Investeren in windenergie: de beste aandelen voor 2023

Investeren in windenergie

Windenergie lijkt in de toekomst alleen maar belangrijker te kunnen worden. De oorlog in Oekraïne heeft één ding duidelijk gemaakt. Europa moet zo snel mogelijk minder afhankelijk wordt van Rusland. Dat kan onder andere door meer te focussen op duurzame energie. Windenergie is één zo’n vorm van duurzame energie. Ook het investeren in windenergie wordt hiermee interessant.

De afhankelijkheid van olie en aardgas laten zien hoe cruciaal deze fossiele brandstoffen zijn. Een diversificatie van de energievoorziening is noodzakelijk voor het bereiken van energiezekerheid. In de VS nam de regering-Biden naast economische sancties ook energiesancties tegen Rusland. Maar dat is in Europa een buitengewoon moeilijke beslissing. Gezien de stijgende energieprijzen.

Dat er iets moet gebeuren, staat als een paal boven water. Er worden al grote inspanningen gedaan. Maar inderdaad, het kan nog beter. Bovendien dringt de tijd volgens de politici. Het zal dus allemaal nog sneller moeten gaan. Dit gezien de geopolitieke situatie. In dit artikelen bespreken we onder andere de voor- en nadelen van windenergie en komen de negentien beste windenergie aandelen aan bod die interessant zijn wanneer beleggers willen investeren in windenergie.

Inhoudsopgave

Verschuiving naar hernieuwbare energie

Steve Cicala van het (Amerikaans) National Bureau of Economic Research steekt het niet onder stoelen of banken. De Europese Unie zou met de hoogst mogelijke snelheid moeten bewegen om van het Russische gas af te komen.

Tegen 2030 wil de Europese Unie de netto-uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen. Wat betreft hernieuwbare bronnen die worden gebruikt voor energieopwekking, is er een voorstel om de huidige doelstelling van ten minste 32% in 2030 te verhogen tot ten minste 40%.

De boodschap is dan ook duidelijk: “Om de energieonafhankelijkheid van de EU te vergroten, moeten we blijven investeren in hernieuwbare energiebronnen. Maar we moeten ook meer doen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen”.

De vraag naar zonnepanelen en thuisbatterijen stijgt enorm, wat aangeeft dat investeerders openstaan voor een duik in de sector van hernieuwbare energie. Aangezien het een van de veiligste opties voor Europa blijft om af te stappen van de afhankelijkheid van Russische olie en gas. En dan komen buiten water, ook zon en wind in beeld.

Voordelen van windenergie

Dit zijn de voordelen van windenergie:

 1. Windenergie is kostenbesparend
 2. Windenergie zorgt voor banen
 3. Windenergie maakt groei van Amerikaanse concurrentie mogelijk
 4. Windenergie is een schone brandstof
 5. Windenergie is hernieuwbaar
 6. Windenergie is een binnenlandse energiebron
 7. Windenergie is duurzaam
 8. Windenergie stimuleert de economie in landelijke gebieden
 9. Windenergie is ruimtebesparend

Windenergie is kostenbesparend

Op landbasis is windenergie een van de laagst geprijsde energiebronnen die momenteel beschikbaar zijn. De kostprijs is 1 à 2 cent per kilowattuur na aftrek van de productiebelasting. Omdat de elektriciteit van windparken voor een lange periode (bijvoorbeeld 20+ jaar) tegen een vaste prijs wordt verkocht en de brandstof gratis is, vermindert windenergie de prijsonzekerheid die brandstofkosten toevoegen aan traditionele energiebronnen.

Windenergie zorgt voor banen

Wind zorgt bovendien voor banen. De Amerikaanse windsector heeft meer dan 100.000 werknemers in dienst. De vraag naar windturbinetechnici groeit met een razendsnel tempo. Volgens het Wind Vision Report heeft wind het potentieel om tegen 2050 meer dan 600.000 banen in productie, installatie, onderhoud en ondersteunende diensten te bieden. Ook in Europa groeit de vraag naar gespecialiseerde medewerkers razendsnel.

Windenergie maakt groei van Amerikaanse concurrentie mogelijk

Wat leert ons een rapport uit de Verenigde Staten? Wind maakt de groei van de Amerikaanse industrie en het Amerikaanse concurrentievermogen mogelijk. Nieuwe windprojecten zijn goed voor jaarlijkse investeringen van meer dan $ 10 miljard in de Amerikaanse economie. De Verenigde Staten hebben enorme binnenlandse hulpbronnen en hoogopgeleide arbeidskrachten. De VS kunnen wereldwijd concurreren in de economie van schone energie.

Windenergie is een schone brandstof

Het is een schone bron. Windenergie vervuilt de lucht niet zoals elektriciteitscentrales, die afhankelijk zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool of aardgas, die fijnstof, stikstofoxiden en zwaveldioxide uitstoten. Wat gezondheidsproblemen en economische schade veroorzaakt. Windturbines produceren geen atmosferische emissies die zure regen, smog of broeikasgassen veroorzaken.

Windenergie is hernieuwbaar

Bovendien is windenergie volledig hernieuwbaar en zal deze vorm van energie nooit opraken. In tegenstelling tot traditionele fossiele brandstoffen die zeer langzaam worden aangevuld, komt wind van nature voor in onze atmosfeer. We hoeven ons in de toekomst geen zorgen te maken over leveringsproblemen.

Windenergie is een binnenlandse energiebron

Wind is een binnenlandse energiebron. De windvoorraad van het land is overvloedig en onuitputtelijk. In de afgelopen 10 jaar is de Amerikaanse windenergiecapaciteit met 15% per jaar gegroeid en wind is nu de grootste bron van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten. Europese cijfers hierover zijn niet beschikbaar.

