Hoe overleef je The Great Reset?

De Great Reset is al volop bezig. Over de Great Reset, de grote omwenteling van ons financieel systeem, is al heel wat te doen geweest. De grote vraag is wat het voor jou betekent en wat kan je doen om dit (financieel) te overleven?

 

Veel mensen beseffen niet eens dat het gebeurt. En tegen de tijd dat zij het beseffen, zal het te laat zijn om erop te reageren. Ons doel is dus om dat hele proces te begrijpen, hoe het zal verlopen en hoe we ons van tevoren kunnen voorbereiden om ervoor te zorgen dat we er niet in verstrikt raken.

 

De afgelopen maanden hebben we een sterke daling van de koersen van cryptomunten gezien, met onder andere een halvering van de koers van bitcoin. Het lijkt dat je de crypto’s beter links laat liggen. Maar is dat zo?

 

Wanneer de interesse in crypto zo daalt, geeft dat een signaal dat de meeste mensen geen interesse meer hebben. Maar juist in deze tijd zou je moeten verdiepen in crypto.

 

Sinds het begin van de kredietcrisis realiseerde de VS zich dat de dollar zijn rol als ’s werelds reservevaluta zal verliezen en plant ze een monetaire reset. Volgens Willem Middelkoop zal deze reset bedoeld zijn om de VS aan het stuur te houden, waardoor het nieuwe monetaire systeem een belangrijke rol kan spelen voor andere valuta’s, zoals de euro en de Chinese renminbi.

 

In de visie van Middelkoop zal goud opnieuw worden geïntroduceerd als een van de pijlers van de volgende fase in het wereldwijde financiële systeem.

 

De voorspelling is dat goud zou kunnen worden geherwaardeerd op $ 7.000 per troy ounce. China en Rusland hebben enorme hoeveelheden goudreserves opgebouwd, waarmee ze zichzelf positioneren voor een meer prominente rol in de toekomst. De reset zal voor velen als een schok komen.

 

De geschiedenis onthult talloze voorbeelden van mislukte monetaire systemen. Na de verlaging van de Romeinse Denarius en de daaropvolgende val van het Romeinse Rijk, duurde het vijfhonderd jaar voordat een ontwikkelde beschaving weer de kop opstak in Europa. Ook het huidige monetaire systeem is gedoemd om te mislukken.

 

De lockdowns in België en Nederland werden in de zomer (tijdelijk?) minder, maar de bezorgdheid over de sociale en economische vooruitzichten van de wereld neemt alleen maar toe.

 

Er is alle reden om ons zorgen te maken: er is al een scherpe economische neergang begonnen en we zouden kunnen worden geconfronteerd met de ergste depressie sinds de jaren dertig. Maar hoewel dit resultaat waarschijnlijk is, is het niet onvermijdelijk.

 

We hebben een “Grote Reset” van het kapitalisme nodig. Zegt het WEF. Dit zal ernstige gevolgen hebben voor de economische groei, de werkgelegenheid en het menselijk welzijn. Volgens de Financial Times heeft de wereldwijde overheidsschuld het hoogste niveau bereikt.

 

Het WEF wil via media en technologie de mensheid onder totale controle brengen en democratieën hervormen tot één wereldregering. Op het WEF in Davos liet de mondiale politieke en corporate elite al flink wat bizarre plannen de revue passeren.

 

Wanneer men het heeft over de ‘mondiale elite’, bedoelt men meestal een kleine groep rijke en machtige individuen die buiten de landsgrenzen opereren. Via verschillende organisaties komen deze niet democratisch gekozen individuen bijeen om te spreken over het beleid dat zij op mondiaal niveau toegepast willen zien.

 

Met de jaarlijkse bijeenkomsten in Davos probeert het WEF zijn invloed op de democratische naties van de wereld steeds verder te vergroten. Een blik op de lijst van deelnemers aan deze bijeenkomsten onthult de invloed van de organisatie. De grootste namen uit de media, de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap, de technologie en de financiële wereld zijn vertegenwoordigd op het WEF.

 

Volgens de massamedia komen de mensen in Davos bijeen om te praten over onderwerpen als ‘ongelijkheid, klimaatverandering en internationale samenwerking’. Door de jaren heen hebben mensen op het WEF echter een aantal zeer verontrustende dingen gezegd, die geen van alle de nodige media-aandacht hebben gekregen.

 

Wanneer men de onderwerpen van het WEF op een rijtje zet, komt er een overkoepelend thema naar voren: de totale controle over de mensheid, gebruik makend van media en technologie, terwijl democratieën worden hervormd tot één wereldregering.

 

De plannen van het WEF lijken een vergezochte samenzweringstheorie, maar zijn dat zeker niet. Zie voor een overzicht https://www.blckbx.tv/buitenland/de-10-griezeligste-plannen-van-het-world-economic-forum

 

Een terugblik op het financiële systeem

We hebben tot dusver een wereld gekend die gebaseerd was op democratie. Democratie heeft zijn nut bewezen. Vrije mensen die vrije keuzes maken is het beste systeem dat we tot dusver gekend hebben, al is het niet perfect.

 

Aan het begin van de vorige eeuw verlieten de grote economieën de goudstandaard en begonnen ze geld te drukken zonder enige activa die dit ondersteunde. Dit gaf regeringen de macht van oneindig geld.

 

Een macht die in het verleden en tot op de dag van vandaag is misbruikt, wordt gebruikt in de naam van “het redden van de economie” door middel van acties die in feite onze valuta devalueren en op lange termijn leiden tot verarming van burgers.

 

M1 geldhoeveelheid FED

De (M1) geldhoeveelheid is de afgelopen jaren enorm vergroot. Tijd voor een alternatief. Het begon met een post op een internetforum geschreven door een persoon onder de alias Satoshi Nakamoto. De bedenker van bitcoin.

 

Een nieuwe vorm van geld werd gecreëerd door deze persoon (of personen) en gedeeld met de wereld. Zijn kracht, gemeenschap, decentralisatie en schaalpotentieel deden de rest. Bitcoin groeit nu al meer dan een decennium in snel tempo en we praten nu over een actief met een waardering van circa $ 1 biljoen die niemand meer kan stuiten.

 

Het is geld met regels die niet veranderd kunnen worden, met een maximaal aantal van 21 miljoen bitcoin. Deze twee factoren maken het de moeilijkste vorm van geld die er bestaat en, in wezen, de betere vorm van geld. Voor de mensen en van de mensen.

 

Op internet vindt u heel wat sites waarin de details uitgelegd worden van hoe bitcoin werkt, hoe het minen werkt en de bestaande schaalopties, zoals het Lightning Network, die het groeipotentieel van bitcoin en wereldwijde acceptatie als valuta ontsluiten.

 

Open netwerken profiteren van netwerkeffecten voor schaalvergroting. Contra-intuïtief kunnen veel van de acties die tegen bitcoin worden ondernomen, het netwerk versterken: landen waar regeringen bitcoin hebben verboden, hebben de populariteit zien stijgen omdat mensen zich haastten om wat bitcoin te kopen, omdat ze het belang ervan begrepen. Overheden die werken aan hun digitale valuta’s van de centrale bank (CBDC of Central Bank Digital Currencies) zullen tot hetzelfde resultaat kunnen leiden.

M1 geldhoeveelheid ECB

 

Bovendien elimineren deze CBDC’s de tussenpersoon die commerciële banken altijd zijn geweest tussen centrale banken en hun burgers. Aan de ene kant hebben centrale banken niet langer commerciële banken nodig om te communiceren met het geld in omloop. Aan de andere kant elimineert bitcoin de behoefte die burgers hebben aan commerciële banken.

 

In een dergelijke context worden commerciële banken gedwongen om de acceptatie van bitcoin te stimuleren door diensten rond het activum aan te bieden om aantrekkelijk te blijven voor hun klanten.

 

Rekening houdend met de bovenstaande punten, is er een toenemend aantal geldmanagers dat overweegt de ruimte te betreden of dat al heeft gedaan. Het wordt beschouwd als een inflatiehedge (afdekking tegen inflatie), een bescherming tegen overheden en een investering in de toekomst van financiën.

 

In de huidige context, met financiële markten over de hele wereld op recordhoogtes en veel datapunten die aantonen dat we aan het einde van onze cyclus zijn, kunnen we alleen maar verwachten dat de markten uiteindelijk zullen dalen.

 

In dergelijke gevallen wordt het geld uit de markten gehaald om contant aan te houden of om obligaties te kopen. In een scenario van hoge inflatie en obligaties die lage of negatieve rentes opleveren, is geen van deze opties zinvol.

 

Tegelijkertijd bereikt een geheel nieuwe financiële markt nu een punt van volwassenheid in termen van institutionele acceptatie en beschikbare beleggingsinstrumenten en dat zijn natuurlijk de crypto’s met bitcoin en ethereum op kop.

