Landbouw groeiproject in Canada

Landbouw

Landbouw

In de landbouw dient men op zoek te gaan naar andere financieringsvormen nu bankfinanciering grotendeels is weggevallen. In dit kader kun je denken aan bijvoorbeeld crowd funding maar ook aan financiering tegen een percentage van de opbrengsten, zoals dat ook in de (edel)metaal sector niet ongebruikelijk is. Voor de landbouwsector geldt dat monden gevoed moeten blijven. Bovendien kijken we aan tegen:

  • een wereldbevolking die dagelijks groeit met meer dan 70 miljoen
  • de koopkracht van de middenstand in Azië die eveneens met rasse schreden groeit
  • weersextremen die zich steeds frequenter voordoen
  • een afnemend landbouwareaal en een oplopende prijs; in Amerika’s Midden-Westen praat je al snel over $20.000 per acre.

Landbouw is booming

Canada met de V.S. en Australië gelden als de graanschuren van de wereld. Dat landbouw booming is behoeft geen uitleg. Dat ons eten in de toekomst duurder zal worden evenmin.

Financiering tegen een percentage van de opbrengst

Bovengemelde redenen hielden me al enige tijd bezig met de vraag hoe in landbouw te investeren zonder direct met de risico’s van deze bedrijfsvoering te worden geconfronteerd. Wel, het antwoord werd me aangereikt door een zeer betrouwbare relatie in de V.S. die me wees op een bestaand bedrijf dat landbouwers van financiering voorziet tegen een percentage van de opbrengst.

Risico’s beheersbaar

Wel speelt de marktprijs van deze commodities een rol. Maar we hebben het hier over een ‘economy of scale’, waarin de diverse producten hun eigen prijs kennen zodat het opbrengstrisico wordt gereduceerd. Voorts is daar het weer- en gewasrisico dat in een verzekeringspolis wordt ondergebracht. De risico’s zijn op deze wijze redelijk beheersbaar.

Wanneer je je in de exploitatie verdiept dan blijkt dat een landbouwer al snel $200 aan kunstmeststoffen per acre (ruim 4.000 m2) nodig heeft. Bij een bedrijf met een paar duizend acres praat je dan al over forse bedragen. Voeg daar de apparatuur en machinerieën bij dan kan een en ander al makkelijk naar een paar miljoen oplopen. Landbouwers hebben dat kapitaal doorgaans niet op de plank liggen en moeten het lenen.

Banken niet scheutig

Daar banken intussen niet scheutig meer zijn, dient te worden omgekeken naar andere financieringsbronnen. Middels de boven aangegeven financieringsvorm krijgt de boer meer vrijheid van handelen, hoeft niet langer kunstmest op de top van de markt te kopen, kan hij de productiviteit verder opvoeren middels de aanschaf van de modernste apparatuur en besparingen van 20% tot 30% per acre bereiken.

50% van de oogst

De extra opbrengst kan volgens mijn bron oplopen tot zelfs 50% van de oogst, terwijl de boer schuldvrij kan opereren. In plaats van rente betaalt hij met een deel van de afgesproken opbrengst. Dankzij langjarige afspraken is er continuïteit van het landbouwbedrijf als ook die van de financieringsbron.

50.000 boeren

In Canada worden er bijvoorbeeld voor koolzaad alleen al 20 miljoen acres ingezet, verdeeld over ruim 50.000 boeren. Met 100 boeren is er al snel een totale financieringssom gemoeid van minimaal $100 miljoen. Thans opereert het onderhavige bedrijf met een werkkapitaal van “slechts” $25 miljoen maar dat blijkt veel te weinig te zijn om in dit enorme gat te kunnen springen. Met de nieuwe formule bereikt men een veel grotere markt wat een win-win situatie is voor zowel de boer als voor de kapitaalverstrekker.

Private placement

Teneinde in deze markt verder te penetreren, overweegt het bestuur in eerste instantie om middels een zgn. private placement een kapitaal van $100 miljoen aan te trekken, afkomstig van zowel professionele als particuliere partijen. In deze voorronde vinden er reeds gesprekken plaats. Zodra deze private placement is afgerond en het kapitaal aan het werk gezet, zal bij de eerstvolgende oogst de inkomstenstroom pas goed op gang komen.

Beursnotering

In een volgend stadium bestaat het voornemen een beursnotering aan te vragen, waarbij de private placement tegen een bepaalde koers in het totale aandelenkapitaal wordt opgenomen. In de huidige omvang zit dit bedrijf al op een IRR (internal revenue rate) van gemiddeld 30%.

NB. Voorafgaande aan de IPO is het nog mogelijk deel te nemen in de private placement.

Bij voldoende interesse met een totale omvang van minimaal $10 miljoen (gespreid over meerdere partijen) kunnen we er voor zorg dragen dat hierin pre-IPO geparticipeerd kan worden waarmee de eerste winst al vóór notering kan worden gerealiseerd. Bij interesse zal op korte termijn aanmelding dienen plaats te vinden, onder opgave van een somindicatie.

Fondsprofiel

De details leest u in het complete fondsprofiel dat deel uitmaakt van een serie uitzonderlijk renderende dan wel veelbelovende fondsen van Robert Broncel, te ontvangen na aanmelding en overmaking van €121 op

Bankrekening: SNS Bank 96.25.48.979

IBAN: NL50 SNSB 0962 5489 79

BIC: SNSBNL2A

t.n.v. BeursBulletin.nl te Muiden

o.v.v. uw e-mailadres

Andere fondsen in de pijplijn:

+  een zeer gespecialiseerd 3-D fonds dat als niche speler in de medische sector

een miljardenmarkt heeft aangeboord

+  de nieuwe Walmart in organics met een uitzonderlijk groeimodel resulterend

in periodieke koersverdubbelingen, binnen een periode van elke 2½ jaar

+  een goud/grondstoffenfonds met een ongeëvenaard hoog dividend van 12%

+  een beleggingsfonds met een sterk groeimodel resulterend in een gemiddelde

groei van ruim 13% per jaar, met een dividendrendement van 7,3% oplopend

naar 9%

+  een Canadees edelmetaalfonds (goud en zilver) met een 100% reservedekking

zonder de nadelen van fysieke bezit zoals opslag, veiligheid, verzekering,

100% zekerheid van kwaliteit en dagelijkse verhandelbaarheid.

Zo volgen er meer. Geïnteresseerden kunnen bovendien informatie tegemoet zien betreffende een kleine en uiterst veilige, zeer belastingvriendelijke hide away enclave in Europa en is bovendien een prima vakantiebestemming.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.