Investeren in zonne-energie: de beste aandelen voor 2023

investeren in zonne-energie

Investeren in zonne-energie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De zonne-industrie bouwt en installeert apparaten om energie van de zon op te vangen en om te zetten in elektrische energie. Bedrijven in deze sector werken samen om de wereldeconomie te helpen overstappen van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas naar hernieuwbare energiebronnen. Uit onderzoek van Arcadis blijkt dat de energietransitie vele biljoenen dollars en vele jaren zal kosten om te voltooien. Dat maakt zonne-energie een aantrekkelijke sector voor beleggers. Lees in dit artikel meer over investeren in zonne-energie en de beste zonne-energie aandelen voor 2023.

Waarom investeren in zonne-energie?

Investeren in zonne-energie kan een geweldige manier zijn om te investeren in de toekomst, zowel voor uzelf als voor de planeet. Of uw motivatie om voor zonne-energie te gaan financieel, ecologisch of een combinatie van beide is, hieronder vindt u een lijst met voordelen waarmee u rekening moet houden bij het overwegen van investeren in zonne-energie.

Financiële voordelen van zonne-energie

Investeren in zonne-energie kan een ongelofelijk kosteneffectieve energiekeuze zijn. Dankzij belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen kan een investering in zonne-energie na verloop van tijd een aanzienlijk rendement opleveren. De meeste mensen die op hun huis of bedrijf overstappen op zonne-energie, doen dit dan ook voornamelijk uit economisch oogpunt. Er zijn vier manieren om over zonne-energie te denken vanuit het oogpunt van financiële voordelen:

 • Door via investeren in zonnepanelen op zonne-energie over te gaan, wordt uw elektriciteits-rekening drastisch verlaagd of (op termijn) zelfs geëlimineerd.
 • Elektriciteitskosten kunnen een groot deel van uw maandlasten uitmaken, zeker nu de prijzen zo fors zijn gestegen. Met een zonnepaneelsysteem wekt u gratis stroom op gedurende de gehele levensduur van uw systeem, doorgaans meer dan 25 jaar. Zelfs als u niet 100% van de energie die u verbruikt produceert, verlagen zonne-panelen nog steeds uw energierekening, wat betekent dat u veel geld bespaart.
 • Door op zonne-energie over te gaan, voorkomt u stijgende energiekosten. Elk jaar blijven de elektriciteitsprijzen in de hele wereld stijgen. Door nu in zonnepanelen te investeren, kunt u de prijs die u vandaag voor elektriciteit betaalt vastzetten om u te beschermen tegen toekomstige stijgingen van de elektriciteitskosten.
 • Door zonne-energie te gebruiken, verhoogt u de waarde van uw eigendom. Hier zit een eenvoudige logica achter: huizen met zonne-energie of zonnepanelen worden meestal tegen een hogere prijs verkocht dan huizen zonder zonnepanelen. En als u bedenkt dat u met zonne-energie uw elektriciteitsrekening kunt verlagen of elimineren, is het gemakkelijk te begrijpen waarom investeren in zonnepanelen een aantrekkelijke keuze is.

Ecologische voordelen van zonne-energie

De tweede belangrijkste reden waarom mensen investeren in zonne-energie, is vanwege de voordelen voor het milieu. Zonne-energie vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en helpt ons milieu in stand te houden en te beschermen door de koolstofuitstoot te verminderen.

Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) is de elektrische sector verantwoordelijk voor 27% van de Amerikaanse koolstofemissies. Op fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales zorgen voor koolstofemissies en dragen ook bij aan lokale luchtvervuiling in gebieden in de buurt van elektriciteitscentrales.

Door zonnepanelen te installeren, kunt u uw eigen ecologische voetafdruk verkleinen. Wanneer u een zonnepaneelsysteem op uw dak plaatst, kunt u voorkomen dat u CO2-emitterende elektriciteit van het net koopt. In plaats daarvan gebruikt u zuivere milieuvriendelijke energie die u rechtstreeks van uw zonnepanelen betrekt.

En zelfs als u de zonne-elektriciteit niet rechtstreeks gebruikt, compenseert u de behoefte aan CO2-emitterende opwekking door uw zonne-energie op het net te zetten. Aan het eind van de dag zal een typisch residentieel zonnepaneelsysteem elk jaar drie tot vier ton koolstofemissies elimineren – het equivalent van het planten van meer dan 100 bomen per jaar.

Voor bedrijven kan het gebruik van zonne-energie aantonen dat u als bedrijfsleider zich inzet voor duurzaamheid, het moreel van werknemers verhogen en tegelijkertijd duurzame waarden demonstreren aan potentiële klanten.

