De koers van vandaag van het aandeel

De beurskoersen van de andere AEX-aandelen. Klik op aandelenkoersen voor koersen en extra informatie van de onderstaande aandelen

Wat indien u geïnvesteerd zou hebben met behulp van onze Trading Navigator signalen? In het bovenste deel van de grafiek ziet u de koop- en verkoopsignalen. In de onderste helft ziet u het resultaat wanneer u deze signalen zou hebben gevolgd met telkens het investeren met 1000 euro.

Beleggen in aandelen Akzo Nobel geeft een portfolio een stevig laagje verf

Het aanbod op de Amsterdamse beurs is de jongste jaren breder geworden, met een verruimd aanbod aan technologieaandelen. Maar er noteren ook aandelen die op een lang verleden kunnen terug blikken. Zo is het al jarenlang mogelijk om te beleggen in aandelen Akzo Nobel.

De beurs, een wereld in beweging

De beurs is een wereld die altijd in beweging is: aandelen komen en gaan, de samenstelling van beursindices wijzigt. Maar ook de beursgenoteerde bedrijven zelf ondergaan veranderingen. Akzo Nobel is daar een goed voorbeeld van. Dit bedrijf stond vroeger bekend als een chemiebedrijf, maar het heeft zich in de loop van de jaren toegespitst op verf.

Beleggen in aandelen Akzo Nobel wil dan ook zeggen beleggen in een wereldleider op het vlak van alles wat met verven te maken heeft, een wereldleider die voortdurend in beweging is. Alvorens wij het profiel van het bedrijf bekijken, kan het geen kwaad om even stil te staan bij de recente gebeurtenissen rond Akzo Nobel.

Recuperatie van zonne-energie

Wie wil beleggen in aandelen Akzo Nobel hoeft zich geen zorgen te maken: hij of zij belegt in een bedrijf dat voldoende aandacht heeft voor duurzaamheid.[1] Een consortium van 13 partners – waaronder dus Akzo Nobel – is een onderzoeksproject gestart dat gericht is op het benutten van door gebouwen geabsorbeerde zonne-energie die anders verloren gaat.

Het ENVISION-initiatief (zoals de benaming luidt) gaat zonnepanelen op daken voorbij en richt zich op het winnen van energie uit alle oppervlakken van gebouwen (zowel transparant als ondoorzichtig), zonder dat dit ten koste gaat van het uiterlijk van die gebouwen.

Er is een bestaande mogelijkheid om bijna-infrarood licht (NIR) te absorberen via speciale panelen, maar die panelen zijn alleen in het zwart verkrijgbaar. Coatingspecialisten van Akzo Nobel zijn daar mee aan de slag gegaan en zijn technologie aan het ontwikkelen die met lichtere en fellere kleuren ook warmte kan opvangen.

Het Nederlandse bedrijf BAM en onderzoeksorganisatie TNO zijn eveneens partners in het project.

Benut de groeipotentie van je vermogen met hefbomen. Stap 1: bekijk deze handleiding

Akzo Nobels innovatie-initiatief ‘Paint the Future’

Beleggen in aandelen Akzo Nobel wil ook zeggen beleggen in een bedrijf dat voortdurend op zoek is naar innovatie. In 2019 ging de eerste editie van Paint the Future – het innovatie-initiatief van Akzo Nobel –  van start.[2] Het bedrijf kijkt uit naar voorstellen waarmee we de innovatie in de wereld van verf en coatings baanbrekend kan versneld worden.

Het Paint the Future initiatief verbindt briljante geesten en veelbelovende oplossingen met Akzo Nobels expertise, mondiale schaalgrootte en middelen. Innovators, deelnemende teams, instellingen en experts uit de sector werken nauw samen om de ingediende ideeën naar een hoger plan te tillen.

Onder leiding van Chief Technology Officer Klaas Kruithof biedt het initiatief de winnaars de mogelijkheid om de commercialisering van hun ideeën te versnellen. Het management is benieuwd naar de ontwikkelingen die deze samenwerking met zich meebrengt voor de verf- en coatingsindustrie.

