Stop market orderStop market order is een variant van een stop order, waarbij een aandeel of een andere belegging tegen een bepaalde prijs automatisch wordt gekocht of verkocht. Een stop market order is in het leven geroepen om een winst te beschermen, danwel om een verlies te beperken. Zodra de triggerkoers van de stop (market) order wordt aangetikt, wordt een market order naar de markt verzonden. Een dergelijke order kan een (sluit)koop zijn (in geval van het sluiten van een shortpositie), danwel een (sluit)verkoop zijn (in geval van het sluiten van een longpositie)

 

Stop market order versus stop limiet order

Een stop market order sluit een positie tegen de dan geldende bied- of laatprijs. Een stop limiet order liquideert een positie daarentegen tegen een bepaalde prijs of een betere prijs. Bij een stop limiet order wordt een triggerkoers aangegeven en tegelijkertijd een limietkoers meegegeven waartegen een order moet worden uitgevoerd.

Een stop market order wordt (in principe) altijd uitgevoerd. Het kan voorkomen dat een stop limiet order niet wordt uitgevoerd in het geval dat de order niet tegen de limietkoers (of beter) kan worden uitgevoerd. Het voordeel van een stop market order is dus dat een positie tegen de dan geldende bied- of laatkoers wordt gesloten.

Risico stop limiet order

Een stop limiet order behelst wel een bepaald risico, namelijk dat een order niet wordt uitgevoerd omdat de limietprijs te hoog (bij een verkoop order) of te laag (bij een koop order) is. Een stop market order wordt (in principe) altijd uitgevoerd, tenzij er een storing is of dat er geen bied- of laatkoers is. Dit zijn echter eerder uitzonderingssituaties dan regel. Het risico van een stop market order is dat een order tegen een heel erg ongunstige koers wordt uitgevoerd.

Trailing stop market order bij longpositie

Een trailing stop market order kan een uitstekend instrument zijn in het kader van risicomanagement. Een geplaatste trailing stop market order volgt de koers van een belegging met een bepaald percentage of een vast bedrag.

Stel dat een belegger een aandeel heeft gekocht een koers van € 21 en tegelijkertijd een trailing stop market (verkoop) order heeft ingelegd van € 0,50. Dat betekent dat de initiële stop market order is ingesteld op € 20,50 (€ 21 – € 0,50). Als het aandeel daalt tot € 20,50 dan wordt een (market) verkoop order ingelegd. Stel dat het aandeel tot bijvoorbeeld € 22,00 stijgt, dan schuift de verkoop order op naar € 21,50 (€ 22 – € 0,50).

Trailing stop market order bij shortpositie

Stel dat een belegger een aandeel heeft ‘geshort’ (verkocht) tegen een koers van € 22 en tegelijkertijd een trailing stop market (koop) order heeft ingelegd van € 0,50. In dit geval is de initiële stop market order ingesteld op € 22,50 (€ 22 + € 0,50). Als het aandeel stijgt tot € 22,50 dan wordt een market kooporder ingelegd. Stel dat het aandeel daalt tot bijvoorbeeld € 19,00 dan schuift de koop order mee naar beneden naar € 19,50 (€ 19 + € 0,50).

Rationeel beleggen is veel slimmer

Rationeel beleggen

Rationeel beleggen

Door het combineren van de meest gebruikte kwantitatieve analysemethodes op de Euronext 100 en Next 150 signaleren we met behulp van geavanceerde software 1 maal per maand de 10 meest kansrijke aandelen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling grafisch weergegeven:

Met deze gloednieuwe strategie zou vanaf 2000 een gemiddeld jaarrendement van 14% zijn behaald, echter zonder dat daarvoor een hoog risico werd gelopen. Over de gehele periode vanaf 2000 daalde de AEX met gemiddeld 7%. Het resultaat van de Ratiomethode lag dus jaarlijks gemiddeld 21% (!) hoger dan dat van de Amsterdamse hoofdgraadmeter.

De speciaal ontwikkelde software speurt de Euronext 100 en Next 150 af, op zoek naar de beste combinatie van parameters. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de Top-10, de Top-5 en de ‘La crème de la crème’ aandelen zodat u desgewenst een bredere spreiding of tussentijds wijzigingen kunt aanbrengen.

Ondermeer de volgende bewezen strategieën worden gecombineerd bij het selecteren van de laagstgewaardeerde en daardoor meest kansrijke aandelen:

Koers-winstverhouding (Waardestrategie)
Winstkwaliteit (Groeistrategie)
Dividendrendement (Dogs of the Dow)