Gouden tijden voor Zilver en Platina?

In mijn column van vorige week kon u lezen dat het goud, dat deze week overigens opnieuw een piek bereikte, gouden tijden tegemoet gaat. Vooralsnog heeft de opmars van het edelmetaal zich derhalve doorgezet.

Thans, een week later, is de goudprijs opgerukt van $ 709 per troy ounce naar $ 724. Deze ruk naar boven had veel te maken met de ontwikkelingen van deze week in de VS die zich ook aftekenden in de prijzen van andere commodities, waarbij olie het meest in het oog sprong. Door de verlaging van de korte rente in de VS is de reële rente (rente minus inflatie) gekrompen, waardoor weer nieuwe liquiditeit in de markt wordt gepompt en dat is goed voor de edelmetaalsector.

Een verdere versterking van de sector werd deze zomer bij het uitbreken van de subprime crisis (60% van alle Amerikaanse hypotheken kent een variabele rente) al zichtbaar, doordat de verkopen niet breed werden gedragen. Die bleken alleen daar nodig waar instituten in de problemen waren gekomen en liquiditeit nodig hadden.

goud

Liggen er voor zilver en platina eveneens ‘gouden bergen’ in het verschiet?

De zilverprijs is in het verleden met een gemiddelde volatiliteit van 36% beweeglijker geweest dan goud (23%) en platina (28%). Volgens de COMEX (Commodity Exchange) is de speculatie in zilver sinds 2003 niet zo laag geweest. Dit zou op zich op een verdere prijsstijging kunnen duiden, temeer daar de marktvraag vanuit India –goed voor 12% van de zilveren juwelenmarkt in de wereld– blijkt aan te trekken naarmate de goudprijs verder oploopt. Zilver wordt niet als een safe haven beschouwd maar wordt wel aangeduid als poor man’s crisis hedge.

De recente verschuiving in de goud/zilver ratio van bijna 10% is evenmin onopgemerkt gebleven. De toegenomen industriële vraag was ook groter, ofschoon de industriële marktpartijen de huidige prijsvorming aan de hoge kant vinden. De zilvermarkt is anderzijds moeilijker te overzien dan bijvoorbeeld de goudmarkt, omdat het primaire mijnaanbod (van de pure zilvermijnen) slechts 18% bedraagt van het totale aanbod (primair + secundair als restproduct van andere mijnbouwers, verkopen door overheden en scrap of restafval). Zilver bleek op bepaalde momenten met een min van tien of meer procentpunten op een luttel aantal handelsdagen meer te lijden onder de kredietperikelen dan goud of platina. Daarbij wordt er geen gebrek aan aanvoer voorzien, omdat er in de komende jaren diverse nieuwe mijnen in productie gaan.

Love Affair

Door de grote voorliefde voor zilver in India, in combinatie met de snelle economische groei, mag met vrij grote zekerheid van een structurele groei van de marktvraag worden uitgegaan, net zoals dat bij de Chinezen geldt voor goud.

Waar India 750 – 800 ton goud (circa 20% van de wereldproductie) importeert met een omzet van 60% in de juwelensector, ligt de zilverimport intussen op 2500 – 3000 ton per jaar met een omzet van circa 25% in de juwelensector. Het merendeel is bestemd voor de industrie.

Marktfactor

In ieder geval zijn er, wat zilver betreft, geen centrale banken die regelmatig zilver dumpen. Een complicerende factor is wel de ‘manipulatie’ van de markt door slechts een negental grote partijen op de futuresmarkt. Dit is een andere, belangrijke reden van de volatiliteit. Een positief signaal is thans dat het aantal netto short posities met 27.000 contracten of circa 14 miljoen ounces sinds 4 jaar niet zo gering is geweest. Voorts wordt verwacht dat ETF’s na een afwachtende periode in de afgelopen zomer weer een actievere rol zullen gaan spelen. Dit zou op een tijdelijke opleving van de zilverprijs kunnen duiden, maar dit beeld kan ook zo weer omslaan.

Kenmerkend van een ETF is, dat direct in het fysieke metaal wordt belegd en de aandeelhouder bij inlevering van een minimaal aantal aandelen (meestal in de tienduizenden) zijn baren kan opvragen. Dit geldt in het algemeen voor grotere marktpartijen, die bijgevolg niet zelf het metaal in eigen beheer hoeven te houden.

Nadeel is dat bij een verdere stijging de mijnvoorraden in de aandelenprijs zullen worden verdisconteerd, meer dan thans het geval is. Dit geldt eigenlijk voor alle grondstoffenfondsen.

zilver

Platina

De prijsontwikkeling van platina geeft een wat meer genuanceerd beeld, waarbij de prijs aanvankelijk voor langere tijd rond de top van $ 1300 per ounce hooverde om vervolgens na een terugval richting $ 1100 weer terug te veren tot boven het niveau van $ 1300. In de jaren 2004 en 2005 was er nauwelijks sprake van een surplusaanbod. Vorig jaar steeg dit aanbod evenwel naar circa 100.000 ounces. De dip in de prijs deed daardoor de juwelenvraag in China weer toenemen.

Dit jaar doet zich de situatie voor dat Zuid-Afrika – met driekwart van de wereldproductie verreweg de grootste producent– een tekort laat zien van circa 200.000 ounces. De tekorten komen vooral voor rekening van de grootste producenten Anglo Platina en Lonmin. Ook voor volgend jaar wordt er een aanbodtekort voorzien. Gezien de oplopende tekorten in Zuid-Afrika gaat men er vanuit dat deze niet binnen enkele jaren zullen zijn opgelost.

De vraag naar platina zal intrinsiek sterk blijven en vooral worden gedreven door de snel stijgende autoproductie in landen als China en India. Platina wordt met name toegepast in katalysatoren in auto’s om de uitstoot te reduceren. Er kan derhalve op een verdere stijging van de vraag worden geanticipeerd.

platina

Platina-aandelen hebben in het algemeen een nog grotere voorkeur genoten dan aandelen in goudproducenten. Dit komt door de gezonde marktfactoren als vraag en een ietwat elastischer aanbod (hier evenmin verkopen door centrale banken). Ongeacht hoe hoog de goudprijs en daarmee ook de platinaprijs in de komende jaren stijgt, verwachten analisten dat platina-aandelen het beter zullen doen. Eén van de voordelen van platinaproducenten is dat er een aanzienlijke ‘bijvangst’ is zoals palladium, rhodium, ruthenium en nikkel. Deze bijvangst speelt een belangrijke rol in de te realiseren winst. Voorts zijn gemiddeld genomen, de productiekosten lager dan in de goudproductie, omdat veel platina-aders zich dicht onder de oppervlakte bevinden.

Zoals we vorige week reeds aangaven, blijft het, gegeven de marktomstandigheden, raadzaam minstens 10% van uw portefeuille in baar goud, ETF’s, beleggingsfondsen dan wel in rechtstreeks in goud-, zilver- en platinafondsen aan te houden.

Paul van der Veer, www.score-investments.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.