Economische voordelen van zonne-energie

De voordelen van zonne-energie stoppen niet alleen bij financiële besparingen en milieuvoordelen. Er zijn nog tal van andere redenen om voor zonne-energie te gaan. Zo draagt zonne-energie bij aan lokale banen, waardoor de lokale economie een boost krijgt. Volgens de jaarlijkse Solar Jobs Census van The Solar Foundation heeft de zonne-industrie meer dan een kwart miljoen mensen in dienst, van wie de meesten werken voor lokale zonne-energiebedrijven in uw regio. Door te investeren in zonne-energie, investeert u ook in uw lokale banen.

Het rendement op investeren in zonne-energie

Uiteindelijk is zonne-energie een van de beste investeringen die u kunt doen. De gemiddelde Amerikaanse koper van zonne-energie ziet een rendement op zijn investering (ROI) van 20% of meer, waarbij de meeste zonnepaneelsystemen zichzelf meerdere keren terugbetalen in de loop van hun decennialange levensduur. Probeer die ROI maar eens uit obligaties te halen! En wat geldt voor de Amerikanen, geldt ook voor de Europeanen. Zonne-energie is een goede investering, hoewel dat niet altijd in dezelfde mate geldt voor aandelen.

De toekomst van de energiemarkt in 2023


Groei van hernieuwbare energiebronnen

Tegen 2024 zal naar verwachting bijna 33% van de wereld elektriciteit afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen, waarbij fotovoltaïsche zonne-energie (PV) goed zou zijn voor bijna 60% (697 GW) van de verwachte groei. Dit volgens een rapport van het International Energy Agency gepubliceerd in november 2019. Onshore wind (309 GW), waterkracht (121 GW), offshore wind (43 GW) en bio-energie (41 GW) zouden ook een sterke groei kennen, maar minder sterk dan zonne-energie.

Drastisch lagere productiekosten, de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering, het evolueren van wereldwijd energiebeleid en verhoogde druk van de kant van beleggers op bedrijven om de ESG voorschriften te volgen, duwen hernieuwbare energiebronnen steeds meer in de mainstream. Ook bij de beleggers vinden duurzame aandelen dan ook steeds meer ingang.

Vermindering van fossiele energiebronnen

De groei van hernieuwbare energiebronnen gaat uiteraard ten koste van de fossiele energiebronnen. Alleen al in 2022 hebben 12 grote Amerikaanse kolenbedrijven het faillissement aangevraagd in wat als een signaal van het verschuivende landschap mag worden beschouwd.

Innovatieve voorbeelden van de hernieuwbare energiesector

In Australië toonde een rapport over de nationale elektriciteitsmarkt aan dat op 6 november 2022 hernieuwbare energiebronnen een mijlpaal bereikten door 50% van het belangrijkste elektriciteitsnet van het land te voeden. Solar op het dak leverde bijna 24%, gevolgd door wind (ongeveer 16%), grootschalige zonne-energie (ongeveer 9%) en hydro (ongeveer 2%).

In Duitsland runt een Noors bedrijf een van Europa’s grootste faciliteiten voor stroomopwekking als een innovatief voorbeeld van hoe de sector uitdagingen zou kunnen overwinnen die zich voordoen wanneer er weinig wind of zon is om macht te genereren. De fabriek, die volgens CNN-bedrijf 5 miljoen huizen zou kunnen voeden, gebruikt een cloud gebaseerd kunstmatig intelligentieprogramma om 1.500 wind-, zonne- en waterkrachtcentrales over het hele continent te koppelen wat betreft elektriciteitsopwekking en opslagfaciliteiten zoals batterijen.

Voorspellingen voor hernieuwbare energie in 2023

BDO’s topvoorspellingen voor de wereldwijde hernieuwbare energiemarkt in 2023 zijn:

 1. De toekomst van zonne-energie is rooskleurig, hoewel ze enigszins wordt vertraagd door geopolitieke spanning en andere onzekerheden. Zonnecapaciteit zal de komende jaren hoe dan ook blijven groeien.
 2. Het belang van opslag zal in de loop van 2023 steeds groter worden, waarbij die opslag zijn rechtmatige plaats inneemt als een belangrijke factor in het energieproces. Dankzij die opslag worden de betrouwbaarheid en de veerkracht van steeds meer gedecentraliseerde energiesystemen vergroot. De goedkeuring van verschillende oplossingen voor energieopslag, inclusief batterijen met een lange duur voor hernieuwbare integratie zal groeien met ten minste 30% op jaarbasis. Die groei zal in de komende jaren verder gezet worden.
 3. Geen tegenwind voor windenergie: ook windenergie zal blijven groeien, met verhoogde opslagmogelijkheden die speciaal zijn ontwikkeld voor aan en offshore wind, waardoor de economie en de productiviteit van dergelijke projecten worden verbeterd. De helft van de wereldwijde investeringen in de wind gaat naar offshore-technologie en projecten.
 4. De energieconvergentie gaat door: bedrijven actief in de sector van de grondstoffen, van mijnbouw tot olie en gas, zullen blijven investeren in schone of hernieuwbare energietechnologie, zowel om hun portefeuilles te diversifiëren als om de CO2-voetafdrukken van bedrijven te verminderen. In 2023 zullen 20 olie- en gasmajors zijn toegetreden tot het olie- en gasklimaatinitiatief, een stijging ten opzichte van de 13 in 2022.
 5. CleanTech Investments Soar: na een cyclus van teleurstellend rendementen zullen private equity en durfkapitaal in volle kracht terugkeren naar de CleanTech-ruimte. Of het nu cleantech of klimaattech wordt genoemd, de regelgevende, economische en wetenschappelijke impuls voor deze technologieën zullen in 2023 goed zijn voor $ 600 miljard dollar aan wereldwijde particuliere investeringen.