Windenergie is duurzaam

Het is duurzaam. Wind is eigenlijk een vorm van zonne-energie. Wind worden veroorzaakt door de opwarming van de atmosfeer door de zon, de rotatie van de aarde en onregelmatigheden aan het aardoppervlak. Zolang de zon schijnt en de wind waait, kan de geproduceerde energie worden gebruikt om stroom over het net te sturen.

Windenergie stimuleert de economie in landelijke gebieden

Windturbines kunnen worden gebouwd bij bijvoorbeeld bestaande boerderijen. Dit komt de economie in landelijke gebieden, waar de meeste van de beste windlocaties te vinden zijn, ten goede. Boeren en veeboeren kunnen het land blijven bewerken omdat de windturbines slechts een fractie van het land gebruiken. Eigenaars van windenergiecentrales betalen huur aan de boer voor het gebruik van het land, waardoor landeigenaren extra inkomsten krijgen. Maar laten we ook even naar de keerzijde van de medaille kijken.

Windenergie is ruimtebesparend

Gecumuleerd kunnen windparken veel landruimte in beslag nemen. De eigenlijke turbines en apparatuur verbruiken echter niet veel onroerend goed. Dit betekent dat grond voor windturbines vaak ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt, zoals landbouw.

Uitdagingen van windenergie

Dit zijn de nadelen en uitdagingen van windenergie:

 1. Windenergie moet concurreren met kosten van conventionele bronnen
 2. Windenergie moet verplaatst worden
 3. Windenergie is intermitterend
 4. Windenergie is niet altijd de meest lucratieve toepassing van grond
 5. Windmolens kunnen overlast en esthetische vervuiling veroorzaken
 6. Windmolens kunnen lokale fauna beïnvloeden

Windenergie moet concurreren met kosten van conventionele bronnen

Windenergie moet nog steeds op kostenbasis concurreren met conventionele opwekkingsbronnen. Hoewel de kosten van windenergie de afgelopen decennia dramatisch zijn gedaald, moeten windprojecten economisch kunnen concurreren met de goedkoopste elektriciteitsbronnen. Op sommige locaties is er misschien niet genoeg wind om kostenconcurrerend te zijn.

Windenergie moet verplaatst worden

Goede windlocaties op het land bevinden zich vaak op afgelegen locaties, ver van steden waar de elektriciteit nodig is. Er moeten transmissielijnen worden aangelegd om de elektriciteit van het windpark naar de stad te brengen. Het bouwen van meer transmissielijnen zou de kosten van uitbreiding van windenergie aanzienlijk kunnen verlagen.

Windenergie is intermitterend

De effectiviteit van een windturbine bij het opwekken van elektriciteit is afhankelijk van het weer. Daarom kan het moeilijk zijn om precies te voorspellen hoeveel elektriciteit een windturbine in de loop van de tijd zal genereren. Als de windsnelheden op een bepaalde dag te laag zijn, zal de rotor van de turbine niet draaien.

Dit betekent dat windenergie niet altijd beschikbaar is voor verzending in tijden van piekvraag naar elektriciteit. Om uitsluitend windenergie te gebruiken, moeten windturbines worden gekoppeld aan een soort van energieopslagtechnologie.

Windenergie is niet altijd de meest lucratieve toepassing van grond

De ontwikkeling van windenergie is misschien niet het meest winstgevende gebruik van het land. Grond die geschikt is voor de installatie van windmolens moet concurreren met alternatieve toepassingen voor de grond, die wellicht hoger gewaardeerd worden dan elektriciteitsopwekking.

Windmolens kunnen overlast en esthetische vervuiling veroorzaken

Turbines kunnen geluidsoverlast en esthetische vervuiling veroorzaken. Hoewel windenergiecentrales relatief weinig impact lijken te hebben op het milieu in vergelijking met conventionele energiecentrales, bestaat er bezorgdheid over het geluid van de turbinebladen en de visuele effecten op het landschap.

Windmolens kunnen lokale fauna beïnvloeden

Windmolens kunnen de lokale fauna beïnvloeden. Vogels zijn gedood door in draaiende turbinebladen te vliegen. Veel problemen zijn opgelost of verminderd door technologische ontwikkeling of door windinstallaties op de juiste manier te plaatsen.

Waarom investeren in windenergie?

Volgens het IEA moet tot 70% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking in 2050 komen van wind- en zonne-energie om CO2-neutraal te worden. Wind levert al 7% van de elektriciteit in de wereld. Dat marktaandeel zou volgens IHS Markit tegen 2030 moeten verdubbelen.

Naarmate windturbines groter en efficiënter worden, dalen de kosten. En stijgt de capaciteit van de installaties. De kosten voor wind op land zijn het afgelopen decennium met meer dan 45% gedaald. Wind op zee is echter nog veel goedkoper.

De belangrijkste problemen van windenergie – seizoensinvloeden en weer – blijven een uitdaging. De energiecrisis in Europa wordt soms toegeschreven aan de wind die niet zo hard waait als gebruikelijk in het VK. Maar de weersproblemen kunnen worden opgelost als groene waterstof, gebruikt voor energieopslag, goedkoper wordt.

Ook beleidsinitiatieven zijn gunstig. Hoewel wind op land nog steeds domineert, is de regering Biden in de VS voorstander van de ontwikkeling van wind op zee. Wat tot dusver werd gehinderd door de moeilijkheden bij het verkrijgen van vergunningen.