 

Bovendien is het het snelst groeiende financiële actief in de geschiedenis, met een gemiddelde koersstijging van 200% per jaar sinds de oprichting. De stijging werd echter regelmatig onderbroken.

 

Technocratie

Er is natuurlijk ook al langer het concept technocratie. Dat concept is ook niet nieuw, het ontstaan van technocratie moet ergens rond 1900 gesitueerd worden. In boeken als Brave New World of 1984 was sprake van een wereld waar technologie elk individueel mens controleert.

 

Enkelingen zullen in staat zijn de wereld te beheersen door middel van technologie. Deze individuen zullen geen landen achter zich hebben. Ze zullen geen grenzen kennen. Ze zullen niet bekend zijn met wetten en het zullen in feite algoritmen zijn die de wereld besturen. De nieuwe wereldorde zal gebaseerd zijn op technocratie, zeg maar technologie.

 

Eén grote niet democratisch gekozen wereldregering wil de hele wereld overnemen. En dat is wat zich nu onder onze ogen afspeelt. Onze wereld wordt geleid door de World Health Organisation (WHO of de Wereldgezondheidsorganisatie), de NAVO, de Verenigde Naties, het World Economic Forum (WEF), de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds.

 

Al deze entiteiten zijn supernationaal, niet democratisch verkozen en vervangen de individuele landen. En zij zijn degenen die nu het plan ter invoering van de technocratie uitvoeren.

 

De zeer invloedrijke, rijke mensen hebben een visie over hoe ze willen dat de wereld eruitziet. Zij zijn de mensen reeds een groot deel van de wereld bezitten en steeds meer willen controleren. Het World Economic Forum is een groep van de meest invloedrijke, machtige en rijke mensen ter wereld die samenkomen om de richting van de hele wereld verder te beïnvloeden.

 

Zij zijn van mening dat ze de wereld moeten leiden in de richting die ze willen en niet hoeven om te gaan met regeringen en met individuen die stemmen en die eigenlijk toch niets begrijpen van wat er zich in de ‘grote’ wereld afspeelt. Zij hebben ons sinds 2016 uitgelegd dat we iets gaan doen dat de Great Reset of de grote reset wordt genoemd.

 

Zo komen we automatisch bij blockchain terecht. Laten we eens kijken naar blockchain-regelgeving, blockchain beveiliging, interoperabiliteit, tokenisering van digitale activa enzovoort.

 

Achterliggende idee van dit plan is het idee van technocratie. Technologie en techniek zullen bepalen hoeveel energie aan elke individuele gebruiker, aan elk individu, aan elk facet in de wereld zullen worden getagd en getraceerd op een manier zodat dit kan worden bijgehouden. Ze willen met andere woorden de controle over alles verwerven.

 

De algoritmen beheersen onze wereld al heel lang en het zal alleen maar meer worden. AI (artificiële intelligentie) koppelt kapitaalmarkten en systemen op de achtergrond. Het zorgt voor totale controle over de hele wereld via het geld. Zo krijgen ze uiteindelijk alles onder controle.

 

Je krijgt stukjes van het internet. Je bezit digitale activa en je bezit digitale representaties van zelfs fysieke dingen in de wereld (denk daarbij aan de metavers), maar op een gefractioneerde manier. Dus je wordt een stakeholder in dat proces. De groei en vernietiging van die activa wordt ieders probleem. Dus dat is een goede maar ook een slechte zaak.

 

Dat nieuwe banksysteem is het centrale punt, het punt dat het meeste pijn zal doen. Het is dus heel belangrijk voor ons om te begrijpen wat dit allemaal inhoudt. Daarvoor is een begrip van het huidige monetaire systeem noodzakelijk. Dus wat is dat oude financiële en bancaire systeem?

 

Het banksysteem

Het oude banksysteem is een systeem dat in de VS lijkt op een particulier systeem. De Amerikaanse federale reserve is een privébedrijf en ze creëren in feite al het geld in de wereld. De centrale banken van elk land zijn particuliere entiteiten die het geld creëren. Ze geven dat geld aan de banken die ook particuliere instellingen zijn.

 

Het nieuwe banksysteem is een 1 wereldbanksysteem. Het heet het ISO20022 banksysteem. In dit systeem wordt gesproken in een banktaal die universeel zal zijn over de hele wereld. Wat dat systeem doet, is dat het de nationale en internationale kapitaalstroom bijna onmiddellijk maakt.

 

Het zorgt ervoor dat geld in ongeveer drie seconden over de wereld kan bewegen. Op het moment dat u klikt om een transactie via uw bank wenst uit te voeren, wordt dat automatisch geverifieerd met uw sociale ID. Het wordt automatisch bevestigd dat u binnen het banksysteem mag werken. Elke toezichthouder wordt onderweg geïnformeerd.

 

De verschuldigde belastingen zullen automatisch worden afgetrokken bij de transactie en er is geen enkele mogelijkheid om die belastingen te ontwijken. Inderdaad, een Big Brother is Watching You situatie. Uiteraard komen in dit verhaal ook de CBDC’s om de hoek kijken.

 

CBDC is digitaal, het is traceerbaar, het is programmeerbaar geld, maar het is nog steeds geld. Het is geen cryptocurrency, het is geen asset. En ze zullen dat geld voor altijd blijven opblazen (inflateren). Met onderweg de mogelijkheid om dat geld gewoon van je bankrekening te halen. Het geld is dus niet van jou, maar je mag het gebruiken, als je je tenminste aan de regels houdt van de niet gekozen wereldregering. Hieronder leest u meer over deze CBDC’s.

 

Central Bank Digital Currency en activa

Ze (laat ons die ‘ze’ maar blijven gebruiken) zullen de voorraad geld gewoon blijven opblazen tot het punt waarop het hebben van contant geld op de bank er niet meer toe doet. Het hebben van activa die niet in de blockchain is geregistreerd is van geen enkel belang meer. Dus aan de ene kant is er de centrale bank, de digitale valutawereld. En we mogen alleen maar geld uitgeven aan levensnoodzakelijke dingen zoals voor eten, drinken, onderdak enzovoort.

 

Dan is er de andere kant het op digitale activa gebaseerde systeem. Wie niet genoeg geld heeft om activa te kopen, kan niet aan dit systeem deelnemen. Want als je geld probeert te sparen om activa te kopen, zal dit door inflatie zo snel waardeloos worden dat het technisch gezien niet mogelijk is om rijk te worden. Dus de andere kant van het systeem wordt het op activa gebaseerde systeem. Hoe meer de centrale bank de CBDC opblaast, hoe meer de waarde van activa stijgt.

 

Vergelijk het met de huizenmarkt. Starters kunnen geen huis kopen omdat de prijzen te hoog zijn. Dus moeten ze huren tegen hoge prijzen waardoor ze niet kunnen sparen om een huis te kunnen kopen.

 

Fysieke activa zullen worden gedigitaliseerd (tokenized) en in die digitale ruimtes worden geplaatst.

 

Je kunt handelen in de activa wanneer u een stakeholder bent. Hetzelfde geldt voor bedrijven in de vorm van aandelen. De digitale weergave van dat bezit zal waardevoller zijn dan het fysieke bezit. Want als je fysieke activa hebt en je maakt deze overgang niet, dan zal het steeds moeilijker worden om zelfs maar die activa aan te houden.

 

Uiteindelijk gaan ze de onroerend goed belasting en de ESG belastingen (denk aan CO2 en stikstofbelasting) verhogen en ze zullen het moeilijk maken voor echte vermogensbezitters om zelfs maar deelnemen aan de economie. Daar komt dan het fenomeen ‘hyperinflatie’ om de hoek loeren. Wie hyperinflatie zegt, zegt ook de republiek van Weimar. Laten we even terugblikken in de geschiedenis.

 

Hyperinflatie en de Weimarrepubliek

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog schortte Duitsland de gouden standaard op. De Duitse keizer Wilhelm II en het parlement namen unaniem het besluit om de oorlog te financieren door geld te lenen. De regering verwachtte de oorlog te winnen en dan konden de schulden worden terugbetaald door de annexatie van buitenlandse bezittingen en herstelbetalingen.

 

Duitsland verloor echter de oorlog en de nieuwe Weimarrepubliek werd verantwoordelijk voor de rentebetalingen en aflossingen van de oorlogsschulden. Dit probleem werd verergerd door het Verdrag van Versailles. Hierin was vastgelegd dat Duitsland herstelbetalingen moest doen aan de Entente.

 

De hoogte van de schadeloosstelling was nog niet bepaald en ook niet de termijn waarbinnen Duitsland deze moest betalen. Duitsland had nog het voordeel dat de meeste strijd was geleverd op het grondgebied van België, Frankrijk en Rusland. Het had zelf weinig directe oorlogsschade en de industriële infrastructuur was redelijk intact.

