Evi van Lanschot: goedkoop is duurkoop ook in 2022

Kosten voor vermogensbeheer lopen flink uiteen Kassa

Nieuw? Start hier

Stap 1: Ontvang een gratis exemplaar van mijn boek “In 10 stappen succesvol beleggen“.

Evi van Lanschot: goedkoop is duurkoop

Het positieve aan Evi van Lanschot is dat de kosten laag zijn. Gezien de resultaten die worden behaald, blijkt goedkoop helaas duurkoop. Geen enkele portefeuille van Evi was in staat om de AEX index te verslaan. En het risico is ook niet proportioneel lager. Evi bestaat nu vijf jaar en het is te hopen dat ze snel volwassen rendementen gaat behalen. Evi rekent 13.540,24 euro aan kosten…Zijn ze nu helemaal…?

Defensief profiel is vrij duur

Omdat Evi kiest voor geautomatiseerd vermogensbeheer, blijven de kosten redelijk binnen de perken, zeker wanneer we dat vergelijken met andere vermogensbeheerders. Dat geldt overigens niet voor de defensieve profielen, zoals ook Marcel Tak aangaf tijdens in zijn analyse. Omdat dit gaat om veelal laag renderende obligaties, noemt Tak de kosten “vrij hoog”.

Peter van de Slikke zette de kosten van vermogensbeheerders op een rijtje

Persoonlijk heb ik niet zo’n probleem met hoge kosten, als daar tenminste extra rendement tegenover staat, zodat het netto rendement, dus na aftrek van kosten, hoger is dan de index. Evi rekent in lijn met de overige aanbieders van gestandaardiseerd vermogensbeheer circa 1% aan kosten per jaar, zo blijkt uit onderzoek door Peter van de Slikke.

Kosten-gestandaardiseerd-vermogensbeheer-nieuwe-spelers

De kosten van Evi van Lanschot

Op https://www.evivanlanschot.nl/vermogensbeheer/tarieven vinden we tarieven. Deze zijn in vergelijking met de andere aanbieders aan de hoge kant:

Beleggingsprofiel Direct:
vergoeding Evi
(incl. btw)
  Indirect:
gem. kosten fondsen
  Gem. totale kosten
(incl. btw)
 Zeer Defensief 0,42% + 0,47% = 0,89%
 Defensief 0,42% + 0,65% = 1,07%
 Neutraal 0,42% + 0,75% = 1,17%
 Offensief 0,42% + 0,83% = 1,25%
 Zeer Offensief 0,42% + 0,90% = 1,32%

Per 1 juli 2018 gelden bovenstaande beheervergoedingen van Evi Beheer, uitgedrukt in een percentage van het vermogen.

In vergelijking tot de traditionele banken, zijn de kosten laag. Klanten van traditionele vermogensbeheerders zijn dus nog veel slechter af:

Kosten-gestandaardiseerd-vermogensbeheer-traditionele-banken

Vermogensbeheerders en beleggingsfondsen verslaan zelden de index

Waar ik persoonlijk veel moeite mee heb, is het feit dat geen enkel beleggingsprofiel van Evi van Lanschot in staat is om de AEX index bij te houden. Een deel van de verklaring is natuurlijk de kostencomponent. Zelden zijn vermogensbeheerders of beleggingsfondsen in staat om de index te verslaan.

Nooit meer verlies op aandelen

Waarschuwing: alleen voor beleggers die exact weten wat ze doen. Wil je niet langer geld verliezen op de beurs met aandelen? Beperk eventuele verliezen met deze uitgekiende optiestrategieën

AFM pakt de wanstanden niet aan

Zie ook Kosten voor vermogensbeheer lopen flink uiteen Kassa

Het televisieprogramma Kassa zette de kosten die vermogensbeheerders in rekening brengen op een rij. Pieter Wind van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reageerde op de schokkende resultaten. Helaas heeft de AFM nog geen actie ondernomen om dit soort wanstanden aan te pakken.

