India aan het (aard)gas!

Nee, nee, het is niet onze verwachting dat de financiële markten in India of de macro-economische ontwikkeling van het land in 2010 aan het gas gaan. Integendeel zelfs. De groei in onder andere de industriële productie, bedrijfswinsten, autoverkopen, kredieten laat een zeer positieve ontwikkeling zien.

De toenemende inflatie baart wel zorgen, maar de regering en de centrale bank van India (RBI) voeren een actief monetair “exit”-beleid. Dit betekent dat de RBI via verhoging van de kasreserveratio en de rente afscheid neemt van een ruimer monetair beleid. De weg van een ruimer monetair beleid moest door de regering worden ingeslagen ten gevolge van de wereldwijde financiële crisis die ook de Indiase groeimarkt raakte.

Afhankelijkheid

Nu het ergste leed geleden lijkt te zijn en de economische motor weer op gang geholpen is, zullen de radertjes draaiende moeten blijven en geen hernieuwde haperingen moeten vertonen. Beter nog, de motor zal aan kracht en snelheid moeten winnen om de economische groei, in één van de belangrijkste opkomende tijgers, naar een niveau te tillen van 9% of meer. Een motor heeft brandstof en olie, oftewel energie, nodig om draaiende te blijven. Na kolen (55%) maakt olie 30% uit van de totale energiebehoefte. Van deze 30% wordt momenteel 70% geïmporteerd. India ervaart niet alleen een elektriciteitstekort, maar ondervindt ook een toenemende afhankelijkheid van de import van olie.

bevolkingsgroei

Met een bevolkingsgroei van 1,5% per jaar en een toenemende economische groei zal de afhankelijkheid van olie-importen gaan toenemen richting 75% in FY11 (het boekjaar 2011, dat tot en met maart 2012 loopt) en zelfs richting 80% in FY2020. Deze negatieve ontwikkeling legt steeds meer druk op deze uitputtende fossiele brandstof. Zelfs de productietoename van onder andere Cairns Rajasthan olieveld, ONGCs Mumbai High offshore boorplatform en het KG-D6 olie- en gasveld verandert daar niets aan. In het komende decennium zal de kloof tussen vraag naar en aanbod van olie extreme vormen gaan aannemen (zie grafiek, bron: Citigroup). Een reductie van de olieafhankelijkheid is essentieel voor de Indiase energiebehoefte en voor het verbeteren van de handelsbalans.

R/P ratio

Kolen zullen nog decennia energiebron nummer één zijn, maar is ook nummer één in de CO₂-uitstoot. Al is de economische groei in India en China al jarenlang bovengemiddeld, de CO₂-uitstoot is dat ook. In het kader van duurzaamheid valt nog een grote inhaalslag te maken in vergelijking met de Verenigde Staten en de Europese Unie. Beide landen zullen moeten zorgen om de uitstoot terug te brengen door het gebruikmaken van schonere energiebronnen, zoals aardgas. Deze verschuiving zal nog jaren in beslag nemen, gezien de bewezen kolenreserves. Deze reserves afgezet ten opzichte van de productie (R/P ratio) is 114. Dit betekent dat India een kolenvoorraad heeft, dat nog toereikend is voor 114 jaar. De R/P ratio voor olie is 21, wat de helft is van het wereldwijde gemiddelde. Voor aardgas ligt de ratio op 35, terwijl het wereldwijde gemiddelde op 60 ligt (bron: BP Statistical Review of World Energy 2009).

Aardgas – belangrijk alternatief

Van de resterende 15% van de Indiase energietaart neemt aardgas slechts 8,6% voor haar rekening van de Indiase energieconsumptie in 2008. Aardgas speelt (op dit moment) een zeer bescheiden rol in de Indiase energiebehoefte in vergelijking met andere grote economieën. De rol van aardgas is, met 5%, in China nog kleiner. De rol van aardgas in de Nederlandse economie neemt de 15de plaats in met circa 40%. Volgens de EIA (U.S. Energy Information Administration) zal de vraag naar aardgas tot en met 2030 gemiddeld met 4,2% stijgen. Volgens Goldman Sachs kan het marktaandeel in de aardgasconsumptie verdubbelen in FY15 en zal stabiliseren rond 20% in FY25.

Kan India deze vraag met de binnenlandse productie opvangen? De vraag naar aardgas is inmiddels al meer dan het aanbod, maar de binnenlandse productie zal snel stijgen met het vrijkomen van aardgas uit het KG-D6 blok dat geëxploiteerd wordt door Reliance Industries. Tot 2015 kunnen hierdoor de bewezen aardgasreserves toenemen met gemiddeld 25% per jaar en de productie met 9% ten opzichte van 2% en 5% in olie. Om de vraag bij te kunnen houden, wordt op dit moment, aardgas geïmporteerd, net als olie. Verder investeert Gail India, de Indiase gasmonopolist, ruim € 3,6 miljard in haar aardgasnetwerk om aan de vraag vanaf boekjaar FY12 te kunnen voldoen. De vraag naar aardgas wordt gedomineerd door elektriciteits- (42%) en bemestingsbedrijven (28%). Het markaandeel van deze twee typen bedrijven zal de komende jaren afnemen. Veel bedrijven en mogelijk ook huishoudens zullen overschakelen op het veel goedkopere aardgas.

aardgas

Omdat de vraag naar aardgas de productie reeds overtreft, moet India inmiddels aardgas importeren. Dit doet India vanuit Iran, Turkmenistan en Myanmar (het voormalige Birma)

Aardgas zal in de komende decennia een belangrijkere rol gaan spelen dan in de energiebehoefte dan op dit moment in India. Voordelen van aardgas ten opzichte van kolen en olie zijn de CO2-uitstoot. Aardgas is veel schoner en duurzaam voor het milieu. Verder zijn de bewezen reserves groter dan olie en zullen verder toenemen de komende jaren met de productie in het KG-D6 blok. Tot slot is aardgas veel goedkoper dan olie en kolen als brandstof voor bedrijven en huishoudens. Kortom: India kan in de toekomst aan het (aard)gas!

Johan Smit, Intereffekt Investment Funds


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.