Groene scheuten of verlepte blaadjes?

Sinds enige tijd nemen we in de economie ‘groene scheuten’ waar. We zien ontluikende stengels met de eerste nieuwe blaadjes. We hebben het ergste gehad en laten de crisis achter ons. Fictie of werkelijkheid? Groene scheuten of verlepte blaadjes? Het leerstuk van Socionomics kan ons hierop antwoord geven.

Socionomics is gebaseerd op de patronen op de beurzen, zoals die in 1934 door Ralph Elliott zijn ontdekt. De zogenaamde fractale natuur van patronen vertelt ons dat beursbewegingen zich herhalen en wel op een steeds kleiner niveau. De patronen bestaan steeds uit 3 of 5 golfbewegingen. We weten derhalve één ding zeker en dat is dat er tenminste 3 golfbewegingen zijn. Op dit moment zien we, sinds de correctie in juli 2007 begon, hooguit twee bewegingen: één heel sterke beweging neerwaarts met een voorlopige bodem op 6 maart (Dow Jones) / 9 maart 2009 (AEX) en één krachtige herstelbeweging sindsdien:

Dow Jones vanaf juli 2007

Dow Jones vanaf juli 2007

Het leerstuk van Socionomics stelt dat beurzen de allerbeste graadmeter zijn van massapsychologie: hoe voelt de massa, de kudde zich? De beurzen geven daarbij aan hoe het menselijk gedrag en daarmee hoe de economie zich gaat ontwikkelen. De beurs loopt voorop en de economie komt erachteraan. Nieuws zet beurzen dan ook niet in beweging, maar is het resultaat van een trend. In zijn boek “Nature’s Law”zegt Elliott daarover: “At best, news is the tardy recognition of forces that have already been at work some time and is startling only to those unaware of the trend. No single news item or series of developments can be regarded as the underlying cause of any sustained trend.”

Dit zien we ook terug in het nieuws dat de beursbewegingen begeleidt. Naar mate de beursdaling vorderde, werd het nieuws allengs slechter. Een half jaar na de start van de beursdalingen, op 22 januari 2008 om precies te zijn, zei minister Bos nog bij Pauw & Witteman dat we in Nederland geen recessie zouden zien. Ruim een jaar later, rond de bodem van de eerste beweging (6/9 maart 2009) was het nieuws ronduit slecht. Zo kopte de voorpagina van het FD op zaterdag 7 maart: Dramatisch banencijfer VS geeft vertrouwen belegger nieuwe klap.

Het CPB stelde in die tijd de prognoses keer op keer naar beneden bij. Eerst in juni 2009 kwam het CPB met de laatste bijstelling. Nieuws zet geen beurstrend maar volgt de beurstrend. Het dramatische banencijfer zette geen nieuwe daling in gang, maar markeerde juist het einde van een beweging. Socionomics stelt dat met het zeer slechte nieuws de trend ‘rijp’ is en het patroon compleet. Het nieuws is derhalve het slechtste op of na de bodem. Groene scheuten hebben de bodem niet gezet. Het zijn de beursbewegingen die aangaven dat het patroon voltooid was.

Groene sprieten waren rond de bodem van 9 maart in geen velden of wegen te bekennen. Dat is logisch volgens Socionomics, want nieuw ontluikend groen is pas zichtbaar na een herstel van de beurzen. Eerst het beursherstel en dan pas de scheuten. Recent groen bevestigt de hersteltrend van het afgelopen half jaar. Blijkens de voorpagina van het FD van 12 augustus 2009 zegt het CPB: “werkloosheid valt mee”. Anders dan de heersende conventionele wijsheid is het niet het betere nieuws dat het beursherstel in gang zet, maar de beursrally die tot minder slecht nieuws leidt.

Door te kijken naar de grote beursbewegingen weten we dat het patroon verre van compleet is. De groene sprieten kunnen de komende periode nog verder doorgroeien en zelfs heuse bladeren doen ontluiken. Maar dankzij Socionomics en Elliott weten we dat het nieuws straks weer dramatisch zal verslechteren. We hebben immers ten minste 3 bewegingen nodig om het patroon af te ronden. De groene scheuten zullen in de knop gebroken blijken te zijn. Dat beseffen we pas wanneer de beurzen hun derde dalingsgolf hebben ingezet.

Elmer Hogervorst

www.goudtekoop.nl

www.hogervorstadvies.nl

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.