Trends voor de hernieuwbare energiemarkt in en na 2023

2022 is een uitdagend jaar geweest in de energiesector. De oorlog in Oekraïne heeft het probleem van een optimale stroomopwekking binnen de respectievelijke eigen nationale grenzen onder de aandacht gebracht, waardoor de afhankelijkheid van andere landen kan verminderen. Bovendien zijn het de overheids- en organisatorische netto nul doelen die de energiesector herformuleren. Hernieuwbare energiebronnen zijn naar voren gekomen als een van de belangrijkste oplossingen voor deze uitdagingen.

Zelfs zonder een toename van de beleidsondersteuning vanaf de huidige niveaus en zelfs zonder sterke koolstofprijzen of netto nul doelen, zou ongeveer 56% van de stroomopwekking kunnen worden geleverd door zonne- en wind in 2050, volgens de nieuwe BNEF Energie Outlook 2020. Terwijl in 2022 het International Energy Agency (IEA) verklaarde dat hoewel de kosten voor nieuwe zonne- en windinstallaties zijn toegenomen, de trend op lange termijn naar kostenvermindering zich verder zet. Anderzijds zijn de prijzen voor aardgas, olie en steenkool in de loop van 2022 veel sneller gestegen.

Hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit wordt met andere woorden steeds competitiever. Het is al in veel gevallen zowel kostenefficiënter als milieuvriendelijker geworden voor bedrijven om hernieuw-bare energiebronnen aan hun power-mix toe te voegen. Organisaties in de VS en Europa (maar ook in de rest van de wereld) stellen openbare emissiereductiedoelen voor in overeenstemming met ESG-doelen en betrokkenheid van belanghebbenden van milieuvriendelijke investeerders. Dit zijn drie trends en ontwikkelingen die we waarschijnlijk zullen zien in hernieuwbare energiebronnen in 2023:

 1. Breder gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)
 2. Energieopslag om centraal te staan
 3. Technologie wordt steeds goedkoper

1. Breder gebruik van kunstmatige intelligentie (AI)

Een van de meest interessante trends in de energiesector, en dan op de eerste plaats in die van zonne-energie, is de rol van kunstmatige intelligentie (AI). Ondanks de hype is AI echter momenteel onderbenut in de sector. Het wordt vooral ingezet voor voorspellend activa-onderhoud in pilootprojecten volgens een recent rapport van het World Economic Forum (WEF). Hoewel dit rapport duidelijk een gunstig beeld schetst, is er veel meer dat kan worden gedaan.

Verschillende implementaties van AI kunnen helpen bij het versnellen van de wereldwijde energietransitie. Denk aan het optimaliseren en efficiënt integreren van variabele hernieuwbare energiebronnen in de power grid ter ondersteuning van een proactief en autonoom elektriciteitsdistributiesysteem voor het openen van nieuwe inkomstenstromen voor flexibiliteit van vraagzijde. Dit volgens het rapport van het WEF.

De technologie bestaat om het potentieel van AI te realiseren. Er zijn echter aanzienlijke kosten voor het opnieuw kalibreren van bestaande systemen en bovendien moeten AI-ondersteunende bedrijfspraktijken worden aangenomen. Het tot stand brengen van een betrouwbare en goedkopere toekomst voor energie vereist een versnelde acceptatie van AI. En hiervoor moeten we een verhoogde samenwerking zien tussen belanghebbenden in het ecosysteem en meer investeringen in innovatieve oplossingen.

2. Energieopslag om centraal te staan

De wereldwijde stap naar hernieuwbare energiebronnen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van de oplossingen van batterijopslag. In 2023 en daarna zal zowel korte als langdurige batterijopslag technologie van cruciaal belang blijven. Met het voordeel van verbeterde betrouwbaarheid en veerkracht in een tijdperk waarin de stroomvoorziening steeds meer gedecentraliseerd wordt, wordt opslag een onmisbaar onderdeel van het raster. Inderdaad, de vooruitgang in AI, met name, hebben innovaties in batterijopslag teweeggebracht die enkele jaren geleden ondenkbaar waren.