Investeren in windenergie 2

Investeren in windenergie: de afgelopen jaren

Ondanks deze positieve trends kenden windenergie aandelen in 2022 geen goed jaar. Investeren in windenergie aandelen moet daarom weloverwogen gebeuren. De First Trust Global Wind Energy ETF (FAN), de belangrijkste ETF voor windenergie daalde op jaarbasis met verschillende procenten. Ook de jaren voordien presteerde de sector niet zo denderend. Daar zijn diverse redenen voor:

 • Ten eerste kregen de aandelen in kwestie klappen vanwege kosteninflatie, problemen met de toeleveringsketen en Covid-gerelateerde beperkingen. Wat sommige ontwikkelingsprojecten vertraagde. Fabrikanten van windturbines hebben metalen zoals staal, aluminium en koper nodig, die in prijs zijn gestegen.
 • Ten tweede zijn de transportkosten gestegen als gevolg van hogere olieprijzen en knelpunten. Bovendien zijn windturbines groter en duurder geworden en moeilijker te verplaatsen.
 • Ten derde steunt de Amerikaanse regering sinds 1992 de windenergie-industrie met federale productiebelastingkredieten, die in 2020 afliepen. Hoewel ze uiteindelijk werden verlengd tot eind 2021, haastten veel windparken zich om projecten te ontwikkelen in 2020, waardoor de pijpleiding van 2021 werd geschaad. 2022 gaf vervolgens herstel te zien en ook 2023 kondigt zich aan als een jaar van stevige groei.

Bijkomende staatssteun is dus noodzakelijk. Wat geldt voor de VS, geldt bij uitbreiding ook voor Europa. Maar als deze uitdagingen kunnen worden overwonnen, zijn de lange termijn vooruitzichten voor windenergie goed. Daarom is het zeker de moeite waard om het investeren in windenergie in de gaten te houden en de beste windenergie aandelen te volgen.

Windenergie: een belangrijke groeikatalysator

Van de alternatieve energiebronnen blijft op de eerste plaats windenergie merkbare vooruitgang boeken in de ganse wereld, maar vooral in de VS. Volgens het laatste rapport over de energievooruitzichten van EIA zal de opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen naar verwachting stijgen van 22% van de totale opwekking in 2022 tot 24% in 2023 en 26% in 2024.

Het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) kondigde in februari 2022 aan dat het een financieringsmogelijkheid ter waarde van $ 30 miljoen biedt om de kosteneffectieve binnenlandse productie van materialen, waaronder lichtgewicht composieten, te bevorderen, waardoor windturbines efficiënter stroom kunnen produceren. Dit weerspiegelt momenteel een solide kans voor de Amerikaanse windmarkt, die op zijn beurt de algehele expansie van de alternatieve energie-industrie zou moeten stimuleren.

Windenergie zal blijven groeien, met verhoogde opslagmogelijkheden die speciaal zijn ontwikkeld voor on- en offshore wind, waardoor de economie en de productiviteit van dergelijke projecten verbeteren. De helft van de wereldwijde investeringen in wind in 2023 gaat naar offshore-technologie en -projecten.

De wereldwijde marktomvang voor windenergie werd geschat op 99,28 miljard dollar in 2021 en zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,5% van 2022 tot 2030. Opwekking van zonne- en windenergie, energiebronnen die twee decennia geleden als (te) duur werden beschouwd, wordt nu als kostenconcurrerender beschouwd dan een nieuw gebouwde kolen- of gascentrale. Bovendien wordt het de komende jaren naar verwachting kostenefficiënter om nieuwe wind- en zonne-energie te bouwen dan om bestaande kolen- of gascentrales te laten draaien.

Windenergie in 2023

De drang naar betrouwbare, schone en goedkope stroom zal naar verwachting de markt voor windenergie in de toekomst aandrijven. De windenergie-industrie groeit gestaag in de VS dankzij de gunstige wetgeving voor nieuwe installaties van windenergie. In 2021 was 9,2% van de totale stroomopwekking in de VS afkomstig van windenergie. De vraag naar windenergie zal naar verwachting tijdens de prognoseperiode toenemen als gevolg van de toenemende levensvatbaarheid van onshore en offshore windparken en stimulerende groei.

Windenergie producerende bedrijven verschuiven meer en meer naar offshore windparken om energie op te wekken. Deze offshore windenergieprojecten zullen naar verwachting mogelijkheden creëren om projecten in de diepwaterlocaties op te starten.

Regelgevende instanties richten zich in toenemende mate op het verminderen van de afhankelijkheid van conventionele energiebronnen om de ecologische voetafdruk te verkleinen, wat de opwekking van stroom door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon aanmoedigt. Er wordt verwacht dat de onstuitbare opmars van windenergie en zonne-energie zal leiden in de richting van de transformatie van de wereldwijde elektriciteitsindustrie.

De opwekking van offshore windenergie wint geleidelijk aan belang bij het aandrijven van ’s werelds windenergie-installaties en was in 2021 goed voor 28,34% van de markt. Dat percentage zal in 2022 opnieuw zijn gestegen en ook voor dit jaar wordt een verdere stijging verwacht. Wereldwijd zijn de installatiekosten van de onshore en offshore windenergieprojecten gedaald en zullen naar verwachting de komende jaren verder dalen, wat naar verwachting de marktgroei verder zal stimuleren.

China, samen met andere landen in de regio Azië-Pacific, zal de onshore windenergie-industrie blijven domineren, gevolgd door Noord-Amerika. Brazilië, India, Vietnam en Australië. Dit zullen naar verwachting de landen zijn met het grootste potentieel voor de installatie van offshore windenergie.

Overzicht per regio

Windturbines voor toepassingen in de utiliteitssector worden meestal geïnstalleerd in grote windparken met meerdere turbines die zijn aangesloten op het nationale transmissiesysteem van het land in kwestie.

Grootschalige windenergieprojecten op nutsschaal vereisen goed afgelijnde vergunningen, evenals zorgvuldig beheer van de  relaties met de verschillende belanghebbenden die bij het proces betrokken zijn. De versoepeling van de belemmeringen voor de installatie van projecten op utiliteitsschaal zal naar verwachting de groei van het segment op utiliteitsschaal stimuleren.

De regio Azië-Pacific was goed voor het grootste aandeel in de stijging van de omzet met meer dan 42,43% in 2021 en zal naar verwachting zijn dominantie gedurende de volgende jaren voortzetten. China was goed voor de hoogste installatie in de regio vanwege lopende initiatieven en investeringen van de overheid om de groei van de industrie te vergroten.