 

Na het tekenen van het verdrag nam de inflatie sterk toe. Vanaf juli 1919 tot februari 1920 vervijfvoudigden de prijzen en in deze korte periode waren de Duitse spaartegoeden al met meer dan 90% in waarde gedaald.

 

De regering kwam in actie om de inflatie in te dammen. In maart 1920 kwam de minister van Financiën Erzberger met een plan om de staatsinkomsten te vergroten door de belastingen te verhogen en kreeg het land ook meer mogelijkheden invoerrechten te heffen.

 

Door de onderdrukking van de Kapp-putsch (een poging tot staatsgreep) werd een bedreiging van de politieke stabiliteit weggenomen. Het was een geloofwaardig en effectief programma om het begrotingstekort weg te werken.

Great Reset Global Inflation

 

De inflatie daalde scherp. Er volgde zelfs een korte periode van deflatie in het 2e kwartaal van 1920 waarna de prijzen zich stabiliseerden voor een jaar. Erzberger had zich met zijn belastingverhoging niet populair gemaakt en hij kwam om bij een aanslag op zijn leven in augustus 1920.

 

De Duitse aanpak leidde tot hyperinflatie. Het beleid om geld te drukken om zo vreemde valuta te kopen kon niet langer doorgaan en in het najaar van 1922 staakte Duitsland de herstelbetalingen. De devaluatie ten opzichte van de Amerikaanse dollar versnelde en in november 1923 was de wisselkoers voor 1 dollar circa 4,2 biljoen mark.

 

De hyperinflatie veroorzaakte enorme problemen voor de Duitse economie en het bankwezen. De werkloosheid steeg en de reële lonen kelderden. Begin 1923 werden nieuwe bankbiljetten van 1000 en 5000 mark niet uitgegeven, zij vertegenwoordigden nauwelijks enige waarde.

 

Tegen het einde van het jaar kwamen ze toch in omloop met opdrukken van “1 miljard” en “500 miljard”. 200 miljard Duitse mark was nodig om een stuk brood te kopen. Dus het geld werd absoluut waardeloos, wat opnieuw zou kunnen gebeuren.

 

 

Converteren van crypto naar valuta en vice versa

Zijn bitcoins een oplossing voor het hyperinflatie scenario? Nee, je kunt nog niet proberen een huis met bitcoin te kopen. In Indonesië beland je vandaag zelfs in de gevangenis als je bitcoin gebruikt. Het is er namelijk illegaal. Mensen zitten in dat land in de gevangenis omdat ze koffie hebben betaald met bitcoin.

 

De laatste 10 jaar van crypto was het wilde westen. De komende twee jaar wordt crypto gereguleerd en dat wordt de Great Reset waar we rekening mee houden. U zult dus altijd terug moeten converteren naar de juiste valuta in afwachting dat die regulatie is afgerond. Het zijn de huidige officiële valuta’s, die waardeloos worden, zodat de noodzaak bestaat om ze terug te converteren en te investeren in activa omdat valuta in een steeds sneller tempo aan waarde zullen verliezen.

 

Als we kijken hoe de blockchain-ruimte zich ontwikkelt, zullen er hoe dan ook interoperabiliteitslagen noodzakelijk zijn (interoperabel tussen de cryptowereld en de bankwereld). Dus zullen ze kijken naar die punten waar crypto in contanten wordt omgezet en vice versa.

 

De meeste mensen hebben een bankrekening bij een particuliere instelling waarmee ze een contract hebben. Ze hebben zogenaamd de financiële soevereiniteit die helaas verloren zal gaan in het nieuwe systeem.

 

Toen de klant het contract ondertekende, gaf hij of zij al zijn of haar financiële soevereiniteit prijs. Tenminste als je de kleine lettertjes leest van die contracten, die zeggen dat je een ongedekte geldschieter van de bank bent.

Bail ins in plaats van bail outs bij de banken

De volgende keer dat de bank failliet gaat, zullen de ongedekte geldschieters de eersten zijn die hun geld verliezen omdat de aandeelhouders hun geld moeten krijgen. Zij gaan namelijk voortaan voor bail ins in plaats van de bail outs die we in 2007-2009 hebben gezien. Een voorbeeld hiervan zagen we al in Cyprus in 2012.

 

In 2008 vond de financiële crash plaats en deden ‘ze’ grote reddingsoperaties om de banken het hoofd boven water te helpen houden. Het zou toen allemaal anders worden. We zeiden dat we zouden stoppen met het geven van geld aan banken. Quid non. Er is eigenlijk niets veranderd, we zijn gewoon blijven doen wat we deden: fractioneel bankieren.

 

Fractioneel bankieren

Fractional-reserve banking (fractioneel bankieren) is het gebruik waarbij commerciële banken slechts een deel (fractie) van de hun toevertrouwde middelen in direct beschikbare vorm aanhouden.

 

Het overgrote deel van de middelen die worden uitgeleend, bestond niet en is gecreëerd (verzonnen). Er is dus slechts een fractie van het uitgeleende geld gedekt. De verhouding van uitgeleend geld tot de reserve van de bank heet de basisgeldmultiplicator of -multiplier.

 

Het gaat hierbij om de direct opvraagbare tegoeden (dus verplichtingen van de bank). Dit zijn in hoofdzaak:

 • de tegoeden van rekeninghouders in rekening courant (de creditsaldi op betaalrekeningen)
 • de tegoeden op direct opvraagbare spaarrekeningen van rekeninghouders (dus niet de tegoeden op termijndeposito’s)
 • de door de bank aangetrokken daggeldleningen (leningen die tussen banken onderling verstrekt worden met een looptijd van slechts één dag, voor bedragen van tientallen tot honderden miljoenen euro’s).

 

De dekking van deze tegoeden van banken aan anderen bestaat voor een klein deel uit geld dat de bank in kas houdt, maar voor het overgrote gedeelte uit reserves die de commerciële banken aanhouden bij centrale banken.

 

Fractioneel bankieren is een verklaring voor het fenomeen van geldschepping: de centrale bank schept in deze visie een hoeveelheid basisgeld B (bestaande uit chartaal geld en reserves van de commerciële banken), waarop de commerciële banken een hoeveelheid geld kunnen uitlenen gelijk aan B·M, waarbij M de multiplicator is.

 

Met andere woorden kunnen de commerciële banken op eigen initiatief een geldhoeveelheid B·(M-1) in omloop brengen. Centrale banken zijn echter een nieuwere uitvinding dan fractioneel bankieren, dat ook zonder centrale bank kan plaatsvinden als de bankreserves uit edelmetaal (goud) bestaan.

 

Hoewel fractioneel bankieren vaak wordt voorgesteld als dé manier waarop in een moderne economie geldschepping plaatsvindt, is dit volgens verschillende economen een te simpele voorstelling van zaken.

 

 

De goudstandaard

Dus wat er gaat gebeuren, is dat dit systeem zal verdwijnen. Het geld uit 1930 (om maar naar dat jaar te kijken) was gebaseerd op goud. Mensen kochten goud en brachten het naar de bank. Maar dat liep mis in de VS in de vroege jaren 30 van vorige eeuw.

 

De US Gold Reserve Act is een wet van 30 januari 1934 die vereist dat al het fysieke goud en de certificaten van goud in handen van de Federal Reserve worden gegeven en uitsluitend toevertrouwd onder het Amerikaanse ministerie van Financiën.

 

Deze wet verbood de schatkist en financiële instellingen ook dollars terug te kopen voor goud en richtte een Exchange Stabilisation Fund op onder de controle van de schatkist om de waarde van de dollar te controleren zonder de hulp (of goedkeuring) van de Federal Reserve. Ten slotte machtigde deze wet de president om de goudwaarde van de dollar bij decreet vast te stellen.

 

Onmiddellijk na de goedkeuring van de wet veranderde President Franklin D. Roosevelt de juridische goudprijs van $ 20,67 per troy ounce tot $ 35. Deze prijsverandering heeft met name de goudmijnen over de hele wereld ertoe aangezet hun productie op te voeren en heeft geresulteerd in een toename van de goudexport vanuit het buitenland naar de Verenigde Staten.

 

De Gold Reserve Act resulteerde in een aanzienlijke accumulatie van goud door de Federal Reserve en de Amerikaanse schatkist, waarvan een groot deel werd opgeslagen in de voor deze gelegenheid gebouwde opslagplaats voor edelmetaal in Fort Knox.

 

De toename van de goudreserves en de parallelle devaluatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van goud maakten een enorme toename van de geldhoeveelheid mogelijk, wat anders niet mogelijk was vanwege het gouden standaardsysteem dat op dat moment van kracht was. Door de toename van de geldhoeveelheid konden de reële rentetarieven worden verlaagd, waardoor de investeringen in duurzame goederen toenamen en de deflatie een halt werd toegeroepen.

