futures

Een future is de verplichting om een onderliggende waarde (zoals grondstoffen of de AEX-index) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op een vooraf afgesproken datum. Het contract kan eenvoudig worden verhandeld via de beurs.

Iemand die een future koopt, ook wel houder van een ‘long positie’ genoemd, neemt de verplichting op zich om de afgesproken hoeveelheid tegen betaling in ontvangst te nemen. De koper van een future verwacht dus dat de prijs van de onderliggende waarde gaat stijgen en wil daarom de prijs vast leggen.

Iemand die een future verkoopt, de houder van een ‘short positie’, heeft een leveringsplicht. Vaak worden de waarden niet daadwerkelijk geleverd, maar wordt het verschil in prijs afgerekend, ‘cash settlement’ genoemd.

De termijnhandel kent een hoge hefboom omdat maar een gering deel van de werkelijke waarde als zekerheid hoeft te worden aangehouden. Een kleine koersschommeling kan daardoor tot grote winsten, maar ook verliezen leiden.

Nooit meer verlies op aandelen

Waarschuwing: alleen voor beleggers die exact weten wat ze doen. Wil je niet langer geld verliezen op de beurs met aandelen? Beperk eventuele verliezen met deze uitgekiende optiestrategieën

Futures in grondstoffen

In 2020 hebben we allemaal gezien wat er gebeurde met de futures van olie. Nu kun je hierdoor denken dat je niet kunt verdienen met futures op grondstoffen. Volgens wetenschappers kon je hier eigenlijk ook geen verschil in merken in vergelijking met bijvoorbeeld de olieprijs.

Maar zo is het niet helemaal. Het is namelijk onderzocht en hierdoor kwamen 2 punten naar voren. Ten eerste kunnen portefeuilles van grondstoffen futures die regelmatig bijgestuurd worden wel degelijk rendementen opleveren die vergelijkbaar zijn met die op aandelen. Diversificatie van de portefeuille over verschillende grondstoffen speelt daarbij een belangrijke rol.

Ten tweede is ook de onderliggende grondstof belangrijk, sommige commodities presteren duidelijk beter dan anderen. Sommige commodity-futures leveren relatief hoge rendementen op, rendementen die in de buurt van die op aandelen komen. Het zoeken naar grondstoffen die een bovengemiddeld rendement opleveren via de futureshandel is uiteraard geen gemakkelijke opgave[1].

We hebben dus gezien hoe bewegelijk de futuremarkt van olie kan zijn wanneer er een pandemie is. Maar in hoeverre zijn prijsbewegingen op olie te voorspellen als de wereld “normaal” functioneert?

De prijsbeweging die olie maakt is belangrijk voor het kunnen bepalen van koersen voor zowel opties als futures.

Om dit enigszins te kunnen doen zijn er modellen ontwikkeld uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het TGARGH model de prijs van natuurlijke gas en stookolie kan voorspellen en dat het GARGH model de prijs van ruwe olie en ongelode benzine goed kan voorspellen. Klik op de bron om het onderzoek te kunnen aanvragen[2].

Futures van aandelen

Net als bij opties hebben futures andere prijzen dan de onderliggende aandelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de prijzen van futures vaak grotere bewegingen maken dan die van onderliggende aandelen en dat er zelfs geen samenhang is tussen die waarden. In het onderzoek is gekeken naar futures van aandelen uit de S&P 500. De praktische waarde en de theoretische waarde kan dus van elkaar verschillen[3].

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

Futures

Expert Tip: De banken vertellen het je niet: verlies op aandelen is goed te beperken en zelfs te repareren. Het enige dat je hoeft te doen: pas deze uitgekiende optiestrategieën toe

Bronnen:

[1] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v62.n2.4084

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014098830600048X

[3] https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/1/2/137/1618108