China’s onshore windenergie-industrie zal de komende jaren naar verwachting gestaag groeien, aangezien de regering de uitbreiding van hernieuwbare infrastructuur aanmoedigt, om de inzet van thermische energie te verminderen en de vervuiling in de stroomopwekking van het land te verminderen. Dit zal waarschijnlijk de voortgang van windenergieprojecten in het land bepalen, wat op zijn beurt naar verwachting de groei van de totale markt zal stimuleren.

Noord-Amerika en Europa worden erkend als de concurrerende en volwassen regio’s op de windenergiemarkt. In 2017 had IKEA Systems B.V. haar directe eigendom van activa voor windenergie voor zelfopwekking in Noord-Amerika uitgebreid tot bijna 0,4 GW. De Levelized Cost of Electricity (LCOE) van een offshore windenergiecentrale is al levensvatbaar op verschillende Europese markten.

Nederland en Duitsland subsidiëren windenergieprojecten met een nul uitstoot, wat zich vertaalt in lagere veilingprijzen. Zo zouden offshore windparken de komende jaren concurrerend kunnen zijn op andere markten in de regio, ten opzichte van fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool.

Windenergie in Europa: vooruitzichten voor 2023-2027

Europa installeerde 19 GW (16 GW in de EU-27) aan nieuwe windcapaciteit in 2022. Dit is aanzienlijk minder dan wat de EU zou moeten bouwen om op schema te liggen om haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen. 87% van de nieuwe windinstallaties in Europa vorig jaar was wind op land. Zweden, Finland, Duitsland en Frankrijk bouwden de meeste wind op land. Europa heeft nu 255 GW aan windvermogen.

We verwachten dat Europa in de periode 2023-2027 circa 129 GW aan nieuwe windparken zal installeren en de EU-27 daarvan 98 GW. Driekwart van de nieuwe capaciteitsuitbreidingen in de periode 2023-2027 zal onshore zijn. We verwachten dat de EU in de periode 2023-2027 gemiddeld 20 GW aan nieuwe windparken per jaar zal bouwen. De EU zou gemiddeld meer dan 30 GW nieuwe wind per jaar moeten bouwen om haar doelstellingen voor 2030 te halen.

In 2022 bedroegen de nieuwe windinstallaties in Europa 19,1 GW (16,7 GW onshore en 2,5 GW offshore). Ondanks het uitdagende economische klimaat en de moeilijkheden in de toeleveringsketen, was dit een recordjaar voor installaties in Europa met een stijging van 4% in vergelijking met het voorgaande jaar. De installaties bleven echter 12% achter bij het meest realistische verwachtingsscenario vanaf 2021 en lagen ver onder de tarieven die vereist zijn om de Europese klimaat- en milieudoelstellingen te halen.

Er moet dus nog een lange weg afgelegd worden. Duitsland, Zweden en Finland bouwden de meeste wind op land. Bijna de helft van de offshore installaties bevond zich in het VK en Frankrijk installeerde zijn eerste grote offshore windpark.

De belangrijkste bedrijven uit de sector

Er zijn twee hoofdtypen windenergie aandelen: fabrikanten van turbines (en turbinecomponenten) en exploitanten van windparken. Denk aan bedrijven als Vestas en Siemens Gamesa turbines, die wind omzetten in elektriciteit. General Electric maakt ook windturbines, maar het conglomeraat is te gediversifieerd om een pure windinvestering te zijn. Aan de andere kant kopen bedrijven als Orsted en NextEra turbines van fabrikanten en runnen ze windparken, die elektriciteit produceren die ze kunnen verkopen.

De bedrijven actief in de sector leggen sterk de nadruk op onderzoek en ontwikkeling (R&D) om geavanceerde producten te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen. Zo heeft Siemens Gamesa in maart 2020 actie ondernomen om het hoge activiteitenniveau in het bedrijfssegment voor de productie, installatie en serviceverlening voor windturbines voort te zetten. Hieronder negentien bedrijven die beleggers wellicht interessant vinden bij het investeren in windenergie:

 1. Vestas Wind Systems (CPH: VWS)
 2. Ørsted A/S (OTC:DNNGY)
 3. China Longyuan Power Group Corporation Limited (OTCMKTS: CLPXY)
 4. Siemens Gamesa Renewable Energy (OTCMKTS:SMNEY)
 5. TPI Composites (NASDAQ:TPIC)
 6. Nordex SE (ETR: NDX1)
 7. NextEra Energy (NYSE: NEE)
 8. Enel S.p.A (OTCMKTS:ENLAY)
 9. Iberdrola SA (BME: IBE)
 10. Northland Power Inc (OTCMKTS:NPIFF)
 11. Brookfield Renewable Partners LP (NYSE: BEP)
 12. Boralex Inc. (OTCMKTS:BRLXF)
 13. EDP – Energias de Portugal (OTCMKTS:EDPFY)
 14. Neoen SA (EPA: NEOEN)
 15. Innergex Renewable Energy Inc (TSE: INE)
 16. Ameresco, Inc. (NYSE:AMRC)
 17. TransAlta Corporation (NYSE:TAC)
 18. JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)
 19. GE Renewable Energy

1. Vestas Wind Systems (CPH: VWS)

Vestas Wind Systems, gevestigd in Denemarken, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van windtechnologie. Het is het eerste bedrijf op de lijst met aandelen voor het investeren in windenergie. Het bedrijf produceert en verkoopt zodoende windenergie-installaties en andere apparatuur. Ook biedt het ondersteunende diensten voor zijn producten en heeft zijn hoofdkantoor in Aarhus, Denemarken.

Vestas Wind Systems heeft een sterk bedrijfsmodel, waardoor het zijn activiteiten netjes heeft opgedeeld in verkoop van apparatuur en in onderhoudscontracten. Hierdoor kan het bedrijf geld verdienen door apparatuur te onderhouden, zelfs wanneer de appetijt om in windenergie te investeren (tijdelijk) wat lager is.