Batterijopslag is nauw verbonden met de groei in de markt voor elektrische voertuigen (EV). Tegenwoordig zijn er ongeveer 16,5 miljoen EV’s op de weg. Tegen 2050 zal dit naar verwachting zijn toegenomen tot 836 miljoen. Ondanks aanzienlijke prestatieverbeteringen en de afnemende kosten van energieopslag over de hele linie, zal deze groei in veel gevallen de snelheid van upgrades overtreffen die nodig zijn voor utility-infrastructuur. Er moet dus meer worden gedaan.

Apparatuur van elektrische voertuigen, of EVSE, is een protocol dat bestuurders en hun EV veilig houdt tijdens het opladen, met name door te voorkomen dat de stroom persoonlijke ongevallen veroorzaakt als een lader onjuist is aangesloten. Door opslag te combineren met EVSE, wordt het mogelijk om de piekvraag ter plaatse te regelen en om grootschalige EV-opladen mogelijk te maken zonder de utility-service op de site te upgraden.

3. Technologie wordt steeds goedkoper

Supply chain problemen die voortvloeien uit de heersende geopolitieke en economische omstandigheden hebben in 2022 aanzienlijke verstoringen veroorzaakt voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Naar verwachting zullen die problemen in 2023 geleidelijk aan naar de achtergrond verdwenen zijn. De kostendaling opgetekend in het afgelopen decennium zal zich in de loop van het jaar duidelijk doorzetten.

In vergelijking met alternatieven voor fossiele brandstoffen is Solar al concurrerend. Het koppelen van zonne-generatie met opslag zal dat concurrentievoordeel nog vergroten, gekoppeld aan verbeteringen in technologieën en de verkenning van Floating Solar Photovoltaics (FSPV), zowel als zelfstandige operaties als hybride projecten met hydro-elektrische generatie.

De technologie wordt steeds goedkoper en daardoor ook steeds meer toegankelijk. Daarnaast zijn de recente doelen van de Biden-administratie voor een verlaging van de verspreiding van broeikasgassen met 50% vanaf het niveau van 2005 tegen 2030, en de Solar Investment Tax Credit (ITC), die de basis vormt voor een explosie in investeringen in de particuliere sector in hernieuwbare technologieën, belangrijke stappen voorwaarts. Die stappen voorwaarts worden naarmate de tijd verstrijkt steeds groter.

De schaduw van Covid is nog niet verdwenen en veroorzaakt geopolitieke spanningen: alle sectoren voelen de druk hoewel deze druk langzaam maar zeker lijkt te verminderen. De energiemarkten worden geconfronteerd met talloze onzekerheden die nog onbepaald tijd kunnen aanhouden. Er is echter een opmerkelijke hernieuwde focus van de wereldwijde regeringen op het waarborgen van energiezekerheid en het beleid over de hele wereld is gericht op het aanpakken van de kosten van de crisis. Met als uiteindelijke bedoeling om energie betaalbaarder maken.

Dit zou in 2023 kunnen fungeren als een katalysator voor hernieuwbare technologieën en oplossingen voor energie-efficiëntie, met versnelde implementaties die over de hele wereld. Een effectieve decarbonisatie van bedrijfsactiviteiten is echter complex en er is geen one-size-fits-all aanpak. Het is absoluut van cruciaal belang om te overleggen met experts die de kennis en middelen hebben om een duidelijk uitgestippelde weg te bieden naar koolstofarme afgestemd op de specifieke behoeften van zowel de bedrijfswereld als van individuele gebruikers.

Trends voor zonne-energie na 2023


Populariteit en competitiviteit hernieuwbare energiebronnen

2022 was hoe dan ook een interessant jaar voor de zonne-industrie. Volgens het BNEF New Energy Outlook 2020-rapport kan 56% van de stroomopwekking worden verstrekt door wind en zon tegen 2050. De hernieuwbare energiebronnen worden steeds populairder en nog meer competitiever. Dit komt omdat het in veel gevallen kostenefficiënter en milieuvriendelijker is voor bedrijven om hernieuwbare energiebronnen toe te voegen aan hun stroommix. Er wordt dan ook steeds minder geaarzeld om die stap te zetten.

Groei in de zonne-energiesector

De stroomopwekking uit zonne-PV nam toe met een record 179TWH in 2021, waardoor 22% groei in 2020 was. Solar PV was in 2021 echter nog maar goed voor 3,6% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking. Solar PV blijft de op twee na grootste hernieuwbare elektriciteitstechnologie achter waterkracht en wind. Het is nu wachten tot de cijfers voor 2022 gepubliceerd worden. Met meer investeringen en een verdere verbetering van de beschikbare groene technologieën, kunnen we in 2023 een enorme groei zien in de zonne-energiesector.

