Het Elliott Wave Principe werd aan het eind van de jaren ’20 ontdekt door Ralph Nelson Elliott. Hij ontdekte dat er in de aandelenmarkten geen chaos heerst, maar dat markten zich bewegen in herhalende cycli. Die geven de handelingen van beleggers weer, veroorzaakt door hun emoties of door massapsychologie. Elliott stelde dat de eb en vloed van massapsychologie zich altijd openbaart in dezelfde, zichzelf herhalende patronen, die zich laten onderverdelen in zogenaamde golven.

Elliott baseerde zijn werk gedeeltelijk op de Dow Theorie die prijsbewegingen ook karakteriseert in termen van golven, maar Elliott heeft het fractale (meetkundige figuur met een grillige vorm) karakter van de marktwerking ontdekt. Hierdoor kon Elliott de specifieke karakteristieken van golfpatronen identificeren en daarom de markten in grotere diepte analyseren. Hij deed gedetailleerde marktvoorspellingen, gebaseerd op de patronen die hij had geïdentificeerd.

‘Fractals’ zijn meetkundige structuren, die zich op een steeds kleinere schaal oneindig herhalen. De patronen die Elliott ontdekte, zijn op dezelfde manier opgebouwd. Een impulsgolf, die zich in de richting van de hoofdtrend ontwikkelt, laat altijd vijf golven in het patroon zien. Op een kleinere schaal, binnen elk van de impulsgolven van de hiervoor genoemde impuls, kunnen weer vijf golven worden gevonden. In dit kleinere patroon, herhaalt hetzelfde patroon zichzelf tot in het oneindige (deze steeds kleinere patronen worden gelabeld als verschillende golfrangordes in het Elliott Wave Principe).

Pas veel later zijn ‘fractals’ erkend door de wetenschap. In de jaren ‘80 bewees de wetenschapper Mandelbrot het bestaan van fractals in zijn boek “The Fractal Geometry of Nature”. Hij herkende de fractale structuur in allerlei soorten objecten en levensvormen, een fenomeen dat Elliott in de jaren ’30 al begreep.

In de jaren ‘70 verwierf het Wave Principe bekendheid door het werk van Frost en Prechter. Zij publiceerden een legendarisch boek (een must voor iedereen die de Elliott Wave bestudeert) over het Elliott Wave Principe (“Elliott Wave Principle…key to stock market profits”, 1978), waarin zij midden in de crisis van de jaren ‘70, de grote ‘bull market’ van de tachtiger jaren voorspelden. Niet alleen voorspelden zij de ‘bull market’ correct, maar Robert R. Prechter voorspelde tevens de krach van 1987 op tijd en duidde het hoogste punt uiterst nauwkeurig aan.

Pas na jaren van studie leerde Elliott deze terugkerende patronen in de aandelenmarkt te ontdekken. Los van deze patronen baseerde Elliott zijn marktvoorspellingen ook op Fibonacci-cijfers. Alles wat hij wist, is in verscheidene boeken gepubliceerd, die weer de grondslag legden voor mensen als Bolton, Frost, en Prechter. Maar ook voor de professionele handelaar die deze Elliott Wave Software heeft ontworpen om winstgevende voorspellingen te doen, niet alleen voor de aandelenmarkten, maar voor alle financiële markten.

Laten we nu eerst eens kijken naar de patronen die Elliott geïdentificeerd heeft.

Basis Theorie
Volgens natuurkundige wetten “veroorzaakt elke actie een tegenreactie”. Hetzelfde geldt voor de financiële markten. Een koersbeweging omhoog of omlaag moet gevolgd worden door een tegengestelde beweging, want zoals het gezegde luidt: “wat omhoog gaat, moet omlaag komen” (en vice versa).

Koersbewegingen kunnen worden verdeeld in trends enerzijds en correcties of zijwaartse bewegingen anderzijds. Trends geven de hoofdrichting van koersen weer, terwijl correcties tegen de trend in bewegen. In Elliott-terminologie worden deze Impulsgolven en Correctiegolven genoemd.

De Impulsgolf telt vijf onmiskenbare koersbewegingen: drie in de richting van de trend (golven I, III, en V) en twee golven tegen de trend in (golven II and IV).

elliot wave

Blijkbaar zijn de drie golven in de richting van de trend impulsen en hebben deze golven daarom ook vijf golven. De golven tegen de trend in, zijn correctieve bewegingen en zijn samengesteld uit drie golven.

elliot wave

De Correctiegolf heeft normaliter drie, in sommige gevallen vijf of meer uitgesproken koersbewegingen: twee in de richting van de hoofdcorrectie (A en C) en één tegen de richting in (B). Golven II en IV in bovenstaande afbeelding zijn correcties. Deze golven hebben de volgende structuur:

elliot wave

Merk op dat deze golven A en C in de richting van de kortere termijntrend bewegen, daardoor zijn het impulsgolven die zijn samengesteld uit vijf golven. In bovenstaande afbeelding wordt dat geïllustreerd.

Een impulsgolf gevolgd door een correctiegolf, vormen een Elliott-golfrangorde en bestaat uit een trend en een tegenovergestelde trend. Hoewel de patronen hierboven ‘bullish’ zijn, geldt hetzelfde voor ‘bear markets’, waar de hoofdtrend omlaag beweegt.
De volgende voorbeelden laten het verschil zien tussen een trend (impulsgolf) en een correctie (zijwaartse koersbeweging met overlappende golven). Het laat ook zien dat grotere trends bestaan uit (vele) kleinere trends en correcties, maar het ziet er altijd hetzelfde uit.

elliot wave

Heel belangrijk voor een goed begrip van het Elliott Wave Principe is het basisconcept dat golfstructuren van de hoogste rangorde zijn samengesteld uit kleinere subgolven, die op hun beurt weer zijn samengesteld uit nog kleinere golven, en zo verder. Deze hebben allemaal min of meer dezelfde structuur (impuls of correctie) als de grotere golf waartoe ze behoren. Elliott onderscheidde negen golfgradaties variërend van twee eeuwen tot één uur. In bijgaande tabel zijn deze golfrangordes gerangschikt met de benaming die ELWAVE® gebruikt om ze te onderscheiden.

In theorie is het aantal golfgradaties oneindig, maar in de praktijk kunt u nog vier andere golfgradaties ontdekken als u naar ‘tick charts’ kijkt.

Dit houdt in dat u op een beleggingshorizon kunt handelen die u het beste past, van heel agressieve ‘intraday trading’ tot een langere termijnbelegging. Dezelfde regels en patronen zijn steeds toepasbaar. In het tweede deel zal ik de patronen bespreken.

Rick Versteeg, Directeur Matrix Asset Management B.V.

Rick Versteeg is oprichter van Prognosis Software Development en heeft de expertise voor het softwarepakket ELWAVE® geleverd. Thans wordt Prognosis (prognosis.nl) voortgezet door zijn compagnon van het eerste uur.

Lees verder op

https://beleggen.com/het-elliott-wave-principe-deel-2
https://beleggen.com/het-elliott-wave-principe-deel-3
https://beleggen.com/het-elliott-wave-principe-deel-4

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.