Vestas heeft 138 gigawatt aan lopende actieve windservicecontracten met een gemiddelde looptijd van 10 jaar per contract, waardoor het een stabiele bron van inkomsten heeft. Daarnaast heeft het bedrijf ook $ 18,6 miljard aan uitstaande orders voor het leveren van apparatuur en voor een bedrag van $ 30,8 miljard aan servicecontracten. Wat samen zorgt voor stabiele inkomsten.

Vestas Wind Systems is een toonaangevend windenergiebedrijf en een van de beste keuzes voor groene energie voor 2023 en daarna. Met een vooruitstrevend management en lange  termijninitiatieven op het gebied van duurzaamheid kan Vestas niet alleen in 2023 voorop blijven lopen, maar tot ver in de post-koolstoftoekomst.

Verwacht wordt dat dit de komende jaren nog meer uitgesproken zal worden, waarbij de markt voor windenergie naar verwachting tussen 2022 en 2030 met een indrukwekkend gemiddeld jaarlijks percentage van 9,4% zal groeien. Windenergiebedrijven zoals Vestas zullen de grootste vruchten plukken van deze trend. Wat op termijn moet leiden tot veel hogere beurskoersen.

2. Ørsted A/S (OTC:DNNGY)

Ørsted A/S is een Deens bedrijf dat onshore en offshore windparken en zonneparken bouwt, ontwikkelt en exploiteert. Beleggers die willen investeren in windenergie vinden deze windenergie aandelen wellicht interessant. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Fredericia, Denemarken en het bedrijf heeft vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. Zo wordt uiteindelijk de hele wereld bestreken.

Ørsted is het grootste bedrijf ter wereld als het gaat om windparken op land. Het bedrijf is een Deens staatsbedrijf en heeft zijn activiteiten geswitcht van klassieke energiebronnen als steenkool naar hernieuwbare energie. Met 22% van de wereldwijde stroomopwekkingscapaciteit van offshore windparken valt deze speler niet te onderschatten op de markt voor windenergie.

Ørsted A/S beschikt ook over een enorm portfolio, aangezien het in totaal 29.426 megawatt aan stroomopwekkingscapaciteit controleert. Het bedrijf heeft zich tot doel gesteld om in 2025 koolstofneutraal te zijn.

In 2022 steeg de EBITDA van Orsted met 32% tot 32,1 miljard DKK (1 USD = 6,98 DKK) met een vrije kasstroom van 113 miljoen DKK, na een negatieve kasstroom in 2021. Het rendement op geïnvesteerd vermogen van het bedrijf bereikte 17% gedurende het jaar.

De sterke resultaten brachten het bestuur ertoe het stockdividend met 8% te verhogen, wat in lijn is met het bedrijfsbeleid, wat betekent dat beleggers dit niet als een eenmalige gebeurtenis moeten beschouwen.

3. China Longyuan Power Group Corporation Limited (OTCMKTS: CLPXY)

In de sector windenergie en kijkend naar investeren in windenergie is China eigenlijk een buitenbeentje en dat geldt ook voor dit bedrijf. China Longyuan Power Group Corporation Limited genereert en verkoopt wind- en steenkoolenergie in de Volksrepubliek China. Het werkt via segmenten, Wind Power en Coal Power.

China Longyuan Power Group Corporation Limited ontwerpt, ontwikkelt, bouwt, beheert en exploiteert wind- en kolencentrales. Het exploiteert ook andere energieprojecten, zoals thermische, zonne-, getijden-, biomassa- en geothermische zonne-energie. Daarnaast houdt China Longyuan Power Group zich ook bezig met de kolenhandel en produceert en verkoopt het elektrische apparatuur; biedt advies-, onderhouds- en trainingsdiensten aan windenergiebedrijven en aan andere hernieuwbare energiecentrales.

Er wordt ook stroom opgewekt voor externe elektriciteitsnetbedrijven. Het bedrijf heette vroeger China Longyuan Electric Power Group Corporation en veranderde zijn naam in juli 2009 in China Longyuan Power Group Corporation Limited. Het bedrijf werd opgericht in 1993 als een dochteronderneming van China Energy Investment Corporation Limited.

4. Siemens Gamesa Renewable Energy (OTCMKTS:SMNEY)

Siemens Energy AG is een dochter van één van de oudste Duits bedrijven. Het werd opgericht in 1866 en heeft zijn hoofdkantoor in München. Het bedrijf verkoopt apparatuur zoals stoom- en gasturbines, elektrische systemen, connectoren voor offshore windparken, ontwerpen voor windturbines en onderhoudsdiensten voor windparken.

De divisie Gamesa van Siemens Energy is de grootste en vertegenwoordigt 36% van de omzet van het bedrijf. Dit segment richt zich op windenergie en streeft ernaar zijn niet-Chinese windenergie-installatie met maar liefst 28% CAGR te laten groeien.

Tijdens het vierde fiscale kwartaal van 2022 rapporteerde Siemens Energy AG € 38 miljard aan bestellingen voor het volledige fiscale jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 12% en dat in een periode waarin Europa worstelde met recordhoge inflatieniveaus. De omzet uit de diensten van Gamesa groeide met 14% tot € 2,2 miljard. Ook dit bedrijf voelt de wind dus volop in de zeilen blazen. Daarom mag dit bedrijf niet ontbreken in het rijtje met aandelen om te investeren in windenergie.

5. TPI Composites (NASDAQ:TPIC)

TPI Composites, Inc. is een leverancier van backend-apparatuur voor windenergie. Het bedrijf maakt en verkoopt windturbinebladen en montageoplossingen en is wereldwijd actief met vestigingen in de VS, Europa, Mexico, het Midden-Oosten en Afrika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Scottsdale, Arizona.

