Goudmijnaandelen van junior bedrijven: de beste 10 voor 2023

Goudmijnaandelen

Beleggen in junior mijnbouwbedrijven is een andere manier om in goud en zilver te beleggen. Beleggen in edelmetalen, zeg maar goud en zilver, kan op verschillende manieren. Het kopen van fysiek goud in de vorm van munten of staven is één oplossing, maar ook het kopen van goudmijnaandelen biedt interessante winstkansen in een stijgende markt. Bij die miners zijn er in feite twee categorieën: de grote jongens en de kleintjes.

Die grote jongens worden (niet toevallig natuurlijk) de seniors genoemd, de kleine bedrijfjes zijn de juniors. Vandaag besteden we extra aandacht aan die juniors, want die laten toe om met een hefboomeffect in te spelen op een stijging van de goudprijs. Ze zijn namelijk veel gevoeliger voor bewegingen in de goudprijs en dat zowel omhoog als omlaag. We heten u met andere woorden welkom in de wereld van de miners.

Inhoudsopgave

Wat is een junior mijnbouwbedrijf?

Een junior mijnbouwbedrijf is een bedrijf in de ontwikkeling- en exploratiefase van de zoektocht naar nieuwe afzettingen van goud, zilver, uranium of andere natuurlijke hulpbronnen (lees: grondstoffen). Beleggen in junior goudmijnaandelen is een strategie met een hoog risico waar mogelijk (maar niet zeker!) een hoge opbrengst aan verbonden is. Hieronder zullen we beginnen met de doelstellingen van een junior mijnbouwbedrijf.

De doelstellingen van een junior mijnbouwbedrijf met goudmijnaandelen

Zoals alle bedrijven worden junior mijnbouwbedrijven opgericht in de hoop geld te verdienen. Om dit te doen, moeten ze een actief identificeren met een potentiële commerciële waarde (lees: een grondstof die ze willen ontginnen). Bovendien moet er een ervaren managementteam zijn om het bedrijf op te starten. Ook zal de financiering geregeld moeten worden om door te gaan met de productie.

Een junior bedrijf kan beginnen als een privébedrijf zonder beursnotering. Maar uiteindelijk kan het bedrijf besluiten om kapitaal aan te trekken door bijvoorbeeld goudmijnaandelen. Dit kapitaal hebben ze nodig om veelbelovende aders te verkennen, ontwikkelen en het liefst in productie te nemen.

Eenmaal beursgenoteerd, is het de taak van het managementteam om het project door de verschillende ontwikkelingsstadia te loodsen om het stadium van de productie te bereiken. En nog belangrijker voor beleggers: om de inherente waarde van het bedrijf te laten groeien. Wat zich manifesteert in groei van de aandelenkoers, de marktkapitalisatie en de enterprise value (EV) waardering. Uiteindelijk willen de meeste junioren met winst worden overgenomen door een groter bedrijf, een overname waar ook de particuliere aandeelhouders van profiteren.

Wat maakt een junior mijnbouwbedrijf met goudmijnaandelen succesvol?

Niet alle mijnbouwbedrijven worden succesvol. Er zijn een aantal aspecten die ervoor kunnen zorgen dat een mijnbouwbedrijf succesvol wordt. We benoemen er twee:

 1. Een sterk management
 2. Een aantrekkelijke ‘geologie’

1. Een sterk management

Op de eerste plaats natuurlijk een sterk management. Een bedrijfsmanagement met een bewezen staat van dienst en met ervaring in de mijnbouwcyclus heeft meer kans van slagen, wat het belang benadrukt van het kijken naar de achtergrond en de ervaring van het management en het technische team. Het is belangrijk dat het managementteam relevante ervaring heeft voor het project dat ze op het punt staat uit te voeren.

Managementteams zonder exploratie-ervaring zijn ongeschikt om een mijn uit de grond te stampen en te exploiteren. De financiering veiligstellen is een ander belangrijk aandachtspunt. Het succes van een mijnbouwbedrijf hangt af van meerdere variabelen, waaronder resultaten, jurisdictie en bedrijfsstructuur.

Het veiligstellen van financiering is een bewijs van het vertrouwen van de markten in het vermogen van het managementteam om te leveren wat ze beloofd hebben te kunnen leveren.

Uiteindelijk wordt het risico nog versterkt door het feit dat ze proberen iets te vinden dat (diep) onder de grond is begraven. Als het managementteam het geluk heeft dat alle gegevens een grote kans op succes onder de grond aangeven, kunnen ze financiering verkrijgen. Maar garanties van slagen zijn er dan nog niet, er valt nog een hele weg af te leggen.

Naarmate het managementteam het bedrijfsplan succesvol blijft afwerken, neemt de kans toe dat de buitenwereld voor het bedrijf geld beschikbaar stelt. Meestal gebeurt dit in de exploratie-/ontwikkelingsfase (pre-revenue) door de uitgifte van aandelen van het bedrijf in kwestie.

Zodra dat bedrijf in de positie komt dat het inkomsten kan genereren, is het in staat om verwatering door de uitgifte van nieuwe aandelen te verminderen. In plaats daarvan kan het bedrijf schuldinstrumenten gebruiken als een middel ter financiering van de activiteiten. Wat toch wel een slok op de borrel scheelt.

Waar moet je op letten bij managementteams?

 1. Een businessplan en de kunst om dit plan duidelijk uit te leggen aan de investeerders.
 2. Het team moet in staat zijn om de technische geologische problemen voor de ontwikkelingsfase op te lossen.
 3. In staat zijn om met de financiële markten te discussiëren en kapitaal aan te trekken.
 4. Zij moeten hun geld voorzichtig en doeltreffend kunnen beheren en uitgeven.
 5. Bekwaam zijn om hun verhaal consequent en regelmatig te promoten.

2. Een aantrekkelijke ‘geologie’

De beleggers geven natuurlijk de voorkeur aan bedrijven met een sterke balans, lage schulden en een positieve kasstroom, zeker wanneer de grondstoffenprijzen laag zijn. In geval van hogere prijzen wordt zo nauw niet gekeken. Een aantrekkelijke ‘geologie’ (als we dit woord mogen gebruiken) is een noodzakelijke voorwaarde om een mijnbouwproject te doen slagen.

Er moet in de mate van het mogelijke zwart op wit bewezen worden dat er ontginbare voorraden onder de grond zitten. De geologie is dus fundamenteel voor toekomstig succes en hoe meer er over de geologie bekend is, hoe minder riskant de ontwikkeling wordt.

Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid grondstoffen die in de grond (verborgen) zit. Vaak gaat de aandacht uit naar juniors met exploratiedoelen in een gebied met een geologie die vergelijkbaar is met die van nabijgelegen mijnen in productie (de zogenaamde brownfield sites). Deze krijgen de voorkeur boven pure exploratie in nieuwe, voorheen onontgonnen gebieden (de zogenaamde greenfield sites).

De brownfield verkenning van potentieel aantrekkelijke sites verwijst naar gebieden waar eerder grondstoffen werden ontdekt of die gelegen zijn dichtbij andere succesvolle mijnbouwsites. Bij brownfield verkenning zoeken geologen naar afzettingen in de buurt van of naast een reeds werkende mijn.

Omdat geologen bestaande gegevens kunnen gebruiken, is het risico bij brownfield verkenning lager dan bij greenfield verkenning. Greenfield verkenning gebeurt in eerder onbekend gebied, waar nog geen grondstoffen werden ontgonnen of gevonden zijn.

Greenfield exploratie is gebaseerd op de voorspellende kracht van erts genesis modellen om mineralen en grondstoffen te vinden in voorheen onontgonnen gebieden. Dit zijn de meest risicovolle projecten in de mijnbouw, met de grootste kans op mislukkingen. Daarom moet elk nieuw project in de grondstoffensector goed voorbereid worden, zeker wanneer het gaat om goud of zilver. Waarom falen junior mijnbouwbedrijven?

Waarom falen zoveel junior mijnbouwbedrijven met goudmijnaandelen?

Er zijn wereldwijd meer dan 3.000 junior mijnbouwbedrijven genoteerd op diverse beurzen, waarbij het aanbod voortdurend wordt aangevuld met nieuwe bedrijven die hun goudmijnaandelen naar de beurs brengen. Hoe kunnen ze allemaal overleven en geld verdienen? Het korte antwoord: dat kunnen ze niet. Wereldwijd zijn er minder dan 50 grote mijnbouwbedrijven, dus het is duidelijk dat niet alle junioren naar dit stadium kunnen doorgroeien, sommige bedrijven zijn dus gedoemd om te mislukken.

De vraag is uiteraard waarom. Junioren hebben aanzienlijk kapitaal nodig om in productie te komen en kunnen er 10-20 jaar over doen om dit stadium te bereiken, gedurende welke tijd heel veel dingen mis kunnen gaan. Vooral de vroegste stadia in de levenscyclus van een mijn zijn bijzonder riskant: er kan dan van alles mislopen. De juniors zijn dan nog ver verwijderd van de productie en zullen veel obstakels tegenkomen voordat ze er zijn. Enkele van die obstakels zijn de volgende:

 • Kan ik genoeg geld inzamelen om door te gaan?
 • Kan ik bepalen of er een economisch levensvatbare ader onder de grond is? (Met andere woorden: zitten er voldoende grondstoffen (goud, zilver…) onder de grond?)
 • Kan ik in alle stadia de benodigde vergunningen en licenties krijgen?
 • Heeft het managementteam de vereiste relevante ervaring?
 • In welke fase van de cyclus is de markt en hoe houd ik de markt geïnteresseerd in mijn verhaal?

Er zijn veel mijnbouwbedrijven die allemaal hopen op een winstgevende toekomst. De overgrote meerderheid van de juniors staat echter financieel te zwak om te overleven. Bovendien zullen de meeste bedrijven er niet in slagen om voorbij de eerste hindernissen, verbonden aan de weg richting exploratie, te raken.

Redenen waarom een junior mijnbouwbedrijf met goudmijnaandelen kan falen

Er is een kans dat een junior mijnbouwbedrijf faalt. Hieronder noemen wij acht redenen die hiervoor kunnen zorgen:

 1. Exploratie op de verkeerde plaats
 2. Slechte exploratie boorresultaten
 3. Aders van minder goede kwaliteit
 4. Het niet verlenen van mijnbouwvergunningen
 5. Geen geld meer
 6. Een daling van de grondstofprijzen: goud en zilver worden fors goedkoper
 7. Sociale en milieu conflicten
 8. Slechte beslissingen getroffen door het management

1. Exploratie op de verkeerde plaats

De exploratie van junior mijnen in nieuwe, onontgonnen gebieden is misschien spannend, maar er is een grotere kans op falen dan bij exploratie in gebieden met een geologie die vergelijkbaar is met die van nabijgelegen producerende mijnen.

Sommige statistieken geven aan dat slechts 1 op de 5.000 tot 1 op de 10.000 compleet nieuwe exploratieprojecten ooit de productiefase bereikt.

Belangrijke overwegingen die in acht moeten worden genomen zijn:

 • Staat, provincie, gemeente
 • Infrastructuur
 • Toegankelijkheid
 • Federaal staats- en/of provinciaal overheidsbeleid
 • Belasting- en royaltystructuren
 • Lokale gemeenschappen
 • Milieu- en sociaal bestuur (ESG)

Het niet erkennen en/of aanpakken van één van deze problemen kan ernstige gevolgen hebben voor het vermogen van een project om ooit in productie te gaan.

2. Slechte exploratie boorresultaten

Exploratieboringen en -bemonstering bieden informatie om de hoeveelheid erts en de kwaliteit in de ondergrond in te schatten. Ze zijn meestal een prioriteit van een junior omdat sommige investeerders en financiers zullen wachten tot de resultaten van de boringen beslissen of het bedrijf inderdaad de moeite waard is om in te investeren.

Minerale exploratie en boringen zijn nodig om potentiële voorraden aan goud of zilver in te schatten. Goede resultaten zullen investeerders makkelijker verleiden om met geld over de brug te komen. Als de eerste scoping studie, in vaktermen spreken we van een Preliminary Economic Assessment (PEA) achter de rug is, is het tijd voor het bedrijf om een Preliminary Feasibility Study (PFS) op te stellen. Deze studie moet de voorlopige resultaten bevestigen en geeft een bijkomend bewijs dat exploitatie van goud of zilver (of andere grondstoffen in de ondergrond) inderdaad rendabel is. Een positieve studie geeft het bedrijf meer kansen op succes.

In een volgende fase, zal om het kapitaal aan te trekken, dat noodzakelijk is om de ondergrond te ontwikkelen, een haalbaarheidsstudie (FS, Feasibility Study) gebeuren. Daarna heeft het bedrijf een veel beter begrip van wat er ondergronds ligt te wachten en wat er bovengronds te gebeuren staat in termen van financieringskosten.

