Inflatie neemt af in 2022, maar blijft boven Fed-doelstellingen

Inflatie neemt af in 2022 maar blijft boven Fed-doelstellingen

Inflatie blijft door de hoofden van de beleggers spoken. Aanleiding is dat de Fed dit jaar haar renteverhogingscampagne zal beginnen. Volgens Gus Faucher, hoofdeconoom bij PNC Financial Services Group (PNC), zijn er verschillende belangrijke gebieden waar de prijsdruk kan afnemen. Dit zal leiden tot een algehele vertraging van de inflatie in het komende jaar.

“Ik denk dat we in de loop van 2022 een geleidelijke vertraging van de inflatie zullen zien”, vertelde Faucher aan Yahoo Finance Live. “Na een grote stijging van de energieprijzen, gaan ze zich volgend jaar stabiliseren of dalen. Ik denk echt dat veel van de hogere prijsdruk als gevolg van de heropening van de economie zal verdwijnen – zaken als vliegtickets, hotelkamers, nieuwe auto’s, gebruikte auto’s en nog andere zaken zullen goedkoper worden.

Inflatie op hoogste niveau in bijna vier decennia

Faucher voegde eraan toe dat hij gelooft dat de inflatie nog steeds iets hoger zal blijven dan de Amerikaanse centrale bank wil. Het Labour Department meldde eerder vorige maand dat de consumentenprijsindex in de maand december met 0,5% groeide, wat neerkomt op een totale stijging van 7% op jaarbasis – het hoogste percentage in vier decennia.

Kern inflatie stijgt snel

Bovendien steeg de kern-CPI – die de voedsel- en energieprijzen uitsluit – vorig jaar met 5,5%, voor de snelste stijging in ongeveer drie decennia. “Ik denk dat we tegen het einde van 2022 de inflatie op basis van de prijsindex voor persoonlijke consumptie-uitgaven, de favoriete inflatiebarometer van de Fed graag naar kijkt, in de buurt van ongeveer 3% zullen zien”, zei Faucher. “Dat is nog altijd hoger dan ze zou willen. De Fed streeft op lange termijn naar 2%.”

Loongroei en stijgende huisvestingskosten

Faucher is van mening dat het tempo van de loongroei en de stijgende huisvestingskosten uiteindelijk zullen voorkomen dat de inflatie in 2022 naar de doelstelling van 2% van de Fed afdaalt. Hij herhaalde ook de voorspellingen van andere experts dat het belangrijkste thema voor de economie dit jaar zal zijn: groeien maar vertragen.

“De bedrijfsinvesteringen zullen in 2022 toenemen, maar in een langzamer tempo vanwege de impact van hogere rentetarieven … Dus verwacht ik enige vertraging in de economische groei, maar ik denk nog steeds dat de economie dit jaar in een stevig tempo zal groeien, misschien iets lager dan wat we in 2021 hebben gezien’, zei Faucher.

Het pad van de pandemie en het bijbehorende effect op de consumentenbestedingen

Faucher zei dat een van de grootste risico’s voor de groei in 2022 het pad van de pandemie en het bijbehorende effect op de consumentenbestedingen blijft. Bovendien is hij van mening dat een potentieel agressievere reactie van de Fed in reactie op een op hol geslagen inflatiescenario ook een bedreiging vormt.

Inflatie zorgt voor hogere rentetarieven

“Als de inflatie niet vertraagt kan de Fed veel agressiever beginnen te verstrakken. Misschien beginnen ze de Fed fund rate al ergens in de eerste helft van 2022 verhogen,”’ zei Faucher. “Dat zou een groot negatief effect kunnen hebben op de groei, aangezien we zien dat hogere rentetarieven gaan wegen op rentegevoelige sectoren zoals huisvesting, auto’s en bedrijfsinvesteringen.”

Economie blijft afhankelijk van het verloop van het virus

De Fed stemde op 15 december unaniem in haar laatste vergadering van vorig jaar om het tempo van de activa-aankopen te vertragen met $ 30 miljard per maand, waardoor alle activa-aankopen tegen maart 2022 worden beëindigd.

In een FOMC-verklaring waarschuwde ze echter dat het pad van de economie afhankelijk blijft van het verloop van het virus, terwijl de Omicron variant door het hele land blijft stijgen. De volgende FOMC-bijeenkomst is gepland op 25 en 26 januari.

Inflatie kan jarenlang hoog blijven door stijgende lonen

Sommige delen van de huidige inflatiepiek zijn waarschijnlijk van voorbijgaande aard, maar dat hoeft niet altijd en overal zo te zijn. Stijgende lonen kunnen de algemene inflatie jarenlang hoog houden. Als dat zo is, zal de Fed steeds meer onder druk komen te staan ​​om de rente echt te verhogen in plaats van alleen maar te beloven ooit in actie te komen.