 

Een jaar eerder, in 1933, maakte Executive Order 6102 het een misdrijf om goud te bezitten of te verhandelen door Amerikaanse staatsburgers waar ook ter wereld, met uitzondering van bepaalde sieraden en verzamelobjecten. Deze verbodsbepalingen werden vanaf 1964 versoepeld – goudcertificaten werden op 24 april 1964 opnieuw toegelaten voor particuliere investeerders, zonder dat de verplichting om de certificaathouder op verzoek in goudgeld te betalen nog steeds niet werd gerespecteerd. In 1975 konden Amerikanen weer vrijelijk goud houden en verhandelen.

 

Het was in die periode illegaal om goud te bezitten. Ditzelfde proces kan zich nu opnieuw gaan afspelen. De overheden zullen zeggen: we nemen je alles af. Goud én geld. Natuurlijk in het belang van ons allemaal en dus voor ons eigen bestwil. We kunnen ons haasten naar de bank om te proberen ons geld van de rekening te halen, maar niets zal werken. Dus de dood van dat oude systeem zal op deze manier gebeuren.

 

Zijn Revolut en andere digitale banken veiliger dan een traditionele bank?

 • Ja, omdat ze met dat geld geen riskante posities aangaan.
 • En toch ook weer nee, want ze doen hetzelfde met het geld dat alle banken doen, namelijk het geld nemen en proberen om te zetten in inkomsten. Inderdaad, winst maken.
 • Nogmaals nee, want om dat geld dat je op digitale banken hebt staan bij je te krijgen, moeten ze het naar een correspondentbank sturen in het land waar je met hen werkt en de correspondentbank stuurt het door naar je andere bank, zodat je kunt het gebruiken voor je aankopen.

 

Dus als bij de correspondentbanken de lichten uitgaan, bevriest het hele systeem. Dus dit is, hoe dit proces zal verlopen. Maar de meeste mensen willen dit niet zien. Ze denken dat het zo’n vaart niet zal lopen.

 

De afgelopen jaren zagen we al krankzinnige dingen op de financiële markten. Het was gewoon de meest krankzinnige hausse op de financiële markten die we ooit hebben gezien. Maar voordat je met je vingers kunt knippen, valt alles gewoon volledig van een klif.

 

Hoe zal de ineenstorting gebeuren?

Voorspellen is lastig, vandaar hieronder een (kansrijk) scenario. Het zal waarschijnlijk binnen een dag met een vingerknip gebeuren. We zullen op een dag wakker worden, waarschijnlijk al ergens in 2022, te midden van de grootste financiële gebeurtenis die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden.

 

Er is een waanzinnige hoeveelheid hefboomwerking in de financiële wereld. Leverage gebeurt met geleend geld. Dat wordt gebruikt om te speculeren op prijzen van zaken, die omhooggaan. Zie bijvoorbeeld https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization-2020/

 

In een systeem dat destabiliseert zal al die hefboomwerking uit het systeem worden weggespoeld. Het vertrouwen zal verloren gaan in de dollar, de obligaties, al dit soort dingen. Als die crash plaatsvindt, zullen de financiële instellingen, de banken massa’s geld hebben verloren en zullen ze failliet gaan.

 

In dat verband kan het geen kwaad om nog eens aandacht te besteden aan de waarschuwing die miljardair belegger Ray Dalio blijft afvuren. Ray Dalio blijft de beleggers aansporen om weg te blijven van contant geld te midden van hoge inflatie en waarschuwde dat de toekomst voor aandelen er nog slechter uitziet. Die Dalio is overigens niet de eerste de beste. Hij heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend.

 

Eerst voorzag Ray Dalio de financiële crisis van 2008. Vervolgens voorspelde hij jaren van langdurige financiële druk op de Amerikaanse economie als gevolg van de Covid-pandemie. Nu waarschuwt de 72-jarige miljardair-investeerder, die Bridgewater Associates tot ’s werelds grootste hedgefonds heeft gebouwd, voor een nieuwe economische catastrofe aan de horizon. En hij wil dat u als belegger voorbereid bent.

 

“Ik denk dat we het risico lopen op een oorlog met China”, vertelde Dalio tijdens een live gestreamde Q&A. “Voornamelijk door misverstanden.” Dalio merkte op dat zijn voorspellingen geen feiten zijn: hij heeft het ook eerder bij het verkeerde eind gehad. Maar, zei hij, toekomstige catastrofes zijn onvermijdelijk, volgens historische patronen van de afgelopen 500 jaar.

 

Met andere woorden, als een opkomend conflict tussen de VS en China de economie niet blokkeert, zal iets anders dat wel doen. Dit is waarom hij denkt dat er een ramp aan de horizon is.

 

De oprichter en mede-hoofdinvesteerder van Bridgewater Associates, ’s werelds grootste hedgefonds, zegt daarom al jaren dat contant geld afval is (cash is trash). In een interview met CNBC op het Davos World Economic Forum herhaalde hij nogmaals die uitspraak.

 

“Natuurlijk is contant geld nog steeds afval”, zei hij. “Weet je wel hoe snel je koopkracht verliest?” Hij voegde eraan toe: “Maar aandelen zijn nog grotere afval (hij gebruikte het woord ‘rommeliger’.” In plaats van aandelen of contanten zijn ‘real-return assets’ de beste investeringen, legde hij uit.

 

“Je krijgt een klimaat van negatieve reële rendementen”, hield Dalio vol. “Alles kan niet altijd omhoog. Zo werkt dat systeem niet.” Op de vraag of de Fed de vraag effectief kan verminderen zonder de economie te breken, antwoordde hij “nee”. Hij zei dat de renteverhogingen door de Fed de inflatie, die nog steeds op het hoogste punt in 40 jaar ligt (meer dan 8%), niet kunnen bijhouden.

 

De Fed zal niet in staat zijn de rentetarieven te verhogen tot een niveau dat hoog genoeg is om investeerders een reëel rendement te bieden”, zei Dalio. Dus als je nadenkt over de stijgende rente, als we zeggen 3% rente of 4%, dan zijn dat geen percentages die voldoende zijn om de inflatie te compenseren.

 

Ondertussen vertelde Bridgewater co-CIO Bob Prince aan Bloomberg TV dat de Amerikaanse economie aan de vooravond van stagflatie staat en dat investeerders deze nog niet volledig hebben in geprijsd, waarbij hij waarschuwde dat de markten te optimistisch zijn over de daling van de inflatie. Maar de instorting van de banken wordt onvermijdelijk op wat langere termijn.

 

Als ze failliet gaan, nemen ze een feestdag (bank holiday). Een feest zal dat niet bepaald worden, want de klanten zullen niet meer aan hun geld kunnen omdat de banken dicht zijn en blijven. Zolang ze dat zelf willen.

 

Het hele wereldbanksysteem zal van de ene dag op de andere bevroren worden en al het geld dat zich binnen dit oude systeem bevindt, zal niet kunnen worden verplaatst. En wat krijgen we dan te horen: “De Russen vielen ons aan” of een andere flauwe uitleg. Dat is een reden voor ons om ze aan te vallen want ze ruïneren het hele financiële systeem. We moeten het hele zaakje effectief op pauze zetten.

 

Bankgaranties zullen de zaak niet redden. Een bankrekening is verzekerd tot $ 250.000 in de VS en tot € 100.000 euro in Europa. Dus je gaat naar de verzekeringsagentschappen, de FDAC in de VS en welke er ook in Europa in de individuele landen ook zijn (zoals het depositogarantiestelsel). “Ik zou willen dat je me mijn geld geeft.” Dat zal echter niet lukken, je zal ernaar kunnen fluiten.

 

“Heb je de kleine lettertjes gelezen? Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor”, zo zal het antwoord luiden. “Dus geef ons twee seconden. We gaan onderhandelen. Hier is 90% van uw geld terug, in de vorm van waardeloze aandelen van onze bank en hier is 10% terug in geld.”

 

Uiteraard gaat u als klant daar niet mee akkoord: “Nee, je zei me dat ik verzekerd ben. Ik heb zoveel geld op de bank en dat wil ik terug hebben. Anders ga ik failliet.” Maar als je kijkt naar hoeveel geld ze daadwerkelijk in de verzekeringspools hebben, hebben ze maar ongeveer 0,1% van het geldbedrag dat ze verzekeren. Zo verzeker je dingen dus niet, het systeem is volstrekt ontoereikend.

 

De banken zullen niets meer hebben en geen geld meer kunnen uitkeren. De voedseltekorten en de problemen met de toeleveringsketen van vandaag zullen in het niet vallen. Er zal geen eten meer op tafel komen, complete chaos is op komst. En we gaan de derde wereldoorlog in.

 

Wat er ook gebeurt, we zullen het vertrouwen in onze regeringen verliezen. Het zal ervoor zorgen dat we het vertrouwen in onze banken en instellingen verliezen. We gaan op zoek naar een nieuw systeem, want dat oude systeem heeft gefaald.