Kosten voor vermogensbeheer lopen flink uiteen Kassa

Diverse onderzoeken wijzen op de hoge kosten

Uit diverse onderzoeken blijkt dat gemiddeld slechts 12-18% van hen in staat is om de index te verslaan. Een bekend onderzoek is dat van Jack Bogle, de oprichter van de Vanguard Group. Een onderzoek door de Amerikaanse hoogleraren Edelen, Evans en Kadlec onderstrepen de conclusie van Bogle dat de kosten enkele procenten per jaar zijn, waardoor de index niet kan worden verslagen.

onderzoek naar kosten door S&P toont aan dat ruim 80% Van de fondsen de index niet verslaat

Evi van Lanschot behaalt slechts 3-6% rendement per jaar

Vermogensbeheerders en beleggingsfondsen blijken geen waarde toe te kunnen voegen: de kosten zijn hoger dan het extra rendement. Dit geldt helaas ook voor de jarige Evi van Lanschot, zo blijkt uit de rendementscijfers op hun eigen website: de gemiddelde jaarlijkse rendementen liggen tussen 3,5% en 6,1% (zie https://www.evivanlanschot.nl/vermogensbeheer/rendement)

Na aftrek van inflatie en belasting blijft er niets over

Waar ik mij eerlijk zeg nog meer over verbaas is dat er niet minder dan 25.000 klanten een bedrag van anderhalf miljard euro (€ 1.500.000.000!!!) aan Evi hebben toevertrouwd. Na aftrek van inflatie en vermogensrendementsheffing is schraalhans ook keukenmeester bij Evi. Ik heb de moeite genomen om de jaarlijkse rendementen te berekenen die van Lanschot op de website publiceert.

Geen enkele strategie van Evi Van Lanschot verslaat De AEX index

Naast de jaarlijkse rendementen van de verschillende profielen heb ik de resultaten geplaatst naast de AEX index. De AEX index, de Total return variant (Gross Total Return Index, afgekort GR), dus inclusief dividendrendement, kwam sinds september 2002 uit op 7,53%. Met geen enkele strategie kan-Evi van Lanschot hier dus boven:

 zeer defensief  defensief  neutraal  offensief  zeer offensief  AEX GR
2002 10% 0% -2% -5% -7% -13%
2003 -3% 10% 13% 19% 24% 8%
2004 35% 7% 7% 8% 9% 7%
2005 -16% 10% 13% 21% 26% 31%
2006 3% 5% 7% 11% 14% 17%
2007 -3% -5% -8% -13% -16% 8%
2008 -13% -17% -21% -29% -35% -50%
2009 9% 13% 16% 22% 27% 42%
2010 5% 7% 10% 17% 21% 9%
2011 3% 1% -1% -4% -6% -9%
2012 7% 8% 8% 7% 8% 14%
2013 3% 3% 3% 4% 5% 21%
2014 13% 16% 17% 18% 21% 9%
2015 -1% -3% -4% -4% -6% 7%
2016 2% 5% 7% 9% 10% 14%
2017 4% 5% 7% 9% 10% 17%
2018 0% 0% 0% -1% -7% -7%
2019 9% 12% 16% 19% 21% 29%
2020 5% 3% 2% 2% 0% 6%
2021 4% 6% 13% 20% 27% 31%
samengesteld rendement 3,5% 4,1% 4,9% 5,9% 6,1% 7,5%
rekenkundig gemiddelde 3,8% 4,2% 5,1% 6,6% 7,3% 9,4%
standaarddeviatie 6,3% 5,2% 7,1% 10,3% 13,1% 12,9%

Een lager rendement en een hoger risico

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het zeer offensieve profiel, dan blijkt dat het rendement van Evi circa 1,6% lager ligt dan de AEX index. Ongeveer net zoveel als de kosten die Evi jaarlijks in rekening brengt. Maar niet alleen het rendement is lager, het risico van de zeer offensieve portefeuille van Evi blijkt ook hoger te zijn. Een lager rendement zou nog verklaart kunnen worden door een lager risico, maar dit is dus ook niet het geval helaas.

Gestructureerde vermogensgroei Laat je vermogen consistent groeien met aandelen. Kijk voor je mogelijkheden

In vijf jaar tijd de helft minder rendement

Over de afgelopen vijf jaar zouden beleggers aanzienlijk minder rendement hebben behaald dan bij de AEX index: 49% ten opzichte van 74%. Een belegger met een zeer defensief profiel moet genoegen nemen met circa 22%, circa een derde van het rendement van de AEX index. Het risico van een zeer defensieve portefeuille is slechts iets lager dan dat van de AEX index (6,3% ten opzichte van 12,9%).

