Bèta, de tweede letter (β) van het Griekse alfabet, wordt door beleggers gehanteerd om de volatiliteit van een aandeel of portefeuille te berekenen ten opzichte van de markt (de benchmark).

Bèta: mate waarin koers aandeel beweegt t.o.v. benchmark

De bèta geeft dus de mate weer waarin de koers van het aandeel beweegt ten opzichte van de een index. Als de markt met bijvoorbeeld 10% stijgt of daalt, dan stijgt of daalt een aandeel of portefeuille met een β van 0,67 met 6,7%. De bèta van de markt is per definitie 1,0. Een bèta van meer dan 1 is volatieler dan de totale markt, terwijl een bèta lager dan 1 minder volatiel is dan de totale markt.

Bèta: risicogewogen maatstaf

Bèta, is net als alpha (α), een risicogewogen maatstaf gerelateerd aan een benchmark. Evenals alpha heeft bèta zijn oorsprong in het CAPM en de moderne portefeuilletheorie waar het marktrendement van een portefeuille wordt vergeleken met een ‘risicovrije’ marktrente of benchmark.

CAPM: Capital Asset Pricing Model

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een beleggingstheorie om de rendementseis te bepalen, waarbij deze eis is opgebouwd uit een zogenaamd risicovrij rendement en een risico-opslag waarin het marktrisico besloten ligt.

APT: Arbitrage Pricing Theory

Arbitrage Pricing Theory (APT) is een (andere) theorie die gebruik maakt van meerdere bèta’s en overeenkomstige bèta’s modelleert voor elk APT-marktrisicofactor. APT wordt vaak als een alternatief ‘asset pricing model’ gezien ten opzichte van het Capital Asset Pricing Model. In tegenstelling tot het Capital Asset Pricing Model, dat rendementen als een lineaire functie van systematisch risico specificeert, specificeert de Arbitrage Pricing Theory rendementen als een lineaire functie van meer dan één factor.

Bèta berekenen met statistische softwarepakketten

Er zijn statistische softwarepakketten beschikbaar voor het berekenen van bèta’s. Soms houden beleggingsadviseurs houden een zogenoemd bèta-boek bij waarin ze kunnen opzoeken van de bèta’s kunnen opzoeken van bijvoorbeeld een individueel aandeel, een sector, beleggingsfondsen of een index.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen
Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)