Om ervoor te zorgen dat de geldschieters een gerust gevoel krijgen, zal het bedrijf echter een laatste scoping-studie moeten produceren, namelijk een definitive feasibility study (DFS) met duidelijke details, een uitgebreide technologische analyse van het project en uiteindelijk een kostprijsberekening tegen de geldende marktprijzen.

In alle fasen van bovenstaand onderzoek kan blijken dat het project niet rendabel is, zodat het uiteindelijk toch nog wordt afgeblazen. Het heeft voor beleggers daarom geen zin om te beleggen in projecten die nog niet volledig op poten staan.

3. Aders van minder goede kwaliteit

De technische problemen waar juniors mee worden geconfronteerd zijn talrijk en kunnen ook voortkomen uit de aanwezigheid van grondstoffen van minderwaardige kwaliteit. Sommige mijnbouwbedrijven voelen zich goed bij het delven van erts van lagere kwaliteit maar dan op een veel grotere schaal. In dat geval wordt dus de voorkeur gegeven aan kwantiteit boven kwaliteit.

Het zou echter kunnen dat het sop de kool niet waard is, meer bepaald dat de gedolven hoeveelheid grondstoffen uiteindelijk toch te laag is om winstgevend te werken. Problemen kunnen zich voordoen wanneer de mijnbouwgroepen uitkomen op minderwaardige grondstoffen, die bovendien veel moeilijker te bereiken en te extraheren zijn.

Bij de rendabiliteit van het project kunnen dan grote vraagtekens worden geplaatst. De locatie speelt ook een rol. Als die maandenlang ontoegankelijk is vanwege regen of ijs, waardoor de exploitatie technisch moeilijk toegankelijk wordt, loert falen om de hoek.

Hetzelfde geldt als er voldoende grondstoffen aanwezig zijn, maar als die diep onder de grond liggen en technisch moeilijk toegankelijk zijn. Het is daarom belangrijk om te onthouden dat hoogwaardig niet altijd gelijk is aan een project met een hoge winstmarge. Het totaalplaatje moet bekeken worden, de junior miner is op zoek naar ontginbare metalen tegen een prijs die duurzaam en winstgevend is.

4. Het niet verlenen van mijnbouwvergunningen

Mijnvergunningen en vergunningen zijn in alle stadia van het ontginningsproces van juniors vereist voor de exploratie, ontwikkeling, winning en verwerking van grondstoffen. Vergunningen zijn noodzakelijk bij zowel de prospectie als bij de mijnbouw zelf. Wat komt er nog allemaal bij kijken? Heel wat factoren zo blijkt.

Denken we maar aan:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Milieu- en sociaal beheer
 • De duurzame winning van grondstoffen

Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die niet in staat zijn geweest om projecten te starten omdat ze niet de benodigde vergunningen van de (plaatselijke) autoriteiten hebben gekregen om productiefaciliteiten of mijnen te ontwikkelen. Het geld van de beleggers wordt opgesoupeerd aan overheadkosten zoals salarissen, terwijl gewacht wordt op machtigingen die misschien nooit komen.

5. Geen geld meer

Juniormijnen moeten in alle stadia goed gefinancierd worden. Als er geld moet worden in gezameld op de beurs, dat wil zeggen via het uitgeven van nieuwe goudmijnaandelen, zal het management ernaar streven dit te doen tegen een hogere prijs dan bij de vorige kapitaalverhoging. Dat is het ideale scenario, dat echter niet altijd doorgang vindt.

Als de beleggers weigeren om over de brug te komen, kan het over en uit zijn. Exploratie en ontwikkeling zijn duur en als juniors in de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces niet genoeg geld ophalen, zullen ze niet in staat zijn om de productiefase te halen.

Alternatieve strategieën kunnen dan nog geprobeerd worden, zoals het binnenhalen van een partner, fuseren, het project uitbesteden aan een ander bedrijf of het verkopen van het hele project. Wanneer ook dit geen soelaas biedt, zit er weinig anders op dan de stekker eruit te trekken.

6. Een daling van de grondstofprijzen: goud en zilver worden fors goedkoper

De huidige marktprijs heeft een aanzienlijke invloed op de aandelenkoersen voor mijnbouwbedrijven die goudmijnaandelen verkopen. En dat op de eerste plaats op de beurskoersen van juniors. Hoe lager de productiekosten en hoe hoger de grondstofprijs, hoe meer geld het bedrijf verdient.

Het gegenereerde geld geeft het bedrijf de keuze om verschillende dingen te doen, zoals dividend uitkeren aan aandeelhouders van goudmijnaandelen, lucratieve acquisities doen, schulden afbetalen, apparatuur kopen om de productiviteit te verhogen of betere mensen aannemen.

Mijnbouwbedrijven, ook juniors, zijn vaak (al dan niet onder druk van de aandeelhouders) gedwongen om operationele mijnen in stand houden, zelfs tijdens periodes van lage grondstoffenprijzen. Een tijdje draaien op de reserves kan geen kwaad. Maar op een bepaald moment kan het water tot aan de lippen komen. En ja, ook dan wordt de stekker eruit getrokken.

7. Sociale en milieu conflicten

Mijnbouw kan een politiek gevoelig feit zijn, dus exploratie in moeilijke gebieden of politiek onstabiele landen kan problematisch zijn. Terwijl mijnbouwbedrijven banen scheppen en de economie in plattelandsgebieden stimuleert, kunnen ze tevens de bron zijn van sociale en milieuconflicten.

In september 2020 bevestigde de Chileense milieurechtbank de definitieve sluiting van het Pascua Lama mijnbouwproject van het Canadese bedrijf Barrick Gold, dat sinds 2013 op ‘hold’ stond vanwege milieuproblemen. De rechtbank legde ook een boete van C $ 9 miljoen aan het bedrijf op.

Lokale groepen protesteerden tegen de exploitatie en begonnen een juridische strijd om de aanleg van de mijn te stoppen, waarbij ze hun bezorgdheid uitten over de dreiging van schade aan waterwegen door het enorme open pit mijnbouwproject, één van de grootste ter wereld. De rechtbank verwierp een juridisch beroep van het bedrijf en bevestigde een uitspraak van de milieuautoriteit uit 2018, waarin de “totale en definitieve sluiting” van het mijnproject werd gelast. En daarna was het dus over en uit.