Olie boekt grootste jaarlijkse winst sinds 2009

Olie boekte in 2021 zijn grootste jaarlijkse vooruitgang sinds 2009 toen de heropening van economieën versnelde, waardoor de wereldwijde consumptie werd aangewakkerd terwijl de productie van ruwe olie in een gematigder tempo herstelde.

Of met andere woorden: een stijging van de vraag vertaalde zich niet meteen in meer productie. Waardoor de olieprijs alleen maar kon stijgen. De prijs voor een vat West Texas Intermediate steeg met 55% of de grootste stijging ooit in meer dan een decennium.

Brent, de wereldwijde benchmark, steeg met 50%, de grootste winst sinds 2016. Beleggers proberen nu de vooruitzichten voor de vraag naar energie voor het komende jaar te peilen, aangezien de nieuwste Covid-19-variant zich snel verspreidt, maar veel minder schadelijk is.

Bullish backwardation

Aanhoudend optimisme over het herstel wordt weerspiegeld in de marktstructuur. De futures wijzen op een bullish backwardation van 43 cent per vat vergeleken met een bearish contango minder dan drie weken geleden.

Backwardation is wanneer de huidige prijs van een onderliggende waarde hoger is dan de prijzen die op de termijnmarkt worden verhandeld. Backwardation kan optreden als gevolg van een grotere vraag naar een actief op dit moment dan de contracten die in de komende maanden op de termijnmarkt aflopen.

Handelaren gebruiken backwardation om winst te maken door short te verkopen tegen de huidige prijs en te kopen tegen de lagere futures-prijs. Op basis van de situatie op de futuresmarkt hangt er dus een verdere stijging van de olieprijs in de lucht.

Afhankelijkheid van de olie van de OPEC+ blijft

“Ruwe olie had een uitstekend 2021, ondersteund door de aanhoudende daling van de olievoorraden, profiterend van het herstel van de vraag en de achterblijvende vraaggroei van het olieaanbod”, zegt Giovanni Staunovo, grondstoffenanalist bij UBS Group AG.

Op weg naar 2022 blijft de oliemarkt echter afhankelijk van olie van de OPEC+. De Organisatie van Olie-exporterende Landen en bondgenoten, waaronder Rusland, heeft geleidelijk haar capaciteit hersteld, meestal in maandelijkse stappen van 400.000 vaten per dag.

De energiecrisis niet vergeten

De rally bij olie in 2021 was ook te wijten aan een energiecrisis veroorzaakt door tekorten aan aardgas en steenkool vorig najaar. Stijgende gasprijzen leidden tot een stijgende vraag naar alternatieve energieopwekking in Europa en Azië op weg naar de winter op het noordelijk halfrond.

Als positief teken voor de vraag toonden officiële gegevens aan dat de Chinese productiesector in december bleef groeien. De inkoopmanagersindex van de maakindustrie steeg tot 50,3 en versloeg daarmee de mediane schatting van 50.

Erdogan roept Turken op om al het spaargeld in lira te houden

Het grootste financieel drama van vorig jaar speelde zich ongetwijfeld in Turkije af. Daar zakte de koers van de lira compleet door de vloer als gevolg van de onorthodoxe monetaire politiek van de Turkse president.

Inflatie bestrijden door Erdogan

Erdogan heeft zichzelf de taak opgelegd de inflatie te bestrijden door de rente te verlagen. Wat haaks staat op alles wat de economische handboeken vertellen. Gevolg is dat de koers van de lira op de valutamarkten werd neer gehamerd.

Veel hoop op een opleving is er niet. Ondanks het feit dat de Turkse president er de moed inhoudt. President Tayyip Erdogan zei eind december dat Turken al hun spaargeld in lira moeten houden en dat de recente wisselkoersvolatiliteit grotendeels onder controle was nadat de lira de afgelopen twee maanden sterk verzwakte.

“Ik wil dat al mijn burgers hun spaargeld in onze eigen munt aanhouden, al hun zaken met ons eigen geld runnen, en ik raad dit van ganser harte aan”, zei Erdogan in een eindejaarstoespraak in Istanbul.

“Laten we dit niet vergeten: zolang we ons eigen geld niet als maatstaf nemen, zijn we gedoemd te zinken. De Turkse lira, ons geld, daar gaan we mee verder. Niet met de vreemde valuta’s, die vervloekte buitenlandse valuta’s.” Waarmee Erdogan meteen een sneer richting dollar gaf, want deze Amerikaanse munt wordt in Turkije als alternatief betaalmiddel gebruikt.

Rentetarieven oorzaak van inflatie?

