Gespreid beleggen: wat is het en waarom het verstandig is

Gespreid beleggen

Gespreid beleggen vermindert de risico’s voor een beleggingsportefeuille. Veel beleggers maken de fout dat ze vaak alle eieren in dezelfde mand leggen. Je hebt bijvoorbeeld van iemand de tip gekregen dat aandeel X op de beurs fors in waarde zal stijgen. Dergelijke buitenkans zal je niet ontglippen, je investeert al het geld dat je kan vrijmaken in dit aandeel. Jammer maar helaas: de verwachte koersstijging blijft uit. Integendeel, de koers van aandeel X daalt. Met een forse waardedaling van jouw beleggingsportefeuille tot gevolg. Dat zal je niet overkomen wanneer je aan gespreid beleggen doet.

GRATIS HANDLEIDING Valkuilen goud en zilver VAN DRS. HARM VAN WIJK

Wat zijn de valkuilen bij het investeren in gouden en zilveren munten? Ontvang gratis de handleiding direct via de mail. Meld je aan op https://www.tienstappen.nl/valkuilen-goud-zilver/

Gespreid beleggen is een strategie om de risico’s te beheersen

Gespreid beleggen is een strategie gericht op risicobeheer die een breed scala aan verschillende soorten beleggingen binnen één enkele portefeuille combineert.[1] Zo’n gediversifieerde portefeuille bevat een mix van verschillende activatypen en beleggingsinstrumenten met de bedoeling om de blootstelling aan één activa of aan één soort risico te beperken. De basisfilosofie achter gespreid beleggen is dat een portefeuille die is opgebouwd uit verschillende soorten activa op langere termijn gemiddeld een hoger rendement zal opleveren. Bovendien wordt het risico verbonden aan het feit dat het met één van de componenten de verkeerde richting uitgaat beperkt.

In de financiële sector is de kans zeker niet onbestaande dat het werkelijke rendement van een investering anders is dan oorspronkelijk was verwacht. Het risico bestaat dat de oorspronkelijke investering geheel of gedeeltelijk verloren gaat. Daarom is een fundamenteel begrip in de financiële wereld de relatie tussen risico en rendement. Hoe groter het potentiële rendement dat men zou kunnen nastreven, hoe groter het risico dat men doorgaans loopt.

Risicobeheer omvat het herkennen van risico’s, risicobeoordeling, het ontwikkelen van strategieën om risico’s te beheren en het beperken van risico’s met behulp van managementmiddelen. Sommige traditionele risicobeheersmaatregelen zijn gericht op risico’s die voortvloeien uit fysieke of juridische oorzaken (bijv. natuurrampen of branden, ongevallen, overlijden). Financieel risicobeheer daarentegen richt zich op risico’s die kunnen worden beheerd met behulp van verhandelde financiële instrumenten[1], zoals met diversificatie.

Een risicobewuste belegger met aandacht voor zowel de inflatie als de risico’s belegt volgens onderzoek in aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, Treasuries, beursgenoteerd onroerend goed, grondstoffen en hedgefondsen[2].

Ander onderzoek laat zien dat risico’s niet gelijkmatig over de financiële markten verdeeld zijn en dit feit kan worden benut om het investeringsrisico te verminderen en zo bij te dragen aan de verbetering van de financiële stabiliteit van een beleggingsportefeuille. De auteurs onderzochten hoe een netwerkbenadering kan worden aangewend om een ​​goed gediversifieerde portefeuille op te bouwen die het beleggingsrisico effectief vermindert. Vastgesteld werd dat beleggingen in aandelen uit perifere regio’s een geschikte diversificatie van de portefeuille vormden. Op basis van deze aanpak kan de verhouding tussen het gemiddelde rendement en de standaarddeviatie worden verbeterd[3].

