India Vlag

India

India behoort tot de BRIC-landen, wat een acroniem is van Brazilië, Rusland, India en China. Het geschatte inkomen per hoofd van de bevolking (PPP (purchasing power parity)) bedroeg in 2011 $ 3.700. Bron: CIA The World Factbook.

India exporteert $ 298,2 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de export van India $ 298,2 miljard, waarbij de Verenigde Arabische Emiraten (13%), de VS (11,4%), China (6,3%) en Indonesië (5,3%) de voornaamste exportpartners waren. India exporteert voornamelijk aardolieproducten, edelstenen, machines, ijzer en staal, chemische stoffen, voertuigen en kleding.

India importeert $ 451 miljard in 2011

In 2011 bedroeg de import van India $ 451 miljard, waarbij de China (12,1%), Verenigde Arabische Emiraten (8,3%), Saudi-Arabië (5,8%), de VS (5,1%) en Zwitserland (4,7%) de voornaamste importhandelspartners waren. India importeert voornamelijk ruwe aardolie, edelstenen, machines, kunstmest, ijzer en staal en chemische producten.

Meer dan 50% beroepsbevolking werkzaam in landbouw

India ontwikkelt zich (volgens CIA The World Factbook) tot een open markteconomie, maar de sporen van het in het verleden gevoerde autarkisch beleid blijven zichtbaar. Economische liberalisering, met inbegrip van industriële deregulering, privatisering van staatsbedrijven en een verminderde controle op de buitenlandse handel en investeringen, begon in de vroege jaren ‘90.

Economische groei gemiddeld meer dan 7% per jaar

Dit heeft geleid tot een forse groei van het land: sinds 1997 bedroeg de economische groei gemiddeld meer dan 7% per jaar. De gevarieerde Indiase economie omvat traditionele landbouw, moderne landbouw, ambachten, een breed scala van moderne industrieën en een veelheid van diensten. Iets meer dan de helft van de beroepsbevolking is in de landbouw werkzaam.

Dienstensector belangrijkste bron economische groei

De dienstensector is de belangrijkste bron van economische groei: slechts circa 33% van de beroepsbevolking realiseert meer dan 50% van de economische output. Het land heeft kunnen profiteren van de op grote schaal opgeleide Engels sprekende bevolking en werd daarmee een belangrijke exporteur van (ICT) diensten en software.

Economische groei in 2010 meer dan 8%

In 2010 veerde de Indiase economie krachtig op van de wereldwijde financiële crisis, voor een groot deel dankzij de krachtige binnenlandse vraag. De economische groei bedroeg meer dan 8% op jaarbasis.

Economische groei India in 2011 vertraagd

In 2011 vertraagde de Indiase economische groei echter vanwege hoge inflatie en dito rentetarieven en daarnaast vanwege weinig vooruitgang op economisch hervormingsgebied.

Corruptieschandalen

De Indiase regering verhoogde de brandstofsubsidie vanwege hoge internationale olieprijzen, wat leidde tot een toenemend begrotingstekort en een stijgend tekort op de lopende rekening. In 2011 vonden weinig economische hervormingen plaats, wat grotendeels te wijten was aan corruptieschandalen.

CIA The World Factbook: outlook India positief

Volgens CIA The World Factbook is het perspectief van India voor de middellange termijn positief, als gevolg van een jonge bevolking en bijbehorende lage afhankelijkheidsratio. Ook gezonde besparingen en investeringen, gunstige wisselkoersen en toenemende integratie in de wereldeconomie zijn positieve factoren.

India Mumbai

India Mumbai

Lange termijn uitdagingen

India heeft volgens CIA The World Factbook desalniettemin vele uitdagingen op lange termijn, met inbegrip van wijdverbreide armoede. Ook de onvoldoende fysieke en sociale infrastructuur, een beperkte niet-agrarische werkgelegenheid, schaarse toegang tot kwalitatief goed basis en hoger onderwijs zijn vraagstukken om te worden opgelost. Daarnaast liggen er uitdagingen op het gebied van opvang van de mensen die van het platteland naar de steden migreren.

BBC: India manipuleert armoedecijfers

In een artikel (september 2011) stelde de Volkskrant dat de overheid in India een veel te rooskleurig beeld van de armoede in het land. Volgens de officiële cijfers leeft 37% van de ruim 1,2 miljard inwoners onder de armoedegrens. In de praktijk ligt dat percentage veel hoger, mogelijk zelfs op 77%. De Volkskrant baseerde dit op berichtgeving van de Britse televisiestation BBC in september 2011.

De Indiase overheid stelde dat 360 miljoen Indiërs voedsel ontvingen van de door de staat gesubsidieerde winkels. De armoedegrens voor inwoners van agrarische gebieden werd vastgesteld op 25 roepie (in 2011 circa 37 eurocent) per dag. In de steden geldt de bevolking in India als arm, als ze dagelijks minder dan 32 roepie te besteden hebben.

India week echter met de armoedegrens fors af van de internationale norm van de Wereldbank. De Wereldbank hanteert (cijfers 2011) een bodeminkomen van $1,25 per dag (ruim 90 eurocent). Wie minder te besteden heeft, staat te boek als arm. Een groot aantal Indiërs, afhankelijk van de gehanteerde norm tussen de 445 en 925 miljoen mensen, leeft onder de armoedegrens, aldus de Volkskrant.

ProtectiePortefeuille

De afgelopen jaren waren niet het makkelijkste voor beleggers. Sinds 2008 is de AEX ongeveer gehalveerd. Toch hebben wij en onze abonnees van de ProtectiePortefeuille een mooi rendement behaald in deze periode.

Door zowel shortposities als long middels Turbo’s, Speeders en Sprinters, is het resultaat fors gestegen. Een goede strategie is dus van grote waarde. Gelukkig staan de kosten van een abonnement op de ProtectiePortefeuille in geen relatie tot de opbrengsten.

U kunt ook profiteren van de ontwikkelingen van obligaties, edelmetalen en/of uw portefeuille beschermen. Met een abonnement op deze modelportefeuille ontvangt u direct onze informatie.

Kijk op https://beleggen.com/protectieportefeuille of http://www.beursbulletin.nl/acties/tu/ voor meer informatie.

Bronnen:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2922062/2011/09/21/India-manipuleert-armoedecijfers.dhtml