 

Dus ‘ze’ gaan met een oplossing komen. Dat wordt de centralisatie van de autoriteiten. De klant hoeft niet meer te luisteren naar de banken van één land. Voor dit nieuwe banksysteem ligt de oplossing al klaar.

 

En ze gaan zeggen, kijk, als we de regeringen niet kunnen vertrouwen, laten we dan een OneWorld autoriteit maken. Op dezelfde manier als de Tweede Wereldoorlog gebeurde, laten we van de VN een supranationale entiteit maken die ons in staat stelt deze landen in toom te houden. Waar komt het op neer: geef ons alle macht en wij lossen het voor u op. De gevolgen voor de financiële markten in het algemeen en de beurs in het bijzonder laat zich raden.

 

We zullen een enorme daling zien. Een daling zoals die we nog nooit hebben gehad, eentje zoals we in meer dan honderd jaar niet hebben meegemaakt. Het geld zal naar de dollar stromen, want dat is de plaats waar iedereen naar veiligheid zoekt. Iedereen wil dollars, dus dat is de piek van de dollar. En op dit moment heeft de dollar de euro vernietigd.

 

Euro’s zijn op dat moment een parodie op de dollar, de Japanse yen is zojuist vernietigd door de dollar. Turkije is zojuist vernietigd. Venezuela kan inpakken. Met Libanon zijn we klaar. Deze landen worden gewoon vernietigd. De dollar heeft de Indonesische roepie lang geleden al vernietigd. Nu gaat de dollar alles weer opslokken.

 

Nu telt de dollar voor al onze activa, uw onroerend goed, uw crypto, al uw financiële bezittingen. Ze zullen beginnen waanzinnig veel geld te drukken. Als je eenmaal ziet dat ze het drukken van de dollar beginnen te vertragen, is het tijd om de waakzaamheid te verhogen.

 

Wat dan volgt, is een bijbelse ineenstorting. Op dat moment, voordat dit allemaal gebeurt, kunt u uw activa beter terug omzetten in dollars en aan de zijlijn blijven zitten en de activa laten instorten. Op dat moment is cash king. Waarde verschuift dan van activa naar liquiditeiten.

 

Wat gebeurt er met de crypto’s?

Bitcoin en crypto hebben nooit een traditionele bearmarkt meegemaakt. De laatste keer dat we dat hadden, was in 2008 en crypto bestond nog niet.

 

Bitcoin is uitgevonden in 2009. Dus we hebben nooit een echte bearmarkt in crypto gehad. Alle jongeren, die in crypto zitten, zullen met de mond vol tanden staan. Het wordt het nieuwe grote depressiemoment.

 

Verkoop dan niet op de bodem van die crash. Een van de belangrijkste manieren waarop mensen geld gaan verliezen, is wanneer ze op de bodem verkopen. Er is paniek, ze worden bang en ze verkopen op de bodem van de crash. En als we eenmaal genoeg hebben verkocht, zullen de markten bevriezen. Alles loopt vervolgens vast.

 

Hoe gedraagt crypto zich in die omgeving? De nieuwe wereldorde is wat we crypto noemen, maar het is eigenlijk het idee van blockchain. Het is een nieuwe manier om computers aan elkaar te koppelen die niet worden gecontroleerd door een land dat niet wordt gecontroleerd door een supranationaal bedrijf. Mensen zijn bijna volledig uit het proces geëlimineerd.

 

De blockchain

De technologie is cruciaal om het hele plan te laten werken. Ze staat centraal in het nieuwe universum dat wordt gecreëerd. Zij is de vleesgeworden metaverse, maar wij begrijpen dat gewoonweg (nog) niet. Ze vormt het raamwerk dat de hele metaverse beheert en een metaverse is in feite een nieuwe hallucinatie voor mensen om in te bevinden. Een virtuele realiteit.

 

Crypto is de technologie waarop al deze waarde zal worden gebouwd. Dus in werkelijkheid zullen de quadriljoenen dollars aan waarde, die in de wereld bewegen, op alle mogelijke manieren overgaan naar de blockchain. Hoog tijd dus dat we nog even terugkomen op die blockchain.

 

Een blockchain (Nederlands: keten van blokken) is een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, waarbij blokken niet gewijzigd kunnen worden. Blokken kunnen alleen aan het einde van de keten worden toegevoegd.

 

Een blok bevat vaak meerdere transacties. Voor de actuele status van een gegeven in een blok moeten alle volgende blokken in aanmerking worden genomen, omdat die wijzigingen kunnen bevatten, voor zover die naar hun aard mogelijk zijn.

 

De data kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn van cryptogeld (en daarmee, zolang nog niet uitgegeven, bezittingen van de ontvangers), maar ze kunnen ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten.

 

Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen. Bekende implementaties van de blockchain zijn Bitcoin met cryptovaluta bitcoin (BTC) en Ethereum met cryptovaluta ether (ETH).

 

Great Crypto Reset

Alles wordt blockchain. Dus alles in de echte wereld gaat over op deze technologie en draait op deze gedecentraliseerde manier, waar regeringen geen controle over hebben. Alles wordt automatisch verbonden met een systeem dat je automatisch toegang geeft, afhankelijk van of je een van de mensen bent die toegang heeft gekregen tot dit nieuwe systeem.

 

Dit is de Great Crypto Reset. Wat wordt daar onder verstaan? Een pandemie, de automatisering van werkplekken, rellen en protesten, algemene spanningen en vele andere dingen zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee de mensheid in de afgelopen jaren werd geconfronteerd.

 

Te midden van deze chaos bespraken de grootste mondiale instellingen op het World Economic Forum hoe ze kansen konden grijpen en deze wereld konden vormgeven. Na hun debat kwamen ze met een plan dat bekend staat als ‘The Great Reset’, een plan om de wereldeconomie te transformeren.

 

De cryptocurrency-industrie plant ook zijn eigen “Great Reset” die eveneens gebaseerd zal zijn op decentralisatie, maar die regelrecht ingaat tegen die van het WEF en consoorten.

 

Terwijl regeringen digitale valuta’s van de centrale bank (CBDC’s) willen uitgeven om hen meer controle over de financiën te geven, zijn er ook mensen die van plan zijn zich te bevrijden.

 

Een manier is via de blockchain, zoals hierboven werd aangegeven. Als alles op de blockchain zou staan, zou elk individu controle hebben over zijn eigendom, gegevens en zijn eigen geld. Tegelijkertijd zouden ze niet afhankelijk zijn van banken of een andere centrale autoriteit.

 

De aanhangers van crypto’s zijn volgens de experts vooral enthousiast over het gedecentraliseerde karakter en het gebrek aan overheidscontrole bij de crypto’s. Toch is hun geloof in de duurzaamheid van krachtige en betrouwbare monetaire systemen die buiten de controle van de overheid vallen naïef.

 

Blockchain is afhankelijk van infrastructuur, waaronder servers, telecommunicatienetwerken, het banksysteem en het elektriciteitsnet die allemaal onder overheidstoezicht staan. Anderzijds beseffen de regeringen dat ze de technologieplatforms waarop cryptocurrencies zijn gebaseerd, niet kunnen stoppen. De technologie is te ver gevorderd om nu nog teruggeschroefd te worden.

 

Dus de centrale overheden willen de gedistribueerde grootboektechnologie, die achter crypto’s zit zeker niet om zeep helpen. Zij volgen de ontwikkeling en groei van de technologie, zodat ze er uiteindelijk controle over kunnen krijgen.

 

Central Bank Digital Currencies (CBDC)

Wie het geld beheert, heeft ook controle over de politieke macht, de politie, militairen, de economie en het leven van de mensen. Daarom zullen de overheden de kaart trekken van digitale valuta’s uitgegeven door de centrale banken, beter bekend als CBDC’s.

 

CBCD’s gebruiken dezelfde onderliggende gedistribueerde grootboektechnologie die cryptocurrencies gebruiken. Maar ze verschillen van cryptocurrencies zoals Bitcoin, hoewel de verschillen vaak over het hoofd worden gezien door de crypto-aanhangers.

 

In tegenstelling tot crypto’s zijn CBCD’s geen nieuwe valuta. Ze zullen nog steeds dollars, euro’s, yen of yuan zijn, net zoals ze nu zijn. Maar deze valuta’s zullen alleen digitaal zijn. Er zal geen papieren of contant geld meer in omloop zijn. Alleen het formaat en de betalingskanalen veranderen. Mogelijk nog met de invoering van 1 wereldmunt ter vervanging van de lokale munten zoals de euro en de dollar.

 

Saldi kunnen worden bewaard in digitale portefeuilles of digitale kluizen zonder het gebruik van traditionele banken. Een blockchain is niet nodig, het CBDC-grootboek kan door de centrale bank zelf in versleutelde vorm worden bijgehouden zonder dat er bankrekeningen of geldmarktfondsen nodig zijn.

