Ken je risico!

Ken je risico!Veel  beleggers weten dat aan beleggen risico’s kleven. Het woord “veel” is hier welbewust gekozen, want het risicobewustzijn is zeker niet bij iedereen aanwezig.  Laat staan in voldoende mate. Bijvoorbeeld: iedereen die maandelijks premie betaalt aan zijn pensioeninstelling is een belegger en loopt risico.

Maar slechts weinigen zijn zich van de risico’s bewust. Evenmin van de kosten. Zelfs de risicomijdende spaarder is feitelijk een belegger in de eigen munteenheid. En loopt dus risico, ook al staat hij daar door onwetendheid waarschijnlijk geen moment bij stil. In het laatste geval kan het risico, te verstaan als de kans dat een onzekere gebeurtenis zich manifesteert, zelfs 100% zijn.

Met andere woorden: geen risico, maar zekerheid op een verliesgevende uitkomst. Dat is namelijk het koopkracht gecorrigeerde spaarresultaat wanneer de inflatie (dat is de risicofactor) groter is dan de ontvangen rentevergoeding.  Die situatie is actueel in Nederland.  Weinig spaarders die het begrijpen. Op school leren ze het niet en de spaarbank zal het ze niet gaan uitleggen.

Meer over inflatie

De vraag kan gesteld worden, of inflatie een zelfstandige bron van risico is. In brede kring wordt inflatie beoordeeld en geaccepteerd als een soort natuurverschijnsel. Terwijl de waarheid is, dat inflatie het gevolg is van menselijk handelen.  Sterker: in het vigerende fiat-currency systeem heeft de ECB als centrale bank de vrijheid om maatregelen te treffen en beleid te voeren,  waarbij inflatie niet alleen wordt geaccepteerd, maar bewust wordt bevorderd. Banken en overheden profiteren daarvan,  omdat de waarde van hun schulden met hetzelfde percentage daalt als het inflatie percentage stijgt.

Zelfs is het zo dat een inflatie van 2% een standaard doelstelling is, die wordt aangemerkt als een situatie van prijsstabiliteit. Een aperte leugen, waar een enorme verarming het gevolg van is. Immers: inflatie betekent daling van de koopkracht van je geld.

Een voorbeeld maakt dat inzichtelijk. In 1970 kon ik in het plaatselijke café voor één euro 2,44 biertjes kopen. In 2013 moet je erg je best om voor dat bedrag één biertje te kunnen kopen. Met andere woorden: de koopkracht van het geld is in de tussenliggende jaren enorm gedaald.

Toekomstgericht betekent het, dat als ik nu euro’s met een koopkrachtwaarde van één biertje spaar voor mijn pensioen, ik over 40 jaar van mijn uitgekeerde pensioen euro’s misschien nog een kwart biertje kan kopen. Oorzaak: koopkrachtdaling van het geld door bewust veroorzaakte inflatie. Naar mijn overtuiging zijn voor deze praktijk twee kwalificaties gepast: valsemunterij en diefstal. Besluiten hiertoe worden buiten het democratisch proces genomen.

Niet voor niets noemen de Amerikanen het zeer toepasselijk een “stealth tax”. Geen politieke partij die zich verweert tegen deze praktijken. Voor de burger bestaat er geen enkele mogelijkheid hier invloed uit te oefenen. Het risico op inflatie is daarmee te herleiden tot het risico op onbetrouwbare politici die geheel andere belangen wensen te dienen dan die van de burgers.

De opzienbarende waarheid kan dan slechts zijn, dat wij als samenleving te onwetend en te weinig alert zijn om bescherming van de koopkracht van ons vermogen af te dwingen en kennelijk dus bereid om ons een enorm brok kaas van het brood te laten eten.

Zo mogelijk nog opzienbarender omdat drie grote 20e eeuwse economen lang geleden al precies hebben uitgelegd hoe het zit:

J.M. Keynes: “By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens (…) in a manner which not one man in a million can diagnose”.

Ludwig von Mises: “There is no means of avoiding the final collapse of a boombrought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as a result of voluntary abandonment of further credit expansion, or later as a final and total collapse of the currency system involved”.

Alan Greenspan: “In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through inflation. There is no safe store of value…The financial policy of the welfare state requires there be no way for the owners of wealth to protect themselves”.

Artikel 8 Uniform Commercil Code

Beleggers in Amerikaanse waarden lopen een risico dat nauwelijks bekend is. Wanneer je houder bent van aandelen (of andere beleggingsinstrumenten), waarvan de eigendomstitels in bewaring zijn bij een Amerikaanse broker, raakt het volgende je direct. Je denkt dat je eigenaar bent van de aandelen, maar niets is minder waar. Oorzaak is de wijziging in 1994 van artikel 8 van de Uniform Commercial Code.

Deze wijziging veranderde het van toepassing zijnde concept van eigendom. Het betekent dat je in geval van faillissement van de broker geen recht tot afscheiding hebt van jouw bezit uit de failliete boedel. Je hebt alleen maar een vordering als concurrente schuldeiser. De kans is dan levensgroot, dat je alles zult verliezen, want vrijwel altijd zijn er preferente schuldeisers, die vooraan in de rij staan.

Faillissement komt niet zo vaak voor onder brokers, maar dat is nauwelijks geruststellend. Een veel voorkomende en geheel legale praktijk onder brokers is namelijk, dat ze effecten van cliënten gebruiken als onderpand voor hun eigen handelsactiviteiten. Wie het onderpand ontvangt, herhaalt dit voor zijn handelsactiviteiten, waardoor een keten van hypothecatie en rehypothecatie ontstaat. Op macroniveau betekent dit dat een vrij smalle basis aan daadwerkelijk aanwezige waarde wordt gebruikt als onderpand voor honderden biljoenen in de derivatenhandel.

Zoals bekend kwalificeert Warren Buffett derivaten als “financiële massavernietigingswapens. Het betekent dat een op zich onbetekenende gebeurtenis die zich ergens voordoet, het mogelijk in zich heeft het hele kaartenhuis ineen te laten storten. Je broker en je bank zullen je niet voorzien van deze informatie, omdat zij een duidelijk belang hebben bij het voortbestaan van de huidige situatie.

Henk van der Wijk

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.