Cumulatief teruggerekend vanaf december 2021

Wanneer we vanaf december 2021 verder gaan terug kijken (dus een jaar terug, twee jaar terug, et cetera) zien de resultaten er als volgt uit:

zeer defensief defensief neutraal offensief zeer offensief AEX GR
2002 76% 84% 103% 131% 145% 188%
2003 66% 84% 105% 136% 152% 201%
2004 69% 74% 92% 117% 129% 193%
2005 34% 67% 85% 108% 120% 186%
2006 50% 58% 71% 87% 93% 155%
2007 48% 53% 65% 76% 79% 138%
2008 50% 58% 73% 89% 96% 131%
2009 63% 76% 94% 118% 130% 181%
2010 54% 63% 79% 96% 103% 139%
2011 49% 56% 68% 79% 82% 130%
2012 46% 55% 69% 83% 89% 138%
2013 39% 47% 61% 76% 81% 124%
2014 37% 44% 58% 72% 76% 104%
2015 23% 28% 41% 54% 56% 95%
2016 24% 31% 45% 57% 62% 88%
2017 22% 26% 38% 49% 52% 74%
2018 18% 21% 31% 40% 42% 57%
2019 18% 21% 31% 41% 48% 65%
2020 8% 9% 15% 22% 27% 36%
2021 4% 6% 13% 20% 27% 31%

In 60-70% van de jaren wordt de markt niet verslagen

De klanten van Evi van Lanschot lijken echter hiermee tevreden (of onwetend?) getuige het feit dat er anderhalf miljard euro daar staat geparkeerd. Verdeeld over 25.000 klanten, is dat een gemiddeld vermogen van € 60.000. Je zou toch verwachten dat mensen die gemiddeld € 60.000 beleggen kritischer kijken naar het rendement en het risico van een aanbieder? 61% tot 72% van het aantal jaren sinds 2002 wisten de portefeuilles van Evi de AEX index niet te verslaan.

Evi van Lanschot groeit nog steeds

Wat ik zeer opmerkelijk vind, is dat Evi van met name de afgelopen jaren hard is gegroeid. In het jaarverslag van 2017 van de Lanschot Kempen lazen we:

Het aantal klanten dat de online coach gebruikt voor beleggen, steeg met circa 45% naar 13.000. Dat is een goede basis voor verdere groei van het beheerd vermogen. Per saldo nam het beheerd vermogen in 2017 met 11% toe. Het belegd vermogen bij Evi komt daarmee uit op een totaal van € 0,9 miljard. Het aan Evi toevertrouwde vermogen bedroeg eind 2017 € 1,5 miljard (2016: € 1,5 miljard).

Over 2019 rapporteerden ze: Het beheerd vermogen bij Evi bedraagt € 1,0 miljard (2018: € 0,9 miljard) en de client assets komen uit op ruim € 1,5 miljard (2018: € 1,4 miljard).

Opmerkelijk genoeg zijn er dus heel wat klanten die blijven ondanks de slechte resultaten jaar in jaar uit.

Van Lanschot doet er verstandig aan om te stoppen met Evi

Uitgaande van circa 1% aan totale kosten, verdient Van Lanschot circa € 15.000.000 met Evi. Gezien het resultaat van Evi, lijkt mij dit weggegooid geld. Volgens het jaarverslag waren de opbrengsten met Evi circa € 7,9 miljoen. Blijkbaar is een ander deel van de opbrengsten (van de beleggingsfondsen) onder een andere noemer geplaatst.

Volgens het jaarverslag maakt Van Lanschot namelijk al jaren miljoenen verlies op-Evi (“Het onderliggend resultaat van Evi bedraagt – € 2,1 miljoen, een verbetering in vergelijking met 2018 (- € 6,6 miljoen) vooral door lagere kosten”). Mijn advies zou daarom zijn dat, gezien de resultaten, Van Lanschot er verstandig aan doet om te stoppen met Evi. Niet alleen voor de klant, maar ook voor Van Lanschot zelf.

evivanlanschot

Miljoenen euro’s aan reclamegeld

De groei van klanten vindt dus met name plaats in de periode waar de markt jaar in jaar uit, bij alle profielen, niet wordt verslagen. Kennelijk is de grootschalige marketingcampagne van Evi van grotere invloed op de instroom dan het rendement. Het kan in ieder geval niet liggen aan de resultaten die Evi haalt voor haar klanten…

Evi van Lanschot TV commercial - YouTube

Evi van Lanschot TV commercial

Jaar in jaar uit de index verslaan

In mijn vorige column heb ik u laten kennismaken met de resultaten van de TrendPortefeuille. De DividendPortefeuille verslaat jaar in jaar uit de AEX index.

