Laatste update:

Japan: Vooruitblik 2007

De Topix-index zal 9,2% stijgen naar een niveau van 1.835 in 2007. Dit is de consensusverwachting (mediaan) van vooraanstaande strategen van verschillende financiële instellingen (zie Tabel).

consensusverwachting Topix-index

  • Strateeg, Instelling, Koersdoel Topix
  • Naoki Kamiyama, Morgan Stanley, 1.750
  • Tsutomu Fujita, Nikko Citigroup, 1.750
  • Kathy Matsui, Goldman Sachs, 1.800
  • Shoji Hirakawa, UBS AG, 1.800
  • Seiichiro Iwasawa, Nomura, 1.870
  • Masatoshi Kikuchi, Merrill Lynch, 1.900
  • Shinichi Ichikawa, Credit Suisse, 2.000
  • Kazuhiro Miyake, Daiwa, 2.000

Belangrijkste redenen die de strategen positief stemmen, zijn de terugkeer van buitenlandse beleggers, het aantrekken van de binnenlandse economie en de uitstekende winstgroei.

Japanse aandelen hebben, van de tien grootste markten ter wereld, het slechtst gepresteerd in 2006, terwijl Japan in 2005 de best presterende markt was. Hierdoor hebben veel buitenlandse beleggers hun weging in portefeuille teruggebracht in Japanse aandelen. Buitenlandse beleggers kochten voor 3,7 biljoen yen aandelen in 2006. Dit is een daling van 63% op jaarbasis ten opzichte van het recordbedrag van 10,3 biljoen yen in 2005. In het licht van een afzwakkende Amerikaanse economie en met de Dow Jones op een all time high, zullen buitenlandse beleggers weer geneigd zijn om de weging in achtergebleven Japanse aandelen te verhogen ten koste van de VS.

Door verandering in de wetgeving is het vanaf mei 2007 mogelijk voor buitenlandse bedrijven om in Japan acquisities te doen door middel van aandelenruil. Bedrijven zullen daarom aandeelhouderswaarde moeten creëren om niet ten prooi te vallen aan een overname, bijvoorbeeld door dividendverhoging of het inkopen van aandelen.

Binnenlandse economie

De binnenlandse bestedingen zijn in 2006 tegengevallen, omdat de lonen niet zijn gegroeid. Bedrijven hebben te lijden gehad van de sterk gestegen grondstofprijzen en zijn daarom terughoudend geweest met loonsverhogingen. Dat het gemiddelde loon niet is gestegen, kan mede worden verklaard door het feit dat babyboomers met pensioen gaan en worden vervangen door goedkopere jonge krachten. Tevens is het de vraag of het cijfer van de binnenlandse bestedingen representatief is, omdat het slechts een steekproef is van 8.000 van de vele miljoenen huishoudens in Japan. Daarnaast worden zaken als online aankopen niet meegerekend. Het is daarom niet zo slecht gesteld met de binnenlandse economie.

Vanwege het grote aantal babyboomers dat vanaf 2007 met pensioen gaat, zal de arbeidsmarkt verder verkrappen. Dit gecombineerd met een terugval in de grondstofprijzen en de recordhoge winstgevendheid van bedrijven, zal uiteindelijk leiden tot hogere lonen en meer bestedingen.

Waardering  en winstgroei

De verwachte koers-winstverhouding (K/W) voor 2007 lijkt met 17,3 niet goedkoop ten opzichte van Europa (12,5) en de VS (16,0). Echter, bij een dergelijke vergelijking moet rekening worden gehouden met inflatie- en renteverschillen. De extreem lage rente rechtvaardigt een hogere K/W. De reden hiervoor is dat in perioden van lage inflatie de kwaliteit van bedrijfswinsten beter is in te schatten. Op basis van andere verhoudingsgetallen, zoals prijs/boekwaarde (P/B), is Japan met een waarde van 1,7 relatief goedkoop ten opzichte van  Europa (2,3) en de VS (3,0). Gezien de verwachte winstgroei van 10%, is van een overwaardering geen sprake. Ondernemingen kunnen voor het zesde jaar op rij een winstgroei laten zien door:

1)    groei van de binnenlandse vraag en een hogere inflatie;

2)    lagere kosten, doordat de sterk gestegen grondstofprijzen weer dalen;

3)    kostenbesparingen door de pensionering van relatief duurdere oudere werknemers.

Verder bestudeert de overheid op dit moment de mogelijkheden om de vennootschapsbelasting te verlagen en de limiet ten aanzien van afschrijvingen te verhogen van 95% naar 100%, alsmede het verkorten van de toegestane afschrijvingsperioden. Deze maatregelen zullen, als ze worden doorgevoerd, de winstcijfers van bedrijven positief beïnvloeden.

Inflatie en valuta

Na een daling van ruim veertien jaar laten grondprijzen voor het eerst weer een stijging zien. Ook onroerend goed zit sinds jaren weer in de lift. De leegstand van kantoren in Tokio neemt af en de huurprijzen nemen toe. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met de verwachte loongroei, zullen voor lichte inflatie zorgen. Zolang de economie zich ontwikkelt volgens het traject dat de Centrale Bank in haar beleidsplan heeft geschetst, zal de rente geleidelijk worden verhoogd. De rente zal in 2007 met twee stappen wordt verhoogd tot 0,75%. Gezien deze renteverhogingen en de relatief sterke economische groei ten opzichte van de VS en Europa, zal de yen niet verder verzwakken ten opzichte van de euro en de dollar.

Risico’s

De belangrijkste risico’s, die de positieve outlook kunnen verstoren, zijn verkopen door buitenlandse beleggers -als gevolg van een onverwachte daling van de binnenlandse bestedingen- of een crisis, zoals een uit de hand lopend conflict over de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Verder kunnen fiscale en monetaire beleidsfouten een risico vormen. Centrale bankgouverneur Toshihiko Fukui wil de rente verder verhogen, maar wanneer de rente te snel wordt verhoogd, kan de economische groei averij oplopen. Op fiscaal gebied is er een discussie gaande om de BTW te verhogen, om daarmee de staatsschuld terug te brengen. Dit vormt een risico voor de binnenlandse bestedingen. Tot slot zou het nadelig zijn voor het marktsentiment, wanneer de hervormingsgezinde Shinzo Abe tijdens de verkiezingen in juli 2007 een nederlaag zou lijden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.