Inflatie voedselprijzen moet ons wakker doen liggen

Inflatie goud maand

Inflatie lijkt het thema te worden voor het jaar 2022. Als dit niet al een gevaarlijk en volatiel jaar zou worden, wat als we dan ook nog eens de stijgende voedselprijzen en voedseltekorten meenemen? Sinds medio 2020 is er geschreven en gewaarschuwd voor inflatie, stagflatie en de economische stress, die zou aanhouden na de Covid-lockdowns en de lock downs gaan helaas nog steeds door…

Een van de trucs die de centrale bankiers hebben gebruikt om de gemoederen te bedaren over de inflatieperceptie is het overmatig gebruik van het woord “van voorbijgaande aard” als het gaat om prijsinflatie. Maar waar de centrale bankiers met geen woord over reppen, is de inflatie die nog op komst is. Want wat inflatie betreft, hebben we het ergste nog niet gezien.

 

Wat als de prijsinflatie overslaat naar de voedselvoorziening?

Tot nu toe is de belangrijkste prijsinflatie in ieder geval beperkt gebleven tot industriële grondstoffen en afgewerkte kleinhandelsgoederen. Hoewel deze kostenstijgingen pijnlijk waren voor de consumenten, waren de effecten beheersbaar.

Wat gebeurt er echter als prijsinflatie plotseling overslaat naar de wereldwijde voedselvoorziening?

Inflatie bij voedselprijzen

Niet iedereen heeft dringend een nieuwe wasmachine/droger nodig en die aanschaf kan wel even worden uitgesteld. Maar geen eten kopen, dat is simpelweg onmogelijk. Iedereen heeft elke dag voedsel nodig en als de voedselkosten plotseling stijgen, hebben we een probleem. Een groot probleem zelfs.

Mestmarkt geeft verontrustende signalen voor inflatie

Tot dusverre hebben de prijzen van landbouwgrondstoffen het soort prijspieken vermeden die we bij de industriële grondstoffen hebben gezien. Zou daar verandering in kunnen komen? Beginnen de prijzen van landbouwgrondstoffen uit te breken? Dat zou wel eens kunnen. Van de mestmarkt krijgen we signalen die duidelijk een verontrustend karakter hebben.

Landbouwproducten worden duurder als de mest duurder wordt

Bekijk eens de snelle stijging van de kosten van watervrije ammoniak, een belangrijke meststof. Als boeren minder kunstmest gebruiken vanwege de kosten of de schaarste, dan zal de opbrengst per hectare afnemen en het aanbod krimpen. Een teken aan de wand: kunstmestmaker Azomures in Roemenië, een staatsbedrijf, legde de productie stil wegens de dure prijzen voor grondstoffen waarmee mest wordt gemaakt.

Voedseltekorten in 2022

Het bedrijf waarschuwde voor voedseltekorten in 2022. Er bestaat een historische correlatie tussen de ammoniakprijzen en de prijzen van landbouwproducten. Dit is zeker een geval waarin causaliteit tot correlatie leidt! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de invloed van enige vorm van droogte volgende zomer op de prijzen. Wanneer we een droge zomer krijgen, kunnen de problemen grote afmetingen aannemen. Het is dus echt iets waar we ons zorgen over moeten maken.

Eiwitten worden fors duurder

Denk nu even na over hoe dit alles met elkaar samenhangt. Bijvoorbeeld: sojabonen zijn niet alleen een bron van eiwitten voor mensen, ze worden ook gebruikt als voer voor allerlei soorten vee. Zo leiden hogere sojaprijzen tot hogere kosten voor bijna alle eiwitten. Maïs is ook een veevoer, maar bedenk hoeveel bewerkte voedingsmiddelen glucosestroop als zoetstof gebruiken. Dus hogere maïskosten sijpelen door naar bijna alle kosten voor verwerkt voedsel.

Goudmarkt heeft stijgende inflatie genegeerd

Het voorbeeld van tarwe is vrij duidelijk. Brood is een wereldwijd ingrediënt en tarwebloem is het belangrijkste ingrediënt. Gedurende 2021 heeft de goudmarkt de stijgende inflatie en de fors negatieve voor inflatie gecorrigeerde reële rentetarieven die daarop volgden genegeerd. Aangenomen werd dat deze ‘voorbijgaande inflatie’ ook de negatieve reële tarieven van voorbijgaande aard zou maken.

Is de inflatie toch niet van voorbijgaande aard?

Maar nu zijn zelfs Powell en en ex-Fed gouverneur Janet Yellen gedwongen werden om toe te geven dat de inflatie NIET van voorbijgaande aard is en dat, zoals u hierboven hebt gelezen, de inflatie op het punt staat nog veel erger te worden. Misschien zijn goud en zilver in 2021 in de uitverkoop geweest, maar niets zegt dat dit zo zal blijven.

Met het onzekere en volatiele jaar 2022 in aantocht, is het misschien verstandig om toch maar wat goud en zilver achter de hand te houden. Want de inflatie spaart niets of niemand. In dat verband moet uiteraard ook de inflatieprijs in de gaten worden gehouden.