De verf- en coatingsindustrie is dynamisch en technologie-gedreven, iets wat misschien niet meteen voor de hand ligt. De toekomst van een bedrijf als Akzo Nobel ligt in de samenwerking met anderen en het openstaan voor branche-overkoepelende oplossingen. Als de grenzen van nieuwe technologie opgezocht worden, is het bedrijf in staat nieuwe functionaliteit, verbeterde producten en meerwaarde voor de klanten te realiseren en enkele echt uitdagende innovaties te versnellen.

Een stap vooruit op de markt voor decoratieve verven

Uit bovenstaande blijkt dat de markt voor verven voortdurend in beweging is, iets wat waarschijnlijk ook niet iedereen meteen had verwacht. Stilstand is achteruitgang en dus moet voortdurend de toekomst in de gaten gehouden worden. In december 2018 kondigde het bedrijf een belangrijke stap voorwaarts aan. Akzo Nobel heeft toen de overname van het minderheidsbelang van Swire Industrial Limited in de joint venture Akzo Nobel Swire Paints (ANSP) getekend en afgerond.[3]

Sinds 1989 bezat Akzo Nobel het meerderheidsbelang in de joint venture voor decoratieve verven. Maar in 2018 heeft Akzo Nobel het volledige eigendom verkregen. Deze overname versterkte de leidende positie van Akzo Nobel in de Chinese markt voor decoratieve verven, terwijl ook de flexibiliteit werd vergroot om de activiteiten verder te ontwikkelen. Het zal een hele geruststelling zijn voor wie wil beleggen in aandelen Akzo Nobel dat het bedrijf de belangrijke Chinese markt niet links laat liggen.

Overname van de poedercoatingsactiviteiten van Stahl

Een andere belangrijke stap voorwaarts aan was de overname van de poedercoatingsactiviteiten van de Amerikaanse branchegenoot Stahl, aangekondigd in de late zomer van 2020. Er werd niet bekendgemaakt welk bedrag op tafel werd gelegd voor deze overname.

Met de overname van Stahl Performance Powder Coatings krijgt Akzo Nobel toegang tot technologie voor poedercoatings die bij relatief lage temperaturen uitharden. Dit maakt het mogelijk om deze coatings te gebruiken bij materialen die vanwege hun specifiek karakter daar minder geschikt voor zijn.

De voordelen liggen voor de hand: Akzo Nobel krijgt groeimogelijkheden op een markt die nog een stevig groeipotentieel te bieden heeft. Onder andere voor de behandeling van hout dienen zich heel wat mogelijkheden aan.

Een blik in het verleden

Hierboven probeerden wij ter attentie voor wie wil beleggen in aandelen Akzo Nobel een blik in de toekomst te werpen, maar een bedrijf als dit heeft ook een lang verleden achter de rug. Alvorens we nader in gaan op het bedrijfsprofiel, kijken wij eerst even naar de 6 belangrijke mijlpalen die het bedrijf zelf heeft uitgestippeld sinds 1646.[4] Met de opmerking dat Alfred Nobel één van de grondleggers werd.

De 6 mijlpalen

In 1646 werd de Bofors ijzergieterij opgericht. De historische sporen van het bedrijf kunnen worden teruggeleid naar een ijzergieterij op het Zweedse platteland, opgezet door ene Paul Hossman. Dat was het prille begin van de Nobel-kant. Maar ook Akzo heeft roots die ver teruggaan in de tijd.

Meer bepaald tot het opstarten van Sikkens. In de late 18e eeuw zet Wiert Willem Sikkens een labfabriekje op in Groningen. De man zal zich niet beseft hebben dat bijna 300 jaar later zijn bedrijf nog altijd zou bestaan, zij het in een aangepaste vorm. Sikkens zou zich in de haren gekrabd hebben wanneer hij zou geweten hebben dat beleggen in aandelen Akzo Nobel in de 21ste eeuw bijzonder populair zou worden.

In een volgende fase stappen wij over naar de 20ste eeuw en dan meer bepaald naar het jaar 1933, het jaar dat de ontdekking van polyethyleen plaatsvond. Onderzoekers van het Britse bedrijf ICI ontdekten bij toeval polyethyleen. Akzo Nobel kocht ICI in 2008, waardoor deze technologie in handen kwam van het Nederlands bedrijf. ICI was een toonaangevend chemisch bedrijf. De ironie wil dat Akzo Nobel inmiddels ook niet meer actief is in chemie.