8. Slechte beslissingen getroffen door het management

Dit is een nachtmerrie voor elke belegger, omdat het uiteindelijk het management van juniors grotendeels verantwoordelijk is voor het succes of falen van het project. Beleg alleen in bedrijven met managementteams met relevante ervaring.

Het heeft geen zin om te investeren in een bedrijf waar het managementteam u wijsmaakt dat ze weldra in productie zullen gaan, terwijl ze in feite nog nooit een goud- of zilvermijn in werking hebben gezien.

Waarom zou u toch beleggen in junior goudmijnaandelen?

Volgens een rapport van Van Eck Global bereikte de goudproductie een piek in 2003, waarna grote goudbedrijven nieuwe mijnbouwactiviteiten vermeden en diversifieerden naar andere edele metalen. Het aantal grote nieuwe goudontdekkingen is sinds 1998 ook gedaald. Er dreigt dus een tekort aan goud, maar ook aan zilver en andere grondstoffen.

Dit laat een open terrein voor jonge goudmijnbedrijven om actief deel te nemen aan goudexploratie in veelbelovende delen van de wereld, waaronder Afrika, Canada en de VS. Junior goudmijnbedrijven die solide resultaten produceren hebben ook het potentieel om overnamedoelwitten te worden, wat kan resulteren in enorme winsten voor aandeelhouders van goudmijnaandelen. Maar ook een prijsexplosie bij het goud zelf kan de koers van de juniors doen exploderen. Dit kan ervoor zorgen dat het gunstig kan zijn om te beleggen in junior goudmijnaandelen.

De goudprijs in 2022

Het verhaal van de goudmarkt in 2022 werd gedreven door de contrasterende effecten van aanhoudend hoge inflatie en als reactie daarop verhoogden de centrale banken de rentetarieven. Terwijl de US-dollar (USD) in de loop van het jaar meerjarige hoogtepunten bereikte en de rente op staatsobligaties boven de 4,2% uitkwam, daalde de goudprijs tot ongeveer $1.680 per ounce. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) stond klaar om de rentetarieven te blijven verhogen.

Na de vergadering van het Federal Open Markets Committee (FOMC) op 2 november verklaarde Fed-voorzitter Jerome Powell: “Vandaag heeft het FOMC zijn beleidsrente nogmaals met driekwart procentpunt verhoogd en we verwachten dat nog meer renteverhogingen noodzakelijk zullen zijn.” De hogere rentevoeten ondersteunen de dollar, die op zijn beurt op de koers van het goud weegt.

De goudprijs is in 2022 met meer dan 10% gedaald en noteert momenteel op anderhalve maand van het einde van het jaar zowat 12% onder het niveau van $2.000 dat begin maart werd gezien. In de loop van 2022 heeft een sterkere Amerikaanse dollar bijgedragen aan het neerwaartse momentum bij het gele metaal, maar de fundamentele reden waarom de meeste analisten geen bullish langetermijnperspectief op goud hebben – de stijgende rente op Amerikaanse staatsobligaties – blijft nog steeds geldig.

Een voorspelling van de goudprijs voor 2023

Sommige analisten voorspellen voor 2023 opnieuw een (sterke?) bullish cyclus die de goudprijs dichtbij of terug boven het niveau van $ 2.000 zal brengen. Naar verwachting zal de prijs van goud dus stijgen in 2023, voornamelijk gedreven door dynamiek tussen de markten onderling. Leidende indicatoren voor goud blijven de rente op de Amerikaanse dollar en obligaties.

De inflatieverwachtingen zouden in 2023 moeten blijven stijgen en de monetaire expansie blijft doorgaan. Deze verwachte trends in de voorlopende indicatoren van goud zouden de goudprijs moeten ondersteunen. Daarom is de voorspelling voor 2023 van de goudprijs bij heel wat analisten gefocust op $ 2.000, dat zonder meer een psychologisch belangrijk niveau mag worden genoemd. Merk op dat de voorspelling voor 2022 $2.500 was, wat een voorspelling is die we werd gemaakt toen goud rond $1.660 handelde. Voorspellingen kloppen dus niet altijd, laat dat duidelijk zijn.

Black Swan-gebeurtenissen verhinderden in 2022 echter dat goud steeg naar $ 2.500. De meeste analisten geloven echter dat goud uiteindelijk zal stijgen naar $2.500, vermoedelijk zelfs naar $3.000, hoewel het nog een paar jaar kan duren voordat het daar aankomt.

Vooruitzichten voor 2023, gegeven de huidige macro-economische en geopolitieke omgeving

Goud beweegt meestal in omgekeerde richting ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit kom omdat het gele metaal duurder wordt voor kopers in andere valuta’s en geen rente oplevert.

De goudprijs zette in 2022 zijn daling voort tot medio juli. Hiermee markeerde het de langste verliezende reeks voor goud sinds november 2020. Dit nadat nieuwe tekenen van versnellende inflatie de weddenschap aanmoedigden dat de Fed verdere agressieve stappen zal ondernemen om prijsstijgingen te temmen.

De dollar heeft geprofiteerd van de onzekere macro-economische omgeving, met zorgen over de hoge inflatie, het vooruitzicht van een recessie, een vertragende groei in China en de impact van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die investeerders ertoe aanzette andere activa te verkopen ten gunste van dollars.

Bob Haberkorn, senior marktstrateeg bij RJO Futures, legde in de zomer van 2022 de marktdynamiek uit aan Bloomberg: “Goud concurreert met de obligatiemarkten als een veilige haven en renteverhogingen van telkens 75 basispunten door de Federal Reserve maken de obligatiemarkt aantrekkelijker voor beleggers op zoek naar veilige havens. Daardoor wordt de goudprijs telkens opnieuw onder druk gezet.”

Een hoogtepunt in maart 2022

Goud klom naar een intraday hoogtepunt van $ 2.043,30 op 8 maart 2022, een stijging van 13,5% ten opzichte van het niveau van $ 1.800 aan het begin van het jaar, toen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleerde. Dat was dicht bij het hoogste punt ooit in dollartermen opgetekend in augustus 2020 – iets boven $ 2.070 – en een nieuw record in eurotermen.

Voor 2023 zal de evolutie van de consumentenprijzenindex (CPI) van doorslaggevend belang zijn voor de evolutie van de goudprijs. De CPI is de meest bekende inflatie-indicator en meet de procentuele verandering in de prijs van een pakket goederen en diensten dat door huishoudens wordt geconsumeerd. “Markten onderschatten hoe diepgeworteld de Amerikaanse inflatie is geworden en de omvang van de reactie die waarschijnlijk van de Fed nodig zal zijn om deze te verdrijven”, schreven economen bij investeringsbank Nomura in een rapport.