 

De grootste aantrekkingskracht van CBCD’s is hun gebruiksvriendelijkheid en het gebrek aan transactiekosten voor creditcards. Betalingen kunnen worden gedaan met een iPhone of ander apparaat zonder dat er een creditcard of dure bankoverschrijvingen nodig zijn.

 

Wie heeft er nog bankrekeningen, cheques, rekeningafschriften, stortingsbewijzen en de andere onhandige tools van een bank nodig als u volledig digitaal kunt gaan met de Fed, de ECB en de andere centrale banken?

 

Een individuele rekening op uw mobiele telefoon zou ook de kosten kunnen elimineren die handelaars in rekening brengen aan winkeliers om creditcardtransacties te verwerken. Betalingen zouden over het algemeen sneller, goedkoper, gemakkelijker en veiliger zijn dan nu het geval is.

 

De Federal Reserve werkt samen met wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology om een dollarvorm van CBDC te ontwikkelen. De uitrol van deze nieuwe digitale dollar kan nog even duren, maar de gevolgen ervan zijn enorm. Er staat meer op het spel dan alleen het gemak van de klant. Tegenwoordig domineren banken en andere financiële instellingen de beurs van Wall Street, naast uiteraard de technologiesector.

 

Mogelijk komen er in een niet zo verre toekomst al CBDC’s in omloop. De grote banken vrezen dat ze volledig uit het betalingssysteem zullen vallen. MasterCard en VISA zijn ook bezorgd dat hun betalingskanalen overbodig zullen worden.

 

Miljarden dollars aan rijkdom in de vorm van de aandelenkoersen van financiële instellingen voor JPMorgan, Citi, MasterCard en Visa zouden kunnen worden weggevaagd naarmate de nieuwe digitale betalingstechnologie haar intrede doet.

 

Dat is niet het enige gevolg van CBCD’s. Er is ook een donkere kant aan dit verhaal. Als er geen contant geld meer is, is er ook geen anonimiteit meer. De overheden zullen te allen tijde uw verblijfplaats en gewoonten kennen door eenvoudig uw gebruik van geld bij te houden via het CBDC-betalingssysteem. Dit kan tot op zekere hoogte al worden gedaan door creditcardtransacties en mobiele telefoon te volgen, maar het CBDC-systeem zal het staatstoezicht nog veel doordringender maken.

 

China loopt voorop met CBDC’s en dat zal ongetwijfeld niet als een verrassing komen. Deze vorm van toezicht is de echte drijvende kracht achter de Chinese CBDC. China gebruikt al gezichtsherkenningssoftware, gps-tracking voor mobiele telefoons en de aankoop van vliegtuig- of treinkaartjes om hun burgers te volgen. Dit toezicht kan worden gebruikt om regeringsonvriendelijke activiteiten op te sporen en om dissidenten of iedereen die de regeringsbevelen niet strikt opvolgt, te arresteren en/of te vermoorden.

 

China wil van zijn CBDC-regels de wereldwijde standaard maken. Zelfs wanneer de VS en Europa het er niet mee eens zijn, is het waarschijnlijk dat veel Aziatische en Afrikaanse landen het eens zullen worden in ruil voor hulp van China. Die hulp kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van geld en technologie.

 

Zodra de totalitaire bewakingssoftware van China is geperfectioneerd, kunnen ze er de standaard van maken voor een groot deel van de wereld en een 24/7 bewaking door elke dictator en autocratische leider in de wereld mogelijk maken.

 

China zou er ongetwijfeld voor zorgen om toegang te krijgen tot dezelfde informatie die het aan klantstaten verstrekte. Het eindspel zou sterk lijken op de dystopische roman van George Orwell 1984.

 

De pandemie en de crises die net zijn begonnen, zullen enorme gevolgen hebben. Ze zullen ons dwingen alles opnieuw te evalueren, ook geld. De ontwikkeling van de CBDC mag niet gevierd worden, want het is geen overwinning voor cryptocurrencies.

 

De (centrale) banken nemen de absolute macht over. Als we vrij willen zijn, moeten we ons realiseren dat cryptocurrencies de oplossing zijn omdat ze decentraal zijn en privacy bieden. U wilt niet dat de centrale autoriteit u “afsluit” als u zich niet aan de regels houdt.

 

Na de financiële crisis in 2008 zag Satoshi Nakamoto wat er zou volgen. De crisis en de daaropvolgende redding van banken die “too big to fail” waren, inspireerden hem om gedecentraliseerde financiën te creëren – Bitcoin.

 

Nakamoto was zich ervan bewust dat vertrouwen nodig was om een gecentraliseerde valuta te laten werken. Centrale banken hebben dit vertrouwen in de loop van de geschiedenis echter vele malen geschonden. Ze zijn met andere woorden uiterst onbetrouwbaar. De Great Crypto Reset moet voorkomen dat we nog met die onbetrouwbare centrale banken geconfronteerd worden.

 

Het dotcom tijdperk

De laatste keer dat we computers aan elkaar koppelden, creëerden we welvaart en rijkdom. We namen letterlijk de fysieke wereld onder handen en digitaliseerden die voor de eerste keer.

 

Dat gebeurde van 1980 tot 1999 en het leek een groeicurve die niet te stoppen was. Er was alom speculatie. De markten gingen omhoog in een razendsnel tempo en leken door niets of niemand te stuiten.

 

De dotcom-zeepbel, ook wel de internetzeepbel genoemd, verwijst naar de periode tussen 1995 en 2000 toen investeerders geld in op internet gebaseerde startups pompten in de hoop dat deze jonge bedrijven veel winst zouden opleveren.

 

De speculatieve investeringen in dot-coms (zo genoemd naar het “.com”-domein dat wordt gebruikt door bedrijven die zakendoen op internet) dreven de aandelenmarkten omhoog. De technologiegerichte NASDAQ Composite Index steeg van minder dan 1.000 in 1995 tot boven 5000 op 10 maart 2000.

 

In de haast om te profiteren van de internethausse, negeerden veel beleggers traditionele investeringsstatistieken, zoals de verhouding tussen de huidige aandelenkoers van een bedrijf en de winst per aandeel (P/E-ratio). In plaats daarvan onderschreven ze een bedrijfsmodel dat de voorkeur gaf aan het snel opbouwen van naamsbekendheid en marktaandeel, zelfs als daarvoor gratis diensten of producten moesten worden aangeboden.

 

De lage rentetarieven in 1998 hielpen de hoeveelheid in dotcoms geïnvesteerd kapitaal op te drijven. Vooruitgang in de technologische infrastructuur en een groeiend begrip van internet stelden mensen in ontwikkelde landen in staat om gemakkelijk online te gaan. Deze factoren, gecombineerd met de schijnbaar plotselinge fortuinen gemaakt door enkele van de startup-oprichters wiens bedrijven naar de beurs gingen, wakkerden de uitbundigheid aan.

 

De door de internethausse gedefinieerde ‘nieuwe economie’ heeft echter ook enkele opmerkelijke ‘successen’ opgeleverd. Onder de dotcom-bedrijven die het hebben overleefd, bevinden zich de huidige internetreuzen Amazon, eBay en Google. Ze domineren nu de wereld. Zij zijn groter en machtiger dan de meeste landen en dicteren de overheden wat zij moeten doen. Daarentegen is 99% van de betrokken bedrijven verdwenen.

 

Dus dat was het Great Reset moment voor internet. Hetzelfde proces gaat zich afspelen in crypto, waar we tussen nu en 2024 waarschijnlijk de dood van het grootste deel van deze coins zullen meemaken.

Belangrijke crypto events
De evolutie van Crypto is gedefinieerd door vijf events. De eerste kwam in 2014, toen wat eigenlijk de enige bitcoin-uitwisseling ter wereld was, Mount Gox, implodeerde na een hack van bijna een half miljard dollar.

 

De tweede, in 2016, was The DAO Hack, toen een aanvaller een slim contract misleidde om $ 60 miljoen aan ethereum weg te geven, wat vandaag $ 8 miljard waard is.

 

De derde, in januari 2018, vond plaats toen de ICO-bubbel implodeerde en een jaarlange daling begon, waarbij 60% van de cryptomarkt werd weggevaagd of meer dan $ 700 miljoen, voornamelijk in de vorm van waardeloze junk-tokens.

 

De vierde vond plaats in maart 2020 toen crypto 40% van zijn waarde verloor, samen met de meeste andere wereldwijde financiële markten.

 

Elk event leidde niet alleen tot een stijging van de marktkapitalisatie, maar maakte ook de weg vrij voor snelle innovatie. De twee grootste beurzen in de VS, Coinbase en Kraken, zijn ontstaan uit de as van de implosie van Mount Gox omdat hun CEO’s wisten dat mensen betrouwbare plaatsen nodig hadden om bitcoin te kopen.