Expert Tip  Er zit meer groei in je vermogen dan je misschien denkt. Hefbomen zoals speeders en turbo’s kunnen je vermogen een flinke spurt geven. Deze handleiding helpt je direct op de goede weg

We leven in het tijdperk van de doe-het-zelvers, internationaal spreken we dan over de Do it Your-selvers. In 1953 leidde Dulux de DIY revolutie. Dulux verf deed dat jaar zijn intrede in de detailhandel. Datzelfde jaar introduceerde ICI zijn baanbrekende nieuwe narcosemiddel Fluothane. Daarmee geraakten de zaken in een stroomversnelling.

Een zeer belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van dit bedrijf vond in 1994 plaats. Akzo fuseerde toen met Nobel Industries. Correctie: Nobel Industries werd overgenomen door Akzo waardoor Akzo Nobel ontstaat. Daarna ging het allemaal snel. Vier jaar later verwierf Akzo Nobel Courtaulds in Groot-Brittannië. Het Nederlands bedrijf was een wereldspeler geworden, zo het die voordien al niet was.

Tenslotte is er de overstap naar de 21ste eeuw. In het jaar 2010 begint de productie begint in Ningbo. De Ningbo multi-site in China werd dat jaar officieel geopend. Meer dan 400 miljoen euro is in deze locatie geïnvesteerd. Wij hoeven de lezer waarschijnlijk niet uit te leggen dat de Chinese markt in de toekomst erg belangrijk zal zijn in het industrieel landschap. Een bedrijf als Akzo Nobel kan het zich niet veroorloven om niet aanwezig te zijn op deze markt.

Wie is Akzo Nobel?

Beleggen in aandelen Akzo Nobel veronderstelt uiteraard enige voorkennis over dit bedrijf. Daarom is het tijd om te beginnen met de beschrijving van het profiel van dit bedrijf.[5] Akzo Nobel is dus een Nederlandse multinational met activiteiten op het gebied van verven en lakken. Het hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam, het bedrijf is actief in meer dan 80 landen. De producten van het bedrijf worden wereldwijd verkocht, in zoverre dat de Nederlandse thuismarkt inmiddels nog slechts goed is voor 5% van de totale omzet.

De aandelen van het bedrijf noteren aan Euronext Amsterdam. Beleggen in aandelen Akzo Nobel gebeurt dus via deze beurs. Het aandeel maakt deel uit van de AEX aandelenindex. Het grootste deel van de aandelen is in handen van buitenlandse beleggers, in zoverre dat het aandeel van Nederlandse beleggers relatief gezien klein is geworden. Akzo Nobel mag met recht en rede een multinational genoemd worden.

Hoe Akzo Nobel zijn naam kreeg

Het kan interessant zijn voor wie wil beleggen in aandelen Akzo Nobel om nog even stil te staan bij de voorgeschiedenis van het bedrijf, want die is behoorlijk ingewikkeld. We houden het vanwege plaatsgebrek even kort en verwijzen als bron naar Wikipedia. In 1962 fuseerden Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie en Ketjen tot Koninklijke Zout Ketjen.

In 1967 fuseerden Koninklijke Zout Ketjen en Koninklijke Zwanenberg Organon tot Koninklijke Zout Organon, actief in onder andere chemie, geneesmiddelen en verf. In 1969 fuseerde de Algemene Kunstzijde Unie (AKU), een Nederlands-Duitse fabrikant van kunstvezels, met Koninklijke Zout Organon. Geduld, wij zijn er bijna. Aan de horizon duikt het bedrijf op dat we nu kennen.

Na de fusie ging het bedrijf Akzo heten en dat was voor die tijd (het derde kwart van de 20ste eeuw) naar Nederlandse normen als een groot bedrijf. met meer dan 100.000 medewerkers wereldwijd. Men kreeg de smaak toen pas goed te stappen en de groei gebeurde met reuzenstappen.

In een volgende fase vond de internationalisering plaats. Akzo ging over de eigen landsgrenzen kijken naar interessante overnamekandidaten. Er verdwenen ook regelmatig bedrijven, producten en merken uit de portfolio die niet echt bij AKZO pasten.