Zonne-energie de meest concurrerende bron

De toekomst van zonne-energie ziet er dan ook zonder meer rooskleurig uit. Het wordt een steeds aantrekkelijker alternatief voor veel bedrijven, ook en vooral omdat de prijzen voor fossiele brand-stoffen en steenkool in 2021 sterk zijn gestegen. Volgens de rapporten van IEA blijft zon als energiebron de meest concurrerende bron van het opwekken van elektriciteit in veel delen van de wereld.

Explosie van wereldwijde vraag naar zonnepanelen

Hoewel misschien enigszins vertraagd door de combinatie van geopolitieke spanningen en onzekerheid op de markt, zal zonnecapaciteit de komende jaren blijven groeien. Niet alleen de VS en Europa, maar ook Azië en Australië zullen getuige zijn van een toename van de vraag naar zonnepanelen in 2023 en daarna. Wereldwijd zal de vraag naar die zonnepanelen dus exploderen.

Groei in oplossingen voor energieopslag

Opslag neemt zijn rechtmatige plaats in als een kritisch roosteractief en dat geldt niet alleen voor 2023, maar ook voor de jaren nadien. Waardoor de betrouwbaarheid en de veerkracht van steeds meer gedecentraliseerde energiesystemen worden vergroot. De goedkeuring van verschillende oplossingen voor energieopslag, inclusief langdurige batterijen, zal in 2023 met ten minste 30% groeien en dat percentage zal in de jaren nadien zeker niet kleiner worden.

Toekomst van hernieuwbare energie

Afgezien van zonne-energie, zal windenergie blijven groeien met verhoogde opslagmogelijkheden die expliciet zijn ontwikkeld voor offshore wind, waardoor de economie en de productiviteit van dergelijke projecten worden verbeterd. Volgens het BDO 2023 hernieuwbare voorspellingsrapport gaat de helft van de wereldwijde investeringen in 2023 in de wind naar offshore-technologie en projecten.

Kan hernieuwbare energie de wereld redden? Is er een toekomst voor hernieuwbare energie? Hoewel het antwoord op deze vragen complex is, zijn er alle redenen om aan te nemen dat een positief antwoord in de lijn van de verwachtingen ligt. Leiders over de hele wereld werken aan het creëren van een duurzame omgeving voor toekomstige generaties.

In Europa is de elektriciteitsopwekking uit zonneboerderijen in 2021 met meer dan 60% gestegen in vergelijking met slechts een jaar eerder. Bovendien heeft China aangekondigd dat het hele land tegen 2060 de koolstofemissies zou neutraliseren. Ongeveer 29% van de huiseigenaren in Australië hebben voor zonnepanelen op het dak gekozen.

De beste aandelen voor zonne-energie om te investeren in 2023

We kunnen niet om de werkelijkheid heen: de verschuiving naar duurzame energie om het milieu te beschermen, heeft ertoe geleid dat de markt voor zonne-energie wereldwijd groeit. Dit maakt investeren in zonne-energie een aantrekkelijke keuze. De zonne-energiesector omvat een grote verscheidenheid aan bedrijven met de volgende functies:

 1. Fabricage van componenten en panele
 2. Installeren van zonnepanelen
 3. Exploitatie van installaties voor het opwekken van zonne-energie.

Volgens SolarPower Europe zal de wereldwijde zonnemarkt in 2025 verdubbelen tot 2,3 TW vergeleken met een wereldwijde 1 TW-capaciteit in 2022. De exponentiële groei van de zonne-industrie is te danken aan meerdere positieve triggers, inclusief kostenreducties, verbeterde betaalbaarheid, overheidsprikkels, verbeterde duurzaamheid van het zonnepaneel, zorgen rond klimaatverandering en de daaropvolgende groei van de vraag.

De wereldwijde markt voor zonne-energie zal naar verwachting groeien met een CAGR van 6,9% in de periode 2021-2028, die groeit van $ 184,03 miljard in 2021 tot $ 293,18 miljard in 2028. Sommige van de belangrijkste spelers in de industrie zijn First Solar, Inc., (NASDAQ : FSLR), Sunrun Inc., (NASDAQ: RUN) en Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH).

Global X Solar ETF (Rays) is een ETF die de index voor zonne-energie volgt. Deze ETF is ontworpen om te investeren in bedrijven die goed gepositioneerd zijn om de voordelen van de toename van de acceptatie van zonnetechnologie te plukken. De bedrijven die in de ETF zijn opgenomen, zijn betrokken bij de productie van zonne-energie, ontwikkeling en productie van batterijen op zonne-energie, enz.