 

De implosie van de DAO (gedecentraliseerde, autonome organisatie) en de ICO-crash hebben de basis gelegd voor de groei van DeFi en de populariteit van DAO’s vandaag.

 

Het vijfde event was in mei 2022. Het zou wel eens de belangrijkste tot nu toe kunnen worden. Deze keer werd de ineenstorting van de biljoen dollar markt veroorzaakt door een uitverkoop van risicovolle activa en de plotselinge verdamping van een digitale token van $ 40 miljard genaamd LUNA die de $ 16 miljard stablecoin TerraUSD (UST) ondersteunde. Daarover hieronder meer.

 

Stable coins

In tegenstelling tot de vrij zwevende Luna-tokens, was elke USDT ontworpen om 1 Amerikaanse dollar waard te zijn. Een perfecte storm van hebzucht en onvolwassen technologie leidde ertoe dat de stablecoin zijn koppeling verloor en tussen 7 mei en 12 mei ging ongeveer $ 56 miljard in rook op.

 

Ernstige berenmarktcrashes in de opkomende markt voor cryptocurrencies zijn bijna alledaags geworden. Bedenk dat de Amerikaanse aandelenmarkt de afgelopen eeuw slechts vijf bearmarkten heeft gekend waarin aandelen meer dan 30% daalden. Bitcoin is pas 12 jaar oud en de markt voor cryptocurrency heeft evenveel ernstige crashes gehad.

 

Op het meest basale niveau is de meest recente crypto-instorting een andere herinnering aan hoe snel rijk-schema’s het gezond verstand kunnen overweldigen. Het verlies van zoveel kapitaal dwingt de industrie om rekening te houden met het hele concept van hefboomwerking in cryptocurrency-markten, waardoor het gedwongen wordt eerlijk tegen zichzelf te zijn over de vraag of innovatie slechts een verklede hefboomwerking is en de dood zou kunnen zijn voor een hele categorie van activa, algoritmische stablecoins genoemd.

 

Do Kwon, medeoprichter en CEO van Terraform Labs, rekent op de oudste cryptocurrency als backstop voor zijn stablecoin, die sommige critici vergelijken met een gigantisch Ponzi-schema. Daarbij is het vooral opletten voor leverage, het werken met een enorme hefboom.

 

“Leverage kan een slechte investering nooit goed maken, maar het kan, en doet dat vaak, een goede investering slecht maken”, zegt Mark Yusko, oprichter van Morgan Creek, een institutioneel en familiaal investeringsadviesbureau.

 

“En dat is dus wat we de afgelopen maanden zagen. Gewoon een afbouw van belachelijke niveaus van hefboomwerking. En in het geval van het Terra-probleem – zeg maar het Luna-probleem – was er gewoon sprake van een slecht idee, een slechte structuur. Je kunt een actief dat stabiel zou moeten zijn, niet een onderpand geven in de vorm van een onstabiel actief.”

 

De in Zuid-Korea gevestigde Terra Foundation probeerde dit op te lossen door een algoritme te gebruiken om veel van de technieken te vervangen die de Amerikaanse dollar zijn stabiliteit geven.

 

Wanneer de prijs daalt, ontstaat er een arbitragemogelijkheid om een UST-token met een waarde van minder dan een dollar te verhandelen voor $ 1 aan Luna. Theoretisch. De Luna-blockchain organiseerde ook een DeFi-leenprotocol, Anchor genaamd, dat deposanten 20% rendement betaalde. Wat waarschijnlijk te mooi was om waar te zijn…

 

Voor de context: de Grote Recessie van 2008 werd veroorzaakt door een huizenbubbel waarin subprime-leningen werden verpakt en verkocht als nieuwe effecten met onberispelijke ratings. Hun ineenstorting veroorzaakte een verlies van vertrouwen in de markt en een domino-effect op financiële instellingen met mogelijke blootstellingsverliezen.

 

Evenzo werd gedacht dat stablecoin TerraUSD onfeilbaar was, totdat het instortte. Verliezen werden groter omdat het werd ondersteund door software die maar weinigen begrepen, maar werd opgestapeld omdat het snelle rijkdom beloofde, zegt Caitlin Long, een voormalige directeur van Morgan Stanley, die nu Custodia bouwt, een in Wyoming gebaseerde cryptobank die van de grond af is ontworpen om geld te verdienen zonder hefboom. “Zoveel van wat als innovatie werd verhuld, was in feite een hefboomwerking verkleed als iets anders”, zegt ze.

 

De twee grootste stablecoins volgens marktkapitalisatie, Tether (USDT) en USD Coin (USDC), hebben een gecombineerde marktkapitalisatie van meer dan $ 100 miljard. Hoewel ze op blockchains werken, worden ze gerund door sterk gecentraliseerde bedrijven die soms erg ondoorzichtig zijn geweest over de activa die worden gebruikt om hun versies van digitale dollars te onderpanden. Tether is bijzonder controversieel, aangezien het 40% van zijn activa belegt in commercial paper van onbekende herkomst.

 

Tether (USDT) is een cryptocurrency stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en volgens de website voor 100% door tether’s reserves” ondersteund. Tether is eigendom van iFinex, het in Hong Kong geregistreerde bedrijf dat ook eigenaar is van de crypto-exchange BitFinex.

 

Ze (daar zijn ‘ze’ weer) voerden een bètatest uit op USDT en sloegen het vervolgens van zijn pin af van 1 dollar naar 95 cent om te testen hoeveel het kost om dit ding te destabiliseren. Dus nu weten ze dat ze deze hele markt in een oogwenk kunnen vernietigen. En we zullen geen uitwegen meer hebben, zoals USDT-mensen geen uitweg meer hadden.

 

Het zou de perfecte trigger zijn om deze hele markt te laten crashen en de meeste activa binnen deze markt te vernietigen. De enigen die het hebben overleefd, zijn degenen die ofwel een zeer functioneel nut hebben, zoals de werkelijk bruikbare, verifieerbare waarde genererende systemen die daadwerkelijk waarde genereren. Of het zullen crypto’s zijn zoals bitcoin en ethereum.

 

Tether was het eerste stabiele punt dat langskwam en tether gaf ons de mogelijkheid om geld op te nemen, om te zetten in een stabiele munt of een digitale versie van de dollar en het op de markt te brengen en het vervolgens weer uit de markt te halen.

 

We staan aan het begin van grote veranderingen

Het grootste deel van crypto voegt momenteel geen echte waarde toe. Dus als je zegt dat ik geld verdien met crypto’s, bedoel je dat ik het geld aanneem van de mensen die achter mij aan komen.

 

Of met andere woorden: het is een soort Ponzi schema dat vroeg of laat mis zal lopen. Voorlopig is er niets aan de hand, want de sukkels (‘suckers’) blijven kopen. Maar wanneer de sukkels stoppen en er geen geld meer binnenstroomt, zitten je activa vast.

 

Daarom is het ook interessant om short te gaan in crypto. Dit kan echter nog maar op weinig plaatsen. 1 mogelijk is via een funded account zoals bij https://beleggen.funded-account.com. Dit is ook een manier om meer te leren over beleggen zonder dat je zelf veel geld hoeft te investeren.

 

Crypto bevindt zich in een vroeg stadium. We kwamen net in het theater, klaar voor de echte voorstelling. De echte show staat op het punt om te beginnen.

 

In de jaren 30 van vorige eeuw zijn veel mensen al hun geld op de bank kwijtgeraakt. Inderdaad, mensen die de verkeerde activa aanhielden, hebben al hun geld in die activa verloren.

 

Een huis kan over 10 jaar honderd miljoen dollar waard zijn, maar die honderd miljoen dollar kan maar honderd miljard roepies van nu waard zijn. Cijfers zijn volkomen waardeloos, want de hyperinflatie kan haar tol eisen. Met als gevolg dat er een crash zal gebeuren, met alle gevolgen van dien.

 

De oude wereld, het oude paradigma, gaat veranderen. En bijna niemand begrijpt wat er aan de hand is. En op de achtergrond bouwen ze vervolgens het nieuwe paradigma en nemen ze de controle over van alles van de hele wereld.

 

Als je hier op de juiste manier reageert, zal dit echter de grootste kans zijn om rijkdom te genereren die we ooit hebben gezien. Het wordt een overdracht van rijkdom en dat gebeurt op een schaal die we nog niet hebben gezien.

 

Wij houden ons vast aan onze toevluchtsoorden. Tenminste vluchtheuvels die we als veilig beschouwen. Vastgoed is veilig, banken zijn veilig, de dollar is veilig, goud is veilig. Obligaties en aandelen zijn veilig…

 

Dit geloof zal standhouden totdat de dollar zijn waarde verliest, alle activa hun waarde verliezen en uiteindelijk alles zijn waarde verliest. Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden.