De analisten van Nomura zijn van mening dat de Fed haar beleidsrente zal moeten verhogen tot een range van 4,5% tot 4,75% in februari 2023. Tijdens een persconferentie op 21 september 2022 herhaalde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, dat de Fed zich onverminderd blijft inzetten om de inflatie terug te brengen tot de 2%-doelstelling.

De verklaring van Powell was eens te meer een duidelijk signaal van de intentie van de Fed om de op hol geslagen inflatie in de VS onder controle te krijgen, waardoor de dollar ten opzichte van de meeste grote rivalen verder kan stijgen en de markthonger naar goud zou onderdrukt.

Wat doet een recessie

Een recessie in de VS en de rest van de wereld zou de goudprijs kunnen ondersteunen, maar de scherpe stijging van de rentetarieven om de inflatie aan te pakken, heeft tot dusverre het opwaartse potentieel voor het edelmetaal afgetopt. Maar dat zou in 2023 anders kunnen worden wanneer de wereldeconomie wegzakt in een recessie.

Of zoals werd opgemerkt door de Duitse firma Heraeus: “Een recessie is niet per se slecht nieuws voor goud. Doorgaans dalen de prijzen van edelmetalen tijdens recessies, inclusief de prijs voor goud. In de recessie van 1980 daalde de goudprijs weliswaar (met 6%), maar dat kwam deels doordat begin 1980 net een recordprijs was bereikt en de Fed de rente eindelijk boven de inflatie had geduwd. In de daaropvolgende recessies is de goudprijs echter minder gedaald en sneller hersteld dan de andere metalen. De goudprijs staat aan het einde van een recessie doorgaans iets hoger dan aan het begin.”

De World Gold Council, de overkoepelende organisatie in de goudindustrie, schuift voor 2023 de twee dezelfde factoren naar voren die de goudprijs tegenwind kunnen geven. Dat zijn nog steeds de hogere nominale rentetarieven en een potentieel (nog) sterkere dollar De WGC merkte echter ook op dat de mogelijke negatieve effecten van bovenstaande factoren kunnen worden gecompenseerd door andere, meer ondersteunende factoren, waaronder:

 • Hoge, aanhoudende inflatie waarbij goud een inhaalslag speelt ten opzichte van andere grondstoffen.
 • Marktvolatiliteit gekoppeld aan verschuivingen in monetair beleid en geopolitiek.
 • De behoefte aan effectieve afdekkingen van beleggingsportefeuilles in omgeving die door onzekerheid worden gekenmerkt.

De drie leidende indicatoren voor de goudprijs voorspellingen zijn:

 • De euro (omgekeerd gecorreleerd aan de USD)
 • De obligatierendementen
 • De evolutie van de inflatie

Deze drie indicatoren samen helpen het toekomstige pad van de goudprijs te voorspellen. De analisten verwachten dat de goudprijs in 2023 zal consolideren in een breed bereik van 1.600 tot 2.000 USD/oz. Dit op basis van de lange termijn grafieken die de dominante patronen van goud laten zien.

We verwachten dat er op de lange termijn een bullish ommekeer zal komen op de goudgrafiek. Deze zal de weg banen voor goud om uiteindelijk door te breken naar de nieuwe all time high (ATH). Met $ 2.500 als eerste bullish target en uiteindelijk $3.000 om te worden bereikt. Dit laatste niveau zal (waarschijnlijk) echter niet in 2023 worden bereikt. Denk eerder aan een periode van meerdere jaren.

Heel wat analisten zijn er sterk van overtuigd dat de dominante trend van goud op de lange termijn nog steeds bullish is. Omdat het monetaire beleid echter restrictief is bij het begin van 2023 begint en een desinflatoire trend creëert, verwacht men dat de goudprijs in 2023 consolideert op of iets boven de huidige prijsniveaus voordat op een later tijdstip een nieuwe ATH bereikt. Of dat in 2023 zal zijn, valt uiteraard moeilijk te voorspellen.

Bullmarkten versnellen in de loop van de tijd langzaam, om steeds sneller te versnellen naarmate ze volwassener worden. Met dat in het achterhoofd werd de echte doorbraak boven de vroegere piek bij het goud voor 2022 voorspeld.

Hoewel die uitbraak boven $ 2.000 in 2022 inderdaad plaatsvond, hield deze niet stand vanwege de interventies van de centrale banken, die de rente fors hoger duwden. Het desinflatoire beleid duwde de grondstoffenprijzen omlaag, maar toch reageerde goud niet op het inflatoire klimaat. Dit vanwege het restrictieve monetaire beleid.

Dit zijn de beste junior goudmijnaandelen om te kopen in 2023

Een junior mijnbouwbedrijf verwijst naar een bedrijf dat onderzoek doet naar nieuwe afzettingen van goud, zilver, koper, uranium of andere edele metalen. Een junior goudmijnbouwbedrijf bevindt zich meestal in de ontwikkelings- en exploratiefase en is actief op zoek naar nieuwe exploiteerbare goudaders.

Junior goudmijnbouwbedrijven trekken de aandacht van groei-investeerders. Dit komt omdat de koersen van deze goudmijnaandelen soms kunnen exploderen. Dit gebeurt wanneer het bedrijf aantrekkelijke deposito’s vindt en de productie start. Veel junior mijnbouwbedrijven handelen als penny stocks en ze keren meestal geen dividend uit. Het overtollige kapitaal kan dus worden herbelegd om de operationele capaciteit uit te breiden.

Sommige beleggers willen blootstelling aan goud en zijn op zoek naar exponentieel groeipotentieel. Zij kunnen in een gespreide portefeuille uitkijken naar junior goudmijnaandelen. We hebben hieronder de beste junior goudmijnaandelen geselecteerd. Dit hebben we gedaan op basis van hun huidige of toekomstige goudprojecten. Maar ook hebben we gekeken naar positieve analistenadviezen en potentieel voor hogere schaalbaarheid in de toekomst. Deze bedrijven handelen momenteel als penny stocks en hun marktkapitalisatie blijft onder de $ 1 miljard. Dit biedt voldoende ruimte voor expansie en groei.