Maar de zonne-energie aandelen uit deze sector zijn zeker nog geen veilige beleggingen. Solar-aandelen hebben verschillende boom- en bust -periodes doorlopen, de sector wordt dus gekenmerkt door ups en downs. In tegenstelling tot de markt voor elektrische voertuigen, die eindelijk grip op het grote publiek heeft gekregen, hebben zonnebedrijven – en hernieuwbare energiebedrijven in het algemeen – nog niet het punt van kritische massa bereikt waarop hun aandelen als belegging een must zijn geworden.

Voor geduldige beleggers die de juiste aandelen kiezen, kan de belofte van investeren in zonne-energie op een dag aanzienlijke beleggingsrendementen opleveren. Vooral als de gunstige wetgeving de sector een extra duwtje in de rug geeft. Dit zijn enkele van de beste zonne-energie aandelen om in te investeren in 2023 (zonder garantie voor succes):

 1. Enphase Energy Inc. (ENPH)
 2. Sunrun Inc. (RUN)
 3. First Solar Inc. (FSLR)
 4. Array Technologies Inc. (ARRY)
 5. Daqo New Energy Corp. (DQ)
 6. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI)
 7. Solaredge Technologies Inc. (SEDG)
 8. Canadian Solar Inc. (CSIQ)
 9. Sunlight Financial Holdings Inc. (SUNL)
 10. SunPower Corp. (SPWR)

1. Enphase Energy Inc. (ENPH)

Enphase Energy is voor veel beleggers een van de meest veelbelovende zonnebedrijven, omdat het snel zijn omzet ziet groeien. Heel wat analisten zijn positief voor dit aandeel, getuige de consensusbeoordeling van “strong buy”. Het bedrijf biedt een complete oplossing voor zonne-energie die alles omvat, van het genereren van zonne-energie tot de opslag in één platform. In een moeilijk jaar voor de aandelenmarkt 2022 is Enphase Energy toch fors in koers gestegen. En die stijging is niet ten onrechte gebeurd.

Enphase Energy heeft een revolutie teweeggebracht in de zonne-industrie door te pionieren via het lanceren van een halfgeleider-gebaseerde micro-omschouwer, die energie omzet op het niveau van de afzonderlijke zonnemodule. Het bedrijf geniet een sterke positie als een toonaangevende Amerikaanse fabrikant van micro -omvormers.

Enphase Energy streeft ernaar uit te breiden in Europa. Dergelijke uitbreidingsplannen kunnen de lange termijn groei in de markt voor batterijopslag alleen maar in een hogere versnelling brengen. Enphase heeft ook acquisities gedaan om zijn groei op lange termijn te vergroten. Het bedrijf heeft bovendien een sterke solvabiliteitspositie. Niet te verwonderen dus dat dit aandeel als misschien wel dé kanshebber moet worden beschouwd wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

2. Sunrun Inc. (RUN)

Sunrun is het grootste zonne-bedrijf als het gaat om de installatie van zonnepanelen, waardoor het de moeite waard is om naar te kijken voor beleggers die willen investeren in zonne-energie. Het bedrijf heeft in 2020 zijn grootste concurrent, Vivint, overgenomen, waardoor het zijn positie als nummer één op de markt versterkte. De overgrote meerderheid van Sunrun-klanten leasen hun panelen van het bedrijf, in plaats van ze gewoon te kopen. Het aandeel is in 2022 ongeveer gelijk gebleven in koers, maar van de analisten krijgt Sunrun nog steeds koopadviezen.

Dit bedrijf, gevestigd in San Francisco, CA, biedt zijn aanbod van zonne-services via een aantal specifieke kanalen aan, waaronder het direct-to-consumer kanaal, het Solar Partner Channel en het Strategic Partnership Channel. In november 2022 heeft het bedrijf zijn resultaten van het derde kwartaal vrijgegeven.

In dat kwartaal meldde Sunrun van een groei van 21% op jaarbasis van het aantal klanten. Het rapporteerde een Q3 GAAP-winst per aandeel van $ 0,96 en een omzet van $ 631,91 miljoen, waarmee de Wall Street-consensus met respectievelijk $ 1,01 en $ 63,28 miljoen werd geklopt. De omzet voor de periode klom 44% op jaarbasis.

Op 14 november 2022 startte bij Deutsche Bank analiste Corinne Blanchard de opvolging van Sunrun met een koopadvies en een koersdoel van $ 36. De bullish vooruitzichten van de analist voor dit aandeel worden ondersteund door de aanzienlijke groeimogelijkheden in de Amerikaanse vastgoedsector en de “meest krachtige en positieve regelgevende omgeving die de industrie ooit heeft gezien. Blanchard zei dat Sunrun gepositioneerd is om te profiteren van het huidige positieve beleidsmomentum voor residentiële zonne-energie.

