Een future is de verplichting om een onderliggende waarde (zoals grondstoffen of de AEX-index) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op een vooraf afgesproken datum. Het contract kan eenvoudig worden verhandeld via de beurs.

Iemand die een future koopt, ook wel houder van een ‘long positie’ genoemd, neemt de verplichting op zich om de afgesproken hoeveelheid tegen betaling in ontvangst te nemen. De koper van een future verwacht dus dat de prijs van de onderliggende waarde gaat stijgen en wil daarom de prijs vast leggen.

Iemand die een future verkoopt, de houder van een ‘short positie’, heeft een leveringsplicht. Vaak worden de waarden niet daadwerkelijk geleverd, maar wordt het verschil in prijs afgerekend, ‘cash settlement’ genoemd.

De termijnhandel kent een hoge hefboom omdat maar een gering deel van de werkelijke waarde als zekerheid hoeft te worden aangehouden. Een kleine koersschommeling kan daardoor tot grote winsten, maar ook verliezen leiden.