vraag naar fossiele brandstoffen ook voor andere energiebronnen opgaat. Dat lijkt niet logisch, want de energievraag stijgt alsmaar en er zijn grenzen aan de toenemende uitstoot.

De wereldvraag naar olie is sinds 1980 gestegen van 62 miljoen naar ruim 83 miljoen vaten per dag. Dat is een vraagtoename van 33% in 25 jaar. In de komende 20 jaar wordt een stijging van meer dan 50% voorzien! Dit gat tussen vraag en aanbod valt niet meer te dichten, tenzij zich nog een groot aantal nieuwe substantiële vondsten voordoen. Bij de huidige stand van zaken lijkt dat vrijwel ondoenlijk. Als die grote vondsten al worden gedaan, zal de kostprijs hoog zijn door de complexe ligging ervan. Ook de ontwikkeling van alternatieve energiedragers lijkt vooralsnog tekort te schieten.

Meer druk op de ketel

Voorts heeft China aangekondigd een strategische oliereserve op te bouwen vanwege de snel gestegen olieprijs vorig jaar, het recent door Rusland gehanteerde energiewapen en de politieke problemen in Nigeria en Venezuela. Van Iran heeft China minder te duchten, omdat de tussen die landen gesloten olie- en gascontracten nog goed zijn voor 24 jaar. Zelfs al zou Iran overgaan tot een olieboycot, dan gaan de leveranties aan China door. Met een dollarreserve van meer dan $ 800 miljard kan China kopen wat het wil. De eerste opbouwfase omvat een oliereserve van 150 miljoen vaten voor een periode van 30 dagen. Tegen 2010 moet deze reserve zijn uitgegroeid naar 40 dagen.

Stijgende energiebehoefte

Vergeleken met de strategische driemaands reserve van de VS ad 700 miljoen vaten heeft China nog veel in te halen. Na de VS is China inmiddels de tweede energieverbruiker ter wereld en de huidige voorraad van 10 miljoen vaten steekt daar schril bij af. De verwachting is dat het bij de reserveopbouw tot 2010 niet zal blijven. Een en ander betekent dus dat China in de komende jaren niet alleen moet zorgen voor dekking van het dagelijkse verbruik, maar ook voor de strategische reserveopbouw.

Nog afgezien van een soortgelijke behoefte in India en andere opkomende landen in Azië zal alleen maar sprake kunnen zijn van een alsmaar stijgende energiebehoefte. Niets houdt deze landen tegen om in die behoefte te voorzien. Er is immers geen alternatief, zij het in andere vormen van energieopwekking die beslist nodig zijn. Met olie en gas alleen redden we het niet!

Afstemmen

Nog nooit is het energievraagstuk zo nadrukkelijk aan de orde als nu en in de komende jaren. Vanwege de immense industriële vraag is het voor beleggers zaak om hun portefeuille met name op energie af te stemmen, gespreid over fossiele energie (olie en gas), nucleaire en zonne-energie.

Een olieprijs van meer dan $ 60 voor een vat lijkt optisch hoog, maar als rekening wordt gehouden met het inflatietempo vanaf 1980 zou de olieprijs inmiddels meer dan $ 90 moeten bedragen. De Opec voelt dan ook geen enkele behoefte meer om een olieprijs van $ 22 tot $ 28 of zelfs $ 40 na te streven, vooral nu de inflatie wereldwijd zo laag is gebleven. Dit in tegenstelling tot de jaren ’70 van de vorige eeuw, toen de inflatie in de VS meer dan 15% bedroeg. Dat leidde ertoe dat de korte rente in het begin van de jaren ’80 tot boven de 20% steeg!

Iran

Verder moet de belegger beseffen dat Iran het grootste gevaar vormt voor nog meer verstoring van de energiemarkt. Ondanks harde ontkenningen van de nieuwe president Ahmadinejad zal Iran de aanmaak van nucleair wapentuig blijven nastreven, gezien de schizofrenie ten opzichte van het Westen en mede gevoed door de omsingeling van het land door het Westen. Iran beschikt over de technologie en raketten zijn in volle ontwikkeling. Met een atoombom krijgt een eventuele olieboycot meer kracht en Iran zal zich daardoor veiliger wanen.

In het Pentagon worden intussen plannen beraamd om de Iraanse kerncentrales plat te leggen, vanuit Israël dan wel rechtstreeks. Dat is een ideale manier om de confrontatie met de islamitische wereld verder aan te scherpen, een wereld waarin Iran een leidende rol wenst te spelen.

Paul van der Veer

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.