3. First Solar Inc. (FSLR)

First Solar, met hoofdkwartier in Tempe in de Amerikaanse staat Arizona, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van uitgebreide PV-zonne-energieoplossingen. Het is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en verkopen van zonne-elektriciteitsmodules met behulp van een eigen dunne film semiconductor technologie.

First Solar heeft onlangs aangekondigd dat het een voedingsovereenkomst heeft ondertekend met nationale hernieuwbare energiebronnen om 1.6 GWDC Series-modules te leveren. De nieuwste investering zal naar verwachting de totale investering van First Solar in de Amerikaanse productie opleveren tot meer dan $ 4 miljard, terwijl de jaarlijkse Amerikaanse productiecapaciteit naar verwachting zal uitbreiden naar meer dan 10 GWDC tegen 2025.

First Solar is een van de weinige zonnebedrijven die niet afhankelijk is van polysilicon voor hun panelen, waardoor het enkele van de supply chain-problemen kon voorkomen die de concurrenten veel hinder hebben bezorgd. First Solar maakt gebruik van de cadmium telluride technologie, wat ook betekent dat het bedrijf de problemen rond de regio Xinjiang in China kan vermijden, zoals terecht werd opgemerkt door U.S. News & World Report. Volgens auteur Max Slee betekent dit dat het bedrijf zijn wereldwijde marktaandeel van zonnepanelen kan verhogen. Wat betekent dat de vooruitzichten voor het zonne-energie aandeel in 2023 ondanks het volatiele koersverloop goed blijven.

aandelenkoers first solar

4. Array Technologies Inc. (ARRY)

Array Technologies is een wereldwijde specialist in solar-tracker-technologie. Smartrack, een machine learning-programma dat in realtime de ideale locatie voor een zonne-installatie vaststelt om de energie-output te verbeteren, en Duratrack Hz V3, een enkelassige zonne-trackingsysteem, behoren tot de producten van het bedrijf. De producten van het bedrijf worden verkocht aan engineering- en bouwbedrijven die zonne-energieprojecten installeren, evenals aan ontwikkelaars van zonne-energie en aan onafhankelijke stroomproducenten.

Op 6 december 2022 begon Michael Blum, een analist bij Wells Fargo, de volging van het aandeel met een koersdoel van $ 28 en een ‘overweight’ rating. Volgens de analist zijn ondersteuning door de Amerikaanse overheid, de lage kosten van zonne-energie en de federale voorschriften om de netto-nul emissie te bereiken de drijvende factoren voor het bedrijf om de omzet te laten groeien met een CAGR van 10%. Een aandeel om in de gaten te houden wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

5. Daqo New Energy Corp. (DQ)

Daqo New Energy Corp. biedt beleggers een manier om te investeren in de supply chain voor zonnepanelen in plaats van de daadwerkelijke constructie van de panelen zelf. De omzet bij dit Chinese bedrijf, dat de elementen ontgint die worden gebruikt bij de productie van zonnepanelen, groeit sterk. In Q3 2022 bedroeg de bruto omzet van het bedrijf bijna $ 1 miljard.

Met hoofdkantoor in Shanghai is Daqo New Energy een wereldleider in de productie van hoog-zuivere polysilicon voor de Solar PV-sector. Het bedrijf produceert en verkoopt veel zuiver polysilicon aan fotovoltaïsche productfabrikanten, die vervolgens het polysilicon verwerken tot cellen, ingots en modules voor oplossingen voor zonne-energie. Zoals bij veel Chinese aandelen het geval is, is de koers van Daqo in de tweede helft van 2022 flink gedaald. Wanneer u wilt beleggen in dit zonne-energie aandeel, moet hier dus rekening mee gehouden worden.

6. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. (HASI)

Beleggers die op zoek zijn naar een iets een andere invalshoek als het gaat om de zonne-industrie, kunnen Hannon Armstrong overwegen. In plaats van een directe play te zijn over de productie van zonne-energie, belegt Hannon Armstrong in onroerend goed wat verschillende bedrijven de mogelijkheid biedt om te beleggen in ruimte voor hernieuwbare energie.

Dit zonne-energie aandeel is dus meer een dividendspel, hoewel het ook nog altijd de mogelijkheid biedt voor kapitaalwaardering. Hannon Armstrong betaalt een actueel rendement van bijna 5%, waarbij de aandelenkoers in 2022 fors onder druk is komen te staan. En dit grotendeels dankzij de sterk stijgende rentetarieven. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure was in 2022 dus op de beurs niet bepaald een hoogvlieger, maar 2023 zou beter kunnen worden.