TPI Composites, Inc. realiseert maar liefst $ 2,7 miljard dollar aan recurrente inkomsten uit contracten die lopen tot 2024, wat aanzienlijk hoger is dan de huidige marktkapitalisatie van het bedrijf van iets meer dan $ 500 miljoen. Het bedrijf zal naar verwachting zijn omzet in 2024 met 9% zien groeien en in dat jaar een groei van het bedrijfsresultaat van 7% realiseren. Het heeft ook een sterke balans met $ 981 miljoen aan totale activa en $ 586 miljoen aan passiva.

6. Nordex SE (ETR: NDX1)

Nordex SE ontwikkelt, produceert en distribueert multi-megawatt onshore windturbines wereldwijd. Het bedrijf is actief via de segmenten Projecten en Services. Nordex SE is gespecialiseerd in projectontwikkelingsdiensten, verwerft rechten en creëert de infrastructuur die nodig is om windenergiesystemen op geschikte locaties te bouwen.

Het biedt daarnaast ook onderhouds- en bewakingsdiensten op afstand voor windparken, evenals reserveonderdelen en reparatie- en technische verbeteringsdiensten voor bestaande turbines. Het bedrijf werd opgericht in 1985 en heeft zijn hoofdkantoor in Hamburg, Duitsland.

Deze Duitse windturbinefabrikant Nordex rapporteerde een daling van 21% in de verkopen in de eerste helft van 2022, daarbij verwijzend naar een lagere vraag naar installaties en hield vast aan een voorspelling van een daling voor het hele jaar.

Nordex gaf aan dat de oorlog in Oekraïne, de COVID-19-plandemie en de daaruit voortvloeiende energie- en logistieke verstoringen hadden geleid tot een negatief resultaat voor de eerste jaarhelft van 2022. De tweede helft van het jaar was echter aanmerkelijk beter en ook de vooruitzichten voor 2023 en daarna zien er goed uit.

Na de versterking van de kapitaalstructuur door middel van kapitaalverhogingen in juni en juli en met een sterk orderboek, zei Blanco dat Nordex er vertrouwen in heeft dat het zal profiteren van positieve groeivooruitzichten op middellange termijn.

7. NextEra Energy (NYSE: NEE)

NextEra Energy, Inc. wekt elektriciteit op door middel van wind, zon, kernenergie, steenkool en aardgas. Het betreft hier met andere woorden een meer algemene speler in de energiesector. Het bedrijf heeft bijna 29.000 megawatt aan stroomopwekkingscapaciteit en het hoofdkantoor is gevestigd in Juno Beach, Florida.

NextEra Energy, Inc. is een van de grootste energiebedrijven in de VS, aangezien het verantwoordelijk is voor het leveren van 5% van de elektriciteit van het land. Haar activa voor stroomopwekking is aanwezig in 39 Amerikaanse staten en 4 Canadese provincies, en het klantenbestand van NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) omvatte in december 2022 circa11 miljoen mensen. Ook bij dit bedrijf moeten de klassieke energiebronnen in toenemende mate wijken voor duurzame energie.

8. Enel S.p.A (OTCMKTS:ENLAY)

Enel (OTCMKTS:ENLAY) is een Italiaans energiebedrijf. Historisch gezien was het gespecialiseerd in elektriciteits- en gasdistributie en dat via de klassieke energiebronnen. Meer recentelijk heeft Enel zich echter gediversifieerd naar andere gebieden, met name groene energieoplossingen. Tegenwoordig biedt het bedrijf talloze energieplatforms, waaronder zonne-, wind- en aardwarmte.

Diversificatie over verschillende groene stroombronnen is belangrijker dan sommige mensen beseffen. In wezen hebben verschillende bronnen verschillende capaciteitsfactoren: het vermogen om maximaal vermogen per tijdseenheid te produceren is daarbij richtinggevend. Kerncentrales hebben de hoogste capaciteitsfactor, wat betekent dat ze bijna altijd aan staan en de goederen leveren.

Aan de andere kant van de vergelijking vertegenwoordigen wind en zon de bronnen met de kleinste capaciteitsfactoren. Geothermie helpt echter de kloof met 74,3% te overbruggen (vergeleken met 92,5%) voor kernenergie. Enel staat dus klaar om een belangrijke speler te worden in de groene energiesector. Wanneer je wilt investeren in windenergie is dit bedrijf dus de moeite waard om te bekijken.

9. Iberdrola SA (BME: IBE)

Iberdrola, gevestigd in Bilbao, Spanje, is een multinationaal nutsbedrijf met een sterke specialisatie in hernieuwbare elektriciteit en het is de op één na grootste producent van windenergie qua omzet en marktkapitalisatie. Met meer dan 45.000 werknemers in heel Europa die meer dan 31,67 miljoen klanten bedienen, heeft Iberdrola dochterondernemingen in tal van landen, namelijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk (Scottish Power), de VS (AVANGRID), Brazilië (NeoEnergia), Mexico, Duitsland, Italië , Portugal en Frankrijk.

Met een balanstotaal van € 123 miljard, heeft Iberdrola een geïnstalleerd productievermogen van 55396 MW aan elektriciteit. De capaciteit voor schone energie nam een hoge vlucht in 2022 van 13,3% naar 79%, waardoor Iberdrola in zijn sector een van de meest consistente inspanningen doet voor schone energie dan enig ander Europees nutsbedrijf. Het bedrijf geldt bij fondsbeheerders als één van de beste beleggingen in duurzame energie.

10. Northland Power Inc (OTCMKTS:NPIFF)

Northland Power Inc. is een Canadees bedrijf dat elektriciteit opwekt uit hernieuwbare energiebronnen. Deze omvatten wind, zon, aardgas en waterkracht. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Toronto, Canada en staat op nummer tien in het rijtje met aandelen om te investeren in windenergie.

