Grafeen afgeleide van grafiet en revolutionair

Grafiek en grafeen

Grafeen

Grafeen: afgeleid van grafiet. Grafiet kent een veelvoud aan toepassingen. Binnen de groep van material sciences door het Amerikaanse ministerie van Handel werd dit rare earth material onlangs bestempeld tot een ‘critical strategic material for the national defense’. Europa volgde op de voet. Hiermee komt deze stof op een hoge plaats op de prioriteitenlijst te staan.

Gelokt door de opkomst van China was grafiet hoewel zelf geen rare earth material, de afgelopen jaren een gewild item om in te beleggen. De meeste fondsen op dit terrein deden het bij de analisten echter beter dan op de beurs.

Foute marktinschatting of was het meer omdat analisten dit soort beleggingen juist te enthousiast hadden aanbevolen? In elk geval waren de verwachtingen bij een dalende grafietprijs na 2008 te hoog gespannen.

Inschattingsfouten

Eén van de inschattingsfouten met name was dat de productie geen 1-op-1 verhouding vormt met vraag en aanbod. Integendeel, het is een gecompliceerde markt waarbij de producent nauwgezet dient te luisteren naar de specifieke wensen van de afnemer.

Om die reden is een nauwe relatie tussen producent en afnemer haast onontbeerlijk. Volgens oude rot in het vak Benoit Gascon, voormalig CEO van het overgenomen Stratmin Graphite, dient de producent een soort partnership te vormen met z’n afnemer(s) om zodoende de eigenschappen optimaal te kunnen afstemmen op de specificaties van de afnemer.

Het is dus geen product naar de markt toe gericht maar veeleer de markt naar het product. Dat betekent dat een nieuwe producent al vóór aanvang van de productie minstens één (grote) afnemer/partner dient te hebben. Anders is het risico domweg te groot.

Verder zal het business plan van een producent zich in de eerste plaats moeten richten op de markt met traditionele toepassingen zoals hittebestendige materialen, koolstofverbindingen, antistatisch verpakkingsmateriaal, elektronica, automobielindustrie, lithium batterijen, processors, koolborstels, etc.

Voor langjarige relaties met afnemers is een substantiële kwalitatief hoogwaardige reserve (afzetting) met een lange levensduur nodig. Dat is ook belangrijk voor de continuïteit. Tegelijk speelt er een tekort aan capabele metallurgen en ingenieurs om te allen tijde aan de specifieke wensen van de afnemers te kunnen voldoen.

Grafiet

Grafiet, enigszins verwant aan diamand, 44 maal sterker dan staal en bestendig tegen 3.600 graden C. is ook opnieuw in de belangstelling gekomen sinds grafeen (dun laagje grafiet en 200 maal sterker dan staal) straks naar verwachting z’n weg zal vinden in een scala van nieuwe high tech toepassingen zoals in lithium-ion batterijen, brandstofcellen, accu’s (zouden zelfs hun capaciteit voor 80% behouden bij ruim 3.000 opladingen), telecommunicatie, nanotechnologie, zonne-energie, lucht- en ruimtevaart.

Grafeen

Grafiet met het afgeleide grafeen wordt bijgevolg beschouwd als de ‘must have mateterial for the next generation technology’. Grafeen bevindt zich vooralsnog in een pril stadium van ontwikkeling en kan nog niet in grote hoeveelheden worden geproduceerd maar gestimuleerd door de opkomende vraag naar dit materiaal wordt hieraan intussen wel naarstig gewerkt. Op Wikipedia staat een uitgebreide uitleg….

Door de uitzonderlijk geleidende eigenschappen van grafeen kan warmte sneller worden afgevoerd, hetgeen een belangrijk voordeel is bij de ontwikkeling van nieuwe elektronica, beeldschermen, touchscreens, zonnepanelen met een kostenreductie oplopend tot 50%, zendmasten, bouwconstructies, geavanceerde desalinisatie systemen etc.