Probeer de TrendPortefeuille nu gratis een maand uit

Bent u benieuwd naar de TrendPortefeuille? U kunt deze een maand op onze kosten uitproberen.

TRENDPORTEFEUILLE US NASDAQ 20K AANDELEN

Ga voor meer informatie naar

https://finodex.com/nl/trendportefeuille-us-nasdaq-trial/

Breed gespreid en jaarlijks een mooi resultaat

Deze actieve breed gespreide portefeuille, die over meerdere jaren een mooi resultaat laat zien, bestaat uit circa 20 posities van € 1000. Gezien het feit dat we hiermee aanzienlijk beter presteren dan de AEX en dit voor heel veel aandelen en indices een mooi rendement oplevert, heb ik heel veel vertrouwen in deze strategie.

Gratis online training

Wil je hier meer over weten? Want succesvol beleggen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zo blijkt keer op keer uit onderzoek.

Vandaar dat ik de online training geef:

“Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week.”

Zeer waardevol voor beginnende en meer ervaren beleggers. Ik onthul hierin 3 belangrijke geheimen:

Geheim #1 Hoe je 20% rendement per jaar maakt met eenvoudige software…

Geheim #2 Hoe je je portefeuille beheert in 5 minuten per week…

Geheim #3 Hoe je duizenden euro’s per jaar aan kosten kan besparen…

Meld u aan op https://beleggen.com/training

Ik ben zeer benieuwd naar wat u hier van vindt. Type uw reactie s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column.

Met vriendelijke groet,

Drs. Harm van Wijk

Plan een afspraak in

Als je meer wilt weten over hoe wij jou kunnen helpen, plan dan een gesprek in. We kijken wat je nu doet, kijken waar de gaten zitten en stippelen een plan uit om het te repareren. Als het lijkt alsof we je kunnen helpen om meer rendement te maken, dan laten we je zien hoe dat er uit ziet en kan je zelf beslissen of je er mee aan de slag wil of niet. Deal? Hier is de link om jouw gesprek te boeken: https://slim.beleggen.com/book-a-call

Harm van Wijk is directeur van BeursBulletin.nl. De auteur heeft diverse posities. Zijn handelssignalen kunnen op elk moment veranderen. De informatie in dit bericht is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten geven zijn persoonlijke mening weer.

2 antwoorden
 1. Richard
  Richard zegt:

  Veel ouderen hebben wat geld. Ge-erfd, of een lange tijd hard voor gewerkt. Wat moet je daarmee, met deze lage rentes op de spaarrekening?
  Je kunt aandelen kopen, maar wat is dat precies, en hoe doe je dat?
  Daar wordt handig op ingespeeld door “zo’n mannetje”.
  Daar zijn “kosten aan verbonden, logisch…”. Vervolgens speelt een bank met iemand anders’ geld. Koopt daar aandelen van of fondsen (erg veilig, want je hebt een gigantische spreiding meneer). Zo’n fonds wordt ook beheerd door iemand van die bank. “onze klanten kunnen profiteren van een nieuwe samenwerking tussen …. en …. ” Iedereen wordt rijker en rijker, maar degene wiens geld het is heeft het risico. Logisch…
  Tja meneer, het huidige beursklimaat… Dit zijn geen groeiaandelen meneer, zoals de ASML’s enzo… Nou, 5% rendement, dat krijg je tegenwoordig niet op een spaarrekening…
  Er wordt ook lekker overheen gepraat, zodat de onwetende burger tevreden blijft.
  Wat hier logisch aan is, is dat de doelgroep een onwetend persoon is die ziet wat ze aan belasting moeten betalen en wat je op een spaarrekening krijgt. Die zit op de oude dag niet te wachten op economische toestanden, die wil gewoon wat rendement. Daar wordt handig op ingespeeld.
  Ik zie het zo: ze bieden een product aan, dat doen ze omdat ze er zelf beter van worden, en ik ben vrij om er wel of niet gebruik van te maken. Zelf kies ik er voor om dat niet te doen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.