Chartered Financial Analyst

Chartered Financial Analyst

Een Chartered Financial Analyst (CFA) is een beleggingsprofessional die voldoet aan de (CFA) normen en competentie-eisen en die geslaagd is voor het CFA-examen. Een Chartered Financial Analyst wordt ook wel een CFA-titularis genoemd.

Chartered Financial Analyst: 3 examens

Om een Chartered Financial Analyst te worden, zullen kandidaten moeten slagen voor drie postuniversitaire niveau examens. De examens zijn gericht op portefeuillebeheer en ‘asset management’. De Chartered Financial Analyst-kandidaat zal doorgaans één examen per jaar moeten volgen.

Chartered Financial Analyst: breedte en diepte

Gezien de breedte en de diepte van onderwerpen, wordt de Chartered Financial Analyst algemeen beschouwd als een prestigieuze kwalificatie op het gebied van asset management (portefeuillebeheer).

Werkterrein Chartered Financial Analyst

De Chartered Financial Analyst werkt vaak voor een beleggings- of pensioenfonds, bank of een andere financiële instelling. Het werkterrein bestaat uit portefeuillebeheer, effectenanalyse of in de beleggingsadviessfeer. De Chartered Financial Analyst krijgt steeds meer erkenning en een hogere status in de asset management-sector, vergelijkbaar met de accountancy-sector.

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen

Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)