 

Voorbereiding en testen

Het grootste risico dat we hebben, zijn de bewaarders van ons geld: de banken. Ze gaan eerst het geld pakken. En als je dat geld verliest, ben je klaar. Je hebt niet meer de macht om dit spel ooit nog te spelen. Dat moet dus voorkomen worden.

 

Maak een zakelijke rekening aan en koppel deze aan de bankrekeningen die u heeft. Dan is je oprit gebouwd, dat is je uitgang uit het banksysteem. Vervolgens testen en vervolgens meerdere op- en afritten creëren. Geld tussen particuliere rekeningen overmaken laat veel bellen afgaan. Grote bedragen tussen bedrijven zijn normaal. Dit geeft je flexibiliteit om je geld te verplaatsen.

 

Het zal waarschijnlijk maanden kosten om een behoorlijke hoeveelheid geld te verplaatsen. Haal je geld er stap voor stap uit en zet het om in activa en in stabiele munten zoals USDC. Als je binance gebruikt, krijg je de optie om de originele block chain te selecteren. Als het een ethereum-token is, staat er ERC 20. Als het een tron-token is, staat er TRC 20. Als het XRP is, wordt XRP als block chain gebruikt. Als het bitcoin is, kiezen we voor bitcoin.

 

Andere netwerken kunnen nu werken, maar blijft dat zo? Zet het daarom om in een stabiele munt zoals USDC via het orginele netwerk en niet via goedkopere netwerken.

 

Dus leer wat een netwerk is en leer hoe je het moet gebruiken. De manier waarop je het verzendt, is belangrijk. De meesten gaan dit pas doen als het te laat is. Of je doet dit in paniek. En in staat van paniek wil je geen adressen kopiëren en plakken.

 

Ga dit oefenen door geld om te zetten in crypto en van crypto weer naar geld zodat je voedsel en andere zaken kunt kopen. Als je het test, weet je hoe het werkt en dat het werkt. Zorg dat je de op- en afritten grondig hebt getest en alle KYC processen hebt doorlopen, zodat je het kan gebruiken wanneer het nodig is.

 

Dus dat is het proces van het weghalen van uw geld bij de bank. Door het in een stabiele munt te veranderen en het vervolgens op de juiste manier in uw zak te stoppen. Op die manier bent u op alles voorbereid. De wisseling is niet het grootste risico. Dat ben jijzelf als je fouten maakt onder druk.

 

Het is ook belangrijk om een betrouwbare beurs te gebruiken. Denk aan Kraken, Gemini, crypto.com en eventueel Coinbase. Overweeg om meerdere beurzen te gebruiken zodat je het risico spreidt. Als een beurs omvalt, kan je namelijk niet meer bij je geld. Overweeg daarom ook om de munten zelf op te slaan op een hardware wallet.

 

En test het proces. Stort geld, koop crypto, verplaats dit zodat je ziet hoe het werkt en of het werkt. Er is een grote kans dat je account wordt bevroren als je ineens een groot bedrag stort. Je moet dan eerst aantonen hoe je aan het geld komt. Tot die tijd kan je niet bij je eigen geld. Nu heb je de tijd om dit allemaal op orde te krijgen. Niet wanneer je het nodig hebt.

 

Goed om te weten is dat BUSD geen eigendom is van Binance. Het wordt beheerd door een bedrijf genaamd Paxos en dat is een reguliere gereguleerde bewaarder die door het bedrijf is aangesteld. De hoeveelheid dollars in BUSD moet overeenkomen met hoeveel dollars ze hebben.

 

Er is echter nog een probleem. Als de computers niet meer draaien, bewegen uw activa niet omdat die activa gewoon een boeking op de computers zijn. Maar hoe zit het met bitcoin en met het bitcoin netwerk? Bitcoin is bitcoin. Het gaat nergens heen. De veiligste plek om te zijn, lijkt bitcoin omdat het een decentraal netwerk is van vele computers. Veel mensen hebben er belang bij dat het blijft draaien, dus is de kans groot dat het blijft draaien.

 

Je wilt ook in de dollar zitten omdat die het in eerste instantie beter zal doen dan de andere munten. In een volgende fase zullen de financiële markten ook de dollar dumpen. De dollar verliest in de loop van de tijd langzaam aan waarde.

 

Het nieuwe systeem

Het komt er dus op aan om een stabiel punt te kiezen. Een punt waar zo min mogelijk risico’s aan verbonden zijn. Bedrijven en inkomstenstromen zijn de echte bescherming tegen dit hele proces. Het nieuwe systeem wordt gebouwd, dus haak niet in op inkomstenstromen die niet zijn aangesloten op dat nieuwe systeem.

 

Die bedrijven draaien, uw geld staat niet op een bank. Het is ergens waar het goed staat. Het werkt, het genereert inkomsten voor u. Banken kunnen failliet gaan. Maar inkomsten uit bedrijfsactiviteiten zullen u uiteindelijk teruggeven worden.

 

Als je deelneemt aan dat systeem, zul je welvaart krijgen omdat ze willen dat je dat systeem voor hen bouwt. Wij zijn degenen die het bouwen en daar kunnen we van profiteren. Wanneer geld uit de crypto’s komt, verzilver je een deel. Het geld dat je niet wilt verliezen. U heeft geïnvesteerd in de inkomstenstromen van een bedrijf en dat levert geld op. Aan de andere kant heb je een stel stabiele munten die je aanhoudt.

 

Ze drukken 100% van de geldhoeveelheid bij, waardoor de koopkracht met 50% per jaar afneemt. Je moet dus je geld aan het werk zetten om te voorkomen dat je je koopkracht verliest. En je wisselt van cash naar activa en vice versa.

 

Hoe gaat het concreet in zijn werk? Voor de crash verkoop je activa en zet het om in cash. Je koopt, na de crash, een heleboel activa tegen bodemprijzen terwijl iedereen doodsbang is. De buitenwereld begrijpt niet wat er aan de hand is en raakt geld kwijt.

 

Jij hebt geleerd hoe je het kunt beschermen en dus stap je als eerste in. En wanneer die stortvloed van geld uit staatsfondsen komt en er weer veel geld wordt bijdrukt, ben jij een van diegenen die ervan profiteert omdat de prijzen van activa weer snel stijgen.

 

Eigenlijk is er geen sprake van overleven bij de Great Reset. Je vaart er zelfs wel bij. Dit is het spel dat we spelen. Er vindt een grote transitie plaats. De laatste keer dat deze transitie plaatsvond, was bij de internetbubbel. De mensen die vroeg kwamen hebben daar met volle teugen van kunnen profiteren.

 

De bedrijven die toen opgang maakten, zijn reuzen geworden. Anderzijds zijn een aantal dominante reuzen in een oogwenk verdwenen. Dat zijn de Nokia’s en de Eastman Kodaks van deze wereld die zich niet aanpasten aan de veranderende wereld.

 

Het mooie van crypto is: je kunt het overal ter wereld verhuizen. Je bent dus niet langer afhankelijk van één enkele plaats. Kijk maar naar wat er met Rusland gebeurde. De Russen die slim waren, hadden geld in de vorm van crypto. Ze hadden het geldsysteem dat we nu gebruiken al niet eens meer nodig.

 

Zolang het maar in het grootboek staat is het cryptogeld okay. Omdat je het overal kunt verplaatsen en overal mee naartoe kunt gaan, garandeert het jouw vrijheid. Ongeacht wat er met de centrale banken of met het netwerk gebeurt.

 

Om alle misverstanden te vermijden: jouw crypto staat niet op een USB stick. Je kan die USB kwijtraken, en gewoon weer een andere kopen. Jouw crypto staat op de computers.

 

De cryptovaluta staat op de computers in een grootboek, gemarkeerd met de vermelding waarin staat dat jij de eigenaar van de crypto bent. Als de computers van dat netwerk het begeven, is het weg. De kans dat alle computers van een decentraal netwerk uitvallen zoals bij bitcoin is echter klein.

 

Ook goud zal uiteindelijk van een klif vallen als de Great Reset gebeurt. Ook het goud zal dalen en zodoende meer paniek veroorzaken. Want letterlijk alles zal in waarde dalen, zoals in 2008. We zagen koersdalingen bij aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, etc.

 

Het is dus zaak om flexibel te kunnen bewegen tussen enerzijds cash en anderzijds activa. Ga aan de slag en leer hoe het werkt. Open rekeningen, test ze, leer, doe ervaring op. Kom in actie!

 

Niet alle aandelen zullen in koers stijgen (of dalen). Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan.

 

Je kan de Trading Navigator Methode ook gebruiken voor crypto met als voordeel dat je ook short kunt gaan in crypto. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator of de online training https://beleggen.com/training

 

1 antwoord
 1. SQB
  SQB zegt:

  Hai! Bedankt voor deze uitleg. Ik probeer me te verdiepen in hoe ik mij het beste kan redden straks met the reset. Maar ik snap er nog nirt veel van.. dit is in een begin!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.