Koersdoel eenvoudig berekenen met vlaggen en wimpels

Koersdoel eenvoudig berekenen

Koersdoel kun je eenvoudig berekenen met vlaggen en wimpels. Deze lijken veel op elkaar. Beide zijn consolidatiepatronen en worden gewoonlijk in maximaal drie weken gevormd. Bovendien vormt zowel de vlag als de wimpel zich halverwege een krachtige beweging omhoog of omlaag. Daarom behandelen we de patronen in navolging van Thomas Bulkowski’s Encyclopedia of Chart Patterns tegelijkertijd.

Koersdoel d.m.v. vlag

Twee parallelle trendlijnen van hooguit drie weken vormen een vlag. De vlag ontwikkelt zich in tegengestelde richting van de voorgaande koersontwikkeling. Voor sommige technisch analisten is dit zelfs noodzakelijk: anders spreken ze niet van een vlag. Expert Thomas Bulkowski is het hier echter niet mee eens. Hij vindt een vlag even waardevol als er een trendkanaaltje in de richting van de voorgaande beweging getrokken kan worden. Of als het om twee horizontale lijnen gaat.

Krachtige koersbeweging

Wel hecht Bulkowski veel waarde aan een krachtige beweging omhoog of omlaag voorafgaande aan de vorming van het patroon. Gemiddeld genomen gaat het om 15 tot 20 procent in de voorafgaande dagen tot enkele weken. Veelal neemt het volume bij de formatie af. Een stijgend volume heeft echter nauwelijks invloed op de betrouwbaarheid die aan het patroon kan worden gehecht. Onderzoek van Bulkowski toont dat als de vlag zich gevormd heeft, de kans 87 procent is dat de koers zich in de richting van de voorgaande trendbeweging ontwikkelt. De kans dat het koersdoel wordt bereikt ligt op 63 procent en dat is minder dan de 80 procent die Bulkowski graag ziet.

Vlag

Vanuit een dieptepunt van € 8,14 op 25 oktober 2004 zette de koers van Aegon een sterke stijging in tot € 9,78 op 12 november. Vervolgens gleed de koers langzaam maar zeker weg en wel binnen een trendkanaaltje.Hierbij vertoonde het volume een licht dalende tendens. De vlag werd voltooid toen de koers op 2 december in opwaartse richting uitbrak. Dit gebeurde zeer overtuigend: de koers steeg die dag bij hoge volumes met 3,5 procent. Er ontstond een prachtig koopsignaal. Daar de vlag zich halverwege een sterke beweging omhoog of omlaag vormt, laat een koersdoel zich berekenen van circa € 10,90. Namelijk het laagste niveau van de laatste formatiedag van € 9,25 plus de voorgaande stijging met € 1,64.

Wimpel

Een wimpel kenmerkt zich door twee trendlijnen die elkaar op een gegeven moment zullen kruisen. Het kan gaan om twee oplopende lijnen, waarbij de onderste lijn steiler loopt of om twee dalende lijnen, waarbij de bovenste lijn steiler loop. De wimpel kan ook de vorm hebben van een driehoek, met een stijgende steunlijn en een dalende weerstandslijn. Voor het overige wijkt de wimpel niet af van de vlag. Er moet dus steeds een krachtige opwaartse of neerwaartse beweging aan vooraf zijn gegaan. En de formatie is pas voltooid na de uitbraak in de richting van de voorafgaande trendbeweging.

Faalpercentage

Het faalpercentage ligt bij wimpels een stukje hoger dan bij vlaggen, namelijk tussen de 19 procent (in een uptrend) en 34 procent (in een downtrend). Teleurstellend is verder dat in een neergaande trend de koers slechts bij ruim de helft van de wimpels het koersdoel bereikt. Daarom is het gevaarlijk om je te zeer op het koersdoel te focussen.

koersdoel

Koopsignaal

Eind oktober 2004 zette zich bij Stork een krachtige opwaartse beweging in. Anderhalve week later stond de koers € 2,50 ofwel 13% hoger. Vervolgens bleef de koers zich bijna drie weken lang in zeer nauwe grenzen voortbewegen. Hierbij trokken we twee trendlijnen, waarbij de onderste lijn wat steiler loopt dan de bovenste lijn. Op 29 november brak de koers opwaarts uit en ontstond er dus een koopsignaal. Het koersdoel liet zich berekenen op het uitbraakniveau van € 22 plus de voorgaande koersstijging van € 2,50, dus op € 24,50. De koers tikte dit niveau al half december aan.

Wees alert bij afwijkend gedrag

In beginsel is het ook mogelijk dat een vlag of een wimpel ook in meer dan drie weken tot stand komen, waarbij een maand wel als absoluut maximum geldt. Het faalpercentage is bij deze langer durende formatie echter navenant hoger. Bulkowksi vindt dan ook dat op formaties langer dan drie weken niet of slechts met grote omzichtigheid moet worden gehandeld. Ook indien de voorgaande koersbeweging zich slechts in één dag voordeed of als deze bescheiden bleef, is de kans op mislukking relatief groot.

ABN Amro wimpel

Tenslotte wijzen we erop dat zich thans bij ABN Amro een wimpel lijkt te vormen. Lijkt, want de oplettende lezer weet dat het patroon zich pas voltooit na de neerwaartse doorbraak. En voortijdig een positie innemen is onverstandig.

ABN AMRO

Half maart zette rond € 21 een sterke daling in. Deze kwam bij € 18,70 tot stilstand, waarna de koers opkroop binnen twee naar elkaar toelopende stijgende lijnen.

Koersdoel ABN Amro

Mocht de koers vanuit € 19,70 uitbreken (het hoogste punt van het formatie-einde), dan wordt het koersdoel € 17,40. Dit is € 19,70 minus € 2,30 (€ 21 -/- € 18,70). Bedenk wel dat de koers het koersdoel regelmatig niet haalt. Wie inspeelt op een verdere koersdaling middels putopties,  doet er derhalve verstandig aan de winst sneller binnen te halen.

Johan Wiering

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.