De niet-core activiteiten werden stelselmatig afgestoten. Oorspronkelijk wilde men zich verder specialiseren in de farmaceutische industrie, maar later zouden coatings (verf) de kernactiviteit gaan vormen. De focus van het bedrijf werd met andere woorden verlegd. Beleggen in aandelen Akzo Nobel was toen anders dan nu, het bedrijf zag er heel anders uit. Maar het zou nog sterker veranderen.

Van Akzo naar Akzo Nobel

Zo gaan wij de eindfase van het wordingsproces van Akzo Nobel in. Het bedrijf werd in 1994 gevormd door overname van Nobel Industries door Akzo. Nobel Industries was in 1984 ontstaan uit een fusie van KemaNobel en Bofors. Dit bedrijf maakt onder meer hulpchemicaliën voor de papierindustrie.

De gezette stappen werden steeds groter. In 1998 werd het Britse Courtaulds ingelijfd, een grote producent van coatings en vezels. Akzo Nobel behoort sindsdien tot de grootste producenten van coatings ter wereld. De vezelactiviteiten werden vervolgens afgestoten. Beleggen in aandelen Akzo Nobel was dus beleggen in verf geworden.

Op 7 september 2006 gaven de aandeelhouders toestemming voor het splitsen van Akzo Nobel in Akzo Nobel (verven en lakken, en chemische producten) en Organon BioSciences (geneesmiddelen). Organon leek voorbestemd om een eigen (beurs)leven te gaan leiden, maar het lot beschikte er anders over. In maart 2007 betaald Schering-Plough 11 miljard euro voor de farmatak.

ICI wordt overgenomen

Het eerste decennium was een drukke periode voor het bedrijf. In augustus 2007 werd de Britse groep ICI overgenomen. De interesse lag vooral bij de verfafdeling Dulux. Deze overname is naar eigen zeggen een belangrijke stap in de geschiedenis van het bedrijf (zie boven). Akzo Nobel was uitgegroeid tot de grootste verffabrikant ter wereld.

Bij de overname werd samengewerkt met Henkel, dat geïnteresseerd in de afdelingen kleefstoffen en chemicaliën voor de elektronische industrie. Maar Akzo Nobel had nog een belangrijke chemiepoot en dat was niet de bedoeling. Beleggen in aandelen Akzo Nobel zou nog helemaal van aanzicht veranderen.

Verkoop van Specialty Chemicals aan The Carlyle Group en GIC

In 2018 vond de laatste belangrijke ingreep in de structuur van het bedrijf plaats. Akzo Nobel kondigde de verkoop van de Specialty Chemicals business aan The Carlyle Group en GIC, een transactie die werd afgerond voor 10,1 miljard euro.[6] Zo ontstond een doelgerichte verf- en coatingsonderneming ontstaat met marktleidende posities, sterke, wereldwijde merken en met een duidelijke strategie voor waardecreatie voor al onze stakeholders.

Zoals overeengekomen tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 november 2017 keerde Akzo Nobel het overgrote deel van de netto-opbrengst van de verkoop van Specialty Chemicals aan de aandeelhouders uit. Voor wie wil beleggen in aandelen Akzo Nobel stopt hier het verhaal, want het bedrijf had zijn definitieve vorm gekregen.

Succesvol beleggen in nog geen 10 minuten per week

Hoe zou het voor je zijn als je met maximaal 10 minuten per week succesvol zou beleggen? In de gratis LIVE online training zie je precies hoe je dat doet. Meld je hier aan: www.beleggen.com/training

Groet,

Harm van Wijk

Bronnen:

[1] https://www.akzonobel.com/nl/for-media/media-releases-and-features/akzonobel-innovatie-essentieel-voor-uniek-project-om-energie-0

[2] https://www.akzonobel.com/nl/for-media/media-releases-and-features/akzonobels-innovatie-initiatief-%E2%80%98paint-future%E2%80%99-open-voor

[3] https://www.akzonobel.com/nl/for-media/media-releases-and-features/akzonobel-verwerft-volledige-eigendom-van-chinese-joint

[4] https://www.akzonobel.com/nl/about-us/who-we-are/heritage

[5] https://nl.wikipedia.org/wiki/AkzoNobel

[6] https://www.akzonobel.com/nl/for-media/media-releases-and-features/akzonobel-rondt-verkoop-af-van-specialty-chemicals-aan-carlyle