Top US Shale CEO  is bezorgd dat jaren van te lage investeringen de olieprijs tot boven $ 100 doen stijgen

Na een half decennium waarin Amerikaanse olieboorders te weinig investeerden in nieuwe projecten en geld teruggaven aan aandeelhouders, zou het jaren kunnen duren om de pre-pandemische productieniveaus te hervatten, die de oliemarkten de komende jaren verder zouden kunnen beroeren.

Olieprijs door het dak

“Ik ben bang dat de olieprijs door het dak zal vliegen en dat we prijzen van meer dan $ 100 (per vat) te zien zullen krijgen”, aldus Scott Sheffield, CEO van schaliebedrijf Pioneer Natural Resources Co., die met Reuters sprak op het Petroleum Congress in Houston.

“Ik hoop dat de olieprijs zich de komende jaren stabiliseert tussen $ 80 en $ 100, maar ik vrees er wat voor. We hebben hoe dan ook stabiliteit op de oliemarkten nodig”, aldus de topman van het oliebedrijf.

Sheffield zei dat de Amerikaanse olieproductie slechts met 3% per jaar zou toenemen, omdat oliemaatschappijen contanten teruggeven aan aandeelhouders in plaats van de CAPEX te verhogen. In dat geval voegde hij eraan toe dat de olieprijzen in de nabije toekomst boven $ 70 per vat zullen blijven noteren.

Sheffield en Biden zitten niet op dezelfde golflengte

Hij was vorige maand verbijsterd toen de regering Biden de OPEC verzocht de productie van ruwe olie te verhogen om de prijzen te drukken, waarbij hij de Amerikaanse olie- en gasbedrijven over het hoofd zag. “De regering-Biden heeft de OPEC opgeroepen om de productie te verhogen en heeft de VS (lees: de schaaloliebedrijven) niet gevraagd om dat te doen”, zei hij.

Olieprijzen drukken om inflatie te drukken

De vooruitzichten van Sheffield verschillen drastisch van die van de regering-Biden, die wanhopig probeert de olieprijzen te drukken terwijl in de peilingen zijn populariteit steeds verder daalt als gevolg van de hoge inflatie. Geen goed nieuws voor de huidige president met tussentijdse verkiezingen op komst.

Strategische reserves aanboren zal niet volstaan

President Biden is erin geslaagd een wereldwijde SPR-vrijgave, zeg maar van een vrijgave van de strategische oliereserves, te coördineren. Hij heeft de OPEC ook verzocht de productie te verhogen. De OPEC en zijn bondgenoten kondigden vorige maand aan dat het de productie van ruwe olie opvoerde met 500.000 b/d in november.

Vraag naar ruwe olie dreigt niet te verzwakken

WTI blijft echter boven het niveau van $ 70 noteren. Verder blijkt de Omicron variant van het coronavirus op dit moment minder dreigend te zijn dan oorspronkelijk was gevreesd, waardoor de vraag naar ruwe olie niet dreigt te verzwakken. Het is niet alleen Sheffield die voor aanhoudend hoge olieprijzen vreest.

De bekende hedge fonds beheerder Kyle Bass verwacht eveneens dat er hogere prijzen komen, en geeft de schuld aan 7 jaar dramatische onderinvesteringen in koolwaterstoffen, waardoor het onvermijdelijk wordt dat de olieprijs de komende jaren onvermijdelijk boven $ 100+ zal belanden, zodat de Amerikanen $5+ per gallon aan de pomp moeten betalen.

Wie had dit zien aankomen?

Blijkt dat heel wat analisten en kenners van de oliesector hebben gewaarschuwd voor bovenstaand scenario. Ook Goldman Sachs vreest dat we kunnen fluiten naar lagere olieprijzen. Een Biden SPR release is nu volledig in geprijsd en zal de olieprijs in 2022 nog hoger doen stijgen.

De olieproductie in de VS bedraagt ​​ongeveer 11,7 miljoen vaten per dag, minder dan de 13 miljoen die vóór de pandemie werden geproduceerd. Jaren van onderinvesteringen in de sector en de aanhoudende druk op om de economie over te schakelen op groene energie zullen de prijzen van ruwe olie opdrijven en zo de energie-inflatie blijven ontketenen die verwoestend kan zijn voor de regering Biden voorafgaand aan de midterms als het consumentenvertrouwen inzakt.

Centrale banken kunnen zich geen fouten meer veroorloven

Voeg daar nog eens inflatie van de voedselprijzen bij en het zal duidelijk zijn dat het plaatje er allesbehalve goed uitziet. Tegen die achtergrond kunnen de centrale banken zich geen fouten meer veroorloven, zoveel zal duidelijk zijn.

Pimco waarschuwt dat het risico van beleidsfouten van centrale banken toeneemt

Het gevaar van een beleidsfout van de centrale bank is toegenomen, maar volgens een van ’s werelds grootste obligatiebeleggers weerspiegelt de obligatiemarkt niet volledig de juiste inflatierisicopremie.

Afnemende monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen volgend jaar en inspanningen van de autoriteiten om een ​​overdracht van de groei naar de particuliere sector te bewerkstelligen” creëren een groter risico op een beleidsfout bij de centrale bankiers. Dit blijkt uit het rapport dat werd gepubliceerd door Pacific Investment Management Co.