Northland Power Inc. streeft via duurzame energie naar een groei van het bedrijfsresultaat met een sterke CAGR van 7% tot 10% tussen 2022 en 2027. Het bedrijf streeft ernaar dit te doen door te investeren in nieuwe projecten met een contractduur van gemiddeld van 10 tot 14 jaar om in 2027 tussen $ 1,7 miljard en $ 1,9 miljard aan bedrijfsinkomsten te verdienen.

Deze producent van hernieuwbare energie ontwikkelt, bouwt, bezit en exploiteert projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van schone brandstof, zonne- en windenergie om elektriciteit te produceren in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa en Azië.

Het bedrijf ondersteunt al 30 jaar hernieuwbare energie en is een top 10 producent van elektriciteit dankzij zijn onshore- en offshoreprojecten. Het maakt gebruik van een groeistrategie die fusies en overnames omvat om uit te breiden, evenals een gerichte benadering van expansie in snelgroeiende markten, waaronder Spanje, Oost-Europa, het noordoosten van de VS en Colombia.

In al deze markten heeft het bedrijf contracten en stroomafnameovereenkomsten gesloten die variëren van 12 tot 20 jaar, wat zorgt voor een voorspelbare cashflow en inkomsten op lange termijn.

Volgens Grand View Research werd de wereldwijde markt voor windenergie in 2021 gewaardeerd op $ 100 miljard en zal deze naar verwachting tot het einde van het decennium met een samengesteld jaarlijks percentage van 6,5% groeien. Het rapport vermeldt Northland als een van de 12 belangrijkste windenergiebedrijven. Northland is van mening dat het percentage meer dan 10% per jaar kan bedragen.

11. Brookfield Renewable Partners LP (NYSE: BEP)

Brookfield Renewable Partners L.P. is een op Bermuda gevestigd bedrijf dat stroom opwekt via verschillende hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en biomassa. Het heeft een capaciteit van ongeveer 23 gigawatt en heeft zijn hoofdkantoor in Hamilton, Bermuda.

Brookfield Renewable Partners beheert daartoe een gediversifieerde portefeuille van hernieuwbare energiebronnen die waterkracht-, wind-, zonne- en energieopslagfaciliteiten omvatten. Het bedrijf bezit en exploiteert activa in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Azië.

Een sterke troef is een enorme ontwikkelingspijplijn in de VS, waarvan de totale geplande capaciteit meer dan 60 gigawatt bedraagt voor de verschillende bronnen die het gebruikt voor stroomopwekking.

Brookfield Renewable Partners L.P. streeft er ook naar om tegen het einde van dit jaar nog eens 1.400 megawatt aan capaciteit toe te voegen, waardoor de operationele middelen met $ 50 miljoen zullen groeien.

12. Boralex Inc. (OTCMKTS:BRLXF)

Boralex is een onafhankelijke producent van hernieuwbare energie die energiecentrales voor hernieuwbare energie ontwikkelt, bouwt en exploiteert in Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het bedrijf richt zich voornamelijk op wind- en zonne-energie, met een groeiende aanwezigheid in waterkracht en thermische energie.

Het Canadese bedrijf is de grootste onafhankelijke producent van windenergie op land in Frankrijk, waardoor het niet mag ontbreken in het rijtje met aandelen om te investeren in windenergie. Boralex heeft een portfolio van meer dan 3 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen, wat neerkomt op een verdubbeling in de afgelopen vijf jaar.

13. EDP – Energias de Portugal (OTCMKTS:EDPFY)

EDP – Energias de Portugal werd opgericht in 1976 toen 14 genationaliseerde elektriciteitsbedrijven in Portugal werden samengevoegd tot één. Vervolgens werd het tussen 1997 en 2011 in fasen geprivatiseerd.

In 2008 verkocht het bedrijf 25% van zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, gegroepeerd in EDP Renewables, aan investeerders die bij de beursgang $ 2,4 miljard ophaalden.

Moedermaatschappij EDP – Energias de Portugal bezit nog steeds iets minder dan 75% van de aandelen in de dochter. EDP Renewables is overigens de op drie na grootste producent van hernieuwbare energie ter wereld en exploiteert of ontwikkelt capaciteit in 28 internationale markten, waaronder de VS en het Verenigd Koninkrijk.

In 2021 kondigde EDP Renewables aan dat het 51 zonne-energieprojecten had ondertekend met Walmart (NYSE:WMT) om 38,3 megawatt gedistribueerde energie op te wekken in zeven staten. De projecten compenseren jaarlijks 27,1 ton aan uitstoot van kooldioxide.

14. Neoen SA (EPA: NEOEN)

Neoen S.A., een onafhankelijk productiebedrijf voor hernieuwbare energie, houdt zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, de financiering, het beheer van bouwprojecten en de exploitatie van elektriciteitscentrales voor hernieuwbare energie.

Het bedrijf exploiteert zonne-, wind- en energieopslaginstallaties, met activiteiten in tal van landen. Neoen S.A. werd opgericht in 2008 en heeft zijn hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk. Neoen S.A. is een dochteronderneming van Impala SAS.

Goed om te weten: Neoen SA heeft de goedkeuring gekregen voor de bouw van een grote batterij in Zuid-Australië om inertieservice te bieden om het net te stabiliseren, een wereldprimeur voor batterij-energieopslag in de poging om fossiele brandstofgeneratoren te vervangen.

Neoen’s 150 megawatt Hornsdale Power Reserve maakt gebruik van het Megapack-batterijsysteem van Tesla Inc en zal nu Tesla’s Virtual Machine Mode gebruiken om traagheidsdiensten te leveren, die tot nu toe werden geleverd door kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales met grote turbines.

Inertie is de sleutel tot de stabiliteit van elektriciteitsnetten en is lastiger te handhaven door de instroom van intermitterende wind- en zonne-energie en het buiten gebruik stellen van kolencentrales. Zuid-Australië is de staat die het meest afhankelijk is van wind- en zonne-energie.