De basisprincipes van diversificatie

Gespreid beleggen of diversificatie streeft ernaar om niet-systematische risicogebeurtenissen in een portefeuille te minimaliseren. Of met andere woorden: de positieve prestaties van sommige beleggingen uit de portefeuille neutraliseren de negatieve prestaties van anderen. De voordelen van gespreid beleggen gelden uiteraard alleen als de aandelen en andere activaklassen opgenomen in de portefeuille niet perfect gecorreleerd zijn. Concreet wil dit zeggen dat ze anders of vaak zelfs op tegengestelde manieren reageren op factoren die de financiële markten beïnvloeden. Wat betreft een aandelenportefeuille: studies en wiskundige modellen hebben aangetoond dat het aanhouden van een goed gespreide portefeuille van 25 tot 30 aandelen de beste kosteneffectieve risicovermindering oplevert. Het beleggen in meer effecten levert nog meer voordelen van gespreid beleggen op, maar die voordelen zullen geleidelijk aan verkleinen. Bovendien zal de kostprijs van het spreiden toenemen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van gespreid beleggen?

Gespreid beleggen is een strategie die zoals hierboven uitgelegd een breed scala aan beleggingen binnen een portefeuille combineert. Portefeuilleposities kunnen worden gediversifieerd over verschillende activaklassen (zie hieronder) maar ook binnen deze activaklassen. Dat laatst kan door bijvoorbeeld geografisch te spreiden, meer bepaald door te beleggen in zowel binnenlandse als in buitenlandse markten. Gespreid beleggen beperkt dus het portefeuillerisico, maar kan ook de prestaties verminderen. Dat effect van het minder presteren van de portefeuille is volgens de specialisten in ieder geval op korte termijn vaak het geval. Gespreid beleggen biedt dus niet alleen maar voordelen.

Diversificatie in verschillende activaklassen

Fondsbeheerders en beleggers spreiden hun beleggingen vaak over activaklassen en bepalen welke percentages van de portefeuille aan elk moeten worden toegewezen. Hieronder enkele mogelijke activaklassen voor gespreid beleggen:

 • Aandelen spreken voor zich, het betreft aandelen in een beursgenoteerde bedrijven.
 • Obligaties of vastrentende schuldinstrumenten van de overheid en bedrijven.
 • Vastgoed en dat kan zeer uitgebreid zijn: grond, gebouwen, landbouwgrond .
 • Exchange-traded funds (ETF‘s) of trackers zijn een verhandelbaar mandje met effecten die een index, grondstof of sector volgen.
 • Grondstoffen of basisgoederen die nodig zijn voor de productie van andere producten of diensten.
 • Cash en andere kortlopende kasequivalenten: deposito’s, geldmarktinstrumenten en andere beleggingen op korte termijn met een laag risico.

Gespreid beleggen in de praktijk

Hoe gaan ervaren fondsbeheerders in de praktijk te werk wanneer ze gespreid beleggen? Ze zullen diversifiëren binnen de hierboven vermelde activaklassen, bijvoorbeeld door aandelen te selecteren uit verschillende sectoren die doorgaans een lage onderlinge correlatie hebben. Zo kan gespreid worden belegd in offensieve en in defensieve sectoren op de beurs. Of door aandelen met verschillende marktkapitalisaties te kiezen, met andere woorden door zowel grote als kleine aandelen in portefeuille op te nemen. In het geval van obligaties kunnen beleggers kiezen uit bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (uit de categorie Investment Grade), Nederlandse of Duitse staatsobligaties (die echter een laag rendement opleveren, obligaties uitgegeven door andere (overheids)instellingen, hoogrentende obligaties (de zogenaamde junk bonds) enzovoort.

Gespreid beleggen betekent ook buitenlandse diversificatie

Beleggers kunnen nog meer voordelen halen uit gespreid beleggen door in buitenlandse effecten te beleggen, omdat deze doorgaans in minder mate gecorreleerd zijn met binnenlandse effecten. Een voorbeeld zal veel verduidelijken. De Amerikaanse economie kan bijvoorbeeld in minder goede doen zijn, terwijl de Japanse economie de wind volop in de zeilen heeft. Gespreid beleggen betekent in dit geval dat Japanse aandelen een belegger een betere bescherming tegen verliezen bieden dan Amerikaanse. Het spreekt voor zich dat succes in deze materie niet gegarandeerd kan worden.