Centrale banken reageren laat op de inflatiedreiging

Pimco waarschuwt met andere woorden dat de centrale banken (en dan op de eerste plaats de Amerikaanse) te laat reageren op de inflatiedreiging. De Amerikaanse autoriteiten (inclusief de centrale bank) proberen de consumptie aan te zwengelen, wat onvermijdelijk tot meer druk op de prijzen zal leiden.

Het huidige economische macroklimaat verhoogt het risico dat de centrale banken de foute beslissingen zullen nemen. Wat ook de risico’s op meer positieve of negatieve resultaten voor de beleggers doet toenemen.

“De inflatie is hardnekkiger dan gedacht, waardoor de centrale bankiers het beleid eerder dan gepland moeten verkrappen, wat de economische groei in economieën met een hoge schuldenlast belemmert”, schreven Pimco-portefeuillebeheerders Erin Browne, die gespecialiseerd is in multi-assetstrategieën, en Geraldine Sundstrom, die volgt de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Gundlach ziet woelige wateren’ voor de financiële markt terwijl de Fed de afbouw van QE nastreeft

De bekende belegger Jeffrey Gundlach ziet woelige wateren in het verschiet voor de financiële markten, aangezien de Federal Reserve klaar is om het einde van de kwantitatieve versoepeling te versnellen en vervolgens over te gaan tot het verhogen van de rentetarieven.

Hoogrentende obligaties in de gaten houden voor inflatie

Tijdens een webcast over zijn DoubleLine Total Return Bond Fund, adviseerde deze geldmanager en miljardair om de markt voor hoogrentende obligaties in de gaten te houden, die een potentiële kanarie in de kolenmijn voor risicovolle activa is.

Nu de schuldniveaus tijdens de pandemie zijn gestegen, staat de stijging van de rente volgens Gundlach op het punt om tegenwind te creëren voor de economische groei, en er kunnen problemen ontstaan ​​wanneer de kortetermijnrente in de Verenigde Staten meer dan 1% bedraagt, zei Gundlach. De tweejaarsrente bedraagt ​​momenteel ongeveer 0,69%.

Obligatiemarkt vertoont al tekenen van stress

De obligatiemarkt vertoont al tekenen van stress, met mogelijk nog meer problemen in de toekomst op komst, in de vorm van een afvlakking van de rentecurve. Gundlach zei ook dat het huidige historisch lage niveau van de rente over de ganse lengte van de curve deze afvlakking een dubbel krachtig alarmsignaal oplevert.

Gundlach zei dat de reden waarom Fed voorzitter Jerome Powell de economie karakteriseert als sterk, maar niet sterk genoeg om op dit moment een renteverhoging mogelijk te maken, is dat de onderliggende toestand in feite zwak is. Die economie wordt nog steeds kunstmatig ondersteund door een ongekende mate van overheidsstimulansen, maar dat is uiteraard een spelletje dat niet eeuwig kan blijven duren.

Gundlach ziet inflatie oplopen tot 7%

Inderdaad, dus ook Gundlach is op zijn hoede voor inflatiegevaar. Hij vreest het ergste wat de inflatie betreft en zei dat het jaarlijkse tempo van de stijging van de consumentenprijsindex de komende maand of twee zou kunnen oplopen tot 7%.

Hij ziet langs alle kanten signalen die wijzen op toenemende inflatie, zo zijn de kosten voor onderdak of huisvestiging in de Verenigde Staten de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen. Hij is dan ook van mening dat de CPI-inflatiemeter in 2022 niet onder de 4% zal dalen. De financiële markten kunnen meer volatiliteit beleven nu de Fed heeft gezegd dat ze haar afbouwprogramma zou kunnen versnellen.

Europese in plaats van Amerikaanse aandelen

Gundlach herhaalde nogmaals dat hij voor het eerst in 12 jaar Europese aandelen kocht, iets wat hij een paar maanden geleden al bekendmaakte. Hij bezit nog steeds een paar van die aandelen en ze hebben het tot voor kort prima gedaan.

Hij bezit anderzijds geen aandelen uit opkomende markten, hoewel hij een scenario voor ogen heeft waarin deze het beter zouden kunnen doen dan Amerikaanse bedrijven. Ook over de dollar deed Gundlach zijn zegje. Die dollar is sinds 1985 structureel aan het dalen en hij herhaalde dat het dubbele tekort (dat is het gat op de lopende rekening en het federale begrotingstekort) ervoor zal zorgen dat de dollar in de loop van de tijd verder zal dalen, wat een goed voorteken is voor opkomende markten.

Goud voor het behoud van koopkracht

Gundlach verklaarde tenslotte dat hij er niet zeker van is dat het de beste tijd is om grondstoffen te kopen, gezien de al fors gestegen prijzen. En voor het behoud van kapitaal beveelt hij nog steeds een kortlopend obligatiefonds aan. Hij zei dat hij voor het laatst persoonlijk goud kocht in 2018 en dat hij blijft geloven in het gele metaal voor het behoud van koopkracht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.