Trouwe lezers zullen vaststellen dat de lijst met favoriete junior goudmijnaandelen voor 2023 er helemaal anders uitziet dan de lijst met goudmijnaandelen voor 2022. Dat is eigenlijk niet meer dan logisch ook, want de marktomstandigheden zijn op een jaar tijd sterk veranderd. De lijst met goudmijnaandelen is als volgt:

 1. Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE:CMCL)
 2. Dakota Gold Corp. (NYSE:DC)
 3. Galiano Gold Inc. (NYSE:GAU)
 4. Paramount Gold Nevada Corp. (NYSE:PZG)
 5. Vista Gold Corp. (NYSE:VGZ)
 6. TRX Gold Corporation (NYSE:TRX)
 7. U.S. Gold Corp. (NASDAQ:USAU)
 8. Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC)
 9. Gold Resource Corporation (NYSE:GORO)
 10. New Gold Inc. (NYSE:NGD)

1. Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE:CMCL)

Caledonia Mining Corporation Plc werd opgericht in 1992 en heeft zijn hoofdkantoor in Saint Helier, Jersey. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de exploitatie van een goudmijn in Zimbabwe.

Caledonia Mining heeft meer bepaald een belang van 64% in de Blanket Mine. Dit is een goudmijn in Matabeleland South Province in Zimbabwe. Het heeft ook een overeenkomst om 100% eigendom te verwerven in het Maligreen-project. Dit is een brownfield-goudexploratieproject in het Gweru-mijndistrict in de Midlands van Zimbabwe.

Het zittende management heeft het volste vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Op 7 oktober maakte het bedrijf een aankoop bekend van 2.235 aandelen door CFO Chester Goodburn, geprijsd op $ 9,95 per aandeel voor de goudmijnaandelen. Na deze transactie bezit Goodburn 6.335 aandelen in het bedrijf, wat neerkomt op ongeveer 0,05% van het totale geplaatste aandelenkapitaal.

Op 3 oktober kondigde Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE:CMCL) een kwartaaldividend van $ 0,14 per aandeel aan. Dit is in lijn met het vorige. Verder heeft het bedrijf op 21 juli aangekondigd dat het een overeenkomst had getekend. De overeenkomst ging over het kopen van het Bilboes Gold-project in Zimbabwe. Dit voor een totaalbedrag van 5.123.044 Caledonia Mining. Corporation.

De resultaten

Hoe zit het met de resultaten van dit junior mijnbedrijf. De bruto-omzet in de negen maanden bedroeg $ 107,9 miljoen. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van de $ 89,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2021. En de brutowinst over de negen maanden kwam uit op $ 50,5 miljoen. Dit is een stijging van 26,1% ten opzichte van de $ 40 miljoen behaald in de eerste negen maanden van 2021.

De EBITDA in het kwartaal (exclusief bijzondere waardeverminderingen, afschrijvingen en netto wisselkoerswinsten) bedroeg $ 16,9 miljoen. Of een stijging met 11,8% ten opzichte van de $ 15,1 miljoen in het derde kwartaal van 2021. Dit vertegenwoordigt een EBITDA voor de negen maanden van $ 52,9 miljoen (negen maanden tot 30 september 2021: $ 35,0 miljoen).

De mining cost per ounce voor het kwartaal bedroeg $ 734 (Q3 2021: $ 695 per ounce).

De Chief Executive aan het woord

Mark Learmonth, de Chief Executive Officer, bestempelde het vierde kwartaal al seen geweldig kwartaal voor het bedrijf. Maar Learmonth relativeerde vervolgens ook. De lagere goudprijs, stijging van de kosten en toegenomen gebruik van dieselmotoren verwaterde het voordeel van een hogere productie. Het inzetten van een nieuwe zonnecentrale en andere initiatieven om het dieselverbruik te verminderen, zouden echter de inflatoire druk op de kosten moeten beteugelen.

In verband met de expansie wist Learmonth het volgende te vertellen: “In juli kondigde Caledonia aan dat het een overeenkomst had getekend voor de aankoop van Bilboes Gold Limited, de houdstermaatschappij van grote, hoogwaardige goudvoorraden in open mijnen. De afronding van de transactie is onderworpen aan verschillende voorwaarden en we boeken vooruitgang om hieraan te voldoen. Zodra de transactie is voltooid, zijn we van plan een haalbaarheidsstudie voor te bereiden om de meest oordeelkundige manier te identificeren om het project te commercialiseren met betrekking tot de beschikbaarheid van financiering tegen acceptabele voorwaarden. Caledonia is ook van plan om de oxide-activiteiten in Bilboes opnieuw op te starten, onder een tribute-overeenkomst vóór de voltooiing van de transactie, met het oog op het creëren van een kasstroomgenererende operatie binnen ongeveer zes maanden na de aanvang van de activiteit.

En verder: “De voorgenomen overname van Bilboes bouwt ook voort op de overname van de Maligreen-claims in november 2021. We hebben de bestaande geologische informatie geëvalueerd die ons in staat stelde het geologische vertrouwen van ongeveer de helft van de minerale hulpbronnen te verbeteren, van afgeleide naar gemeten en aangegeven minerale hulpbronnen. Dit ondersteunt ons vertrouwen in het project en zijn geologische continuïteit. Vorige week hebben we ook de acquisitie aangekondigd van Motapa, een groot exploratieterrein dat grenst aan het goudproject van Bilboes.

Motopa

Motapa was voorheen eigendom van en werd onderzocht door Anglo American Zimbabwe voordat het eind jaren negentig uit de Zimbabwaanse goudsector stapte. Het project heeft een mijnbouwcontract van ongeveer 2.200 hectare. Motapa is gedurende het grootste deel van de tweede helft van de 20e eeuw gedolven. Caledonia begrijpt dat de regio in deze periode maar liefst 300.000 ounces goud produceerde. “2022 is tot nu toe een uitstekend jaar geweest en ik wil het team bedanken voor hun voortdurende harde werk.”

We besteden extra aandacht aan de goudmijnaandelen van dit bedrijf omdat het naar onze mening één van de sterkste kandidaten is voor 2023 in het segment van de junior miners. De huidige koers-winstverhouding bedraagt slechts 5 en daar staat een dividendrendement van bijna 5% tegenover.

