modified duration

Modified duration

Modified duration

Modified duration (aangepaste duration) is een maatstaf voor de gevoeligheid van de obligatie op een verandering van de rentestand. Vuistregel is, dat de koers van de obligatie zal veranderen met de modified duration (als percentage), als het effectief rendement met 100 basispunten (1%-punt) verandert.

Modified duration geeft renterisico weer

Modified duration wordt veel gebruikt bij fondsmanagement om het renterisico weer te geven. Het is echter belangrijk om te onthouden dat deze maatstaf wordt gebruikt voor relatief kleine veranderingen in het effectief rendement.

Effectief rendement en obligatiekoersen bewegen tegenovergesteld aan elkaar. Als het effectief rendement stijgt, daalt de obligatiekoers en vice versa.

Stel dat een obligatie een couponrente heeft van 7% en de rente naar bijvoorbeeld 10% stijgt. In dit geval zal de koers van deze obligatie dalen, want beleggers zullen dan minder willen betalen voor de toekomstige te ontvangen kasstromen (7% aan rente per jaar).

Als de rente daarentegen zou gaan dalen naar 5%, dan wordt deze obligatie juist duurder, omdat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor dezelfde kasstromen. Beleggers krijgen immers nog steeds het couponrendement (de couponrente maal de nominale waarde en deze ligt vast, bijvoorbeeld 7% maal 1000 euro).

Wanneer de marktrente daalt, maar er is een contract dat de uitgever van de obligatie jaarlijks een bepaalde rente uitkeert, dan wordt dit contract natuurlijk aantrekkelijker. Nieuwe obligaties zullen immers een lagere rentevergoeding krijgen, wanneer de rente daalt.

Aantrekkelijkere obligaties zullen dus in koers stijgen omdat iedereen wel deze hogere jaarlijkse betaling wil ontvangen dan de gedaalde marktrente. Van groot belang is natuurlijk hoe lang deze obligatie dan nog loopt. Wanneer deze obligatie nog maar 1 jaar loopt, dan kan je nog maar 1 jaar profiteren van deze relatief hoge rente en zal de koers minder worden beïnvloed door rentebewegingen.

Expert Tip: Zelf je vermogen uitbouwen? Volg in dit bewezen systeem enkel de koop- en verkoopsignalen (groen en rood). Rendement gemiddeld 7,4% – 20,6%/jaar.  Bekijk je mogelijkheden hier

Modified duration berekening

De modified duration is te berekenen door de duration te delen door 1 + het effectief rendement. Des te hoger de waarde van de duration, des te groter zal de waardeverandering dus zijn bij een verandering van de rente.

Modified duration voorbeeld

Stel dat een 7%-lening 93/03 (10 jaar) een duration heeft van 9,63 en de rente zou gaan stijgen van 6,78% naar 7,78%. Met hoeveel procent zal de obligatiekoers dan dalen?

Antwoord: 9,63/(1+0,678) = 5,74(%).

Stel dat de aanvankelijke obligatiekoers 102% bedroeg. Dan zou de nieuwe koers van deze obligatie bedragen: 102% – (5,74 x 1,02) = 102% – 5,85% = 96,15%.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.

Wanneer de duration is berekend, kunt u dus eenvoudig de modified duration van een obligatie bepalen. Het laatste is nuttig om te weten, want dit maakt het mogelijk om de gevoeligheid van de koersen van obligaties voor kleine veranderingen in de rente (effectief rendement) eenvoudig te bepalen.

In theorie zou je denken dat beleggers en handelaren in obligaties de modified duration goed in de gaten houden, maar steeds vaker zie je dat bedrijfsobligaties die vergelijkbaar zijn toch een groot verschil hebben in waarde op de markt die niet meer in verhouding staat met de modified duration.

Onderzoekers geven daarom aan om bij bedrijfsobligaties te kiezen voor een obligatie en daarbij te blijven en niet te veel te handelen in de obligaties van bedrijven of in ETF’s van bedrijfsobligaties[1].

Dit zou betekenen dat het lezen van jaarverslagen belangrijk wordt voor het inschatten van welke obligaties waardevol zijn op de lange termijn en welke niet. Nu is er iemand zo vriendelijk geweest om uit te zoeken wat de leesbaarheid van een jaarverslag betekent voor een bedrijf. Hieruit komt naar voren dat hoe leesbaarder een jaarverslag van een bedrijf is, hoe beter de obligatie die wordt uitgegeven[2].

TrendPortefeuille

Spreiding over verschillende aandelen draagt bij aan het verlagen van het risico en het verhogen van het rendement. Met een trendvolgende indicator kunnen we dan objectief bepalen waar we instappen en uitstappen. Gewoon de trend volgen en niet tegen de stroom in gaan. Het gemiddelde resultaat tussen 1993 en 2017 met de Trading Navigator was 19,8%. Een systeem gebaseerd op een modelportefeuille van 20.000 euro.

https://iris.nl/signaalbeleggen/modelportefeuilles/trendportefeuille/

Pin ook deze handige infographic:

modified duration

Expert Tip: Beleggen in aandelen is nog altijd een uitstekende manier om je vermogen consistent te laten groeien. Pas de strategieën toe uit deze gids

Bronnen:

[1] https://jwm.pm-research.com/content/20/3/45.abstract

[2] https://www.mdpi.com/1911-8074/12/4/184/htm