7. Solaredge Technologies Inc. (SEDG)

Zonne-opslag is al lang één van de centrale thema’s in de sector van de zonne-energie. Hoewel de technologie van de zonnepanelen exponentieel blijft vooruitgaan, wordt de opslag van de geproduceerde energie problematisch.

Solaredge Technologies is een van de bedrijven die werken aan het oplossen van dat probleem en biedt zowel traditionele zonnediensten aan als batterijopslag. Het betreft een Israëlisch bedrijf dat fotovoltaïsche omvormers, software voor het monitoren van energieopwekking en opslagapparaten voor batterij-energie ontwerpt en distribueert. SolarEdge Technologies verkoopt zijn producten aan particuliere, zakelijke en industriële klanten.

Op 14 december 2022 verhoogde Christine Cho, een analiste bij Barclays, haar koersdoel op SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ:SEDG) naar $ 396 en verhoogde de rating van het aandeel naar overweight. De analist heeft er vertrouwen in dat de macrodynamiek van de markt in Europa de groei van het bedrijf kan ondersteunen. Zij gelooft bovendien dat het bedrijf op korte termijn markt-aandeel kan veroveren. Evenals Canadian Solar hieronder kende het bedrijf ups en downs in 2022.

8. Canadian Solar Inc. (CSIQ)

Beleggers die op zoek zijn naar alternatieve kansen in de zonne-energiesector zijn misschien geïnteresseerd in Canadian Solar Inc., dat zonnepanelen voor grote projecten creëert. De omzet is booming bij het bedrijf en bereikte $ 1,93 miljard in Q3 2022. De meeste analisten hebben een ‘buy’-rating op de aandelen en verwachten een forse stijging van de koers in 2023. Of die er ook zal komen, moet uiteraard nog afgewacht worden.

Het betreft een van Canada’s grootste bedrijven op het gebied van zonnetechnologie en hernieuwbare energie ter wereld. Het bedrijf is een belangrijke producent van fotovoltaïsche zonne-energiemodules en een fabrikant van batterijopslag projecten met een diverse geografische pijplijn in verschillende ontwikkelingsstadia.

Op 22 november 2022 rapporteerde Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) resultaten over het derde kwartaal. Zo kwam de omzet uit op $ 1,93 miljard, waarmee het de marktverwachtingen met $ 140 miljoen overtrof. De genormaliseerde winst per aandeel van het bedrijf bedroeg $ 1,12, tegenover een verwachte $ 0,74. De CEO verklaarde dat het bedrijf ondanks de macro-economische uitdagingen en COVID-19-shutdowns een stijging van 123% in zijn nettowinst op jaarbasis heeft behaald. Canadian Solar Inc. is een goede overweging wanneer u wilt investeren in zonne-energie.

9. Sunlight Financial Holdings Inc. (SUNL)

Een andere alternatieve manier om in de zonne-energie te investeren, is door te investeren in financiële bedrijven die de groei van de sector financieren. In dit opzicht kan Sunlight Financial Holdings Inc. een interessant aandeel zijn. Het bedrijf is zeker speculatief, omdat het in 2021 op de markt kwam als een speciaal acquisitiebedrijf (SPAC). De koers kende grote schommelingen en in feite is Sunlight Financial Holdings een penny stock. Het valt af te wachten of 2023 op de beurs een beter jaar zal worden voor dit aandeel.

10. SunPower Corp. (SPWR)

SunPower is een residentieel aanbieder van zonnepanelen die deze ook installeert en financiert. Toen het bedrijf in 2021 Blue Raven Solar overnam, zei de CEO Peter Faricy dat het bedrijf een belangrijke stap voorwaarts had gezet in zijn groeiproces. In de resultaten over het Q3 2022 van het bedrijf rapporteerde het recordwinsten en omzet. Het werd ook het “Beste Solar Company algemeen” door CNET genoemd.

SunPower is kort samengevat een toonaangevende leverancier van zonnetechnologie en energiediensten die volledig geïntegreerde oplossingen voor zonne-energie, opslag en thuisenergie levert aan consumenten, voornamelijk in de Verenigde Staten en Canada, via een verscheidenheid aan hardware, software en financieringsopties evenals Smart Energy-oplossingen. Ook dit zonne-energie aandeel gedraagt zich op de beurs erg volatiel.

Ultieme Beleggersgids

Meer lezen over dit onderwerp? Wij hebben een handleiding geschreven over investeren in zonne-energie, die kunt u vinden in ons gratis e-book: Ultieme Beleggersgids.

Tot slot

Niet alle zonne-energie aandelen zullen in koers stijgen. Gebruik een bewezen succesvolle methode om te proberen het kaf van het koren te scheiden. Bijvoorbeeld de Trading Navigator Methode waarmee gebruik wordt gemaakt van het momentum effect, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Of volg de gratis online training.

~ Harm van Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.