Liever pompen dan verzuipen (deel II)

In het eerste deel van dit tweeluik stond ik stil bij de problematiek rond de geldontwaarding en de kwalijke gevolgen daarvan. De conclusie was dat beleggen in financieel waardepapier in feite een heilloze onderneming is geworden. Immers, aan de ene kant wakkert de Federal Reserve de inflatie aan, door op grote schaal dollarbiljetten bij te drukken. Aan de andere kant zorgen de oplopende prijzen van commodities ervoor dat de consument steeds minder waar voor zijn geld krijgt. De stijgende grondstoffenprijzen kunnen echter ook in ons voordeel werken.

De verwachting is dat de vraag naar grondstoffen in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daarbij is het allerminst aannemelijk dat de vraag het aanbod zal kunnen bijbenen. Prijsstijgingen liggen derhalve voor de hand. En dat biedt kansen.

Goud snijdt het meeste hout

De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt gelden in het bijzonder voor het edelmetaal, dat meer is dan een grondstof alleen. Zoals in eerdere columns aangegeven, is goud door alle eeuwen heen het meest valide betaalmiddel gebleken. De Gouden Standaard gaat terug tot de stad Babylon, 1400 jaar voor Christus.

Ruim 3400 jaar later werd er op de New York Assets Management Conference, mei jongstleden, de voorspelling gedaan dat goud in de toekomst de rol van reservevaluta weer zal overnemen van de dollar. De dollar heeft als gevolg van de depreciatie (waardevermindering) haar aandeel in de internationale geldomloop al met ruim 12% zien afnemen (dat is 12% van $ 3.000.000.000.000). Men gaat zelfs zover dat de herinvoering van goud als reservevaluta de beste oplossing zou zijn voor de VS, alsmede voor het gehele internationale financiële verkeer. Hiermee zou dan tevens een abrupt einde komen aan de goudverkopen door de centrale banken. Het goud zou dan weer dienen als dekking en ijkpunt voor de geldgroei.

Door de goudverkopen van de centrale banken wordt enerzijds liquiditeit verkregen, terwijl anderzijds de inflatie wordt ‘gecamoufleerd’. Door het inflatiecijfer te manipuleren, kan de geldkraan vooralsnog wagenwijd blijven openstaan. Paul Volcker, oud-Fed president vóór Alan Greenspan, heeft nogmaals zijn vinger tegen het huidige centrale bankbeleid geheven. Het versterkt het wantrouwen jegens de centrale banken in het algemeen!

Intussen is er de afgelopen jaren al zo’n 5000 ton goud verkocht en resteert er in de kelders van Fort Knox in de VS nog een slordige 8000 ton en in Europa nog circa 13.000 ton. Dit zijn slechts benaderingen, want de centrale banken hullen zich hierover in een absoluut stilzwijgen. Voorts is de goudproductie in de periode vanaf 2006 met 6,4% gedaald, terwijl het er geenszins naar uit ziet dat de neergaande productie een halt kan worden toegeroepen.

hedge tegen inflatie

Zoals reeds uitvoerig is belicht in vorige columns, is de rol van het goud als verzekering tegen inflatie ongeëvenaard. Dat wordt des te duidelijker nu de reële rente niet alleen in de VS maar ook in de dollargekoppelde regio’s in het Verre en Midden-Oosten een negatieve spiraal laat zien, met evenzeer oplopende inflatie.

Goudprijsontwikkeling

Hoewel de goudprijs recent al even aan het niveau van $ 1000 heeft geroken, hebben de centrale banken er middels hun goudverkopen voor gezorgd dat de prijs al weer snel tot onder $ 900 per ounce is teruggezakt. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de banken, belust op een nog lagere goudprijs, een extra poging zullen wagen om de prijs richting $ 700 te drukken.

Echter, naarmate de geldkraan blijft openstaan en er meer goud wordt verkocht, waardoor de goudprijs daalt, creëert dat natuurlijk des te meer momentum voor een op enige termijn sterk oplopende goudprijs, met een eerste horizon van een verdubbeling. Zoals met de huidige gigantische geldschepping, hoopt men ook met de goudverkopen tijd te winnen, echter zonder dat er wezenlijk problemen worden opgelost. Deze zullen alleen maar toenemen naarmate een echte oplossing – hoe vervelend ook – uitblijft.

Hoewel allerlei ‘geleerden’ elkaar deden geloven dat de staart van de kredietcrisis in zicht zou zijn, blijken zich intussen weer nieuwe turbulenties aan te kondigen als gevolg van:

  • het nagenoeg bereiken van het Bear Stearns ‘stressniveau’ bij enkele Amerikaanse zakenbanken, waaronder Lehman Brothers die van haar subprime portfolio ad $ 6,5    miljard nog niet meer dan $ 200 miljoen blijkt te hebben afgeschreven, hetzelfde geldt voor een aantal Britse hypotheekbanken
  • snel oplopende wanbetalingen op creditcards en autoleningen
  • snelle aanwas van bedrijfsfaillissementen en niet afgeloste bedrijfsleningen

De Fed kan thans niet anders doen dan -op kosten van de samenleving- nieuw geld blijven drukken en op deze wijze schulden te blijven ‘accommoderen’. Tegelijk mag de inflatie niet teveel stijgen, de dollar niet teveel dalen, de rente niet omhoog gaan en dient de geloofwaardigheid van handelen niet te worden aangetast. Om die reden mag de goudprijs als financiële barometer niet te veel stijgen. Dat is, al met al, wat teveel van het goede.

Voor de toekomst kan dit zich niet anders vertalen dan in meer chaos en een aanzienlijke stijging van de edelmetaalprijs. De vraag zal vooral komen van de grote professionele beleggers alsmede van de centrale banken van landen die thans met grote dollaroverschotten zitten. Zoals gewoonlijk zal de grootste stijging zich in de laatste fase van de cyclus voordoen.

In vakkringen wordt ervan uitgegaan dat de huidige episode wellicht de laatste zal zijn waarin beleggers nog goud kunnen kopen onder het niveau van $ 1000 per ounce dan wel onder de € 20.000 per kilogram.

Beleggen in goud

Onder de huidige omstandigheden zijn er drie beleggingsmogelijkheden, die direct in aanmerking komen:

het openen of aanhouden van een goudrekening bij uw bank; u bezit geen fysiek goud doch

    uw bank dient dit goud aan te houden, u betaalt bijgevolg geen depotkosten. U kunt zelf

    bepalen hoeveel kapitaal u wenst in te zetten;

beleggen in het Global Precious Metals Fund van Royal Bank of Canada, belegt

    naast goud ook in andere edelmetalen, met een bovengemiddelde groei van ruim 500%

    sinds 2002; voor meer informatie zie http://www.rbcam.com/pdf/information/rmfpre.pdf;

beleggen in aandelen Gold Corp (GG), één der grootste goudfondsen ter wereld met

    nagenoeg uitsluitend belangen op het Amerikaanse continent, de grootste unhedged

    reserves en een relatief lage productieprijs, genoteerd op de beurs van New York met

    een koers van iets boven $ 40 (alle grote edelmetaalfondsen zijn thans koopwaardig

    geprijsd).

Robert Broncel, score-investments.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.