fico credit score

FICO credit score is een kredietwaardigheidsscore in Amerika, die is afgeleid van het krediet model ontwikkeld door Fair Isaac Corporation. De FICO credit score is de bekendste credit score in de Verenigde Staten. In de VS kennen ze geen Bureau Krediet Registratie (BKR) zoals wij die in Nederland kennen. Wel kent Amerika een ingewikkeld systeem van kredietscores, waaronder de FICO credit score.

FICO credit score biedt inzicht in risicoprofiel lener

De FICO credit score biedt een inzicht van de risico’s van geldleners aan banken en andere instellingen die leningen verstrekken.

De kredietverstrekkers gebruiken deze gegevens vervolgens als ondersteuning om beslissingen te nemen. Aanvragers met een hogere FICO score kunnen tegen gunstigere voorwaarden een hypothecaire lening, autolening of een ander krediet kunnen krijgen.

Kredietscore hoogtes van bedrijven zijn met name afhankelijk van impulsiviteit, geduld en betrouwbaarheid (1).

Verlies geen geld meer op de beurs

De komende dagen nog gratis: de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten. Download en maak geen verlies meer op de beurs: https://www.10stappen.com

Kredietscores variëren tussen 300 en 850 punten

Kredietscores, zoals die van FICO credit score, kunnen variëren tussen 300 en 850 punten. Des te hoger aantal punten van de FICO credit score, des te betrouwbaarder een kredietnemer is in het betaalgedrag, des te eerder een lening zal worden verstrekt door de kredietverstrekker.

Opbouw FICO credit score

De FICO credit score is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

1. Het betaalgedrag in het verleden.

2. Het bedrag dat op allerlei rekeningen staat, waarbij ook rekening gehouden wordt met schulden.

3. Hoe lang de (potentiële) kredietnemer bekend is in het systeem.

4. Hoeveel nieuwe kredieten de (potentiële) kredietnemer heeft opgenomen, danwel heeft aangevraagd.

5. Het soort kredieten dat is aangevraagd. Het is mogelijk dat een (potentiële) kredietnemer meerdere creditcards bij verschillende kredietverstrekkers heeft.

Hogere FICO credit score

Een goede kredietscore zorgt ervoor dat de debiteur tegen lagere rentepercentages kan lenen. Een kredietnemer met een FICO credit score van 800 of hoger, kan tegen gunstigere voorwaarden lenen dan bijvoorbeeld een debiteur die een FICO credit score heeft van 350.

Gestructureerde vermogensgroei Laat je vermogen consistent groeien met aandelen. Kijk voor je mogelijkheden

FICO credit score voorkomt niet dat je kunt lenen

De FICO credit score voorkomt niet dat je kunt lenen, waar de BKR dat wel kan voorkomen. Sterker nog, een FICO credit score kan ervoor zorgen er voor dat een schuldenaar verder in de schulden komt. Positieve punten van een FICO credit score systeem is dat er gekeken wordt naar (onder meer) het betaalgedrag. De BKR houdt hier minder rekening mee, behalve met de achterstandsmeldingen.

De FICO score kan voor kopers van woningen een even sterk signaal geven aan kredietverstrekkers als als bijvoorbeeld kredietratings toegekend door de grote ratingbureaus aan commercieel papier zoals bijvoorbeeld obligaties (2).

EF verslaat de AEX-index

De BeursBulletin-portefeuille Energie & Financiële dienstverlening verslaat jaar in jaar uit de AEX. En dat terwijl het risico van een directe belegging in de AEX aanzienlijk hoger is vanwege de regelmatig forse correcties.

Uw gemak

BeursBulletin selecteert aandelen op basis van een bewezen systeem. U ontvangt rond 17.00 uur een SMS en een e-mailbericht. U verneemt hierin welke aandelen de beste kansen bieden en tegen welke prijs u deze kunt kopen. Uw openstaande posities worden nauwlettend bewaakt met geavanceerde systemen door een uitgebreid analistenteam.

Uw voordeel

• Optimalisatie van handelsmomenten.

• U ontvangt concrete berichten.

• Betere resultaten dankzij gedisciplineerd handelen.

• Professioneel team van analisten.

• Positiebewaking middels SMS, e-mail en website.

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

FICO credit score

Bronnen:

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268111001259
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1051137711000441