Op grond van diverse nieuwe marktontwikkelingen schat het Canadese onderzoeksbureau Canaccor in dat de vraag naar grafiet in de komende 7 jaar zal verdrievoudigen naar ruim 2,8 miljoen ton.

Op dit moment bedraagt de marktvraag ruim een miljoen ton, waarvan China 900.000 ton voor haar rekening neemt. Intussen is de binnenlandse markt daar van zodanig belang dat er een 20% exporttoeslag bovenop een BTW van 17% is ingesteld.

Stijgende aantal toepassingen

Gezien de potentiële marktvraag als gevolg van het stijgende aantal toepassingen zal de grafietprijs zich de komende jaren opnieuw in een opwaartse richting bewegen. Naar verwachting ontstaat er, op basis van  de verwachte marktvraag bij een gebrek aan nieuwe productiecapaciteit, vanaf volgend jaar een tekort aan de aanbodzijde.

Bovendien kan een aangescherpte marktprotectie in de toekomst zeker niet worden uitgesloten. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op vraag- en aanbodverhoudingen. Alles bijeen genomen is er thans sprake van zeer reële toekomstverwachtingen.

Er is maar een handjevol producenten dat de markt kan bedienen, voornamelijk Australische, Canadese en Chinese. Binnen de sector is het dan zaak te kijken naar producenten die in staat zijn met een lange adem (20 – 30 jaar) de markt optimaal te bedienen vanuit een geopolitiek veilige locatie zonder lange afvoerlijnen met relatief hoge concentraties, relatief lage kosten, ervaren management en een goede infrastructuur.

Enorme reserve voor 30 – 40 jaar

Hiertoe heeft zich op het Noord-Amerikaanse continent een fonds aangemeld dat uitzonderlijk genoeg ruimschoots aan al deze criteria beantwoordt dat kan bogen op een relatief goedkope exploitatie met een enorme reserve voor 30 – 40 jaar.

Op grond van de huidige gegevens blijkt dit fonds volgens insiders bovendien zwaar ondergewaardeerd te zijn met een direct koersperspectief van ca. 400%, nadat de productie is opgestart. Ruim 10% van het uitstaande aandelenkapitaal is in handen van het bestuur. Het fonds kan worden beschouwd als een lange termijnspeler.

Fondsprofiel

De details leest u in het complete fondsprofiel dat deel uitmaakt van een serie uitzonderlijk renderende dan wel veelbelovende fondsen van Robert Broncel, te ontvangen na aanmelding en overmaking van €121 op

Bankrekening: SNS Bank 96.25.48.979

IBAN: NL50 SNSB 0962 5489 79

BIC: SNSBNL2A

t.n.v. BeursBulletin.nl te Muiden

Andere fondsen in de pijplijn:

+  een zeer gespecialiseerd 3-D fonds dat als niche speler in de medische sector

een miljardenmarkt heeft aangeboord

+  de nieuwe Walmart in organics met een uitzonderlijk groeimodel resulterend

in periodieke koersverdubbelingen, binnen een periode van elke 2½ jaar

+  een goud/grondstoffenfonds met een ongeëvenaard hoog dividend van 12%

+  een beleggingsfonds met een sterk groeimodel resulterend in een gemiddelde

groei van ruim 13% per jaar, met een dividendrendement van 7,3% oplopend

naar 9%

+  een Canadees edelmetaalfonds (goud en zilver) met een 100% reservedekking

zonder de nadelen van fysieke bezit zoals opslag, veiligheid, verzekering,

100% zekerheid van kwaliteit en dagelijkse verhandelbaarheid.

Zo volgen er meer. Geïnteresseerden kunnen bovendien informatie tegemoet zien betreffende een kleine en uiterst veilige. Daarnaast een zeer belastingvriendelijke hide away enclave in Europa en is bovendien een prima vakantiebestemming. Zie ook een ander artikel: https://beleggen.com/3-d-printing-de-nieuwe-industriele-revolutie/

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.