Erdogan richtte zich ook tot de bedrijfswereld en riep de Turken ook op om hun goudvoorraden in het banksysteem te brengen en herhaalde zijn onorthodoxe mening dat rentetarieven de oorzaak van inflatie waren.

“We voeren al een tijdje de strijd om de Turkse economie te redden van de cyclus van hoge rentetarieven en hoge inflatie en haar op het pad van groei te brengen door middel van investeringen, werkgelegenheid, productie, export en overschotten op de lopende rekening”, zei de president.

“De rente daalt, de rente stijgt. Vrienden, laten we dit alsjeblieft uit onze boeken schrappen. Rentetarieven maken de rijken rijker en de armen armer.” Of deze en soortgelijke uitspraken op de valutamarkten het tij voor de lira kunnen doen keren, durven we te betwijfelen.

Turken zijn een heel stuk armer geworden

De inkomsten van Turken zijn de afgelopen maanden uitgehold als gevolg van de crash van de lira, die vorig jaar met meer dan 40% is gedaald. Daarmee werd de slechtste prestatie van alle valuta’s uit de opkomende markten geleverd.

De lirecrisis werd veroorzaakt door de agressieve renteverlagingen van de centrale bank, die sinds september 500 basispunten bedroegen en die werden uitgevoerd onder druk van Erdogan als onderdeel van een poging om krediet en export te stimuleren. 2022 kondigt zich als zeer moeilijk aan voor Turkije, voor de Turken en voor de lira.

Zal de inflatie in 2022 verdwijnen?

Inflatie is verreweg de grootste economische zorg in 2022. Velen maken zich zorgen over een periode van stijgende prijzen en vertrouwen niet op wat ze horen van gezagsgetrouwe economen en functionarissen van de centrale bank.

Tijdelijk inflatie?

Begin 2021 werd voorspeld dat de VS het jaar zou afsluiten met 2% inflatie, maar in plaats daarvan kwam het cijfer dicht bij 7% uit. Fed-voorzitter Jay Powell is vervolgens teruggekomen op zijn “tijdelijke” stelling, hij moest met hangende pootjes toegeven dat het inflatiegevaar groter dan verwacht is.

“Ik denk dat het grootste risico is dat de inflatieverwachtingen blijven stijgen en hoe meer ze stijgen, hoe moeilijker die verwachtingen te managen zijn”, zegt Gad Levanon, hoofd van het Labor Markets Institute van de Conference Board.

Inflatieverwachtingen

“Het was een verkeerde zet van de Fed om de inflatieverwachtingen te verankeren en de centrale bank loopt nu het risico met de neus op de feiten te worden gedrukt.”

Hoe zit het met het beleid van de Amerikaanse centrale bank?

Hoe zit het nu met het beleid van de Amerikaanse centrale bank en bij uitbreiding dat van de andere centrale banken? Er kunnen enkele negatieve gevolgen optreden als de centrale banken niet adequaat reageren op de huidige stijging van de inflatie.

De activaprijzen zijn gestegen als gevolg van het bericht van de Fed dat een eventuele aanscherping van het beleid beperkt en eventuele renteverhogingen slechts geleidelijk zal doorvoeren.

Als de bank echter wordt gedwongen tot extremere maatregelen wat betreft het monetaire beleid, kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. “We gaan van een periode waarin centrale banken hebben geprobeerd voorspelbaar te zijn en de volatiliteit te onderdrukken naar een periode waarin ze steeds vaker de bron van verrassingen zullen zijn”, schreven analisten van Bank of America in een onderzoeksnota.

Kan een renteverhoging ook een positieve gebeurtenis zijn?

Dat blijkt inderdaad te kunnen. Het verhogen van de rente in 2022 kan ook een “netto positieve” gebeurtenis zijn waardoor wordt aangegeven dat de Fed zich op zijn gemak voelt bij het huidige tempo van economisch herstel in de VS.

“Ik ben het nieuwe jaar ingegaan met het gevoel dat de basisvooruitzichten erg goed zijn. Daarom zou het daadwerkelijk verhogen van de rente een teken zijn van een positieve ontwikkeling in termen van waar we ons in de economische cyclus bevinden”, zei John Williams, president van de New Yorkse Fed.

Inflatie blijft een gevaar

“Ik ben behoorlijk optimistisch dat we echt sterke verbeteringen op de arbeidsmarkt zien. Je ziet de werkloosheid snel dalen.”  Of dit alles zal volstaan om het inflatiegevaar op afstand te houden, zal nog aangetoond moeten worden.

2022 dreigt een schakeljaar te worden waarvan de afloop moeilijk te voorspellen valt. Niet alle aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Zie voor meer informatie https://slim.beleggen.com/tradingnavigator

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.