Is gespreid beleggen ook nuttig voor de particuliere belegger?

Vanwege een gebrek aan tijd en/of financiële middelen kunnen het niet-institutionele beleggers, dat wil zeggen particulieren zoals jij en ik het moeilijk hebben om een ​​voldoende gediversifieerde portefeuille samen te stellen. De hiermee verbonden uitdaging is een belangrijke reden waarom beleggingsfondsen zo populair waren bij particuliere beleggers. Het kopen van aandelen in een beleggingsfonds biedt een (dure) manier om beleggingen te diversifiëren. Een fonds dat kiest voor gespreid beleggen zal het haar toevertrouwde kapitaal over verschillende activaklassen spreiden. Exchange-traded funds (ETF’s) geven de beleggers op een goedkopere manier toegang tot gespreid beleggen. Ze bieden bijvoorbeeld toegang tot indices, maar ook kleinere markten zoals grondstoffen en valuta’s, markten die normaal gesproken moeilijk toegankelijk zijn voor kleinere beleggers. Een persoon met een portefeuille van bijvoorbeeld, 100.000 euro kan dat bedrag zonder problemen over verschillende ETF’s spreiden.

Nadelen van gespreid beleggen

Minder risico’s, een beter gespreide portefeuille en een betere nachtrust: de voordelen van gespreid beleggen zijn talrijk. Er zijn echter, hoe kan het ook anders, nadelen aan verbonden. Hoe meer verschillende activaklassen een fondsbeheerder aanhoudt, hoe tijdrovender het beheer ervan zal zijn en hoe duurder dat beheer wordt. Het kopen en verkopen van veel verschillende activa brengt namelijk meer transactiekosten en makelaarscommissies met zich mee. Of met andere woorden: gespreid beleggen heeft ook een prijs.

Gespreid beleggen werkt in twee richtingen

Een nadeel van gespreid beleggen is dat de spreidingsstrategie in twee richtingen werkt, waardoor zowel het risico als de mogelijke winst worden verkleind. Stel dat je 120.000 euro hebt geïnvesteerd in zes aandelen en tot je sommige verbazing verdubbelt één van die zes aandelen in waarde. Uw oorspronkelijke belegging van 120.000 euro is nu 140.000 waard euro. Je hebt natuurlijk veel verdiend, maar niet zo veel als wanneer je de volledige 120.000 euro in dat ene bedrijf was geïnvesteerd. Het heeft echter geen zin om een beschuldigende vinger uit te steken naar gespreid beleggen. Door je aan de onderkant te beschermen, beperkt diversificatie je tevens aan de bovenkant. Althans op korte termijn. Op de lange termijn levert gespreid beleggen via gediversifieerde portefeuilles doorgaans hogere rendementen op.

Gespreid beleggen kort samengevat in voor- en nadelen

Voordelen:

 • Vermindert het risico voor de volledige portefeuille
 • Dekt de marktvolatiliteit af
 • Biedt op lange termijn een hoger rendement

Nadelen:

 • Beperkt mogelijk de winsten op korte termijn
 • Is tijdrovender om te beheren
 • Brengt meer transactiekosten en commissies met zich mee

Het belang van gespreid beleggen

Gespreid beleggen of diversificatie is dus een techniek die risico’s verkleint door investeringen over verschillende financiële instrumenten, sectoren en andere categorieën te verdelen. Het doel is om het rendement te maximaliseren door te investeren in verschillende activaklassen, die mogelijk elk anders zouden reageren op dezelfde gebeurtenis. Op die manier koop je een stukje veiligheid in jouw beleggingsportefeuille. De meeste beleggingsprofessionals zijn het erover eens dat, hoewel gespreid beleggen geen absolute garanties biedt tegen verlies, diversificatie een zeer belangrijk onderdeel is voor het bereiken van de financiële doelstellingen op lange termijn, dit terwijl de risico’s worden geminimaliseerd.