Goudmijnaandeel Caledonia Mining Corporation

2. Dakota Gold Corp. (NYSE:DC)

Dakota Gold Corp. is gevestigd in Lead, South Dakota. Het bedrijf richt zich op de verwerving en exploratie van minerale eigenschappen. Het onderzoekt voornamelijk gouddeposito’s, met controlerende belangen in bijvoorbeeld de projecten Blind Gold en City Creek. Maar ook de projecten Homestake Paleoplacer, Tinton, West Corridor, Ragged Top, Poorman Anticline, Maitland en South Lead/Whistler Gulch in South Dakota. Dakota Gold Corp. (NYSE:DC) was een van de betere junior goudmijnaandelen van 2022.

Op 12 september 2022 startte bij Canaccord analist Michael Fairbairn de opvolging van Dakota Gold Corp. met een speculatief koopadvies en een koersdoel van $ 5,25. Hij waardeert het bedrijf vanwege zijn sterke leiderschaps- en exploratieteams. Maar ook vanwege de kwaliteitsjurisdictie met een laag geopolitiek risico, duidelijke focus op ESG en groot exploratiepotentieel. Goudmijnaandelen Dakota Gold zijn vooral interessant vanwege de kansen op ontdekking van een grote goudader die het bedrijf jarenlang kan blijven ontginnen.

3. Galiano Gold Inc. (NYSE:GAU)

Galiano Gold Inc. is een Canadees bedrijf dat gespecialiseerd is in de exploratie, ontwikkeling en productie van goudeigendommen. Het belangrijkste bezit is de Asanko goudmijn, gevestigd in Ghana, West-Afrika.

In het tweede kwartaal van 2022 rapporteerde Galiano Gold een goudopbrengst van $84,7 miljoen. Dit is gegenereerd uit de verkoop van 46.236 troy ounces goud. Deze werden verkocht tegen een gemiddelde prijs van $1.832 per ounce. De totale goudproductie bedroeg 50.010 ounces in het tweede kwartaal. De goudproductierichtlijn voor het hele jaar werd herzien van 100.000-120.000 ounces naar 140.000-160.000 ounces.

Op 15 augustus 2022 heeft analist van Berenberg Jonathan de goudmijnaandelen Galiano Gold Inc. geüpgraded naar Buy from Hold met een koersdoel van C$ 0,80, een stijging ten opzichte van voordien C$ 0,70.

Het bedrijf heeft zijn guidance voor de productie voor FY22 verhoogd. Jonathan Guy heeft zijn schatting nu verhoogd naar 148.000 ounces voor het jaar. Hij voerde aan dat de resultaten van de lopende metallurgische testen wel eens zeer de moeite zouden kunnen zijn. Wat een sterke stimulans zou betekenen om deze goudmijnaandelen naar hogere koersniveaus te tillen. Maar tot nader order blijft Galiano Gold een penny stock die vooral voor speculatief ingestelde beleggers interessant is.

4. Paramount Gold Nevada Corp. (NYSE:PZG)

Een andere penny stock is Paramount Gold Nevada. Het bedrijf houdt zich samen met zijn dochterondernemingen bezig met de verwerving, exploratie en ontwikkeling van edelmetaal in de Verenigde Staten.

Paramount Gold Nevada zoekt voornamelijk naar goud- en zilvererts, maar brengt ook andere metalen naar boven. Het heeft een hoofdbelang in het Sleeper-goudproject met 2.322 niet-gepatenteerde mijnbouwclaims van in totaal ongeveer 38.300 acres, gelegen in Humbolt County, Nevada.

Paramount Gold Nevada heeft ook een belang van 100% in het Grassy Mountain-goudproject met 442 federale mijnbouwclaims en 3 gepatenteerde lodeclaims die ongeveer 9.300 acres beslaan in Malheur County, Oregon. Het bedrijf werd opgericht in 1992 en heeft zijn hoofdkantoor in Winnemucca, Nevada.

Verder wordt het beschouwd als een van de beste junior goudmijnaandelen in de categorie penny stocks om met het oog op 2023 te kopen. Op 6 oktober 2022 diende Paramount Gold Nevada Corp. (NYSE:PZG) zijn S-K 1300 Technical Report Summary on the Feasibility Study in voor zijn 100% eigendom van een hoogwaardige goudmijn in Grassy Mountain in Malheur County, Oregon.

Het project bevindt zich in de laatste fase van het beoordelingsproces met zowel de nationale als de federale regelgevers. De initiële levensduur van de mijn is 8 jaar en de exploitatie er van zal 362.000 ounce goud en 425.000 ounce zilver kunnen opleveren. Positieve resultaten over de bewezen goudreserves kunnen de koers van deze goudmijnaandelen door het dak jagen.

5. Vista Gold Corp. (NYSE:VGZ)

Vista Gold Corp. (NYSE:VGZ) heeft zijn hoofdkantoor in Littleton, Colorado. Het bedrijf richt zich op de evaluatie, acquisitie, exploratie en bevordering van goudexploratie- en ontwikkelingsprojecten in Australië. Op 12 september 2022 kondigde het management een update aan. Dit ging over het proces van het bedrijf om een partner te vinden om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren van het 100% eigendom van Mt Todd goudproject.

Dit proces heeft de belangstelling gewekt van verschillende potentiële partijen, waaronder hoogwaardige goudproducenten van verschillende omvang. Deze groepen hebben uitgebreide due diligence uitgevoerd op Mt Todd. De technische verdiensten van het project hebben de strenge controle van potentiële investeerders doorstaan. Wat laat verhopen dat het project tot een goed einde kan worden gebracht.

Het kwartaalrapport Vista Gold kreeg de koers van de goudmijnaandelen niet echt in beweging. Op 30 september 2022 bedroegen de geldmiddelen en kasequivalenten $ 9,6 miljoen en het werkkapitaal $ 8,9 miljoen. De vennootschap heeft geen schulden. Iets wat voor een penny stock toch wel opmerkelijk is.

Vista rapporteerde een nettoverlies van $ 1,7 miljoen of $ 0,02 per basisaandeel voor de drie maanden eindigend op 30 september 2022. Dit kan vergeleken worden met een verlies van $ 3,1 miljoen of $ 0,02 per basisaandeel voor de periode van drie maanden eindigend op 30 september 2021. Het verlies voor het huidige kwartaal was in lijn met de verwachtingen van het management. Bovendien weerspiegelt het de kostenbesparende maatregelen die werden genomen als reactie op de huidige economische en kapitaalmarktomstandigheden.

Uit de woorden van Frederick H. Earnest, President en Chief Executive Officer van Vista, kunnen we concluderen dat goudmijnaandelen van dit bedrijf speculatief blijven.