Tot nu toe werden batterijen op utiliteitsschaal voornamelijk gebruikt voor frequentiediensten en om overtollige energie op te nemen om in korte uitbarstingen vrij te geven om de stroomvoorziening te stimuleren.

Neoen-voorzitter Xavier Barbaro zei dat het uitbreiden van het dienstenaanbod dat de grote batterij zou kunnen bieden “extra waardelagen creëerde voor bestaande investeringen in batterijopslag”.

15. Innergex Renewable Energy Inc (TSE: INE)

Innergex Renewable Energy Inc. opereert als een onafhankelijke producent van hernieuwbare energie in Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk en Chili. Het bedrijf verwerft, bezit, ontwikkelt en exploiteert waterkrachtcentrales, wind- en zonneparken en energieopslagfaciliteiten en dat via segmenten: opwekking van waterkracht, opwekking van windenergie en opwekking van zonne-energie.

Innergex Renewable Energy bezit en exploiteert 84 faciliteiten met een netto geïnstalleerd vermogen van 4.184 megawatt, waaronder 40 waterkrachtcentrales, 35 windturbines en 8 zonneparken. Innergex Renewable Energy Inc. heeft zijn hoofdkantoor in Longueuil, Canada.

16. Ameresco, Inc. (NYSE:AMRC)

Ameresco, Inc., is een integrator van schone technologie. Het bedrijf biedt een uitgebreid portfolio van oplossingen voor energie-efficiëntie en duurzame energievoorziening in de Verenigde Staten, Canada en de rest van de wereld. Het bedrijf is actief via de segmenten U.S. Regions, U.S. Federal, Canada en Alternative Fuels.

Ameresco heeft al een sterke marktpositie uitgebouwd in Europa. Het bedrijf heeft bedrijfsactiviteiten op het gebied van schone energie in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Griekenland. Met Italië als nieuwste markt versterkt het bedrijf zijn marktpositie op het gebied van schone energieoplossingen in Europa.

Europa biedt aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in de sector voor alternatieve energie nu de regio in versneld tempo overgaat op hernieuwbare energiebronnen om de ecologische voetafdruk in het milieu te verkleinen. Volgens het rapport van Mordor Intelligence zal de markt voor hernieuwbare energie in Europa waarschijnlijk groeien met een CAGR van meer dan 7% in de periode 2022-2027.

Dergelijke groeiende marktgroeivooruitzichten beloven een enorm rendement op investeringen gedaan door bedrijven op het gebied van duurzame energiediensten. Ameresco tekende onlangs een overeenkomst voor de overname van Enerqos Energy Solutions. Dit is een in Italië gevestigd bedrijf op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De overname zal naar verwachting in de loop 2023 zijn beslag krijgen. Door middel van deze overname wil Ameresco zijn voetafdruk in Europa uitbreiden en zijn portfolio van hernieuwbare energie versterken.

Enerqos heeft uitgebreide ervaring op het gebied van energie-efficiëntie en oplossingen voor hernieuwbare energie. Het beschikt over een sterk gediversifieerd portfolio van kostenbesparende en CO2-reducerende projecten, verspreid over verschillende marktsegmenten in Italië.

Dergelijke expertise en de schaalbaarheid van de activiteiten van Enerqos zullen AMRC zeker een concurrentievoordeel opleveren, waardoor het bedrijf zijn aanwezigheid op de Europese markt voor schone energie kan uitbreiden.

17. TransAlta Corporation (NYSE:TAC)

TransAlta, een elektriciteitsproducent en groothandel in energie, exploiteert 75 elektriciteitscentrales in Canada, de VS en Australië. Het is geen pure play op de markt voor windenergie.

TransAlta exploiteert opwekkingsfaciliteiten op basis van andere energiebronnen zoals steenkool. TransAlta is een stevige groeier. Operationeel bedraagt de driejarige omzetgroei van het bedrijf 8,6% en dat is beter dan de gemiddelde 63,55% in de sector.

18. JinkoSolar Holding Co., Ltd. (NYSE:JKS)

JinkoSolar is een holding die via haar dochterondernemingen zonnecellen, modules en andere materialen met betrekking tot zonne-energie produceert. Het behoort wereldwijd tot de topproducenten van zonnepanelen door geleverde gigawatt (GW). Het bedrijf bedient klanten in 160 landen wereldwijd. En ja, het bedrijf is ook actief in de sector van de windenergie.

JinkoSolar groeide in 2022 fors en het management van het bedrijf verwacht verdere groei. JinkoSolar is een van de toonaangevende fabrikanten van zonnemodules, die zijn zonneproducten distribueert naar een gediversifieerd internationaal klantenbestand van nutsbedrijven, bedrijven en particulieren wereldwijd. Algemeen wordt verwacht dat JinkoSolar verdere groei zal zoeken in het segment van de windenergie. Daarom hebben we dit bedrijf een plaatsje in deze handleiding gegund.

19. GE Renewable Energy

General Electric (NYSE:GE) is goed gepositioneerd om te profiteren van de aanzienlijke toename van de elektriciteitsproductie die nodig is om EV’s te ondersteunen. Dat maakt het tot de beste EV-aandelen om te kopen.

Dat komt omdat GE gasturbines verkoopt die integraal deel uitmaken van elektriciteitscentrales op aardgas en windturbines die elektriciteit opwekken. Bovendien verkoopt GE’s Grid-eenheid producten waarmee elektriciteitsnetten kunnen worden geüpgraded en gemoderniseerd.

Dochter GE Renewable Energy is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van windturbines, met meer dan 49.000 geïnstalleerde eenheden die wereldwijd windenergie opwekken. De portfolio van windenergieoplossingen omvat een reeks onshore en offshore turbines, flexibele ondersteuningsdiensten variërend van ontwikkelingshulp tot digitale optimalisatie, operaties en onderhoud, en de nieuwste windenergietechnologie om uw vloot te upgraden.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over investeren in windenergie aandelen. Deze vindt u hier.

Tot slot

Niet alle windenergie aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.