Tegen welke risico’s kan gespreid beleggen bescherming bieden?

Diversificatie verkleint de risico’s door te beleggen in een brede waaier van beleggingsinstrumenten verspreid over verschillende activaklassen en verschillende geografische regio’s. Maar wat zijn die risico’s waartegen gespreid beleggen bescherming biedt. Die risico’s kunnen zowel ondiversifieerbaar of systematisch zijn als diversifieerbaar of niet-systematisch. Kortom, het betreft zowel gekende risico’s als ongekende risico’s die plots vanuit een onverwachte hoek komen aanwaaien. De financiële wereld is nu éénmaal een wereld vol valkuilen. Beleggers zijn vaak van mening dat het samenstellen van een gediversifieerde portefeuille ingewikkeld en duur is die bovendien lagere opbrengsten met zich mee kan brengen omdat het risico wordt beperkt. Hierboven zagen wij dat dit inderdaad het geval kan zijn.

Een woordje extra uitleg over de verschillende soorten risico’s: het niet-diversifieerbaar of systematisch risico

Beleggers worden bij het beleggen zoals hierboven gezegd geconfronteerd met twee soorten risico’s. Het eerste is niet-diversifieerbaar, ook wel bekend als systematisch of marktrisico. Dit soort risico is wat aandelen betreft verbonden met elk bedrijf zonder onderscheid van sector. Veelvoorkomende oorzaken zijn onder meer inflatie, wisselkoersen, politieke instabiliteit, oorlogen en schommelingen in de rentetarieven. Dit type risico is niet specifiek voor een bepaald bedrijf of voor een bepaalde sector en het kan niet worden geëlimineerd of verminderd door diversificatie. Het betreft gewoon een risico dat de beleggers moeten accepteren, of ze dat willen of niet. Het systematisch risico beïnvloedt de markt in zijn geheel, niet slechts één bepaald beleggingsinstrument of bedrijfstak. De hele markt wordt erdoor geraakt.

Het diversifieerbaar of onsystematisch risico

Gespreid beleggen beschermt vooral tegen een ander soort risico. Het tweede type risico is namelijk diversifieerbaar. Dit risico wordt ook wel onsystematisch risico genoemd en is specifiek voor een bedrijf, sector, markt, economie of land. Het kan worden verminderd door gespreid beleggen of diversificatie. De meest voorkomende bronnen van niet-systeemrisico’s zijn bedrijfsrisico’s en financiële risico’s. Het doel van gespreid beleggen is dus om in verschillende activa te investeren, zodat de deelnemende componenten uit de portefeuille niet allemaal op dezelfde manier worden beïnvloed door bepaalde marktgebeurtenissen.

Selecteer gratis 30 winstgevende aandelen binnen 5 minuten

Download de gratis handleiding ‘Hoe selecteer je 30 aandelen binnen 5 minuten’ zodat ook jij winst maakt op de beurs.

De handleiding is gratis en laat je zien hoe je succesvol belegt, zonder veel tijd te investeren of veel risico te lopen met behulp van eenvoudige en bewezen strategieën. Klik op de link om te downloaden: https://www.10stappen.com

Waarom je moet diversifiëren

Stel dat je een portefeuille hebt opgebouwd met alleen aandelen van luchtvaartmaatschappijen, want je bent een liefhebber van vliegen en vliegtuigen. Als wordt aangekondigd dat de piloten van de luchtvaartmaatschappijen voor onbepaalde tijd gaan staken en dat alle vluchten worden geannuleerd, zullen de aandelenkoersen van de aandelen van luchtvaartmaatschappijen dalen. Dat betekent dat jouw hele portefeuille merkbaar in waarde zal dalen. Kijk maar wat er gebeurd is bij het uitbreken van de Coronacrisis: de koersen van de aandelen van de luchtvaartmaatschappijen zakten als bakstenen.