6. TRX Gold Corporation (NYSE:TRX)

TRX Gold Corporation (NYSE:TRX) is gevestigd in Toronto, Canada. Het bedrijf houdt zich bezig met de verwerving, financiering, exploratie en ontwikkeling van belangen in minerale eigendommen in de Verenigde Republiek Tanzania. Het accent ligt vooral op de speurtocht naar goud.

Op 12 september 2022 rapporteerde TRX Gold Corporation de voorlopige cijfers over de goudproductie voor het vierde kwartaal. Ook rapporteerde het bedrijf het volledige boekjaar 2021-2022. Naast dit gaven ze een update over de status van de uitbreiding van de oxidefabriek met meer dan 1000 ton per dag bij het Buckreef Gold-project.

Het bedrijf kondigde de productie van 3.619 ounces goud in het vierde kwartaal van 2021-2022 aan. Hiermee werd de eerdere productieverwachting van 750 naar 800 ounces goud per maand overtroffen. Ook de voorlopige verkoop in het vierde kwartaal van 3.363 ounces goud werd overtroffen. Dit waren beide nieuwe records voor het bedrijf.

Voor het volledige jaar 2021-2022 rapporteerde het bedrijf een productie van 8.874 ounces goud en een verkoop van 8.598 ounces goud. Het zijn naar onze mening interessante junior goudmijnaandelen om te bekijken.

7. U.S. Gold Corp. (NASDAQ:USAU)

U.S. Gold Corp. houdt zich bezig met de exploratie en ontwikkeling van goud en andere edele metalen in de Verenigde Staten. Het bedrijf ontgint ook koper- en zilverafzettingen. Het voornaamste actief is een 100% belang in het CK Gold-project. Dit bestaat uit verschillende mijnhuurovereenkomsten en andere minerale rechten die ongeveer 1120 acres beslaan in Laramie County, Wyoming.

Met daarnaast het Keystone-project dat bestaat uit 650 niet-gepatenteerde mining claims die ongeveer 20 vierkante mijl beslaan in Eureka County, Nevada en het Challis Gold-project, dat bestaat uit 87 niet-gepatenteerde mining-claims die ongeveer 1.710 acres in Lemhi County, Idaho beslaan.

U.S. Gold Corp. heeft ook een royalty overeenkomst. Dit om een eigendomsbelang van 50% te verwerven in het Maggie Creek-project. Dit project bestaat uit 103 niet-gepatenteerde mijnbouwclaims die ongeveer 3 vierkante mijl beslaan in Eureka County, Nevada. Het bedrijf is gevestigd in Elko, Nevada.

Volgens een update aan aandeelhouders van de goudmijnaandelen op 5 oktober 2022 heeft U.S. Gold Corp. momenteel geen langlopende schulden en een kassaldo van $ 6,3 miljoen op 31 juli 2022. U.S. Gold Corp. boekte vooruitgang met het CK Gold Project in Wyoming in 2022 en heeft exploratieprojecten met een hoog potentieel klaar voor ontdekking in 2023. Het is nu wachten op een (forse) stijging van de goudprijs om de koers in beweging te krijgen.

8. Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC)

Hycroft Mining Holding Corporation is een in Nevada gevestigd mijnbouwbedrijf in de Verenigde Staten. Het bedrijf richt zich op de ontginning van goud en zilver. In juli 2022 kondigde het bedrijf aan dat het exploratieprogramma van 2022-23 in de Hycroft-mijn zal bestaan uit 125.000 ft omgekeerde circulatieboringen en 20.000 ft kernboringen. Het management sprak over het grootste exploratieprogramma in bijna een decennium.

Volgens een aantal beheerders van beleggingsfondsen zijn Hycroft Mining Holding Corporation een van de beste junior goudmijnaandelen om in 2022 te kopen. Voorlopig komt de koers echter niet van plaats. Een stijging van de goudprijs zou daar verandering in kunnen brengen, waardoor het dan toch interessant kan worden om in goudmijnaandelen van dit bedrijf te investeren.

9. Gold Resource Corporation (NYSE:GORO)

Gold Resource Corporation werd opgericht in 1998 en heeft zijn hoofdkantoor in Denver, Colorado. Het bedrijf is gespecialiseerd in de exploratie, ontwikkeling en productie van goud- en zilverprojecten in Mexico en de Verenigde Staten. Het bedrijf onderzoekt ook naar koper-, lood- en zinkafzettingen en mag dus een brede speler in de sector metalen worden genoemd.

Op 28 juli kondigde Gold Resource Corporation een kwartaaldividend van $ 0,01 per aandeel aan, dat op 30 september aan de aandeelhouders van de goudmijnaandelen werd uitgekeerd. Het dividendrendement op 12 oktober bedroeg 2,50%.

Gold Resource Corporation is ons inziens een interessante producent van edele metalen met een duidelijk potentieel voor interne productiegroei. Het bedrijf heeft het afgelopen decennium overtollig kapitaal in dividenden aan aandeelhouders van de goudmijnaandelen teruggegeven en verwacht mag worden dat dit beleid in de toekomst zal worden voortgezet. Maar dit volstaat voorlopig niet om de koers van deze goudmijnaandelen in beweging te brengen.

10. New Gold Inc. (NYSE:NGD)

New Gold Inc. is een Canadees intermediair goudmijnbedrijf dat op zoek is naar goud-, zilver- en koperafzettingen. De belangrijkste operationele eigendommen van het bedrijf bevinden zich in Ontario en British Columbia, evenals in San Luis Potosí, Mexico.

Het betreft een Canadees goudmijnbedrijf met een sterke geschiedenis in het produceren van kwaliteitsgoud. New Gold Inc heeft een grote portefeuille van hoogwaardige goudactiva, een sterk managementteam en een sterke balans. New Gold Inc. heeft een ROE van 10% en een achterblijvende operationele marge van 11,4% over de afgelopen twaalf maanden neergezet.

Op 10 oktober 2022 kondigde het management aan dat de provinciale regelgevers van British Columbia toestemming hebben gegeven voor de ondergrondse ontwikkeling van de C-Zone in de mijn in New Afton. Het bedrijf verwacht dat de productie van de C-Zone in H2 2023 zal beginnen. Het is naar onze mening een interessante junior goudmijn om in te investeren, ondanks het feit dat de koers tot dusver in 2022 nog niet zo veel heeft gedaan.

Goudmijnaandelen New Gold Inc.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over beleggen in goudmijnaandelen, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle goudmijnaandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.