hedgefondsen

Hedgefondsen

Hedgefondsen: goud was de beste belegging van het afgelopen decennium.Het woord ‘hedge’ betekent afdekken. Hedgefondsen zijn niets anders dan (zeer) actieve aandelen-, obligatie- of mixfondsen, als ze zich richten op meerdere assetcategorieën. Ze zitten dus niet louter ‘long’ door het kopen van de onderliggende waarden, maar ook ‘short’.

Marktonafhankelijk rendement

Eén van de belangrijkste kenmerken van hedgefondsen is daarmee genoemd: actief beleggingsbeleid waarbij regelmatig ook ‘short’ wordt gegaan. De mogelijkheid om ‘short’ te gaan, opent de weg naar een potentieel rendement dat marktonafhankelijk is.

Dat wil zeggen dat hedgefondsen in principe zullen proberen in alle typen marktomstandigheden geld te verdienen. Als de markten dalen, worden er bijvoorbeeld aandelen ‘short’gegaan, of worden er putopties gekocht of futures verkocht. Er wordt met andere woorden ‘absolute return’ nagestreefd.

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

Beloningsstructuur

Een derde kenmerk van hedgefondsen zit hem in de beloningsstructuur van de fondsbeheerder. Naast een beheersvergoeding wordt er een bijna altijd een prestatievergoeding (‘performance fee’) gevraagd. Bekend in de hedgefondsenindustrie is de zogeheten 2/20-regel, waarbij de beloning van de beheerder bestaat uit 2% beheersfee en 20% performance fee. Bij dat laatste wordt 20% van de behaalde winst uitbetaald aan de beheerder.

Hefboom (‘leverage’)

Een vierde kenmerk dat vaak aan hedgefondsen wordt toegekend, is het gebruik van een hefboom (‘leverage’). Een hefboom is inherent aan gebruik van derivaten, maar ook hedgefondsen die geen derivaten gebruiken, kunnen een hefboom hebben, als bijvoorbeeld het hedgefonds op iedere euro die wordt ingelegd krediet vraagt bij een bank.

Bij een hefboom van vijf wordt er dan op iedere euro inleg, vier euro bijgeleend, om zo extra te kunnen beleggen. In potentie kan dan vijfmaal zoveel rendement worden gemaakt, even de discussie over de leenkosten buiten beschouwing latend.

Modelmatig

Een vijfde kenmerk is dat de meeste hedgefondsen modelmatig ofwel gestructureerd werken. Op basis van een bepaald beleggingsmodel worden aan- en verkoopbeslissingen genomen, ten einde de markten waarin belegd wordt te verslaan.

Populair

Hedgefondsen zijn aan een enorme opmars begonnen in de eerste grote bearmarkt na het knappen van de internetzeepbel in 2000. Tot dat moment waren het vooral de grote gespecialiseerde beleggers, meestal instituten die er in belegden. Daarna zagen we ook de particuliere beleggers toestromen. Zij kregen genoeg van de negatieve rendementen van vooral aandelen in de jaren 2001 en 2002.

Uit onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd blijkt zelfs dat in 1990 ongeveer 40 miljard dollar in hedgefundsen zat, in 2007 was dit opgelopen naar 1839 miljard(1).

Absolute rendementen

De meeste hedgefondsen bleken toen inderdaad in staat om absolute rendementen te boeken. In 2008, een bijzonder beleggingsjaar, niet in de laatste plaats omdat het behoorde bij een van de meest dramatische uit de beursgeschiedenis, bleken veel hedgefondsstijlen geen positieve rendementen te kunnen boeken. Onderstaande opsomming van rendementen van diverse stijlen in 2008 spreekt wat dat betreft boekdelen:

Emerging markets => 30,4%

Equity market neutral =>40,3%

Convertible arbitrage => 31,6%

Dedicated short bias => +14,9% (2009: –25,0%)

Event driven => 17,7%

Fixed Income arbitrage => 28,8%

Global macro => 4,6%

Long/short equity =>19,8%

Multi-strategy => 23,6%

Managed futures => +18,3% !!! (‘absolute return’)

Er waren maar twee stijlen die een positief resultaat boekten: ‘dedicated short bias’ en ‘managed futures’. Dat fondsen die overwegend ‘short’ zitten (‘dedicated short bias’) winst maakten is logisch, maar de vraag is natuurlijk wat je aan dergelijke fondsen hebt, zodra de markt weer sterk steeg, zoals in 2009. Toen behaalden deze fondsen – logisch ook – een rendement van -25%. ‘Managed futures’, fondsen die met derivaten inspelen op technische koerstrends in de markt, presteerden in 2008 ook uitstekend. In 2009 deden deze fondsen het niet zo goed, maar wisten, in tegenstelling tot ‘dedicated short bias’, nog net positieve rendementen te schrijven, althans kijkend naar de indices.

Long/short equity

De meeste hedgefondsen (ongeveer 40%) zijn van de vorm ‘long/short equity’. Deze fondsen hadden het moeilijk in 2008. Dat was – kijkend naar de stijl waarbij zowel aandelen long als short wordt gegaan – op het eerste gezicht merkwaardig. Het slechte resultaat hier, hetgeen een negatieve stempel drukte op de hele hedgefondsenindustrie, kwam door drie oorzaken.

Per saldo bleken de meeste hedgefonsden in het segment ‘long/short equity’ meer longposities te hebben. Eigenlijk vielen veel fondsen hier toch wel een beetje door de mand.

Ten tweede werden deze fondsen in 2008 gefrustreerd, omdat de autoriteiten meerdere malen ‘short’ gaan aan banden legden. En ten derde bleek dat 2008 een volkomen irrationeel jaar.

De beste aandelen werden verkocht omdat die konden worden verkocht, terwijl voor slechtste aandelen geen markt was. Als je dan een model hebt waarbij je de ‘beste’ aandelen koopt en de ‘slechtste’ verkoopt, dan zit je dus snel met de spreekwoordelijke gebakken peren.

Zie ook hoe je met het volgen van de trend, de markt kunt verslaan.

Pin ook deze handige infographic als geheugensteuntje.

Hedgefondsen

Bronnen:

  1. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137554178_3