Stel echter dat je de aandelen van de luchtvaartindustrie zou aangevuld hebben met een paar technologieaandelen, dan zou slechts een deel van uw portefeuille worden beïnvloed. In feite is de kans zelfs groot dat de aandelenkoersen van de technologieaandelen stijgen, aangezien mensen meer gingen thuiswerken en online gingen bestellen. Dankzij gespreid beleggen hebt u de risico’s in ieder geval teruggedrongen.

Maar je zou dat gespreid beleggen ook nog verder kunnen uitbreiden, omdat er bepaalde risico’s bestaan die van invloed zijn op zowel tech als de lucht. Een gebeurtenis die de economie schaadt, schaadt beide soorten bedrijven. Statistici zouden bijvoorbeeld zeggen dat deze aandelen een correlatie hebben.

Door te diversifiëren zorgt u ervoor dat u niet al uw eieren in één mand legt.

Gespreid beleggen betekent over de hele linie diversifiëren, niet alleen over verschillende bedrijven uit één sector, maar ook over verschillende sectoren. Hoe meer niet-gecorreleerde aandelen in jouw portefeuille zijn opgenomen, hoe beter. Het is ook erg belangrijk om te diversifiëren tussen verschillende activaklassen. Verschillende activa, zoals obligaties en aandelen, reageren niet op dezelfde manier op bepaalde gebeurtenissen. Een combinatie van verschillende activaklassen zal de gevoeligheid van jouw portefeuille voor marktschommelingen verminderen. Over het algemeen bewegen obligatie- en aandelenkoersen in tegengestelde richting, dus als uw portefeuille over beide activaklassen is gespreid, worden onaangename bewegingen in de ene activaklasse gecompenseerd door positieve resultaten in een andere.

Gespreid beleggen: vergeet het geografisch aspect niet

En tot slot: vergeet bij gespreid beleggen de locatie niet. Diversificatie betekent ook dat u op zoek moet gaan naar beleggingsmogelijkheden buiten jouw eigen geografische grenzen. De volatiliteit in bijvoorbeeld Europa heeft immers mogelijk geen invloed op aandelen en obligaties in de Verenigde Staten, dus beleggen in bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen en obligaties kunnen de risico’s van thuis beleggen minimaliseren en compenseren. Het omgekeerde kan uiteraard ook waar zijn. Er zijn ook andere soorten diversificatie voorhanden en er zijn veel synthetische beleggingsproducten ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag van beleggers naar gespreid beleggen. Deze producten zijn vaak erg ingewikkeld en daarom niet bedoeld voor beginnende of kleine beleggers. Voor degenen die minder beleggingservaring hebben en niet de financiële slagkracht hebben om zichzelf in te dekken zijn obligaties de meest populaire manier om te diversifiëren ten opzichte van de aandelenmarkten. Maar zoals je hierboven kon lezen, zijn er nog andere mogelijkheden.

Als je meer wilt weten over hoe wij jou kunnen helpen, plan dan een gesprek in. We kijken wat je nu doet, kijken waar de gaten zitten en stippelen een plan uit om het te repareren. Als het lijkt alsof we je kunnen helpen om meer rendement te maken, dan laten we je zien hoe dat er uit ziet en kan je zelf beslissen of je er mee aan de slag wil of niet. Deal? Hier is de link om jouw gesprek te boeken: https://www.binnen5minuten.nl/call

Harm van Wijk

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje:

gespreid beleggen

[1] https://www.investopedia.com/terms/d/diversification.asp#:~:text=Diversification%20is%20a%20strategy%20that%20mixes%20a%20wide,mitigate%20performance%2C%20at%20least%20in%20the%20short%20term.

[1] https://www.semanticscholar.org/paper/Risk-Management-An-Analytical-Study-Kungwani/7a51a35354a1ec153987dbad81f3ad02f1da599c?p2df

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165188907002503

[3] https://www.nature.com/articles/srep01665?origin=ppub

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.